Feedback

Tenders for Софтуер

14 814 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1482)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер "Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториални поделения” 12.01.17 17.01.17 Югоизточен / Yugoiztochen
Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет в административна сграда на ТП "ДЛС-Тракия 10.01.17 17.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” 10.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител на Дейност Дейност "Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидираната заетост по проекта" 08.01.17 11.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в "НОЛА 7" ООД 06.01.17 13.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Провеждане на процедура за избор с публична покана на изпълнител с предмет: "Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи, както следва: - Обособена позиция 1: Доставка на изчислителен сървър /ДМА/ - 20 броя - Обособена позиция 2: Доставка на 30.12.16 11.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводен софтуер "Ривал”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториалните поделения" 04.01.17 09.01.17 Югоизточен / Yugoiztochen
"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер "Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториални поделения” 04.01.17 11.01.17 Югоизточен / Yugoiztochen
Разширение на съществуващата сървърна система на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, чрез закупуване на сървър за блейд шаси Fujitsu PRIMERGY BX900 S2, специализирани софтуерни продукти, дискове за дисков масив Fujitsu ETERNUS DX600 S3, шаси с дискове за 03.01.17 13.01.17 Варна / Varna
Системна поддръжка на IT средата на Министерството на културата 30.12.16 09.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер "Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториални поделения”

Външен ИН 9060585
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72266000 72267000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 400,00 BGN

Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет в административна сграда на ТП "ДЛС-Тракия

Външен ИН 9060516
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32412110 72400000 64210000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 700,00 BGN

"Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”

Външен ИН 9060528
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000 64210000 72400000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 860 752,00 BGN

Избор на изпълнител на Дейност Дейност "Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидираната заетост по проекта"

Външен ИН oldId_27841063
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30213000 31210000 31154000 30232000 48820000 32410000 32420000
Краен срок: 11.01.17
Краен срок за подаване на документи: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: А+Т 96 ЕООД

Доставка на материални и нематериални активи за новосъздадените работни места в "НОЛА 7" ООД

Външен ИН oldId_27840828
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 48820000 30213000 30232000 30214000
Краен срок: 13.01.17
Краен срок за подаване на документи: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НОЛА 7 ООД

Провеждане на процедура за избор с публична покана на изпълнител с предмет: "Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи, както следва: - Обособена позиция 1: Доставка на изчислителен сървър /ДМА/ - 20 броя - Обособена позиция 2: Доставка на

Външен ИН oldId_27814511
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48820000 48000000
Краен срок: 11.01.17
Краен срок за подаване на документи: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УЕБ СЪРВИСИС ЕООД

"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводен софтуер "Ривал”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториалните поделения"

Външен ИН 9060433
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72266000 72267000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер "Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториални поделения”

Външен ИН 9060436
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72266000 72267000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 400,00 BGN

Разширение на съществуващата сървърна система на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, чрез закупуване на сървър за блейд шаси Fujitsu PRIMERGY BX900 S2, специализирани софтуерни продукти, дискове за дисков масив Fujitsu ETERNUS DX600 S3, шаси с дискове за

Външен ИН 9060401
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30236000 48820000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 916 667,00 BGN

Системна поддръжка на IT средата на Министерството на културата

Външен ИН 9060369
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72500000 72267000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN