Контакт

Обявления за Счетоводни, одиторски услуги и данъчни консултации

Тук виждате обществени поръчки и търгове за счетоводство, данъчни консултации, одит. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест ТУК и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 015 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 302)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЦЯЛОСТЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ 15.09.17 20.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2017 г. 14.09.17 21.09.17 Бургас / Burgas
Одитиране и заверка на финансови отчети. 13.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Одитиране и заверка на финансови отчети. 04.09.17 13.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител за извършване на финансов одит на проекти, финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020, по три обособени позиции" 31.08.17 11.09.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на Счетоводител проект във връзка с изпълнение на проект "Подобряване достъпа до заетост чрез наемането на безработни и неактивни лица в "Перфект-инвест 2007" ЕООД" 29.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Извършване на ангажимент за договорени процедури по проект на Община Търговище "Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” по ОПРР 2014-2020". 29.08.17 07.09.17 Търговище / Targovishte
"Извършване на независим финансов одит по проект "Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 24.08.17 14.09.17 Плевен / Pleven
СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС №160/01.07.2016г., за избор на СЧЕТОВОДИТЕЛ по проект "Персоналът на ЕКСА АД с добри и безопасни условия на труд и нови социални придобивки", договор за предоставяне на БФ 28.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на Счетоводител на проект във връзка с изпълнение на проект: Създаване на добри и безопасни условия на труд в ЕТ "Евроконсулт-Цветан Цонев" 25.08.17 28.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

ЦЯЛОСТЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ

Външен ИН oldId_33354574
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79211200
Краен срок: 20.09.17
Краен срок за подаване на документи: 20.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОП "Добро управление"

Очаквана цена: 0,00 EUR

Независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2017 г.

Външен ИН 9068316
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Одитиране и заверка на финансови отчети.

Външен ИН 9068276
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79210000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Одитиране и заверка на финансови отчети.

Външен ИН 9067945
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79210000
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Избор на изпълнител за извършване на финансов одит на проекти, финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020, по три обособени позиции"

Външен ИН 9067885
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 602,00 BGN

Избор на Счетоводител проект във връзка с изпълнение на проект "Подобряване достъпа до заетост чрез наемането на безработни и неактивни лица в "Перфект-инвест 2007" ЕООД"

Външен ИН oldId_32964192
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЕРФЕКТ-ИНВЕСТ 2007 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Извършване на ангажимент за договорени процедури по проект на Община Търговище "Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” по ОПРР 2014-2020".

Външен ИН 9067789
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 000,00 BGN

"Извършване на независим финансов одит по проект "Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и

Външен ИН 802308
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 000,00 BGN

СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС №160/01.07.2016г., за избор на СЧЕТОВОДИТЕЛ по проект "Персоналът на ЕКСА АД с добри и безопасни условия на труд и нови социални придобивки", договор за предоставяне на БФ

Външен ИН oldId_32914455
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ЕКСА" АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на Счетоводител на проект във връзка с изпълнение на проект: Създаване на добри и безопасни условия на труд в ЕТ "Евроконсулт-Цветан Цонев"

Външен ИН oldId_32889743
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 28.08.17
Краен срок за подаване на документи: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕТ "Евроконсулт - Цветан Цонев"
Очаквана цена: 0,00 EUR