Контакт

Обявления за Строителна техника и машини

Обществени поръчки и търгове за доставка, работа и поддръжка на лека и тежка строителна техника, багери, самосвали, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 186 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1719)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя" 08.02.18 12.02.18 Русе / Ruse
Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентските общежития и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски" 07.02.18 12.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на двупътни регулиращи вентили и електро-задвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики 07.02.18 19.02.18 Русе / Ruse
Доставка на строителна техника по следните обособени позиции: Доставка на 1 брой Верижен багер, окомплектован с 1 брой Рециклираща кофа; Доставка на 2 броя Верижен багер; Доставка на 2 броя Колесен товарач. 01.02.18 09.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на дълготрайни материални активи: багер с челен товарач и верижен хибриден багер. 01.02.18 10.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Придобиване на ново енергоспестяващо производствено оборудване, оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с 5 обособени позиции 02.02.18 09.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка и монтаж на комплексно разпределително устройство 20 kV за мобилна подстанция 2, находяща се в с.Баните, общ.Баните, обл.Смолян 01.02.18 05.02.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на основа, капачка и вложка за Витлов предпазител D02N-K 63A и ПЕС 01.02.18 05.02.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на товарозахващащи приспособления 01.02.18 05.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация - 1 бр.; Обособена позиция 002: Верижен багер - 1 бр.; Обособена позиция 003: Самосвал - 1бр. Обект на процедурата 30.01.18 07.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя"

Външен ИН 9072829
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 42512300
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ветово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентските общежития и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Външен ИН 9072797
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000 42419510
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

Доставка на двупътни регулиращи вентили и електро-задвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики

Външен ИН 9072783
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42130000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на строителна техника по следните обособени позиции: Доставка на 1 брой Верижен багер, окомплектован с 1 брой Рециклираща кофа; Доставка на 2 броя Верижен багер; Доставка на 2 броя Колесен товарач.

Външен ИН oldId_36668024
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 43260000 43250000
Краен срок: 09.02.18
Краен срок за подаване на документи: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КОПЕКС И КО. ЕООД
Очаквана цена: 2 099 636,00 BGN

Закупуване на дълготрайни материални активи: багер с челен товарач и верижен хибриден багер.

Външен ИН oldId_36666835
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 43300000
Краен срок: 10.02.18
Краен срок за подаване на документи: 10.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВАТЕРБИЛД ЕООД
Очаквана цена: 499 984,00 BGN

Придобиване на ново енергоспестяващо производствено оборудване, оборудване за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението с 5 обособени позиции

Външен ИН oldId_36666827
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42611000 42610000 31122100 09300000 35120000 48780000
Краен срок: 09.02.18
Краен срок за подаване на документи: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БАЛКАНКАР-ЗАРЯ АД
Очаквана цена: 665 677,00 BGN

Доставка и монтаж на комплексно разпределително устройство 20 kV за мобилна подстанция 2, находяща се в с.Баните, общ.Баните, обл.Смолян

Външен ИН 9072644
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42900000
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на основа, капачка и вложка за Витлов предпазител D02N-K 63A и ПЕС

Външен ИН 9072643
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42950000
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка на товарозахващащи приспособления

Външен ИН 9072628
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42418910
Краен срок: 05.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

"Доставка на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Трошачно-пресевна инсталация - 1 бр.; Обособена позиция 002: Верижен багер - 1 бр.; Обособена позиция 003: Самосвал - 1бр. Обект на процедурата

Външен ИН oldId_36622364
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 43411000 43300000
Краен срок: 07.02.18
Краен срок за подаване на документи: 07.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТК БИЛД ЕООД
Очаквана цена: 2 121 433,00 BGN