Feedback

Tenders for Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети

2 016 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 202)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции 21.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим” 14.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проекта - доставка на информационни материали 15.02.17 17.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи в УАФУУ АД" 14.02.17 16.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на униформено работно облекло и обувки за 50 охранители, наети по проект BG0505M9OP001-1.003-0987 "Сигурни в бъдещето си" 09.02.17 17.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд 31.01.17 22.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на работни обувки на бензиностанции, нефто бази, офиси "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2017 - 2019 г.” 18.01.17 19.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях 11.01.17 16.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на полицейски униформи - обувки половинки летни мъжки и обувки специални зимни и летни - мъжки и дамски” 03.01.17 09.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ДОСТАВКИ: доставка на Машина за рязане на кабели - 1 бр., доставка на балансир машина - 1бр., доставка на пещ и вана за термична обработка на детайли - 1бр, доставка на комплекти измервателни инструменти - 3бр, доставка на работно облекло и ЛПС/комплект/ 04.01.17 31.01.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции

Външен ИН oldId_28692850
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Авантюрин Дидро" ЕООД

"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим”

Външен ИН oldId_28595803
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22850000 30197643 30192121 30191000 22114500 22470000 18300000 18222200 39500000 44812400 37525000 22830000 22110000 22114000 39298600 30194000 30192600 30195900 39292000 33696500 38510000 35261000 30195100 34999400 37523000 37820000 37452200 37452900 37451700 37451900 37524000 37441100 39121200 39112000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ОБЩИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА УЧИЛИЩАТА И ЦДГ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА"

Осигуряване на публичност и визуализация по проекта - доставка на информационни материали

Външен ИН oldId_28564763
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 35261000 44423450
Краен срок: 17.02.17
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАСТЕР ЮНИТИ ООД

Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи в УАФУУ АД"

Външен ИН oldId_28533400
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 16.02.17
Краен срок за подаване на документи: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УАФУУ АД

Доставка на униформено работно облекло и обувки за 50 охранители, наети по проект BG0505M9OP001-1.003-0987 "Сигурни в бъдещето си"

Външен ИН oldId_28468449
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000 35811200
Краен срок: 17.02.17
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Ей Ес Пи ЕООД

Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд

Външен ИН 770076
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18143000 18444111 33735100 18141000 18815000 18221300 35810000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 000,00 BGN

"Доставка на работни обувки на бензиностанции, нефто бази, офиси "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2017 - 2019 г.”

Външен ИН oldId_28010223
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18800000 35810000
Краен срок: 19.02.17
Краен срок за подаване на документи: 31.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях

Външен ИН 766346
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Гранична полиция - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

"Доставка на полицейски униформи - обувки половинки летни мъжки и обувки специални зимни и летни - мъжки и дамски”

Външен ИН 765252
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18832000 18800000 18100000 35811200
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 455 000,00 BGN

ДОСТАВКИ: доставка на Машина за рязане на кабели - 1 бр., доставка на балансир машина - 1бр., доставка на пещ и вана за термична обработка на детайли - 1бр, доставка на комплекти измервателни инструменти - 3бр, доставка на работно облекло и ЛПС/комплект/

Външен ИН oldId_27814536
Вид обявление Комбинирано обявление
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 35810000 66510000 34924000 44423400 79800000 22150000 79340000 22462000
Краен срок: 31.01.17
Краен срок за подаване на документи: 31.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ММоторс АД