Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Софтуер и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

13 636 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1364)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на телефонни и интернет услуги за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция, по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор за БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по п 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване и внедряване на интегрирана ERP система със CRM модули - 1 брой 19.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Сертификационни услуги за сертифициране на Система за управление на качеството и околната среда съгласно стандарт ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 22.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Оцифряване и инсталиране на ГИС софтуер за нуждите на Община Шумен" 22.05.17 25.05.17 Шумен / Shumen
"Абонаментно поддържане на базите данни и актуализация на следните софтуерни програмни продукти (ПП): "ПП за Работна заплата - RZWIN" и "ПП за Договори за полагане на личен труд - RZHON", включително мрежови режими на работа; Оказване на системна помощ пр 22.05.17 25.05.17 Североизточен / Severoiztochen
Доставка на оборудване 19.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДМА за управление на бизнес процесите по обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за аудио-визуална пост продукция (1 бр.) Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за управление на прои 18.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител по услугата разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите - (ERP) 18.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител по услугата разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти - (CRM) 18.05.17 26.05.17 Видин / Vidin
Предмет на поръчката: "Инсталация, миграция, консолидация, тестване и осигуряване на сигурност на информационните ресурси на Агенция за ядрено регулиране". Поръчката включва:- Провеждане на тестове за проникване (Penetration tests) и анализ на трафика с ц 18.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на телефонни и интернет услуги за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция, по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор за БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по п

Външен ИН oldId_30856951
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 64000000 72400000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК"

Разработване и внедряване на интегрирана ERP система със CRM модули - 1 брой

Външен ИН oldId_30854776
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72200000 48000000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОЛОРИТ ПРЕС ООД

Сертификационни услуги за сертифициране на Система за управление на качеството и околната среда съгласно стандарт ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Външен ИН oldId_30854747
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72225000 79417000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СМУГЛЕР ЕООД

"Оцифряване и инсталиране на ГИС софтуер за нуждите на Община Шумен"

Външен ИН 9064555
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71410000 72268000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Абонаментно поддържане на базите данни и актуализация на следните софтуерни програмни продукти (ПП): "ПП за Работна заплата - RZWIN" и "ПП за Договори за полагане на личен труд - RZHON", включително мрежови режими на работа; Оказване на системна помощ пр

Външен ИН 9064542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79630000 48000000 72250000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

Доставка на оборудване

Външен ИН oldId_30712542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 32250000 32333200 38652120 39112000 39717200 42512000 48000000 30195913 30195920
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стопанска камара - Велико Търново

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДМА за управление на бизнес процесите по обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за аудио-визуална пост продукция (1 бр.) Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за управление на прои

Външен ИН oldId_30711289
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 30200000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРО ФИЛМС ООД

Избор на изпълнител по услугата разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите - (ERP)

Външен ИН oldId_30710541
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48150000 48151000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАНИД ЕООД

Избор на изпълнител по услугата разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти - (CRM)

Външен ИН oldId_30710530
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48445000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАНИД ЕООД
Място на изпълнение: BG:

Предмет на поръчката: "Инсталация, миграция, консолидация, тестване и осигуряване на сигурност на информационните ресурси на Агенция за ядрено регулиране". Поръчката включва:- Провеждане на тестове за проникване (Penetration tests) и анализ на трафика с ц

Външен ИН 9064439
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73431000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN