Контакт

Обявления за Спортни съоръжения и терени

Обществени поръчки за проектиране, изграждане и поддръжка на спортни съоръжения, спортни настилки , терени и игрища. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 087 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 409)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за Изграждане на детски площадки включени в поименния списък на капиталовите разходина община Перник, по две обособени позиции:ОП 1 - Детски площадки в кв. Изток и кв Бела вода, с включени два подобектаПодобект 1- УПИ I, кв. 69 - кв. И 05.09.17 08.09.17 Перник / Pernik
Избор на изпълнител за "Основен ремонт на футболно игрище на Алея на спорта, гр.Перник" 01.09.17 08.09.17 Перник / Pernik
"Изграждане на съблекални на стадиона и облагородяване на централната част на с. Негован - Район "Нови Искър", разделена на обособени позиции:1. Обособена позиция № 1 "Изграждане на съблекални до стадион в с. Негован, район "Нови Искър"2. Обособена позици 30.08.17 04.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
Основен ремонт на спортна площадка, кв.11, гр.Маджарово 28.08.17 31.08.17 Хасково / Haskovo
«Рехабилитация на детска площадка на ул. "Дунав”, кв. "Акации”, гр. Белослав” 28.08.17 01.09.17 Североизточен / Severoiztochen
Доставка на оборудване и обзавеждане и инвентар по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване и обзавеждане 1; Обособена позиция 2: Оборудване и обзавеждане 2; Обособена позиция 3: Климатик (тип домашен) - 3 броя; Обособена позиция 4: Осв 23.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изграждане на Многофункционален спортен комплекс в с. Карагеоргиево, община Айтос.Проектът касае реконструкция на част от свободното дворно пространство на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", което ще се обособи в "Многофункционален спортен комплекс в с. Карагео 23.08.17 08.09.17 Бургас / Burgas
Закупуване и доставка на спортни уреди за осигуряване на социална придобивка за работещите в "Товарни превози” АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0530-C01 "Подобряване безопасността и здраве при работа в "Товарни превози"АД" 22.08.17 25.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предметът на поръчката включва доставка на 3 бр. гребла за сняг, съобразно обособените позиции. Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към настоящата обява. Място на извършване 21.08.17 28.08.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на социални придобивки за работещите - обзавеждане и оборудване на помещения за отдих и спорт 21.08.17 22.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Избор на изпълнител за Изграждане на детски площадки включени в поименния списък на капиталовите разходина община Перник, по две обособени позиции:ОП 1 - Детски площадки в кв. Изток и кв Бела вода, с включени два подобектаПодобект 1- УПИ I, кв. 69 - кв. И

Външен ИН 9067996
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 45236210
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 116 666,00 BGN

Избор на изпълнител за "Основен ремонт на футболно игрище на Алея на спорта, гр.Перник"

Външен ИН 9067925
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236100
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Изграждане на съблекални на стадиона и облагородяване на централната част на с. Негован - Район "Нови Искър", разделена на обособени позиции:1. Обособена позиция № 1 "Изграждане на съблекални до стадион в с. Негован, район "Нови Искър"2. Обособена позици

Външен ИН 9067818
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45212220
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Нови Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 250,00 BGN

Основен ремонт на спортна площадка, кв.11, гр.Маджарово

Външен ИН 9067721
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236100
Краен срок: 31.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Маджарово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 124 000,00 BGN

«Рехабилитация на детска площадка на ул. "Дунав”, кв. "Акации”, гр. Белослав”

Външен ИН 9067723
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белослав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 666,00 BGN

Доставка на оборудване и обзавеждане и инвентар по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Оборудване и обзавеждане 1; Обособена позиция 2: Оборудване и обзавеждане 2; Обособена позиция 3: Климатик (тип домашен) - 3 броя; Обособена позиция 4: Осв

Външен ИН oldId_32862088
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39100000 39120000 39220000 39221100 37440000 37461500 31120000 31500000 39717200
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЕМПЕ 2 ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изграждане на Многофункционален спортен комплекс в с. Карагеоргиево, община Айтос.Проектът касае реконструкция на част от свободното дворно пространство на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", което ще се обособи в "Многофункционален спортен комплекс в с. Карагео

Външен ИН 9067592
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236119
Краен срок: 08.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Айтос
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 367 000,00 BGN

Закупуване и доставка на спортни уреди за осигуряване на социална придобивка за работещите в "Товарни превози” АД по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-0530-C01 "Подобряване безопасността и здраве при работа в "Товарни превози"АД"

Външен ИН oldId_32834696
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37440000
Краен срок: 25.08.17
Краен срок за подаване на документи: 25.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предметът на поръчката включва доставка на 3 бр. гребла за сняг, съобразно обособените позиции. Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация - Образец № 6 от документацията към настоящата обява. Място на извършване

Външен ИН 9067514
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43325100 34921100
Краен срок: 28.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 916,00 BGN

Доставка на социални придобивки за работещите - обзавеждане и оборудване на помещения за отдих и спорт

Външен ИН oldId_32782744
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39100000 39110000 39112000 39710000 39711310 37440000
Краен срок: 22.08.17
Краен срок за подаване на документи: 22.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД
Очаквана цена: 0,00 EUR