Контакт

Обявления за Строителни и инертни материали

Обществени поръчки и търгове за доставка на инертни материали като: пясък, чакъл, филц, дренажен камък, трошен камък. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 039 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 904)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ДОСТАВКА НА 12 БР. ФУНДАМЕНТИ ЗА СТЪЛБОВЕ ТИП Н.19.D 16.11.17 21.11.17 Плевен / Pleven
"Доставка на фасонни части по спецификация" по две обособени позиции.Обособени позиции:1. Първа обособена позиция- "Жиба, преходни жиба- къси и удължени, жиба за полиетиленови тръби удължени, жиба ПВЦ удължени, водовземни скоби чугунени, колена гладки, фл 15.11.17 21.11.17 Монтана / Montana
Избор на изпълнител за Предмет на поръчката: "Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г." по обособени позиции:Обособена позиция № 1: " 15.11.17 20.11.17 Варна / Varna
"Доставка на материали за производствените дейности в ДП РАО" 14.11.17 17.11.17 София / Sofia
"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Ловеч” 14.11.17 20.11.17 Ловеч / Lovech
1."Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на "ВиК” - ЕООД гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът включва доставка на електроматериали и апаратура за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност на дружеството. В зависимост 14.11.17 21.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
ОБЯВА За откриване на тендер № ЛНБ-OД-2017-43, провеждан в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Уважаеми господа, С настоящото Ви каним да участвате в провеждането на открит двуетапен тендер с: 1. Обект: "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД 2. Предмет: Доставка на 09.11.17 20.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Зимно поддържане - снегочистене и опесъчаване на пътища от Общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2017/2018 година в община Кочериново ”. 10.11.17 13.11.17 Югозападен / Yugozapaden
Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Елхово" 09.11.17 17.11.17 Ямбол / Yambol
"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за 2017/2018 г."Настоящата обществена поръчка има 6 (шест) обособени позиции.Обособена позиция №1: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна м 09.11.17 16.11.17 Враца / Vratsa

ДОСТАВКА НА 12 БР. ФУНДАМЕНТИ ЗА СТЪЛБОВЕ ТИП Н.19.D

Външен ИН 9070394
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44100000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 600,00 BGN

"Доставка на фасонни части по спецификация" по две обособени позиции.Обособени позиции:1. Първа обособена позиция- "Жиба, преходни жиба- къси и удължени, жиба за полиетиленови тръби удължени, жиба ПВЦ удължени, водовземни скоби чугунени, колена гладки, фл

Външен ИН 9070379
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162100 44212314
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на изпълнител за Предмет на поръчката: "Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г." по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "

Външен ИН 9070392
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000 14211000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долни чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 400,00 BGN

"Доставка на материали за производствените дейности в ДП РАО"

Външен ИН 9070322
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44521000 44800000 24590000 24910000 44832200 43134100 42122000 44162000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 654,00 BGN

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Ловеч”

Външен ИН 9070287
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЛОВЕЧ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 833,00 BGN

1."Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на "ВиК” - ЕООД гр. Стара Загора”2. Кратко описание: Предметът включва доставка на електроматериали и апаратура за осъществяване на текущата стопанска и ремонтна дейност на дружеството. В зависимост

Външен ИН 9070293
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 31170000 31300000 31500000 44162000 38550000 38425100
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ОБЯВА За откриване на тендер № ЛНБ-OД-2017-43, провеждан в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД Уважаеми господа, С настоящото Ви каним да участвате в провеждането на открит двуетапен тендер с: 1. Обект: "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД 2. Предмет: Доставка на

Външен ИН oldId_34752975
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44111900
Краен срок: 20.11.17
Краен срок за подаване на документи: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Зимно поддържане - снегочистене и опесъчаване на пътища от Общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2017/2018 година в община Кочериново ”.

Външен ИН 9070207
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000 14211000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Кочеринво
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 250,00 BGN

Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Елхово"

Външен ИН 9070170
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410 44316400
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за 2017/2018 г."Настоящата обществена поръчка има 6 (шест) обособени позиции.Обособена позиция №1: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна м

Външен ИН 9070183
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000 14211000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Оряхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN