Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Строителен надзор. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

6 664 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 667)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система" 19.04.17 24.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система" 11.04.17 19.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Осъществяване на дейности по строителен надзор за обект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. "Изток", гр.Казанлък, обл.Ст.Загора" 11.04.17 18.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
Строителен надзор по проект "Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - фаза 4” 07.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност "Дълбок дол" в землището на гр. Белослав, общ. Белослав", 05.04.17 13.04.17 Североизточен / Severoiztochen
"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. "Стара гара", с. Разделна, общ. Белослав" 05.04.17 13.04.17 Североизточен / Severoiztochen
Строителен надзор_Главен Колектор IV 04.04.17 06.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Упражняване на строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционните проекти и извършване на инвеститорски контрол, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност н 31.03.17 21.04.17 Разград / Razgrad
"Осъществяване на дейности по строителен надзор за обект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. "Изток", гр.Казанлък, обл.Ст.Загора" 03.04.17 11.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Упражняване на строителен надзор от лицензирана фирма - консултант съгласно чл. 168 ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка с изпълнение на смр на обекти 30.03.17 10.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система"

Външен ИН 9063478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система"

Външен ИН 9063281
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Осъществяване на дейности по строителен надзор за обект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. "Изток", гр.Казанлък, обл.Ст.Загора"

Външен ИН 9063282
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

Строителен надзор по проект "Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) - фаза 4”

Външен ИН 9063164
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 22 71248000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност "Дълбок дол" в землището на гр. Белослав, общ. Белослав",

Външен ИН 9063068
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 13.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белослав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 666,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. "Стара гара", с. Разделна, общ. Белослав"

Външен ИН 9063065
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 13.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белослав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Строителен надзор_Главен Колектор IV

Външен ИН oldId_29645716
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 06.04.17
Краен срок за подаване на документи: 06.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

"Упражняване на строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционните проекти и извършване на инвеститорски контрол, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност н

Външен ИН 781346
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 108 641,00 BGN

"Осъществяване на дейности по строителен надзор за обект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. "Изток", гр.Казанлък, обл.Ст.Загора"

Външен ИН 9062965
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор от лицензирана фирма - консултант съгласно чл. 168 ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка с изпълнение на смр на обекти

Външен ИН 780738
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на младежта и спорта
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 298,00 BGN