Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 029 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 803)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с 12.02.18 15.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Упражняване на строителен надзор на обект: "Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево - етап 1” 06.02.18 16.02.18 Варна / Varna
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с 02.02.18 12.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Упражняване на строителен надзор по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020", по четири обособени позиции 28.01.18 06.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР по "Реконструкция на ч 24.01.18 31.01.18 София / Sofia
"Избор на изп. за упр. на стр. надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на СМР на проект по ПРСР 23.01.18 14.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община - район "Люлин” 23.01.18 30.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционни проекти за реконструкция на площи за широко обществено ползване и упражняване на авторски надзор по време на строителството” за два обекта: Обект "Реконструкция на част от парк "Кирил Ракаров" 22.01.18 25.01.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение по обособени позиции. 19.01.18 12.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Целта на поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (от издаване на Протокол 2а до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта) и в задължителния обхват, регламентиран 19.01.18 06.02.18 Габрово / Gabrovo

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с

Външен ИН 9072911
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областeн управител на област Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 522,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор на обект: "Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево - етап 1”

Външен ИН 9072766
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Аксаково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с

Външен ИН 9072677
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областeн управител на област Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 522,00 BGN

Упражняване на строителен надзор по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен", финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020", по четири обособени позиции

Външен ИН oldId_36560519
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 06.02.18
Краен срок за подаване на документи: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Очаквана цена: 80 407,00 BGN

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР по "Реконструкция на ч

Външен ИН 9072428
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 31.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Правец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

"Избор на изп. за упр. на стр. надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на СМР на проект по ПРСР

Външен ИН 826198
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 112 482,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община - район "Люлин”

Външен ИН 9072390
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 30.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Люлин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Избор на изпълнител за изготвяне на технически инвестиционни проекти за реконструкция на площи за широко обществено ползване и упражняване на авторски надзор по време на строителството” за два обекта: Обект "Реконструкция на част от парк "Кирил Ракаров"

Външен ИН 9072380
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71520000
Краен срок: 25.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение по обособени позиции.

Външен ИН 825475
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 650,00 BGN

Целта на поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (от издаване на Протокол 2а до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта) и в задължителния обхват, регламентиран

Външен ИН 9072318
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN