Контакт

Обявления за Строителни и инертни материали

Обществени поръчки и търгове за доставка на инертни материали като: пясък, чакъл, филц, дренажен камък, трошен камък. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 282 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 829)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на различни видове бетон, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Конкретните количества и видове бетон се определят от страна на упълномощен пре 18.07.17 21.07.17 Бургас / Burgas
Съобщение за набиране на ценови оферти за доставка на боя за стени и тавани 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ" 14.07.17 20.07.17 Бургас / Burgas
"Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора" 13.07.17 21.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
Покана за оферта 2282 месинг 12.07.17 19.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на средства за колективна защита (доставка на материали за изграждане на окачен таван и осветителни тела) по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296-C01, спазвайки изискванията на ЗУ 14.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Покана за доставка на алуминиеви стълби 12.07.17 18.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски” гр. Велико Търново по периодични заявки. 12.07.17 21.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на различни видове бетон, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Конкретните количества и видове бетон се определят от страна на упълномощен пре 11.07.17 18.07.17 Бургас / Burgas
ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ 10.07.17 13.07.17 Габрово / Gabrovo

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на различни видове бетон, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Конкретните количества и видове бетон се определят от страна на упълномощен пре

Външен ИН 9066385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44114000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 250,00 BGN

Съобщение за набиране на ценови оферти за доставка на боя за стени и тавани

Външен ИН oldId_32076988
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44111400 44810000 39224210
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стиво Х ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ"

Външен ИН 9066261
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44000000 44100000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 500,00 BGN

"Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора"

Външен ИН 9066238
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316400
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Покана за оферта 2282 месинг

Външен ИН oldId_31982706
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44163210 44530000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на средства за колективна защита (доставка на материали за изграждане на окачен таван и осветителни тела) по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296-C01, спазвайки изискванията на ЗУ

Външен ИН oldId_31977589
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44334000 44100000 31500000
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОТОР-СЕРВИЗ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Покана за доставка на алуминиеви стълби

Външен ИН oldId_31950201
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44423200 44233000 44100000
Краен срок: 18.07.17
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски” гр. Велико Търново по периодични заявки.

Външен ИН 9066169
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44100000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален военен университет Васил Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на различни видове бетон, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Конкретните количества и видове бетон се определят от страна на упълномощен пре

Външен ИН 9066161
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44114000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 250,00 BGN

ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Външен ИН 9066095
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44800000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN