Feedback

Tenders for Софтуер

15 105 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1511)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET 15.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г." 11.02.17 22.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е "Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ" и е във връзка с изпълнението на дейност №2 по проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на 14.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е "Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България" и е във връзка с изпълнението на дейност №3 по проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националнат 14.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Софтуерна и техническа поддръжка на лицензи за 1 бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite". 14.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на компютърно оборудване и софтуерни продукти 13.02.17 14.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Абонаментна софтуерна поддръжка и сервизни услуги на програмен продукт Информационна система за обслужване на обществените поръчки (ИС ООП) 13.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Предметът на поръчката е "Надграждане на Национална база данни и Интернет приложение към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) и е във връзка с изпълнението на дейност №1 по проект BG03.PDP 10.02.17 17.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е "Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България" и е във връзка с изпълнението на дейност №3 по проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националнат 10.02.17 17.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на поръчката е "Привеждане на данните за почви, поддържани от ИАОС, в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE" и е във връзка с изпълнението на проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националната система за монитор 10.02.17 17.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET

Външен ИН 9061486
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72267100 48810000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 300,00 BGN

"Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г."

Външен ИН 771854
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30210000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Централна избирателна комисия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500 000,00 BGN

Предметът на поръчката е "Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ" и е във връзка с изпълнението на дейност №2 по проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на

Външен ИН 9061448
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72212516
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN

Предметът на поръчката е "Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България" и е във връзка с изпълнението на дейност №3 по проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националнат

Външен ИН 9061447
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72230000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Софтуерна и техническа поддръжка на лицензи за 1 бр. Novell Open Enterprise Server и 300 бр. Novell Open Workgroup Suite".

Външен ИН 9061454
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72268000 72267000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на компютърно оборудване и софтуерни продукти

Външен ИН oldId_28534361
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48000000
Краен срок: 14.02.17
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОЗМЕТИК-ЛАЙН ООД

Абонаментна софтуерна поддръжка и сервизни услуги на програмен продукт Информационна система за обслужване на обществените поръчки (ИС ООП)

Външен ИН 9061402
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72267100
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 000,00 BGN

Предметът на поръчката е "Надграждане на Национална база данни и Интернет приложение към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) и е във връзка с изпълнението на дейност №1 по проект BG03.PDP

Външен ИН 9061370
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72212780
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Предметът на поръчката е "Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България" и е във връзка с изпълнението на дейност №3 по проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националнат

Външен ИН 9061369
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72230000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Предметът на поръчката е "Привеждане на данните за почви, поддържани от ИАОС, в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE" и е във връзка с изпълнението на проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националната система за монитор

Външен ИН 9061365
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72300000 48000000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по околна среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 980,00 BGN