Контакт

Обявления за Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

Тук виждате обществени поръчки за услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 407 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 341)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Абонаментна поддръжка на 3 (три) бр. платформи за хора в неравностойно положение в сградите на Столична община на ул. "Московска” №33, ул. "Сердика” №5 и ул. "Оборище” №44” 14.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на строително-монтажни работи и поддръжка на административната сграда на Държавна агенция "Електронно управление" 08.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментна поддръжка на 3 (три) бр. платформи за хора в неравностойно положение в сградите на Столична община на ул. "Московска” №33, ул. "Сердика” №5 и ул. "Оборище” №44” 02.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Всички дейности по техническо обслужване и ремонт за поддържане в изправност на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/, посочени в техническите спецификации. Същите се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване из 27.10.17 03.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на асансьори, собственост на ДП "РАО" 27.10.17 30.10.17 София / Sofia
"Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации" 27.10.17 02.11.17 Бургас / Burgas
Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ 25.10.17 15.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на строително-монтажни работи и поддръжка на административната сграда на Държавна агенция "Електронно управление" 23.10.17 07.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на асансьори, собственост на ДП "РАО" 19.10.17 26.10.17 София / Sofia
"Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации" 19.10.17 26.10.17 Бургас / Burgas

"Абонаментна поддръжка на 3 (три) бр. платформи за хора в неравностойно положение в сградите на Столична община на ул. "Московска” №33, ул. "Сердика” №5 и ул. "Оборище” №44”

Външен ИН 9070304
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 480,00 BGN

"Извършване на строително-монтажни работи и поддръжка на административната сграда на Държавна агенция "Електронно управление"

Външен ИН 9070107
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 50700000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Електронно управление
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Абонаментна поддръжка на 3 (три) бр. платформи за хора в неравностойно положение в сградите на Столична община на ул. "Московска” №33, ул. "Сердика” №5 и ул. "Оборище” №44”

Външен ИН 9069915
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50700000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 480,00 BGN

Всички дейности по техническо обслужване и ремонт за поддържане в изправност на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/, посочени в техническите спецификации. Същите се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване из

Външен ИН 9069721
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50710000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на асансьори, собственост на ДП "РАО"

Външен ИН 9069723
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 800,00 BGN

"Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации"

Външен ИН 9069712
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 50720000
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ

Външен ИН 811724
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 50721000
Краен срок: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска народна банка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 199 000,00 BGN

"Извършване на строително-монтажни работи и поддръжка на административната сграда на Държавна агенция "Електронно управление"

Външен ИН 9069541
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 50700000
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Електронно управление
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на асансьори, собственост на ДП "РАО"

Външен ИН 9069444
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 26.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 800,00 BGN

"Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации"

Външен ИН 9069440
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 50720000
Краен срок: 26.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN