Контакт

Обявления за Строителство на сгради и съоръжения

Обществени поръчки и търгове за строителство на промишлени, търговски, административни, производствени сгради и съоръжения. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

37 637 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3764)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У 19.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ремонт и реконструкция на площадни пространства в с. Нови хан и с. Габра, Община Елин Пелин. 18.07.17 21.07.17 София / Sofia
"Проектиране, реконструкция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за децаот 3 до 12 години” по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: ж.к.”Връбница-1" - УПИ II - за детска градина, 18.07.17 21.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на основен ремонт на площадкова канализационна мрежа в предоставен за управление на НАП поземлен имот с адрес: гр. Русе, ул. "Майор Узунов" №19" 18.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
СМР по обезопасяване на обекти и подобряване условията на труд 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изпълнение на СМР по проект"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ "Екзарх Антим I", гр.Казанлък"" 17.07.17 21.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
Пристройка за санитарни възли към училище в УПИ I-училище, кв.72 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик 17.07.17 20.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Основен ремонт на футболно игрище в с. Кралев дол” 17.07.17 20.07.17 Перник / Pernik
Доставка и монтаж на павилион за административно обслужване в село Бащино, община Опан, Област Стара Загора 17.07.17 20.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна” 14.07.17 20.07.17 Варна / Varna

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У

Външен ИН 9066402
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71000000 45236210
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община-район Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

Ремонт и реконструкция на площадни пространства в с. Нови хан и с. Габра, Община Елин Пелин.

Външен ИН 9066370
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45211360
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елин Пелин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 659,00 BGN

"Проектиране, реконструкция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за децаот 3 до 12 години” по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: ж.к.”Връбница-1" - УПИ II - за детска градина,

Външен ИН 9066384
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СО район Връбница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN

"Извършване на основен ремонт на площадкова канализационна мрежа в предоставен за управление на НАП поземлен имот с адрес: гр. Русе, ул. "Майор Узунов" №19"

Външен ИН 9066357
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112100 45121000 45247110
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 243 333,00 BGN

СМР по обезопасяване на обекти и подобряване условията на труд

Външен ИН oldId_32077362
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45440000 45400000 45432112 45233220 45233270 45310000 45232453
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕСПРЕД АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изпълнение на СМР по проект"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ "Екзарх Антим I", гр.Казанлък""

Външен ИН 796417
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 45400000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 944 782,00 BGN

Пристройка за санитарни възли към училище в УПИ I-училище, кв.72 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик

Външен ИН 9066326
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45214200 45300000 45000000 45400000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Основен ремонт на футболно игрище в с. Кралев дол”

Външен ИН 9066312
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 300,00 BGN

Доставка и монтаж на павилион за административно обслужване в село Бащино, община Опан, Област Стара Загора

Външен ИН 9066306
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45223800 44211110
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Опан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 150,00 BGN

"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна”

Външен ИН 9066286
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236110 45236210 45236200
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 249 995,00 BGN