Контакт

Обявления за Спортни съоръжения и терени

Обществени поръчки за проектиране, изграждане и поддръжка на спортни съоръжения, спортни настилки , терени и игрища. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

4 298 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 430)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-2009 "Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "Сигда" ООД 05.01.18 12.01.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпълнение на СМР на обект: Спортни обекти в ПИ 51500.501.4 по КК на гр. Несебър, подобект Две детски площадки - втори етап 04.01.18 19.01.18 Бургас / Burgas
"Избор на изпълнител на СМР на обект "Изграждане на площадка в гр. Златарица, 30962.502.1997 - СУ "Св. Св. Кирил и Методий". 28.12.17 16.01.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
”Благоустрояване на гробищни паркове в гр. Асеновград”. 18.12.17 02.01.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на рекламни материали 08.12.17 11.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
«Инженеринг - проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 г. на територията на Община 07.12.17 11.12.17 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител за "Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект "ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ" - жк."Манастирски ливади - изток", кв.6а - УПИ III-981, кв.9 - УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се 04.12.17 07.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в сграда "Пансион", физкултурен салон и учебна сграда в Специалното училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" - гр. София" 01.12.17 18.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката е "СТРОИТЕЛСТВО" вкл. следните дейности свързани с: Дейност 1 Проектиране; Дейност 2 Изпълнение на СМР, включващ изграждане на многофункционално спортно игрище същото да се състои от мултифункционална спортно игрище за мини футбол, 01.12.17 07.12.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на рекламни материали 01.12.17 08.12.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-2009 "Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "Сигда" ООД

Външен ИН oldId_36095285
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39110000 39122100 42416500 37441900 34900000
Краен срок: 12.01.18
Краен срок за подаване на документи: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИГДА ООД
Очаквана цена: 39 640,00 BGN

Изпълнение на СМР на обект: Спортни обекти в ПИ 51500.501.4 по КК на гр. Несебър, подобект Две детски площадки - втори етап

Външен ИН 9071985
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210
Краен срок: 19.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Несебър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 205 000,00 BGN

"Избор на изпълнител на СМР на обект "Изграждане на площадка в гр. Златарица, 30962.502.1997 - СУ "Св. Св. Кирил и Методий".

Външен ИН 9071856
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236100
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Златарица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 730,00 BGN

”Благоустрояване на гробищни паркове в гр. Асеновград”.

Външен ИН 9071651
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236300
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 79 166,00 BGN

Доставка на рекламни материали

Външен ИН 9071375
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30196100 30192122 30192121 18925000 39225100 39225710 44421700 39221121 39711500 18900000 32550000 30237220 37531000 37451700 37452900 18333000
Краен срок: 11.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

«Инженеринг - проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 г. на територията на Община

Външен ИН 9071301
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 45236210 71220000
Краен срок: 11.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив - Район „Северен”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Избор на изпълнител за "Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект "ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ" - жк."Манастирски ливади - изток", кв.6а - УПИ III-981, кв.9 - УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се

Външен ИН 9071106
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236250 45231300
Краен срок: 07.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОЛИЧНА ОБЩИНА -РАЙОН ТРИАДИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 237 000,00 BGN

"Осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в сграда "Пансион", физкултурен салон и учебна сграда в Специалното училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" - гр. София"

Външен ИН 9071014
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45212225
Краен срок: 18.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ – гр. София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 86 848,00 BGN

Предмет на поръчката е "СТРОИТЕЛСТВО" вкл. следните дейности свързани с: Дейност 1 Проектиране; Дейност 2 Изпълнение на СМР, включващ изграждане на многофункционално спортно игрище същото да се състои от мултифункционална спортно игрище за мини футбол,

Външен ИН 9071032
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45212100 45212200
Краен срок: 07.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN

Доставка на рекламни материали

Външен ИН 9071041
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30196100 30192122 30192121 18925000 39225100 39225710 44421700 39221121 39711500 18900000 32550000 30237220 37531000 37451700 37452900 18333000
Краен срок: 08.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN