Feedback

Tenders for Строителен надзор

6 315 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 632)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: "Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и "Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, 13.02.17 20.02.17 Кърджали / Kardzhali
"Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ върху изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали” 10.02.17 17.02.17 Кърджали / Kardzhali
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности: Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти на многофамилна жилищна сграда, одобрена за участие в "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ 10.02.17 20.02.17 Ловеч / Lovech
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи" по оперативна програма Региони в растеж, прио 08.02.17 17.02.17 Кюстендил / Kyustendil
Строителен надзор 30.01.17 02.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на "Езикова гимназия Пловдив" по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/" 30.01.17 20.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Осъществяване на дейности по строителен надзор за обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Рехабилитация и реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари" и Обособена позиция №2 "Обновяване/реко 30.01.17 07.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект:"Многофункционална спортна площадка УПИ II-Училище, кв. 12, с. Гьоврен, община Девин” 27.01.17 17.02.17 Смолян / Smolyan
"Избор на изп.за изв.на оценка за съотв.на инвест.проект и упражн. на СН при изп.на инженеринг,по проект Енерг.обнов.на мн.фам.жил.сгр., с адрес жк"Ал.Димитр."бл.2,жк"А.Димитр."бл.4,ул."Опълчен." 26 27.01.17 20.02.17 Добрич / Dobrich
Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъщес.на строит.надзор при изп. на Инженеринг за Реконстр.,модернизация и въвеждане на мерки за EE в учебен корпус на ХТМУ гр.София 27.01.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: "Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и "Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”,

Външен ИН 9061383
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол върху строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ върху изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец /т.28/ до ПС с. Охльовец, община Кърджали”

Външен ИН 9061360
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71247000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности: Дейност 1 - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти на многофамилна жилищна сграда, одобрена за участие в "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ

Външен ИН 9061354
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71521000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Тетевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 946,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи" по оперативна програма Региони в растеж, прио

Външен ИН 9061294
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Строителен надзор

Външен ИН oldId_28204042
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 02.02.17
Краен срок за подаване на документи: 02.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД

"Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на "Езикова гимназия Пловдив" по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/"

Външен ИН 769796
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 310,00 BGN

"Осъществяване на дейности по строителен надзор за обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Рехабилитация и реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари" и Обособена позиция №2 "Обновяване/реко

Външен ИН 9061010
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 07.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 804,00 BGN

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект:"Многофункционална спортна площадка УПИ II-Училище, кв. 12, с. Гьоврен, община Девин”

Външен ИН 769542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN

"Избор на изп.за изв.на оценка за съотв.на инвест.проект и упражн. на СН при изп.на инженеринг,по проект Енерг.обнов.на мн.фам.жил.сгр., с адрес жк"Ал.Димитр."бл.2,жк"А.Димитр."бл.4,ул."Опълчен." 26

Външен ИН 769548
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71520000 71324000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 570,00 BGN

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъщес.на строит.надзор при изп. на Инженеринг за Реконстр.,модернизация и въвеждане на мерки за EE в учебен корпус на ХТМУ гр.София

Външен ИН 769610
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Химикотехнологичен и металургичен университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 77 185,00 BGN