Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Софтуер и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

13 346 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1335)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и имплементиране на: Обособена позиция 1: Хардуер: Сървъри -4 бр.; Хранилище за данни - 1бр.; Хранилище за архиви - 1 бр.; Управляеми комутатори 12 порта 10GBase-T - 3 бр.; Управляем комутатор, 48 порта 1GbE - 1 бр.; Защитна стена - 2 бр.; Мобил 13.04.17 24.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за ДОСТАВКА на Програмни продукти 18.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Проектиране, изработка, внедряване, гаранционно обслужване и сървърно обезпечение на Информационна система на Регионален високотехнологичен център "Свети Георги" - гр. Пловдив 18.04.17 21.04.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на GPS устройства с инсталиран софтуер за контрол и управление на транспортни специализирани машини, собственост на ЮЦДП - Смолян за нуждите на ТП "ДЛС-Извора”. 18.04.17 24.04.17 Смолян / Smolyan
Осигуряване на информиране и публичност на проект "Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО - ДИЗАЙН ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-2493-С01 - изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност 12.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване, доставка и въвеждане в експлоатация на следния дълготраен нематериален актив - Интегрирана софтуерна платформа за дентален туризъм IDTSP - 1 брой. 13.04.17 20.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип в това число поддръжка на тестов сайт за обучение до приключването на ДЗИ 2017г, генериране и разпространение на пароли, зареждане на сканирани формуляри за оце 13.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN на територията на страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация” ”. Предметът на обществената поръчка включва предоставяне н 13.04.17 18.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Наем на техника в това число 6 бр. Сървъри, непрекъсваеми токозахранващи устройства за сървърно оборудване, софтуер за отдалечено управление на сървърни конзоли, комуникационно оборудване , архивираща техника, мрежови принтери.” 12.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на оборудване и обзавеждане по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на хардуерно оборудване; Обособена позиция 2: Доставка на СРМ система за връзка с клиенти -1 бр.; Обособена позиция 3: Доставка на обзавеждане - работни бюра и ра 11.04.17 18.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка и имплементиране на: Обособена позиция 1: Хардуер: Сървъри -4 бр.; Хранилище за данни - 1бр.; Хранилище за архиви - 1 бр.; Управляеми комутатори 12 порта 10GBase-T - 3 бр.; Управляем комутатор, 48 порта 1GbE - 1 бр.; Защитна стена - 2 бр.; Мобил

Външен ИН oldId_29999348
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48000000
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД

Набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за ДОСТАВКА на Програмни продукти

Външен ИН oldId_29994322
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48322000 48000000
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СмартА Груп ЕООД

Проектиране, изработка, внедряване, гаранционно обслужване и сървърно обезпечение на Информационна система на Регионален високотехнологичен център "Свети Георги" - гр. Пловдив

Външен ИН 9063434
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000 72267000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионален високотехнологичен център „Свети Георги“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на GPS устройства с инсталиран софтуер за контрол и управление на транспортни специализирани машини, собственост на ЮЦДП - Смолян за нуждите на ТП "ДЛС-Извора”.

Външен ИН 9063435
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38570000 38112100 50000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400,00 BGN

Осигуряване на информиране и публичност на проект "Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО - ДИЗАЙН ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-2493-С01 - изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност

Външен ИН oldId_29966186
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 79800000 22459100 22120000 72400000
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОРТО-ДИЗАЙН ЕООД

Разработване, доставка и въвеждане в експлоатация на следния дълготраен нематериален актив - Интегрирана софтуерна платформа за дентален туризъм IDTSP - 1 брой.

Външен ИН oldId_29965001
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 20.04.17
Краен срок за подаване на документи: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЕСТ ПАРТНЪРС ООД

"Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип в това число поддръжка на тестов сайт за обучение до приключването на ДЗИ 2017г, генериране и разпространение на пароли, зареждане на сканирани формуляри за оце

Външен ИН 9063355
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Учебен център
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN на територията на страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация” ”. Предметът на обществената поръчка включва предоставяне н

Външен ИН 9063380
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72000000 72400000 72411000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Наем на техника в това число 6 бр. Сървъри, непрекъсваеми токозахранващи устройства за сървърно оборудване, софтуер за отдалечено управление на сървърни конзоли, комуникационно оборудване , архивираща техника, мрежови принтери.”

Външен ИН 9063308
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30211000 30200000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Учебен център
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"Доставка на оборудване и обзавеждане по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на хардуерно оборудване; Обособена позиция 2: Доставка на СРМ система за връзка с клиенти -1 бр.; Обособена позиция 3: Доставка на обзавеждане - работни бюра и ра

Външен ИН oldId_29860685
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 48000000
Краен срок: 18.04.17
Краен срок за подаване на документи: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД