Контакт

Обявления за Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 586 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 559)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство - косене на 426 дка ливади за нуждите на ТП ДГС "Панагюрище”.Предметът на поръчката включва извършването на услуга - косене на ливади с механизирана косачка след направена заявка от страна на Възлож 17.07.17 21.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Изработване на областен план за развитие на горските територии за област Монтана”. На основание писмо изх. №12-00-1580/20.01.2017 г. на Министерство на околната среда и водите, от обхвата на дейностите по настоящата поръчка се изключва изготвянето на еко 14.07.17 20.07.17 Монтана / Montana
Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Оборище" през 2017 г. 14.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 13.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 13.07.17 17.07.17 Варна / Varna
Изработване на областни планове за развитие на горските територии за област Смолян 11.07.17 17.07.17 Смолян / Smolyan
"Поддържане на стари минерализовани ивици- ръчно и механизирано,находящи се в териториалния обхват на ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК, с цел изпълнение на " противопожарни мероприятия" с максимална прогнозна стойност 2999.25 лева без ДДС 07.07.17 11.07.17 Видин / Vidin
Добив на дървесина на територията на ТП ДГС "Първомай" - Обект №1713 06.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Поддържане на съществуващи минерализовани ивици през 2017 год.” 05.07.17 14.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Озеленяване на площи в обекти на ДП РВД - вътрешно и външно озеленяване”, като съобразно местоположението на обектите на ДП РВД обществената поръчка е разделена на три самостоятелни позиции, както следва:1.1. Обособена позиция № 1 - "Озеленяване на площи 05.07.17 13.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство - косене на 426 дка ливади за нуждите на ТП ДГС "Панагюрище”.Предметът на поръчката включва извършването на услуга - косене на ливади с механизирана косачка след направена заявка от страна на Възлож

Външен ИН 9066314
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 260,00 BGN

"Изработване на областен план за развитие на горските територии за област Монтана”. На основание писмо изх. №12-00-1580/20.01.2017 г. на Министерство на околната среда и водите, от обхвата на дейностите по настоящата поръчка се изключва изготвянето на еко

Външен ИН 9066280
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 QB49
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите – Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 980,00 BGN

Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Оборище" през 2017 г.

Външен ИН 9066274
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77314000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Оборище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9066227
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 QB49 90712200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9066224
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 49 90712200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

Изработване на областни планове за развитие на горските територии за област Смолян

Външен ИН 9066125
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 70000000 77000000 77200000 77230000 77231000 77231300
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Поддържане на стари минерализовани ивици- ръчно и механизирано,находящи се в териториалния обхват на ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК, с цел изпълнение на " противопожарни мероприятия" с максимална прогнозна стойност 2999.25 лева без ДДС

Външен ИН 9066048
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77200000 75251110
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЗДП ТП ДГС БЕЛОГРАДЧИК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 999,00 BGN

Добив на дървесина на територията на ТП ДГС "Първомай" - Обект №1713

Външен ИН oldId_31832291
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Първомай
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Поддържане на съществуващи минерализовани ивици през 2017 год.”

Външен ИН 9065968
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233141 77200000
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение държавно горско стопанство Селище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 604,00 BGN

"Озеленяване на площи в обекти на ДП РВД - вътрешно и външно озеленяване”, като съобразно местоположението на обектите на ДП РВД обществената поръчка е разделена на три самостоятелни позиции, както следва:1.1. Обособена позиция № 1 - "Озеленяване на площи

Външен ИН 9065984
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000 45112700
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN