Feedback

Tenders for Строителен надзор

6 092 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 610)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ КЪМ ТП НА НОИ” 04.01.17 09.01.17 Търговище / Targovishte
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекти: Блок 11-Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно 28.12.16 05.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване на строит.надзор върху СМР във връзка с изп. на проект"Прилагане на мерки за енерг. ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОПРР 2014-2020 27.12.16 17.01.17 Габрово / Gabrovo
"Техническо съдействие и Строителен надзор на изграждането на подземни кабелни линии 20кV, съоръжаване на 2 бр. изводни килии в п/ст Модерно предградие, строителство на възлова станция и кабелна линия до битов корпус с нов БКТП и сградно табло". 22.12.16 27.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Упражняване на строителен надзор по време на СМР за изпълнение на проект "Изграждане на детски парк в кв. 259 гр. Козлодуй"" 21.12.16 11.01.17 Враца / Vratsa
"Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при изпълнение обект: Изграждане на нова КЛ 110 kV "Кипарис" от п/ст "Загорка" до п/ст "Траяна” 20.12.16 05.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съотвествието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор" по четири обособени позиции" 19.12.16 10.01.17 Бургас / Burgas
"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект BG16RFOP001-2.001-0101 по ОП "РР" 2014-2020 19.12.16 11.01.17 Плевен / Pleven
Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт портали и масички в ОРУ 110kV на п/ст Чирпан 19.12.16 04.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР - Енергоефективни мерки, на обект: "Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване”, гр. Свиленград” 15.12.16 12.01.17 Хасково / Haskovo

"УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОТОПЛИТЕЛНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ КЪМ ТП НА НОИ”

Външен ИН 9060414
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71530000 71520000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален Осигурителен Институт чрез ТП на НОИ-Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекти: Блок 11-Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно

Външен ИН 9060338
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по архитектура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Извършване на оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване на строит.надзор върху СМР във връзка с изп. на проект"Прилагане на мерки за енерг. ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОПРР 2014-2020

Външен ИН 764539
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 71324000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 798,00 BGN

"Техническо съдействие и Строителен надзор на изграждането на подземни кабелни линии 20кV, съоръжаване на 2 бр. изводни килии в п/ст Модерно предградие, строителство на възлова станция и кабелна линия до битов корпус с нов БКТП и сградно табло".

Външен ИН 9060243
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000 CB10
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална компания индустриални зони ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор по време на СМР за изпълнение на проект "Изграждане на детски парк в кв. 259 гр. Козлодуй""

Външен ИН 763870
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Козлодуй
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 240,00 BGN

"Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при изпълнение обект: Изграждане на нова КЛ 110 kV "Кипарис" от п/ст "Загорка" до п/ст "Траяна”

Външен ИН 9060127
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съотвествието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор" по четири обособени позиции"

Външен ИН 763317
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Малко Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 122,00 BGN

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект BG16RFOP001-2.001-0101 по ОП "РР" 2014-2020

Външен ИН 763314
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА НИКОПОЛ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 576,00 BGN

Консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ за обект: Ремонт портали и масички в ОРУ 110kV на п/ст Чирпан

Външен ИН 9060095
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 04.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД МЕР Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР - Енергоефективни мерки, на обект: "Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване”, гр. Свиленград”

Външен ИН 762981
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN