Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Строителен надзор. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

6 801 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 681)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор 19.05.17 26.05.17 София / Sofia
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /В Т. Ч. И В ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА БЛОК 44, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ГЪЛЪБОВО, КВ. "СТРОИТЕЛ”ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО 12.05.17 25.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор 10.05.17 19.05.17 София / Sofia
Строителен надзор 04.05.17 09.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
''Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР" за обект: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община септември, подобект: 04.05.17 12.05.17 Пазарджик / Pazardzhik
Изготвяне оценка на съответствието на инв.проект, упражняване на стр.надзор и инвестит. контрол при изпълнение на Инженеринг за обновяване на жил. блок, с адрес: ул."Св.Св.К.и Методий"№1гр.Павликени 03.05.17 25.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции 03.05.17 12.05.17 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по четири обособени позиции 28.04.17 19.05.17 Смолян / Smolyan
"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите м 26.04.17 18.05.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етрополе, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност ... продължава ва Раздел VI.3 26.04.17 25.05.17 София / Sofia

"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор

Външен ИН 9064499
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71000000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 833,00 BGN

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /В Т. Ч. И В ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА БЛОК 44, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ГЪЛЪБОВО, КВ. "СТРОИТЕЛ”ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО

Външен ИН 9064222
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71520000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гълъбово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 867,00 BGN

"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор

Външен ИН 9064152
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71000000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 833,00 BGN

Строителен надзор

Външен ИН oldId_30381137
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 09.05.17
Краен срок за подаване на документи: 09.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

''Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР" за обект: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община септември, подобект:

Външен ИН 9063994
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Септември
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 000,00 BGN

Изготвяне оценка на съответствието на инв.проект, упражняване на стр.надзор и инвестит. контрол при изпълнение на Инженеринг за обновяване на жил. блок, с адрес: ул."Св.Св.К.и Методий"№1гр.Павликени

Външен ИН 785556
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71520000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 253,00 BGN

Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции

Външен ИН 9063942
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 12.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Септември
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 000,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по четири обособени позиции

Външен ИН 785177
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 862,00 BGN

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите м

Външен ИН 784703
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 18.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сандански
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етрополе, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност ... продължава ва Раздел VI.3

Външен ИН 784577
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Етрополе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 739,00 BGN