Контакт

Обявления за Софтуер

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на изработката и доставка на софтуер, програмиране, CRM, индивидуални програмни решения и свързани с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

14 233 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1424)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на публичност и визуализация на проекта 21.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Режийни услуги по поддържане и функциониране на Център за специална образователна подкрепа във връзка с целите на проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02 20.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД 19.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване и въвеждане на информационна система за управление на човешките ресурси (HRMS) в "Гама пласт БГ" ООД 19.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване на система за развитие на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД 19.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване, адаптиране и въвеждане на методи и процеси за развитие на човешкия ресурс в предприятието 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на софтуер за управление на човешките ресурси 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване на информационно-комуникационна платформа във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.005-0089-C01 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разработване на он-лайн магазин за продажби" за проект BG05M9OP001-1.003-2181 ”Устойчива заетост за качествени работни места в "Фокс" ООД” 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Поръчката се открива за доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на договор с избрания изпълнител. Номенклатурата на устройствата за радиодиагностика, п 18.07.17 21.07.17 Пловдив / Plovdiv

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта

Външен ИН oldId_32177984
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79950000 79800000 79340000 72400000 35261000 44423400 22459100
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАЗАЛАТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Режийни услуги по поддържане и функциониране на Център за специална образователна подкрепа във връзка с целите на проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02

Външен ИН oldId_32177406
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09100000 09310000 41110000 65111000 72400000 79700000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение "ДАРИ УСМИВКА"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД

Външен ИН oldId_32141332
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 72200000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КРИСИ ТРАНС ГРУП ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разработване и въвеждане на информационна система за управление на човешките ресурси (HRMS) в "Гама пласт БГ" ООД

Външен ИН oldId_32141216
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 72200000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГАМА ПЛАСТ БГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разработване на система за развитие на човешките ресурси в Криси Транс Груп ЕООД

Външен ИН oldId_32141177
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72200000 48000000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КРИСИ ТРАНС ГРУП ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разработване, адаптиране и въвеждане на методи и процеси за развитие на човешкия ресурс в предприятието

Външен ИН oldId_32141074
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 72200000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАНО-ТЕХ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на софтуер за управление на човешките ресурси

Външен ИН oldId_32117918
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Нави - 2 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разработване на информационно-комуникационна платформа във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.005-0089-C01

Външен ИН oldId_32109704
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72200000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "КАРИН ДОМ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разработване на он-лайн магазин за продажби" за проект BG05M9OP001-1.003-2181 ”Устойчива заетост за качествени работни места в "Фокс" ООД”

Външен ИН oldId_32109644
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72200000 72400000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОКС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Поръчката се открива за доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на договор с избрания изпълнител. Номенклатурата на устройствата за радиодиагностика, п

Външен ИН 9066379
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38424000 38410000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN