Контакт

Обявления за Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети

Списъкът по-долу показва резултатите за профил спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети. Ако Вашата фирма има интерес в някои от тези сектори, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

2 392 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 240)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за извършване на услуги по информиране и публичност 21.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на организация за осигуряване на публичност по проекта 21.07.17 22.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация на проекта 21.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло 20.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Информираност и публичност 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на информираност и публичност по проекта 19.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност на дейностите по проекта" за проект BG05M9OP001-1.008-0299 ”Създаване на качествени работни места в "Технотерм Инженеринг" ЕАД” 19.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност 19.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за събиране на ценови предложения за изпълнение на дейности за Информиране и публичност, в изпълнение на Дейност 6 по проект "Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД", Договор BG05M9OP001-1.008-0314-C01 от 30.05.2017 г. п 19.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на лични предпазни средства 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Избор на изпълнител за извършване на услуги по информиране и публичност

Външен ИН oldId_32186306
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79340000 22120000 22462000 35261000 44423400 30192121 30196100 30234600
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Вилмар Контрол" ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на организация за осигуряване на публичност по проекта

Външен ИН oldId_32184376
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22100000 22459100 22462000 35261000 44423400
Краен срок: 22.07.17
Краен срок за подаване на документи: 22.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕМОТЕКС М ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта

Външен ИН oldId_32177984
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79950000 79800000 79340000 72400000 35261000 44423400 22459100
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАЗАЛАТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

Външен ИН oldId_32149630
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18800000 35810000
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СПАРТАК АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Информираност и публичност

Външен ИН oldId_32146182
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на информираност и публичност по проекта

Външен ИН oldId_32146079
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100 22150000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАНО-ТЕХ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на публичност на дейностите по проекта" за проект BG05M9OP001-1.008-0299 ”Създаване на качествени работни места в "Технотерм Инженеринг" ЕАД”

Външен ИН oldId_32145945
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100 22150000 22120000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност

Външен ИН oldId_32140927
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100 22150000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТРАНСПРЕС ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за събиране на ценови предложения за изпълнение на дейности за Информиране и публичност, в изпълнение на Дейност 6 по проект "Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД", Договор BG05M9OP001-1.008-0314-C01 от 30.05.2017 г. п

Външен ИН oldId_32140841
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79950000 79800000 79340000 22120000 35261000 44423400 22462000 22150000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАПЕКС АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лични предпазни средства

Външен ИН oldId_32118147
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18800000 35810000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛТРОН СЕРВИЗ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR