Контакт

Обявления за Семинар, конференция, обучения

Обществени поръчки за организиране и предоставяне на услуги за курсове, обучения, лекции, конференции. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 569 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 957)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка , монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за симултанен превод и презентации в заседателна зала в Централна сграда на МВР" 14.11.17 17.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност". 14.11.17 20.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици” за овладяване на немски език , по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция-1: Организиране и провеждане н 14.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност 14.11.17 20.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА РАБОТА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ШАНС ЗА АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ" 09.11.17 17.11.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност 09.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образован 08.11.17 13.11.17 Хасково / Haskovo
"Провеждане на професионално и обучение по ключови компетенции, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.005-0155-C01, по проект "Алтернативен свят”. 08.11.17 14.11.17 Кърджали / Kardzhali
Предмет на поръчката: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград”, финансиран по процедура BG16M1OP002-5.002 "Разработване/Актуализиране на общинските прогр 07.11.17 14.11.17 Хасково / Haskovo
"Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект: "Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество" с акроним "ACCESS FOR ALL", финансиран по Програма за сътрудн 07.11.17 17.11.17 Кърджали / Kardzhali

"Доставка , монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за симултанен превод и презентации в заседателна зала в Централна сграда на МВР"

Външен ИН 9070325
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32300000 32320000 32340000 32350000 80510000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност".

Външен ИН oldId_34786832
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.11.17
Краен срок за подаване на документи: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОМПЛЕКС РАЙ ЕООД
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"Провеждане на обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация и по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици” за овладяване на немски език , по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция-1: Организиране и провеждане н

Външен ИН oldId_34786825
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЪНШАЙН ХОЛИДЕЙС ЕАД
Очаквана цена: 133 900,00 BGN

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност

Външен ИН oldId_34783958
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.11.17
Краен срок за подаване на документи: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АКВА КОНСУЛТ 2008 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА РАБОТА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ШАНС ЗА АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ"

Външен ИН 9070172
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000 80510000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация и на изпълнител на провеждане на обучение по ключова компетентност

Външен ИН oldId_34669709
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОМПЛЕКС РАЙ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образован

Външен ИН 9070130
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22000000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 850,00 BGN

"Провеждане на професионално и обучение по ключови компетенции, във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.005-0155-C01, по проект "Алтернативен свят”.

Външен ИН 9070142
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Джебел
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 333,00 BGN

Предмет на поръчката: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград”, финансиран по процедура BG16M1OP002-5.002 "Разработване/Актуализиране на общинските прогр

Външен ИН 9070076
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22120000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 300,00 BGN

"Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект: "Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество" с акроним "ACCESS FOR ALL", финансиран по Програма за сътрудн

Външен ИН 9070087
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22150000 22462000 79997000 22120000 72413000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крумовград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 688,00 BGN