Контакт

Обявления за Счетоводни, одиторски услуги и данъчни консултации

Тук виждате обществени поръчки и търгове за счетоводство, данъчни консултации, одит. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест ТУК и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 145 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 315)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година" 14.05.18 17.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г. 27.04.18 18.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на доклад за оценка за справедлива пазарна наемна стойност на недвижими имоти. 27.04.18 09.05.18 Пловдив / Plovdiv
"Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година" 27.04.18 14.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Проверка на системата за определяне на разходите на "Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 финансова година” 18.04.18 02.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет в съответствие с МСФО /международни стандарти за финансови отчети/ и МСС /международни счетоводни стандарти/ за 2018 година на "Югозападно д 17.04.18 20.04.18 Югозападен / Yugozapaden
Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от "Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2017 г. 16.04.18 25.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет в съответствие с МСФО /международни стандарти за финансови отчети/ и МСС /международни счетоводни стандарти/ за 2018 година на "Югозападно д 10.04.18 17.04.18 Югозападен / Yugozapaden
Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинния финансов отчет на "Булгартрансгаз” ЕАД към 30.06.2018 г. в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажимент за преглед 2410 (МСАП 2410) и на независим финансов одит на год 26.03.18 05.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчка 20.03.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година"

Външен ИН 9076036
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на транспорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.

Външен ИН 844652
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 18.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Овергаз Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 000,00 BGN

Изготвяне на доклад за оценка за справедлива пазарна наемна стойност на недвижими имоти.

Външен ИН 9075435
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79210000
Краен срок: 09.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2017 година"

Външен ИН 9075446
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 14.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на транспорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Проверка на системата за определяне на разходите на "Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 финансова година”

Външен ИН 9075065
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79210000
Краен срок: 02.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на съобщенията
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет в съответствие с МСФО /международни стандарти за финансови отчети/ и МСС /международни счетоводни стандарти/ за 2018 година на "Югозападно д

Външен ИН 9075040
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от "Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2017 г.

Външен ИН 9074956
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на съобщенията
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет в съответствие с МСФО /международни стандарти за финансови отчети/ и МСС /международни счетоводни стандарти/ за 2018 година на "Югозападно д

Външен ИН 9074751
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 17.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинния финансов отчет на "Булгартрансгаз” ЕАД към 30.06.2018 г. в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажимент за преглед 2410 (МСАП 2410) и на независим финансов одит на год

Външен ИН 9074269
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 05.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Булгартрансгаз ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчка

Външен ИН 836707
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.18
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79212000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Финанс одит консулт 2002 ООД
Contractor Prices: Финанс одит консулт 2002 ООД: 69 000,00 BGN