Контакт

Обявления за Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети. Ако Вашата фирма има интерес в някои от тези сектори, то Вие сте на правилното място.

2 102 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 211)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи 21.04.17 24.04.17 Варна / Varna
Избор на изпълнител за "Публичност и визуализация" на проект № BG16RFOP002-2.002-0043-C01; 19.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуги за: 1. Изработка на 1 бр. информационна табела, 2. Изработка на 1 бр. временна информационна табела, 3. Изработка на 100 бр. информационни материали, 4. Изработка на 50 бр. информационни USB стикове 18.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от "В и К" ООД - Кърджали 18.04.17 24.04.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на пушки за нуждите на Българската федерация по биатлон” 18.04.17 21.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на информиране и публичност на проект "Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО - ДИЗАЙН ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-2493-С01 - изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност 12.04.17 21.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи 12.04.17 20.04.17 Варна / Varna
Публичност и визуализация 11.04.17 14.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл.2, ал.7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител за позицията: "Визуализация, информираност и публичност” 12.04.17 18.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на въздушни пушки за нуждите на Българската федерация по биатлон” 11.04.17 18.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи

Външен ИН 9063582
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35711000 50000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 995,00 BGN

Избор на изпълнител за "Публичност и визуализация" на проект № BG16RFOP002-2.002-0043-C01;

Външен ИН oldId_29996478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 79800000 22459100
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИ ЕС ЕЙЧ ООД

Предоставяне на услуги за: 1. Изработка на 1 бр. информационна табела, 2. Изработка на 1 бр. временна информационна табела, 3. Изработка на 100 бр. информационни материали, 4. Изработка на 50 бр. информационни USB стикове

Външен ИН oldId_29992344
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 30237132 30234600 79800000 22100000
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД

Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от "В и К" ООД - Кърджали

Външен ИН 9063437
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35710000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на пушки за нуждите на Българската федерация по биатлон”

Външен ИН 9063453
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35321200
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Осигуряване на информиране и публичност на проект "Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО - ДИЗАЙН ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-2493-С01 - изработка и отпечатване на материали за визуализация, информиране и публичност

Външен ИН oldId_29966186
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 79800000 22459100 22120000 72400000
Краен срок: 21.04.17
Краен срок за подаване на документи: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОРТО-ДИЗАЙН ЕООД

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи

Външен ИН 9063320
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35711000 50000000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 995,00 BGN

Публичност и визуализация

Външен ИН oldId_29858132
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22120000 35261000 44423400 22100000 22462000
Краен срок: 14.04.17
Краен срок за подаване на документи: 14.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННА ТРИБУНА ЗА ХОРА В РИСК"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл.2, ал.7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на изпълнител за позицията: "Визуализация, информираност и публичност”

Външен ИН oldId_29858076
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400 22100000 79800000
Краен срок: 18.04.17
Краен срок за подаване на документи: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЕНСТАР ЕООД

"Доставка на въздушни пушки за нуждите на Българската федерация по биатлон”

Външен ИН 9063272
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35321200
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN