Контакт

Обявления за Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети

Списъкът по-долу показва резултатите за профил спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети. Ако Вашата фирма има интерес в някои от тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 625 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 263)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Ремонт на радарна подсистема за брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването "ЕКРАН”” 13.09.17 15.09.17 Варна / Varna
Абонаментна поддржка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в п/ст Пловдив 08.09.17 13.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" 08.09.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 " Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020 07.09.17 15.09.17 Кърджали / Kardzhali
Осигуряване на материали,консумативи,работно облекло и лични предпазни средства за персонала по Компонент 1 по проект " Активно включване за по-добър живот” по ОПРЧР 2014-2020 07.09.17 15.09.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД" 18.08.17 11.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло 05.09.17 13.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Ремонт на радарна подсистема за брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването "ЕКРАН”” 01.09.17 12.09.17 Варна / Varna
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло 30.08.17 09.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури"

Външен ИН 9068392
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50413200 35111320 35111000 35113300 35111500 44423400 44423450
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Ремонт на радарна подсистема за брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването "ЕКРАН””

Външен ИН 9068242
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50660000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военноморски сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Абонаментна поддржка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в п/ст Пловдив

Външен ИН 9068123
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50610000
Краен срок: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 700,00 BGN

"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури"

Външен ИН 9068094
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50413200 35111320 35111000 35113300 35111500 44423400 44423450
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 " Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020

Външен ИН 9068065
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 35810000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 840,00 BGN

Осигуряване на материали,консумативи,работно облекло и лични предпазни средства за персонала по Компонент 1 по проект " Активно включване за по-добър живот” по ОПРЧР 2014-2020

Външен ИН 9068064
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 358100003
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 208,00 BGN

"Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД"

Външен ИН oldId_33126363
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 35113400 18130000
Краен срок: 11.09.17
Краен срок за подаване на документи: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_33072455
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 35810000 35111200 33735100
Краен срок: 13.09.17
Краен срок за подаване на документи: 13.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Ремонт на радарна подсистема за брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването "ЕКРАН””

Външен ИН 9067939
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50660000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военноморски сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_32992336
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 35810000 35110000
Краен срок: 09.09.17
Краен срок за подаване на документи: 09.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛСЕД ВАРНА АД
Очаквана цена: 0,00 EUR