Feedback

Tenders for Строителство

50 109 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5011)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изграждане, в т.ч. и поддръжка на минерализовани ивици в ТП ДЛС "Женда"" 21.03.17 24.03.17 Кърджали / Kardzhali
"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие” 21.03.17 24.03.17 Бургас / Burgas
"Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти” 20.03.17 23.03.17 Кърджали / Kardzhali
"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено 20.03.17 23.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на изпълнител на СМР за "Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен - Централно топлозахранване на спортна зала "Васил Левски”, гр. Сливен” 17.03.17 20.03.17 Сливен / Sliven
Предмет на възлагането е осъществяването на дейности по обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община.Настоящата обществена поръчка следва да бъде определена к 16.03.17 20.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Аварийни и неотложни ремонти на улични платна и шахти в община Драгоман" 17.03.17 20.03.17 София / Sofia
"Основен ремонт на покриви и реновиране на помещения в териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на покриви на корпуси "А" и "Б" в Регистрационно-приемателен център - София", 16.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„Оптимизиране и подобряване на сигурността на инфраструктурата в центровете на МВР за съхранение на данни“. 16.03.17 22.03.17 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa), София / Sofia
Изработка и монтаж на два броя пасарелки по съществуващ модел за CFS в ПСПВ Панчарево 15.03.17 22.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Изграждане, в т.ч. и поддръжка на минерализовани ивици в ТП ДЛС "Женда""

Външен ИН 9062515
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЛС „Женда”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 157,00 BGN

"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие”

Външен ИН 9062551
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 155 084,00 BGN

"Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти”

Външен ИН 9062466
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 333,00 BGN

"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено

Външен ИН 9062504
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45261000 45231300
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

"Избор на изпълнител на СМР за "Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен - Централно топлозахранване на спортна зала "Васил Левски”, гр. Сливен”

Външен ИН 9062435
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 174 629,00 BGN

Предмет на възлагането е осъществяването на дейности по обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община.Настоящата обществена поръчка следва да бъде определена к

Външен ИН 9062374
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 33100000 39200000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмета на Район Витоша - СО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 026,00 BGN

"Аварийни и неотложни ремонти на улични платна и шахти в община Драгоман"

Външен ИН 9062427
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Драгоман
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 666,00 BGN

"Основен ремонт на покриви и реновиране на помещения в териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на покриви на корпуси "А" и "Б" в Регистрационно-приемателен център - София",

Външен ИН 9062377
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261900
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена: 258 775,00 BGN

„Оптимизиране и подобряване на сигурността на инфраструктурата в центровете на МВР за съхранение на данни“.

Външен ИН TED.097853-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32323500 44211000 45112000 42500000 35111500 45311000 31100000
Краен срок: 22.03.17 17:30
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG: Sofia
BG: Sofia (stolitsa)

Изработка и монтаж на два броя пасарелки по съществуващ модел за CFS в ПСПВ Панчарево

Външен ИН oldId_29232403
Вид обявление Комбинирано обявление
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 44212120 45221113
Краен срок: 22.03.17
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG: