Контакт

Обявления за Счетоводни, одиторски услуги и данъчни консултации

Тук виждате обществени поръчки и търгове за счетоводство, данъчни консултации, одит. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест ТУК и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 077 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 308)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Одит по Проект "Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград" 18.12.17 10.01.18 Разград / Razgrad
"Консултантски услуги за извършване на одит във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.003-0002 "Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи", финансиран от ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-202 14.12.17 21.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Услуги по осигуряване на одит на проект BG16RFOP002-2.003-0001 "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търгов 14.12.17 21.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на финансовите отчети на ДП РВД за 2017 г., съставени по международните стандарти за финансово отчитане, в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, и прове 27.11.17 30.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на изпълнител за одит на проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин" 15.11.17 07.12.17 Видин / Vidin
Решение за откриване на процедура 15.11.17 Видин / Vidin
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка 13.11.17 Русе / Ruse
"Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: "Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”... 13.11.17 04.12.17 Плевен / Pleven
Решение за откриване на процедура 13.11.17 Плевен / Pleven

Одит по Проект "Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград"

Външен ИН 820503
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 10.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 900,00 BGN

"Консултантски услуги за извършване на одит във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.003-0002 "Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи", финансиран от ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-202

Външен ИН 9071583
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 21.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

"Услуги по осигуряване на одит на проект BG16RFOP002-2.003-0001 "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търгов

Външен ИН 9071586
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 21.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на финансовите отчети на ДП РВД за 2017 г., съставени по международните стандарти за финансово отчитане, в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, и прове

Външен ИН 9070794
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 30.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Външен ИН 815357
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79212000
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Избор на изпълнител за одит на проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин"

Външен ИН 815264
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 07.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 921,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 815259
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Дата на изпращане на обявлението: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 921,00 BGN

Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка

Външен ИН 814668
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 79212100
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД
ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД
Contractor Prices: ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД:
ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД:

"Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: "Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”...

Външен ИН 814655
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 04.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 814657
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Дата на изпращане на обявлението: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN