Контакт

Обявления за Строителен надзор

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за извършване на строителен надзор, въвеждане в експлоатация. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 508 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 851)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II ПЪРВИ ЕТАП: "Канализация 17.04.18 20.04.18 Плевен / Pleven
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, Община Каолиново"", в т.ч.:1. Изпълнение на консултантски у 16.04.18 24.04.18 Шумен / Shumen
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция ВВМ по ул.” В.Левски”, ул. Битоля” и ул.” Петко Рачов Славейков”, гр. Вълчедръм 13.04.18 18.04.18 Монтана / Montana
"Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр.Крън - I етап, I подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр.Крън - от о.к.300 до Преливник" 12.04.18 16.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък" 12.04.18 16.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
Осъществяване на строителен надзор на обект: Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина "Митко Палаузов" в УПИ VI-936 и УПИ VII-940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград 12.04.18 23.04.18 Кърджали / Kardzhali
"Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по две обособени позиции" 12.04.18 19.04.18 Шумен / Shumen
"Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за рехабилитация на бул. "Розова долина" - етап 1 12.04.18 17.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
Строително-монтажни работи и упражняване на строителен надзор по възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена в с. Кокаляне, район Панчарево". По две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1- "Възстановяване на пътека със стълби и под 11.04.18 16.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг за обособяване на детска и спортни площадки в прилежащото дворно пространство на "Дневен център за деца с увреждания, гр. Исперих 11.04.18 23.04.18 Разград / Razgrad

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II ПЪРВИ ЕТАП: "Канализация

Външен ИН 9074999
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 416,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, Община Каолиново"", в т.ч.:1. Изпълнение на консултантски у

Външен ИН 9074967
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каолиново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 460,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция ВВМ по ул.” В.Левски”, ул. Битоля” и ул.” Петко Рачов Славейков”, гр. Вълчедръм

Външен ИН 9074890
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вълчедръм
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр.Крън - I етап, I подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр.Крън - от о.к.300 до Преливник"

Външен ИН 9074867
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък"

Външен ИН 9074877
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 638,00 BGN

Осъществяване на строителен надзор на обект: Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина "Митко Палаузов" в УПИ VI-936 и УПИ VII-940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград

Външен ИН 9074874
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Крумовград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 696,00 BGN

"Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по две обособени позиции"

Външен ИН 9074883
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за рехабилитация на бул. "Розова долина" - етап 1

Външен ИН 9074853
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45230000 71521000
Краен срок: 17.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 168 750,00 BGN

Строително-монтажни работи и упражняване на строителен надзор по възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена в с. Кокаляне, район Панчарево". По две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1- "Възстановяване на пътека със стълби и под

Външен ИН 9074813
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71521000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: район Панчарево-Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 106 422,00 BGN

Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг за обособяване на детска и спортни площадки в прилежащото дворно пространство на "Дневен център за деца с увреждания, гр. Исперих

Външен ИН 9074786
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Исперих
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 985,00 BGN