Контакт

Обявления за Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 028 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 603)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Оборище" през 2018 г. 10.01.18 17.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ ПО РАЙОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018-2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 11.12.17 15.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изв. на инвентаризация на гор. терит. и израб. на горскост. карти, план за ловностоп. дейн-ти и за дейн-те по опазв. на ГТ от пожари, горскостоп.план за ГТ - държ. собст-ст в района на ТПДГС Плачковци 05.12.17 15.01.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и ГСП 28.11.17 03.01.18 Монтана / Montana
Извършване на инвентаризация на ГТ и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на ГТ от пожари на ДГС Чирпан 29.11.17 09.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработване на горскос 22.11.17 12.01.18 Смолян / Smolyan
Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ-държавна собственост 22.11.17 04.01.18 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на инвентаризация на ГТ и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на ГТ от пожари, ГСП за ГТ - държавна собственост 21.11.17 29.12.17 Бургас / Burgas
«Възстановяване на дръвесна, храстова и цветна растителност на територията на гр. Лом»Дейностите по «Възстановяване на дръвесна, храстова и цветна растителност» включва:• Отзимяване и отриване на рози - високостеблени и зазимяване есента;• Разкопаване до 22.11.17 27.11.17 Монтана / Montana
"Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”. 21.11.17 12.12.17 Пазарджик / Pazardzhik

Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Оборище" през 2018 г.

Външен ИН 9072113
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77314000
Краен срок: 17.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Оборище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ ПО РАЙОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018-2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Външен ИН 819275
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211400
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 500 000,00 BGN

Изв. на инвентаризация на гор. терит. и израб. на горскост. карти, план за ловностоп. дейн-ти и за дейн-те по опазв. на ГТ от пожари, горскостоп.план за ГТ - държ. собст-ст в района на ТПДГС Плачковци

Външен ИН 818277
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231400 77231900
Краен срок: 15.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите- гр. Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 376 368,00 BGN

Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и ГСП

Външен ИН 817122
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231400 77231900
Краен срок: 03.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 383 031,00 BGN

Извършване на инвентаризация на ГТ и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на ГТ от пожари на ДГС Чирпан

Външен ИН 817307
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231400 77231900
Краен срок: 09.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 372 999,00 BGN

"Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработване на горскос

Външен ИН 816177
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231400 70000000 77000000 77200000 77230000 77231000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 650 049,00 BGN

Извършване на инвентаризация на ГТ, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазване на ГТ от пожари, както и за ГСП за ГТ-държавна собственост

Външен ИН 816201
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231400
Краен срок: 04.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 916 183,00 BGN

Извършване на инвентаризация на ГТ и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на ГТ от пожари, ГСП за ГТ - държавна собственост

Външен ИН 815928
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231400
Краен срок: 29.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите гр. Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 393 851,00 BGN

«Възстановяване на дръвесна, храстова и цветна растителност на територията на гр. Лом»Дейностите по «Възстановяване на дръвесна, храстова и цветна растителност» включва:• Отзимяване и отриване на рози - високостеблени и зазимяване есента;• Разкопаване до

Външен ИН 9070652
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 27.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 157,00 BGN

"Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”.

Външен ИН 816088
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77300000 77310000
Краен срок: 12.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Септември
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 208 000,00 BGN