Контакт

Обявления за Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

Тук виждате обществени поръчки за услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 300 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 330)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Абонаментно техническо обслужване и поддръжка на 2 броя малки товарни асансьори в Комплексите за детско хранене (КДХ) на територията на Столична община, както и на хидравличен асансьор на обект детска ясла, находяща се на ул. "Кукуш” № 2 (бивш Национален 15.09.17 20.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации в сгради на "Електроразпределение Юг" EАД в градовете Бургас, Ямбол, Ст.Загора, Казанлък, Пазарджик, Хасково и Сливен за отоплителен сезон 2017-2018год. 13.09.17 20.09.17 Пловдив / Plovdiv
Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление и отоплителни инсталации за нуждите на ТП ДГС "Хисар” за срок от 12 месеца 11.09.17 14.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година" 07.09.17 12.09.17 Шумен / Shumen
"Абонаментна поддръжка на пожароизвестителна инсталация" 04.09.17 13.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост. 01.09.17 04.09.17 София / Sofia
Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление и отоплителни инсталации за нуждите на ТП ДГС "Хисар” за срок от 12 месеца 01.09.17 08.09.17 Пловдив / Plovdiv
Абонаментна поддръжка на системи за охрана и видеонаблюдение на територията на МЕР Варна 31.08.17 05.09.17 Варна / Varna
"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година" 30.08.17 07.09.17 Шумен / Shumen
Избор на изпълнител/и по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите - собственост на БНБ в град София и страната 24.08.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Абонаментно техническо обслужване и поддръжка на 2 броя малки товарни асансьори в Комплексите за детско хранене (КДХ) на територията на Столична община, както и на хидравличен асансьор на обект детска ясла, находяща се на ул. "Кукуш” № 2 (бивш Национален

Външен ИН 9068349
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 666,00 BGN

Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации в сгради на "Електроразпределение Юг" EАД в градовете Бургас, Ямбол, Ст.Загора, Казанлък, Пазарджик, Хасково и Сливен за отоплителен сезон 2017-2018год.

Външен ИН 9068250
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление и отоплителни инсталации за нуждите на ТП ДГС "Хисар” за срок от 12 месеца

Външен ИН 9068141
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44620000 50720000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година"

Външен ИН 9068080
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Абонаментна поддръжка на пожароизвестителна инсталация"

Външен ИН 9067954
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000 45312100
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 900,00 BGN

Обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост.

Външен ИН 9067902
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50720000
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление и отоплителни инсталации за нуждите на ТП ДГС "Хисар” за срок от 12 месеца

Външен ИН 9067900
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44620000 50720000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

Абонаментна поддръжка на системи за охрана и видеонаблюдение на територията на МЕР Варна

Външен ИН 9067871
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50711000
Краен срок: 05.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 300,00 BGN

"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година"

Външен ИН 9067819
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000
Краен срок: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Избор на изпълнител/и по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите - собственост на БНБ в град София и страната

Външен ИН 802373
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска народна банка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 158 000,00 BGN