Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 623 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 763)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи по възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. " Люба Белева" и ул. "Дякон Стоил" в кв. "Видните" , с. Казичене разположено на територията на район Панчарево" 14.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт с подмяна стълбове на ВЛ 220 kV Сила 06.11.17 14.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи на обект: "Канализация село Краище, община Белица” 03.11.17 13.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово - Пети етап, улица "Чепинец"". 02.11.17 09.11.17 Пазарджик / Pazardzhik
Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Сигнал" 31.10.17 14.11.17 Варна / Varna
Изв.на консулт.услуга по см.на чл.166 от ЗУТ при изп.на стр-во,включващо проект.и изгражд.на авар.стълбище и противоналяг. в стълбищ.клетка на сгр.на НАП,наход. се на адрес:гр.Бургас, ул.Цар Петър №5Б 30.10.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW (стъпка в стъпка) ст.№14-ст.№88 на ВЛ 110 kV "Тунджа” 25.10.17 07.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на консултант по чл. 166 от ЗУТ за следните обекти: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на ПСОВ в с. Борино" и "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино" 24.10.17 03.11.17 Смолян / Smolyan
Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Укрепване на стълб № 13 на ВЛ 110kV Сечен камък 24.10.17 26.10.17 Северен централен / Severen tsentralen
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация н 20.10.17 27.10.17 Русе / Ruse

"Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи по възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. " Люба Белева" и ул. "Дякон Стоил" в кв. "Видните" , с. Казичене разположено на територията на район Панчарево"

Външен ИН 9070331
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: район Панчарево-Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 333,00 BGN

Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт с подмяна стълбове на ВЛ 220 kV Сила

Външен ИН 9070000
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД МЕР Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи на обект: "Канализация село Краище, община Белица”

Външен ИН 9069973
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 665,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово - Пети етап, улица "Чепинец"".

Външен ИН 9069932
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 400,00 BGN

Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Сигнал"

Външен ИН 9069846
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 000,00 BGN

Изв.на консулт.услуга по см.на чл.166 от ЗУТ при изп.на стр-во,включващо проект.и изгражд.на авар.стълбище и противоналяг. в стълбищ.клетка на сгр.на НАП,наход. се на адрес:гр.Бургас, ул.Цар Петър №5Б

Външен ИН 812220
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71250000 71247000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW (стъпка в стъпка) ст.№14-ст.№88 на ВЛ 110 kV "Тунджа”

Външен ИН 9069634
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 07.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Избор на консултант по чл. 166 от ЗУТ за следните обекти: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на ПСОВ в с. Борино" и "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино"

Външен ИН 9069595
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71000000 71247000
Краен срок: 03.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Укрепване на стълб № 13 на ВЛ 110kV Сечен камък

Външен ИН 9069572
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 26.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 500,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация н

Външен ИН 9069489
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 45000000 45202200
Краен срок: 27.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бяла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 000,00 BGN