Контакт

Обявления за Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети. Ако Вашата фирма има интерес в някои от тези сектори, то Вие сте на правилното място.

2 168 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 217)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, стопански инвентар, свързани със създадени 6 бр. нови работни места 23.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване на материали и организиране на мероприятия за осигуряване на дейности за информиране и публичност, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-1.003-3120 -С01, по проект "Нови работни места за дългосрочен растеж в Лидер 96 ООД 23.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработване и публикуване на материали за визуализация и публичност 22.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Информиране и публичност 23.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на информация и публичност 22.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Дейности по визуализация и публичност на проектните дейности 17.05.17 20.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Визуализация на проект по договор BG16RFOP002-2.002-0356-C01 Развитие на управленския капацитет на Оптексим АД чрез въвеждане на система за управление на бизнес процесите и ресурсите 17.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Визуализация 16.05.17 19.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик на рекламни материали за информация и комуникация 16.05.17 19.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на полицейско оборудване" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 Доставка на полицейски палки иОбособена позиция № 2 Доставка на полицейски белезници 16.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, стопански инвентар, свързани със създадени 6 бр. нови работни места

Външен ИН oldId_30856146
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФЕНЕЛИЯ ООД

Изработване на материали и организиране на мероприятия за осигуряване на дейности за информиране и публичност, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-1.003-3120 -С01, по проект "Нови работни места за дългосрочен растеж в Лидер 96 ООД

Външен ИН oldId_30855313
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 35261000 22150000 22459100 79950000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЛИДЕР - 96 ООД

Изработване и публикуване на материали за визуализация и публичност

Външен ИН oldId_30855459
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22120000 22100000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД

Информиране и публичност

Външен ИН oldId_30855304
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 44423400
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФЕНЕЛИЯ ООД

Осигуряване на информация и публичност

Външен ИН oldId_30855035
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100 22120000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИЛЕКС - 08

Дейности по визуализация и публичност на проектните дейности

Външен ИН oldId_30674796
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 20.05.17
Краен срок за подаване на документи: 20.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИМЕКС ЕООД

Визуализация на проект по договор BG16RFOP002-2.002-0356-C01 Развитие на управленския капацитет на Оптексим АД чрез въвеждане на система за управление на бизнес процесите и ресурсите

Външен ИН oldId_30674646
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000 22459100 35261000 44423400
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОПТЕКСИМ АД

Визуализация

Външен ИН oldId_30638848
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000 35261000 44423400
Краен срок: 19.05.17
Краен срок за подаване на документи: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЙ СИ ТИ СОЛЮШЪНС ООД

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик на рекламни материали за информация и комуникация

Външен ИН oldId_30637585
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 35261000 44423400 22459100 22150000 30192121 79340000
Краен срок: 19.05.17
Краен срок за подаване на документи: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕКСТРИЙМ ООД

"Доставка на полицейско оборудване" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 Доставка на полицейски палки иОбособена позиция № 2 Доставка на полицейски белезници

Външен ИН 9064363
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35200000 35230000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Гранична полиция - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 596,00 BGN