Контакт

Обявления за Семинар, конференция, обучения

Обществени поръчки за организиране и предоставяне на услуги за курсове, обучения, лекции, конференции. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 102 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 911)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обучения на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за събиране на ценови предложения за изпълнение на дейности за Информиране и публичност, в изпълнение на Дейност 6 по проект "Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД", Договор BG05M9OP001-1.008-0314-C01 от 30.05.2017 г. п 19.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публичност и визуализация във връзка с изпълнение на проект "Предоставяне на по-добри и безопасни условия на труд в "МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД" 17.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса 17.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на новонаетите лица по проект BG05M9OP001-1.003-1019-C02, процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015”, в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Провеждане на обучения по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" Обособен 14.07.17 17.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител, който да проведе "Обучение на представителите на целевата група” по проект BG05M9OP001-1.003-1890-C01: "Създаване на нови устойчиви рабо 13.07.17 14.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Провеждане на събитие по повод 12-ти август - международен ден на младежта" 13.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 12.07.17 19.07.17 Кърджали / Kardzhali
Избор на въшнен изпълнител за извършване на услуги по проект "A chance for development” (проект "Шанс за развитие") 11.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Обучения на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място

Външен ИН oldId_32146139
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАНО-ТЕХ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за събиране на ценови предложения за изпълнение на дейности за Информиране и публичност, в изпълнение на Дейност 6 по проект "Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД", Договор BG05M9OP001-1.008-0314-C01 от 30.05.2017 г. п

Външен ИН oldId_32140841
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79950000 79800000 79340000 22120000 35261000 44423400 22462000 22150000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАПЕКС АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса

Външен ИН oldId_32112836
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Публичност и визуализация във връзка с изпълнение на проект "Предоставяне на по-добри и безопасни условия на труд в "МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД"

Външен ИН oldId_32079648
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79950000 22150000 22459100 22120000 35261000 44423400
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за Провеждане на обучение за управление на стреса

Външен ИН oldId_32050710
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обучение на новонаетите лица по проект BG05M9OP001-1.003-1019-C02, процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015”, в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Провеждане на обучения по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" Обособен

Външен ИН oldId_32013234
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Глобал Метрикс ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител, който да проведе "Обучение на представителите на целевата група” по проект BG05M9OP001-1.003-1890-C01: "Създаване на нови устойчиви рабо

Външен ИН oldId_32010376
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 14.07.17
Краен срок за подаване на документи: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕКСТРИЙМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Провеждане на събитие по повод 12-ти август - международен ден на младежта"

Външен ИН 9066252
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на младежта и спорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 833,00 BGN

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020

Външен ИН 9066200
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22000000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 573,00 BGN

Избор на въшнен изпълнител за извършване на услуги по проект "A chance for development” (проект "Шанс за развитие")

Външен ИН oldId_31950434
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79950000 79340000 55000000 60100000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Фондация за регионално развитие
Очаквана цена: 0,00 EUR