Feedback

Tenders for Строителен надзор

6 492 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 650)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр.Кнежа 16.03.17 23.03.17 Плевен / Pleven
Строителен надзор 15.03.17 17.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Реконструкция на шинна система в ОРУ 110 kV п/ст "Бяла Слатина” 08.03.17 14.03.17 Монтана / Montana
Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж” 2014-2020г. 08.03.17 16.03.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ПЗГ Добруджа гр. Силистра” по ОПРР 2014-2020 01.03.17 22.03.17 Силистра / Silistra
"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНС. ДЕЙНОСТ СЪГЛ. ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПР.И КАНАЛ. МРЕЖА НА ГР. СВИЩОВ В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.036-0001". 28.02.17 24.03.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изп-ие на строит-во, вкл. проектиране и изп-ие на осн. ремонт на адм. сграда на НАП с адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №111 27.02.17 20.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите 23.02.17 20.03.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Упражняване на строителен надзор по време на строително - монтажните работи по проект: "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух”, гр. Исперих”. 22.02.17 06.03.17 Разград / Razgrad
"Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: "Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и "Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”, 21.02.17 24.02.17 Кърджали / Kardzhali

Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр.Кнежа

Външен ИН 9062386
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 597,00 BGN

Строителен надзор

Външен ИН oldId_29232407
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект: "Реконструкция на шинна система в ОРУ 110 kV п/ст "Бяла Слатина”

Външен ИН 9062102
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 14.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР МОНТАНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж” 2014-2020г.

Външен ИН 9062101
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 16.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 000,00 BGN

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ПЗГ Добруджа гр. Силистра” по ОПРР 2014-2020

Външен ИН 774741
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71310000 71520000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Силистра
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНС. ДЕЙНОСТ СЪГЛ. ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПР.И КАНАЛ. МРЕЖА НА ГР. СВИЩОВ В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.036-0001".

Външен ИН 774579
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изп-ие на строит-во, вкл. проектиране и изп-ие на осн. ремонт на адм. сграда на НАП с адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №111

Външен ИН 774236
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 125 000,00 BGN

Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите

Външен ИН 773866
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71521000 71500000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 430,00 BGN

Упражняване на строителен надзор по време на строително - монтажните работи по проект: "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух”, гр. Исперих”.

Външен ИН 9061685
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 06.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Исперих
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор строително-монтажни работи (СМР) съгласно чл.168 ЗУТ на обект: "Възстановяване и укрепване на участък от път в с. Глухар, община Кърджали” и "Възстановяване на стена от габиони на дере в кв. ,,Веселчане" в град Кърджали”,

Външен ИН 9061627
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 24.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN