Контакт

Обявления за Семинар, конференция, обучения

Обществени поръчки за организиране и предоставяне на услуги за курсове, обучения, лекции, конференции. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 373 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 938)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване” 13.09.17 20.09.17 Перник / Pernik
"Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз” 13.09.17 20.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Курс за правоспособност за работа с горска техника 30.08.17 07.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител по осигуряване на визуализация и публичност по проект BG05M9OP001-1.003-3194-C01 29.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване 29.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за провеждане на обучение на 4 новонаети по проекта лица по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" 29.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация и публичност" 28.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на 4 новонаети по проекта лица по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" 29.08.17 31.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разв.наИнст.арх.наАМзамитн.проц.:Единна рег. и идент. на ик. опер.(EORI2),Реф.данни (CSRD2)и Одобр.ик.опер.(AEO) и въвеждане на Инст.арх. на АМ чрез внедр. на модули в БИМИС,съотв.на тези митн.процеси 25.08.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Информираност и комуникация по проект "Център за комплексни услуги" съгласно административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104-С01/04.05.2017г. по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финан 28.08.17 04.09.17 Хасково / Haskovo

"Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване”

Външен ИН 9068266
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Витошко-Судена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз”

Външен ИН 9068267
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция по геодезия
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Курс за правоспособност за работа с горска техника

Външен ИН oldId_32971682
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80411000 80500000
Краен срок: 07.09.17
Краен срок за подаване на документи: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител по осигуряване на визуализация и публичност по проект BG05M9OP001-1.003-3194-C01

Външен ИН oldId_32964440
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79952000 79800000 79340000 72400000 22100000 22459100 22462000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИВА СТАРТ, ПОПОВ И С-ИЕ СД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване

Външен ИН oldId_32964142
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000 85147000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за провеждане на обучение на 4 новонаети по проекта лица по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"

Външен ИН oldId_32940542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Симбула ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация и публичност"

Външен ИН oldId_32939822
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79952000 79800000 79340000 35261000 44423400 22150000 22459100 22120000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕТ "Евроконсулт - Цветан Цонев"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обучение на 4 новонаети по проекта лица по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"

Външен ИН oldId_32938452
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 31.08.17
Краен срок за подаване на документи: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Симбула ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разв.наИнст.арх.наАМзамитн.проц.:Единна рег. и идент. на ик. опер.(EORI2),Реф.данни (CSRD2)и Одобр.ик.опер.(AEO) и въвеждане на Инст.арх. на АМ чрез внедр. на модули в БИМИС,съотв.на тези митн.процеси

Външен ИН 802592
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72212780 72262000 80510000 48613000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Митници
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 901 250,00 BGN

"Информираност и комуникация по проект "Център за комплексни услуги" съгласно административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104-С01/04.05.2017г. по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финан

Външен ИН 9067712
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22150000 22120000
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димитровград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 799,00 BGN