Контакт

Обявления за Семинар, конференция, обучения

Обществени поръчки за организиране и предоставяне на услуги за курсове, обучения, лекции, конференции. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 823 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 983)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Организиране на работното посещение в Ирландия с цел провеждане на специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални полити 09.02.18 16.02.18 Североизточен / Severoiztochen
"Провеждане на курс за професионално обучение в областта на туризма". 06.02.18 09.02.18 Добрич / Dobrich
Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Организиране и провежд 02.02.18 13.02.18 Монтана / Montana
"Възлагане на дейности за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-5.001-0008-C01, "Заедно за всяко дете!", финансиран по ОПРР 2014-2020" 29.01.18 06.02.18 София / Sofia
"Информация и публичност по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции 26.01.18 19.02.18 Сливен / Sliven
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / дата 26.01.2018г. "Избор на изпълнител за провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на обучения за п 26.01.18 05.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Дейности по информация и комуникация по Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", по обособени позиции" 25.01.18 08.02.18 Разград / Razgrad
Проучване на практики за обучение и повишаване на квалификацията на заетите и заинтересованите лица в сектор ВиК 25.01.18 02.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публична покана с предмет "Логистика на дейности по проект на тема "Мисията е възможна" договор № BG05M9OP001-4.001-0166-C01 24.01.18 31.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Организиране на събития за нуждите на Председателството на Съвета на ЕС през 2018г. и за нуждите на МБПСЕС 2018" 23.01.18 07.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Организиране на работното посещение в Ирландия с цел провеждане на специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални полити

Външен ИН 9072865
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белослав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Провеждане на курс за професионално обучение в областта на туризма".

Външен ИН 9072738
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каварна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 327,00 BGN

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции:Обособена позиция № 1" Организиране и провежд

Външен ИН 9072673
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000 22462000 79810000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Възлагане на дейности за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-5.001-0008-C01, "Заедно за всяко дете!", финансиран по ОПРР 2014-2020"

Външен ИН 9072554
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35261000 22140000 22100000 79952000
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 516,00 BGN

"Информация и публичност по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по 2 (две) обособени позиции

Външен ИН 826854
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22459100 30192121 39294100 22140000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 166,00 BGN

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / дата 26.01.2018г. "Избор на изпълнител за провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на обучения за п

Външен ИН oldId_36505317
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80510000
Краен срок: 05.02.18
Краен срок за подаване на документи: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЗАРЯ - 2000 ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Дейности по информация и комуникация по Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", по обособени позиции"

Външен ИН 9072477
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22150000 22140000 22462000 34924000 79952000
Краен срок: 08.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 319,00 BGN

Проучване на практики за обучение и повишаване на квалификацията на заетите и заинтересованите лица в сектор ВиК

Външен ИН oldId_36466713
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 02.02.18
Краен срок за подаване на документи: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска асоциация по водите - БАВ
Очаквана цена: 29 000,00 BGN

Публична покана с предмет "Логистика на дейности по проект на тема "Мисията е възможна" договор № BG05M9OP001-4.001-0166-C01

Външен ИН oldId_36466702
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79951000
Краен срок: 31.01.18
Краен срок за подаване на документи: 31.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение Политологичен център
Очаквана цена: 87 990,00 BGN

"Организиране на събития за нуждите на Председателството на Съвета на ЕС през 2018г. и за нуждите на МБПСЕС 2018"

Външен ИН 826163
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500 000,00 BGN