Контакт

Обявления за Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели

Тук виждате обществени поръчки за производство и доставка на резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 770 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 677)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”- гр.Русе при "Северноцентрално държавно предприятие”ДП - гр.Габрово 15.11.17 21.11.17 Русе / Ruse
Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП ДЛС"Дунав”, гр.Русе при "Северно централно държавно предприятие”ДП, гр.Габрово” 15.11.17 21.11.17 Русе / Ruse
"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП и УЦ на НАП "Боровец"" 13.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково. 10.11.17 17.11.17 Хасково / Haskovo
"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово” 10.11.17 16.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ 09.11.17 16.11.17 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ЦУ при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово 09.11.17 13.11.17 Габрово / Gabrovo
"Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 2 "Доставка на зимни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции" и Обособена позиция 08.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на външни автомобилни гуми за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе” 06.11.17 13.11.17 Русе / Ruse
Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”, гр. Русе при "Северноцентрално държавно предприятие "ДП, гр.Габрово 03.11.17 14.11.17 Русе / Ruse

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”- гр.Русе при "Северноцентрално държавно предприятие”ДП - гр.Габрово

Външен ИН 9070369
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП ДЛС"Дунав”, гр.Русе при "Северно централно държавно предприятие”ДП, гр.Габрово”

Външен ИН 9070370
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34352300
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП и УЦ на НАП "Боровец""

Външен ИН 9070262
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 495,00 BGN

Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково.

Външен ИН 9070197
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34640000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на външни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово”

Външен ИН 9070202
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие гр.Габрово ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ

Външен ИН 9070192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42413500 34326200 38548000 44512700 44512200 44512300 44512800 44512500 31521300 42123000 42122100 31158000 30213100
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

"Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ЦУ при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово

Външен ИН 9070157
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 19510000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 200,00 BGN

"Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 2 "Доставка на зимни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции" и Обособена позиция

Външен ИН 9070147
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 31400000 19510000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Технически операции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 972,00 BGN

"Доставка на външни автомобилни гуми за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе”

Външен ИН 9070042
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”, гр. Русе при "Северноцентрално държавно предприятие "ДП, гр.Габрово

Външен ИН 9069982
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34352300
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово- Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав-Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN