Контакт

Обявления за Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 940 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 594)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина - Обекти №1763, 1766. 01.11.17 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина - Обект №1732. 31.10.17 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДЪРВОДОБИВ Обект:17161 ДГС Берковица 31.10.17 14.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране - Обект №1741. 31.10.17 15.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сеч, разкройванена асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №1765, включен в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Женда". 30.10.17 14.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДЪРВОДОБИВ Обект:17629 ДГС Белоградчик 25.10.17 09.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с № 16015 24.10.17 06.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДЪРВОДОБИВ Обект:1732 ДГС Лесидрен 24.10.17 09.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДЪРВОДОБИВ Обект:1731 ДГс Лесидрен 24.10.17 09.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДЪРВОДОБИВ Обект:1730 ДГС Лесидрен 24.10.17 09.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина - Обекти №1763, 1766.

Външен ИН oldId_34499945
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 16.11.17
Краен срок за подаване на документи: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЛС Женда
Очаквана цена: 0,00 EUR

Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина - Обект №1732.

Външен ИН oldId_34499901
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 16.11.17
Краен срок за подаване на документи: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЛС Широка поляна
Очаквана цена: 0,00 EUR

ДЪРВОДОБИВ Обект:17161 ДГС Берковица

Външен ИН oldId_34469946
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400
Краен срок: 14.11.17
Краен срок за подаване на документи: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Берковица
Очаквана цена: 0,00 EUR

Сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране - Обект №1741.

Външен ИН oldId_34459421
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 15.11.17
Краен срок за подаване на документи: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Хисар
Очаквана цена: 0,00 EUR

Сеч, разкройванена асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №1765, включен в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Женда".

Външен ИН oldId_34441533
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60130000
Краен срок: 14.11.17
Краен срок за подаване на документи: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЛС Женда
Очаквана цена: 0,00 EUR

ДЪРВОДОБИВ Обект:17629 ДГС Белоградчик

Външен ИН oldId_34320290
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400
Краен срок: 09.11.17
Краен срок за подаване на документи: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Белоградчик
Очаквана цена: 0,00 EUR

Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с № 16015

Външен ИН oldId_34316755
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 06.11.17
Краен срок за подаване на документи: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Алабак
Очаквана цена: 0,00 EUR

ДЪРВОДОБИВ Обект:1732 ДГС Лесидрен

Външен ИН oldId_34316643
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 09.11.17
Краен срок за подаване на документи: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Лесидрен
Очаквана цена: 0,00 EUR

ДЪРВОДОБИВ Обект:1731 ДГс Лесидрен

Външен ИН oldId_34316642
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 09.11.17
Краен срок за подаване на документи: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Лесидрен
Очаквана цена: 0,00 EUR

ДЪРВОДОБИВ Обект:1730 ДГС Лесидрен

Външен ИН oldId_34316562
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 09.11.17
Краен срок за подаване на документи: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Лесидрен
Очаквана цена: 0,00 EUR