Контакт

Обявления за Спортни съоръжения и терени

Обществени поръчки за проектиране, изграждане и поддръжка на спортни съоръжения, спортни настилки , терени и игрища. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 984 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 399)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У 19.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Проектиране, реконструкция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за децаот 3 до 12 години” по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: ж.к.”Връбница-1" - УПИ II - за детска градина, 18.07.17 21.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Основен ремонт на футболно игрище в с. Кралев дол” 17.07.17 20.07.17 Перник / Pernik
"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна” 14.07.17 20.07.17 Варна / Varna
"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА OБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД БЛОК №9А, БУЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” ГР. ГУРКОВО”. 14.07.17 19.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на доставчик на уреди за спорт по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията на труд в "Дипи" ЕООД". 14.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Основен ремонт на спортна площадка кв.11, гр.Маджарово 07.07.17 13.07.17 Хасково / Haskovo
Осигуряване на социални придобивки на работещите чрез оборудване на помещение за спорт и почивка на заетите лица в предприятието, по проект BG05M9OP001-1.008-0333 "Качествени и безопасни работни места в Сани топ ЕООД", финансиран по Оперативна програма Ра 07.07.17 09.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Реконструкциш на детска площадка - "Парк при КАТ” 05.07.17 21.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане на зони за спорт и отдих, и обновяване на детски кътове на територията на община Габрово” по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 "Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в озеленена площ в кв."Младост", гр. Габрово”.Обособена пози 05.07.17 21.07.17 Габрово / Gabrovo

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1 "Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в кв. 65, У

Външен ИН 9066402
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71000000 45236210
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община-район Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 166 666,00 BGN

"Проектиране, реконструкция и ремонт на 4 броя детски площадки на открито за децаот 3 до 12 години” по четири обособени позиции:1.Обособена позиция №1"Проектиране, реконструкция и ремонт на детска площадка в: ж.к.”Връбница-1" - УПИ II - за детска градина,

Външен ИН 9066384
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СО район Връбница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN

"Основен ремонт на футболно игрище в с. Кралев дол”

Външен ИН 9066312
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 300,00 BGN

"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна”

Външен ИН 9066286
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236110 45236210 45236200
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 249 995,00 BGN

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА OБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД БЛОК №9А, БУЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” ГР. ГУРКОВО”.

Външен ИН 9066302
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233222 45233220 45236200
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гурково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 208,00 BGN

Избор на доставчик на уреди за спорт по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията на труд в "Дипи" ЕООД".

Външен ИН oldId_32013952
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37461500 37461520 37533500 37524200
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИПИ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Основен ремонт на спортна площадка кв.11, гр.Маджарово

Външен ИН 9066042
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236100
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Маджарово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 93 000,00 BGN

Осигуряване на социални придобивки на работещите чрез оборудване на помещение за спорт и почивка на заетите лица в предприятието, по проект BG05M9OP001-1.008-0333 "Качествени и безопасни работни места в Сани топ ЕООД", финансиран по Оперативна програма Ра

Външен ИН oldId_31853051
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37440000 39113000 38000000 15981000
Краен срок: 09.07.17
Краен срок за подаване на документи: 09.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: САНИ ТОП ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Реконструкциш на детска площадка - "Парк при КАТ”

Външен ИН 9065969
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Изгрев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 333,00 BGN

"Изграждане на зони за спорт и отдих, и обновяване на детски кътове на територията на община Габрово” по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 "Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в озеленена площ в кв."Младост", гр. Габрово”.Обособена пози

Външен ИН 9065973
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236210 45236100
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 991,00 BGN