Контакт

Обявления за Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 199 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 620)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
,,Доставка чрез закупуване на техника/1 бр. моторен трион, 1 бр. храсторез, 1 бр. моторна пръскачка/, за дърводобив, преработка и рязане на дървесина и дейности свързани със залесяване за нуждите на ТП ДГС Рилски манастир" 14.05.18 21.05.18 Кюстендил / Kyustendil
"Изработване на горскостопански план за горските територии - собственост на Столична община" 10.05.18 17.05.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
«Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък" в две обособени позиции 30.04.18 16.05.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП "ДГС Смядово” за срок от една година” 30.04.18 21.05.18 Шумен / Shumen
"Изпълнение на агротехнически услуги-дисковане, сеитба, торене и валиране на пшеница, балиране на люцерна и жътва на пшеница, царевица и слънчоглед в ниви, находящи се в ДГТ на територията на ДЛС Терв 24.04.18 16.05.18 Добрич / Dobrich
Извършаване на агротехнически услуги - Култивиране, торене, сеитба, валиране, окопаване, загърляне, пръскане, механично скубане на боб, жътва с транспорт, дискуване и дълбока оран на общо 1220 дка. слънчоглед, боб, царевица и пшеница 20.04.18 23.04.18 Добрич / Dobrich
"Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково” 17.04.18 11.05.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път” - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца” 19.04.18 23.04.18 Враца / Vratsa
"Разработване на Национален отчетен план за горите включващ определяне на референтното ниво на горите на България за периода 2021-2025 г." 18.04.18 20.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на агротехническа услуга -жътва на земеделска култура/слънчоглед/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС ”Разград” при СЦДП ДП,гр. Габрово 16.04.18 08.05.18 Разград / Razgrad

,,Доставка чрез закупуване на техника/1 бр. моторен трион, 1 бр. храсторез, 1 бр. моторна пръскачка/, за дърводобив, преработка и рязане на дървесина и дейности свързани със залесяване за нуждите на ТП ДГС Рилски манастир"

Външен ИН 9075980
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77314000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Рилски манастир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Изработване на горскостопански план за горските територии - собственост на Столична община"

Външен ИН 9075876
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231000
Краен срок: 17.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 974,00 BGN

«Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък" в две обособени позиции

Външен ИН 844887
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 630,00 BGN

"Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП "ДГС Смядово” за срок от една година”

Външен ИН 844732
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 21.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Смядово Териториално поделение на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

"Изпълнение на агротехнически услуги-дисковане, сеитба, торене и валиране на пшеница, балиране на люцерна и жътва на пшеница, царевица и слънчоглед в ниви, находящи се в ДГТ на територията на ДЛС Терв

Външен ИН 843944
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 16.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 575,00 BGN

Извършаване на агротехнически услуги - Култивиране, торене, сеитба, валиране, окопаване, загърляне, пръскане, механично скубане на боб, жътва с транспорт, дискуване и дълбока оран на общо 1220 дка. слънчоглед, боб, царевица и пшеница

Външен ИН 9075179
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимнази по ветеринарна медицина ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 094,00 BGN

"Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково”

Външен ИН 842534
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000
Краен срок: 11.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен, Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 500,00 BGN

"Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път” - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца”

Външен ИН 9075098
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 70000000 77000000 77300000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна администрация - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"Разработване на Национален отчетен план за горите включващ определяне на референтното ниво на горите на България за периода 2021-2025 г."

Външен ИН 9075058
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на околната среда и водите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Извършване на агротехническа услуга -жътва на земеделска култура/слънчоглед/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС ”Разград” при СЦДП ДП,гр. Габрово

Външен ИН 842358
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 08.05.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN