Контакт

Обявления за Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

Тук виждате обществени поръчки за услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 810 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 581)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Покана за оферта за отсичане на опасни дървета 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Възлагане на лесокултурни дейности в Обект №3 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 40дка. горски култури." и в Обект №4 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 10 дка. горски култури", включени в териториалния обхват на 01.09.17 18.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №1717, 1718, 1719, 1720 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Момчилград. 05.09.17 20.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Наемане на строителни машини с оператор - булдозер за направа подходи и почистване на просека на електропровод Добрина 110кV, поддържан от ЕСО ЕАД, МЕР Варна 11.09.17 15.09.17 Варна / Varna
"Предоставяне на услуга, свързана със селското стопанство, изпълнение на агротехническа услуга - оран в горски разсадник, стопанисван от ТП "ДГС-Карлово”, находящ се в землището на гр. Карлово, местност "Гюметата”, представляващ Имот с №346001” 11.09.17 15.09.17 Пловдив / Plovdiv
ДЪРВОДОБИВ Обект:1725 08.08.17 19.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ДЪРВОДОБИВ Обект:17686 ДГС Своге 05.09.17 19.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ Обект:3 почвоподготовка ДГС Оряхово 04.09.17 19.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ Обект:4 Разсадниково производство ДГС Оряхово 04.09.17 19.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Предоставяне на услуга, свързана със селското стопанство, изпълнение на агротехническа услуга - оран в горски разсадник, стопанисван от ТП "ДГС-Карлово”, находящ се в землището на гр. Карлово, местност "Гюметата”, представляващ Имот с №346001” 31.08.17 08.09.17 Пловдив / Plovdiv

Покана за оферта за отсичане на опасни дървета

Външен ИН oldId_33289515
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Възлагане на лесокултурни дейности в Обект №3 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 40дка. горски култури." и в Обект №4 с предмет: "Почистване, почвоподготовка и залесяване на 10 дка. горски култури", включени в териториалния обхват на

Външен ИН oldId_33198874
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 18.09.17
Краен срок за подаване на документи: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Момчилград
Очаквана цена: 0,00 EUR

Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №1717, 1718, 1719, 1720 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Момчилград.

Външен ИН oldId_33198878
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400 60100000
Краен срок: 20.09.17
Краен срок за подаване на документи: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС Момчилград
Очаквана цена: 0,00 EUR

Наемане на строителни машини с оператор - булдозер за направа подходи и почистване на просека на електропровод Добрина 110кV, поддържан от ЕСО ЕАД, МЕР Варна

Външен ИН 9068140
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211300 45500000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 500,00 BGN

"Предоставяне на услуга, свързана със селското стопанство, изпълнение на агротехническа услуга - оран в горски разсадник, стопанисван от ТП "ДГС-Карлово”, находящ се в землището на гр. Карлово, местност "Гюметата”, представляващ Имот с №346001”

Външен ИН 9068132
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 287,00 BGN

ДЪРВОДОБИВ Обект:1725

Външен ИН oldId_33198485
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400
Краен срок: 19.09.17
Краен срок за подаване на документи: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС ЛЕСИДРЕН
Очаквана цена: 0,00 EUR

ДЪРВОДОБИВ Обект:17686 ДГС Своге

Външен ИН oldId_33198478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77211400
Краен срок: 19.09.17
Краен срок за подаване на документи: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС СВОГЕ
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ Обект:3 почвоподготовка ДГС Оряхово

Външен ИН oldId_33198464
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 19.09.17
Краен срок за подаване на документи: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС ОРЯХОВО
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ Обект:4 Разсадниково производство ДГС Оряхово

Външен ИН oldId_33198448
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 19.09.17
Краен срок за подаване на документи: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГС ОРЯХОВО
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Предоставяне на услуга, свързана със селското стопанство, изпълнение на агротехническа услуга - оран в горски разсадник, стопанисван от ТП "ДГС-Карлово”, находящ се в землището на гр. Карлово, местност "Гюметата”, представляващ Имот с №346001”

Външен ИН 9067877
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 287,00 BGN