Контакт

Обявления за Строителна техника и машини

Обществени поръчки и търгове за доставка, работа и поддръжка на лека и тежка строителна техника, багери, самосвали, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 907 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1591)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Хидравлична топла преса - 1бр. Обособена позиция 2. Автоматична широколентова шлайф машина - 1бр. Обособена позиция 3. 5 осен Обработващ център с 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Покана за оферта за доставка на компресор 14.09.17 21.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на машина за инжекционно изкърпване на дупки - употребявана" 13.09.17 20.09.17 Бургас / Burgas
Доставка на офис техника за нуждите на дирекция "Миграция" със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Доставка на скенери с автоматично подаване и мултифункционални устройства за нуждите на дирекция "Миграция";Обособена позиция № 2 - Доставка 13.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
" Доставка на оборудване на два специализирани кабинета : кабинет по електрически системи и кабинет по мехатронни системи по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" модул "Модернизиране на системата на професионалното образован 12.09.17 18.09.17 Хасково / Haskovo
"Доставка чрез закупуване на техника /бензиномоторни триони, храсторези, машини за рязане и др./ за дърводобив, преработка и рязане на дървесина и дейности, свързани със залесяване за нуждите на ТП ДГС "Кюстендил"" 12.09.17 18.09.17 Кюстендил / Kyustendil
Наемане на строителни машини с оператор - булдозер за направа подходи и почистване на просека на електропровод Добрина 110кV, поддържан от ЕСО ЕАД, МЕР Варна 11.09.17 15.09.17 Варна / Varna
Доставка и монтаж на роботизирана система за хранене на риба 07.09.17 09.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
" Доставка на оборудване на два специализирани кабинета : кабинет по електрически системи и кабинет по мехатронни системи по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" модул "Модернизиране на системата на професионалното образов 05.09.17 12.09.17 Хасково / Haskovo
"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ 04.09.17 11.09.17 Благоевград / Blagoevgrad

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Хидравлична топла преса - 1бр. Обособена позиция 2. Автоматична широколентова шлайф машина - 1бр. Обособена позиция 3. 5 осен Обработващ център с

Външен ИН oldId_33355062
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42636100 43811000 42612000
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НАР НАРЛИЕВ И СИЕ СД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Покана за оферта за доставка на компресор

Външен ИН oldId_33289510
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 31158200 42123400
Краен срок: 21.09.17
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на машина за инжекционно изкърпване на дупки - употребявана"

Външен ИН 9068269
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43300000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Доставка на офис техника за нуждите на дирекция "Миграция" със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Доставка на скенери с автоматично подаване и мултифункционални устройства за нуждите на дирекция "Миграция";Обособена позиция № 2 - Доставка

Външен ИН 9068280
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42964000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Миграция
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 957,00 BGN

" Доставка на оборудване на два специализирани кабинета : кабинет по електрически системи и кабинет по мехатронни системи по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" модул "Модернизиране на системата на професионалното образован

Външен ИН 9068203
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42900000 FA03
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ – Н.Й.ВАПЦАРОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 940,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на техника /бензиномоторни триони, храсторези, машини за рязане и др./ за дърводобив, преработка и рязане на дървесина и дейности, свързани със залесяване за нуждите на ТП ДГС "Кюстендил""

Външен ИН 9068182
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42990000 42642100 42650000 16100000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Кюстендил към Югозападно държавно предприятие Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 200,00 BGN

Наемане на строителни машини с оператор - булдозер за направа подходи и почистване на просека на електропровод Добрина 110кV, поддържан от ЕСО ЕАД, МЕР Варна

Външен ИН 9068140
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211300 45500000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 500,00 BGN

Доставка и монтаж на роботизирана система за хранене на риба

Външен ИН oldId_33125805
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42200000
Краен срок: 09.09.17
Краен срок за подаване на документи: 09.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛМЕТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

" Доставка на оборудване на два специализирани кабинета : кабинет по електрически системи и кабинет по мехатронни системи по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" модул "Модернизиране на системата на професионалното образов

Външен ИН 9068006
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42900000
Краен срок: 12.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ – Н.Й.ВАПЦАРОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 940,00 BGN

"Доставка на санитарни материали по обособени позиции"Обособена позиция № 1: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 1 от документацията за участие; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарни материали, съгласно приложение № 2 от документ

Външен ИН 9067981
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39811000 39224330 39514500 39525100 19640000 39542000 39224320 39224350 39514000 44410000 39224100 33141850 33711430 39222120 18424300 33141420 39224200 42113172 39811100
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 544,00 BGN