Feedback

Tenders for Спасително, полицейско, военно оборудване, оръжия, експлозиви, муниции, самолети и ракети

2 056 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 206)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на информиране и публичност по проекта 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта" 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на полицейско оборудване" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 Доставка на полицейски палки иОбособена позиция № 2 Доставка на полицейски белезници 17.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Дейности за информиране и публичност - изработване на печатни информационни материали 13.03.17 16.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Нов шанс за професионална реализация" във фирма "Иванес-Н" ЕООД 13.03.17 17.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за мерките за визуализация 09.03.17 10.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на услуга по реализиране на дейности по публичност и визуализация по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01 09.03.17 11.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработка и доставка на материали за Информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.003-1884-С01 ”Устойчива заетост и възможност за развитие на безработни и неактивни лица в сферата на образованието” 09.03.17 14.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изготвяне, доставка и монтаж на материали за информация и публичност 07.03.17 09.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на мерки за информиране и публичност 23.02.17 24.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Осигуряване на информиране и публичност по проекта

Външен ИН oldId_29355818
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 79800000 22462000 72200000 22459100 79340000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АДЛ ЕООД

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта"

Външен ИН oldId_29355247
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72400000 79340000 79800000 22459100 35261000 44423400 22150000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НЮ АЙЛЪНД ЕООД

"Доставка на полицейско оборудване" по 2 обособени позиции:Обособена позиция № 1 Доставка на полицейски палки иОбособена позиция № 2 Доставка на полицейски белезници

Външен ИН 9062443
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35200000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Гранична полиция - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 596,00 BGN

Дейности за информиране и публичност - изработване на печатни информационни материали

Външен ИН oldId_29162463
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22140000 35261000 44423450
Краен срок: 16.03.17
Краен срок за подаване на документи: 16.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПЪТСТРОЙ 99 ООД

Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Нов шанс за професионална реализация" във фирма "Иванес-Н" ЕООД

Външен ИН oldId_29162138
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22120000 22140000 30197621 35261000 30196100 30192121 79951000 79952000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИВАНЕС - Н ЕООД

Избор на изпълнител за мерките за визуализация

Външен ИН oldId_29096532
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22100000 35261000 44162100 44423400
Краен срок: 10.03.17
Краен срок за подаване на документи: 10.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЖЕМИНИ 4 ООД

Извършване на услуга по реализиране на дейности по публичност и визуализация по проект BG05M9OP001-1.003-1806-C01

Външен ИН oldId_29096469
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22462000 22459100 30192121 35261000 44423400 22140000 22852000 22120000 72400000
Краен срок: 11.03.17
Краен срок за подаване на документи: 11.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИКТОРИЯ - НАЙС EООД

Изработка и доставка на материали за Информиране и публичност по проект BG05M9OP001-1.003-1884-С01 ”Устойчива заетост и възможност за развитие на безработни и неактивни лица в сферата на образованието”

Външен ИН oldId_29059642
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 35261000 44423400 22100000
Краен срок: 14.03.17
Краен срок за подаване на документи: 14.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛИС - И ЕООД

Изготвяне, доставка и монтаж на материали за информация и публичност

Външен ИН oldId_29042134
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22459100 22462000 35261000 44423400
Краен срок: 09.03.17
Краен срок за подаване на документи: 09.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИЗНЕС ИНОВАТИВ СОЛЮШЪНС ООД

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител на мерки за информиране и публичност

Външен ИН oldId_28759188
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22150000 22459100 22462000 35261000 44423400 79952000
Краен срок: 24.02.17
Краен срок за подаване на документи: 24.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТРИСТА БГ ООД