Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 025 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 703)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН” 14.07.17 17.07.17 Шумен / Shumen
" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН” 06.07.17 13.07.17 Шумен / Shumen
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДВЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Позиция №1 " 03.07.17 11.07.17 Разград / Razgrad
"Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на многофамилна жилищна сграда, ...продължава в Раздел II.1.4. 26.06.17 18.07.17 Ловеч / Lovech
"КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТ "ГАЗИФИКАЦИЯ НА КУХНЯ "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ”, ВКЛЮЧВАЩА:1. ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;2. УРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В 23.06.17 27.06.17 Варна / Varna
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект Дневна детска ясла №8 "Васил Левски", гр.Казанлък" 22.06.17 29.06.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Упражняване на строителен надзор за обект: "Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. "Дяково" до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол" 21.06.17 03.07.17 Кюстендил / Kyustendil
Упражняване на строителен надзор при изпълняване на СМР по Обществена поръчка с предмет: Въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради в гр. Етрополе с три обособени позиции ... продължава в Раздел VI 21.06.17 13.07.17 София / Sofia
"Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Панагюрище 20.06.17 11.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО - район "Подуяне" по 5 обособени позиции 20.06.17 18.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН”

Външен ИН 9066259
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71521000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 993,00 BGN

" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН”

Външен ИН 9066009
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71521000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 933,00 BGN

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДВЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Позиция №1 "

Външен ИН 9065876
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71520000
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Исперих
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 294,00 BGN

"Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на многофамилна жилищна сграда, ...продължава в Раздел II.1.4.

Външен ИН 793270
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 130,00 BGN

"КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТ "ГАЗИФИКАЦИЯ НА КУХНЯ "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ”, ВКЛЮЧВАЩА:1. ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО В ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ;2. УРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В

Външен ИН 9065558
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 27.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вълчи дол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект Дневна детска ясла №8 "Васил Левски", гр.Казанлък"

Външен ИН 9065521
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 29.06.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 600,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор за обект: "Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. "Дяково" до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол"

Външен ИН 9065474
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 03.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бобов дол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълняване на СМР по Обществена поръчка с предмет: Въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради в гр. Етрополе с три обособени позиции ... продължава в Раздел VI

Външен ИН 792581
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Етрополе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 262,00 BGN

"Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Панагюрище

Външен ИН 792466
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71520000
Краен срок: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 409,00 BGN

"Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО - район "Подуяне" по 5 обособени позиции

Външен ИН 792416
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71500000 71521000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Подуяне
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 379 166,00 BGN