Feedback

Tenders for Софтуер

15 394 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1540)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на информиране и публичност по проекта 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта" 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция "Образование", Функция "Култура", Общинска художествена галерия, Общинска би 21.03.17 24.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система” в УМБАЛ "Иван Рилски” ЕАД, София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Стор, Гама Мултилаб и закупуване на лицензи за срока на договора с 20.03.17 23.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на оборудване за дизайн по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД" 17.03.17 22.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на оборудване, обзавеждане и ДНА за новоразкрити работни места 17.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на софтуер за управление на база данни и счетоводство по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД" 20.03.17 22.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора — II фаза”. 17.03.17 23.03.17 17:00 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на 1 бр. софтуер за дизайн по проект "Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация "Черга" 16.03.17 20.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на 1 бр. софтуер за кoнтакти с клиенти по проект "Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация "Черга" 16.03.17 20.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Осигуряване на информиране и публичност по проекта

Външен ИН oldId_29355818
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 79800000 22462000 72200000 22459100 79340000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АДЛ ЕООД

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта"

Външен ИН oldId_29355247
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72400000 79340000 79800000 22459100 35261000 44423400 22150000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НЮ АЙЛЪНД ЕООД

"Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция "Образование", Функция "Култура", Общинска художествена галерия, Общинска би

Външен ИН 9062553
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48780000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 380,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система” в УМБАЛ "Иван Рилски” ЕАД, София, включващ програмни продукти Гама Кодмастер, Гама Стор, Гама Мултилаб и закупуване на лицензи за срока на договора с

Външен ИН 9062469
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72253000 72267000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

Доставка на оборудване за дизайн по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД"

Външен ИН oldId_29308264
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30213100 31210000 48000000
Краен срок: 22.03.17
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИК-БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД

Доставка на оборудване, обзавеждане и ДНА за новоразкрити работни места

Външен ИН oldId_29308243
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30211400 30231320 30232000 38652120 32322000 39112000 39120000 30193200 39131000 48000000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Доставка на софтуер за управление на база данни и счетоводство по проект "Нови работни места за безработни и неактивни лица в «БИК-Българска издателска компания» АД"

Външен ИН oldId_29308189
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 22.03.17
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИК-БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД

„Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора — II фаза”.

Външен ИН TED.099520-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 48000000 32323500 71320000 30230000
Краен срок: 23.03.17 17:00
Брой: 2017054
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Стара Загора
Място на изпълнение: BG: Stara Zagora

Доставка на 1 бр. софтуер за дизайн по проект "Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация "Черга"

Външен ИН oldId_29236140
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 20.03.17
Краен срок за подаване на документи: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА"

Доставка на 1 бр. софтуер за кoнтакти с клиенти по проект "Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация "Черга"

Външен ИН oldId_29236097
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 20.03.17
Краен срок за подаване на документи: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА"