Контакт

Обявления за Строителни и инертни материали

Обществени поръчки и търгове за доставка на инертни материали като: пясък, чакъл, филц, дренажен камък, трошен камък. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 565 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 957)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД. Доставката включва: изолация за тръби, връзки, адаптори, тръби PP, тръби НDРЕ, тръби РVС, фитинги и други ВиК материали съгласно техническа спе 13.02.18 16.02.18 Сливен / Sliven
«Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел» 13.02.18 16.02.18 Кърджали / Kardzhali
Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на "ВиК - Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 Доставка на фракция за обратен насип и Обосо 12.02.18 16.02.18 Шумен / Shumen
Доставка на фасонни водопроводни части 12.02.18 15.02.18 Плевен / Pleven
"Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД , гр. Троян" 09.02.18 19.02.18 Ловеч / Lovech
"Доставка на електроди и плътни телове за заваряване в защитена газова среда за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа за едногодишен период”, делима на 7 обособени позиции. 09.02.18 13.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово 08.02.18 14.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 мм. до ф 450 мм.” 08.02.18 16.02.18 Смолян / Smolyan
Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци 06.02.18 15.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД" (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са пр 06.02.18 13.02.18 Смолян / Smolyan

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД. Доставката включва: изолация за тръби, връзки, адаптори, тръби PP, тръби НDРЕ, тръби РVС, фитинги и други ВиК материали съгласно техническа спе

Външен ИН 9072950
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44115210 44100000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация-Сливен ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

«Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел»

Външен ИН 9072934
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44100000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Джебел
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 600,00 BGN

Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на "ВиК - Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 Доставка на фракция за обратен насип и Обосо

Външен ИН 9072910
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44113900
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на фасонни водопроводни части

Външен ИН 9072884
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44163230 25 11 44167110 44167300
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД , гр. Троян"

Външен ИН 9072864
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14212200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К Стенето ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на електроди и плътни телове за заваряване в защитена газова среда за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа за едногодишен период”, делима на 7 обособени позиции.

Външен ИН 9072872
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44315200
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ–Товарни превози” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 915,00 BGN

Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово

Външен ИН 9072833
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: [„Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово Териториално поделение Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица]
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 мм. до ф 450 мм.”

Външен ИН 9072818
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162500 44167000 44167110
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци

Външен ИН 9072762
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44922100
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП ТП ДГС Буйновци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Доставка на електрически материали, водопроводни части, строителни материали и електрически уреди за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД" (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са пр

Външен ИН 9072770
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44100000 31681410 31681100 31224100 44115200 44115210 31224500 39711360 39715100
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 755,00 BGN