Контакт

Обявления за Строителство на сгради и съоръжения

Обществени поръчки и търгове за строителство на промишлени, търговски, административни, производствени сгради и съоръжения. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

38 918 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3892)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул. 15.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
"Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”. Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремотни дейности на улици в населените места в Община Борово, съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация на поръчката 17.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОДЛЕЗ ПОД ЖП ЛИНИЯ ГР.СВОГЕ. 15.09.17 19.09.17 София / Sofia
"Благоустрояване на централен площад в УПИ VII - ЗА ЧИТАЛИЩЕ КОО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв.35, с.Оборище, общ.Панагюрище” 14.09.17 18.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер 14.09.17 19.09.17 Разград / Razgrad
"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ 14.09.17 19.09.17 Смолян / Smolyan
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР/СРР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Ценово ще възложи изпълнението на д 13.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово - част от средна зона - ул."Вела Пеева"". 13.09.17 18.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово - ул."Васил Левски"". 13.09.17 18.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Текущ ремонт на Пенсионерски клуб - с.Хераково, община Божурище" 13.09.17 18.09.17 София / Sofia

"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул.

Външен ИН 9068359
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 71000000 71247000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 94 666,00 BGN

"Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”. Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремотни дейности на улици в населените места в Община Борово, съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация на поръчката

Външен ИН 9068366
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 82 339,00 BGN

ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОДЛЕЗ ПОД ЖП ЛИНИЯ ГР.СВОГЕ.

Външен ИН 9068363
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45221211 45220000 45221200 45223000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Своге
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Благоустрояване на централен площад в УПИ VII - ЗА ЧИТАЛИЩЕ КОО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв.35, с.Оборище, общ.Панагюрище”

Външен ИН 9068323
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233262
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 84 500,00 BGN

Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер

Външен ИН 9068290
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45300000 45400000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кубрат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 78 307,00 BGN

"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ

Външен ИН 9068299
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45112400 45332000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 083,00 BGN

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР/СРР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Ценово ще възложи изпълнението на д

Външен ИН 9068281
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45261000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 569,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово - част от средна зона - ул."Вела Пеева"".

Външен ИН 9068255
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 91 808,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово - ул."Васил Левски"".

Външен ИН 9068254
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 141 831,00 BGN

"Текущ ремонт на Пенсионерски клуб - с.Хераково, община Божурище"

Външен ИН 9068246
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN