Контакт

Обявления за Счетоводни, одиторски услуги и данъчни консултации

Тук виждате обществени поръчки и търгове за счетоводство, данъчни консултации, одит. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест ТУК и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 941 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 295)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуга по организация и управление - избор на счетоводител по проект № BG05M9OP001-1.008-0694-C01 "Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД" 20.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на Счетоводител проект във връзка с изпълнение на проект По-добра и сигурна работна среда за работещите в "Ка Билд БГ" ООД. 18.07.17 19.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Счетоводител по проект BG05M9OP001-1.003-3069-C01 "Създаване на нови работни места във "ХОЙ И ЮСТ" ООД” 18.07.17 19.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на организация и управление на проекта с избор на позиция "Счетоводител” във връзка с осъществяване на дейност "Организация и управление на проекта” в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1970-C01 "Създаване на добри и безопасни условия на труд 17.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на счетоводител проект по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-0257-C01, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. 16.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Заемане на длъжност "Счетоводител на проект" в Екип за управление по проект BG05M9OP001-1.008-0299 ”Създаване на качествени работни места в "Технотерм Инженеринг" ЕАД”. 13.07.17 17.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за извършване на счетоводни услуги 14.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС 160/01.07.2016 г. за избор на изпълнител за длъжност "Счетоводител" по проект BG05M9OP001-1.003-1154-C01 "Нови възможности за "Българска чаена компания” ЕООД чрез създав 14.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Услуга по организация и управление с две обособени позиции: Обособена позиция 1- Избор на счетоводител по проекта Обособена позиция 2- Избор на координатор по проекта 13.07.17 14.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2016 година" 13.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Услуга по организация и управление - избор на счетоводител по проект № BG05M9OP001-1.008-0694-C01 "Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД"

Външен ИН oldId_32165210
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОВИ 1 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на Счетоводител проект във връзка с изпълнение на проект По-добра и сигурна работна среда за работещите в "Ка Билд БГ" ООД.

Външен ИН oldId_32082940
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КА БИЛД БГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Счетоводител по проект BG05M9OP001-1.003-3069-C01 "Създаване на нови работни места във "ХОЙ И ЮСТ" ООД”

Външен ИН oldId_32077083
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХОЙ И ЮСТ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на организация и управление на проекта с избор на позиция "Счетоводител” във връзка с осъществяване на дейност "Организация и управление на проекта” в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1970-C01 "Създаване на добри и безопасни условия на труд

Външен ИН oldId_32052633
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на счетоводител проект по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-0257-C01, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Външен ИН oldId_32049813
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИОЛИНА ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Заемане на длъжност "Счетоводител на проект" в Екип за управление по проект BG05M9OP001-1.008-0299 ”Създаване на качествени работни места в "Технотерм Инженеринг" ЕАД”.

Външен ИН oldId_32014386
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за извършване на счетоводни услуги

Външен ИН oldId_32013635
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Вилмар Контрол" ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС 160/01.07.2016 г. за избор на изпълнител за длъжност "Счетоводител" по проект BG05M9OP001-1.003-1154-C01 "Нови възможности за "Българска чаена компания” ЕООД чрез създав

Външен ИН oldId_32013057
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЪЛГАРСКА ЧАЕНА КОМПАНИЯ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуга по организация и управление с две обособени позиции: Обособена позиция 1- Избор на счетоводител по проекта Обособена позиция 2- Избор на координатор по проекта

Външен ИН oldId_32010328
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79200000
Краен срок: 14.07.17
Краен срок за подаване на документи: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ- СЕЛЕКТ - ПЕТКО ВАТЕВ ЕТ
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2016 година"

Външен ИН 9066254
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на транспорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN