Контакт

Обявления за Строителство

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

52 663 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5267)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Текущ ремонт на читалище в село Димитровче 20.04.18 23.04.18 Хасково / Haskovo
Предмет на настоящата поръчка е преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция в УПИ XIII-191,198, кв. 32, с. Сокол 20.04.18 24.04.18 Силистра / Silistra
"Аварийни, спешни и неотложни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район "Централен” - Община Пловдив" 19.04.18 23.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път ІІІ-598 "Ивайло 19.04.18 24.04.18 Хасково / Haskovo
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СМР по част ОВК за нуждите на "ЧИСТОТА"ЕООД за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации,гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул."Захари Стоянов" по модела на договор с 18.04.18 19.04.18 Бургас / Burgas
"Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община - район "Люлин" през 2018 г." 18.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)" 18.04.18 24.04.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище" по следните обособени позиции:Обособена позиция №1 - "Текущ ремонт на ул."Снежанка", гр.Божурище в участъка между кръстовище с ул. "Здравец" и кръстовище с ул. "Явор" (от ОТ11 до ОТ28) и д 17.04.18 20.04.18 София / Sofia
Предметът на обществената поръчка е изпълнение на СМР - ремонтни работи, на подлез на кръстовището на бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Александър Екзарх" (подлез №1). Изпълнението на строително-монтажните работи цели възстановяване на добро експлоатационно 17.04.18 20.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
”Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ "Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, община Две могили, област Русе" по проект "Красива България” 17.04.18 20.04.18 Русе / Ruse

Текущ ремонт на читалище в село Димитровче

Външен ИН 9075141
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 500,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция в УПИ XIII-191,198, кв. 32, с. Сокол

Външен ИН 9075148
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Главиница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 132 909,00 BGN

"Аварийни, спешни и неотложни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район "Централен” - Община Пловдив"

Външен ИН 9075131
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233000 45233161 45233200 45232130 45330000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район „Централен” – Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път ІІІ-598 "Ивайло

Външен ИН 9075108
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45300000 45233253
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 105 833,00 BGN

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СМР по част ОВК за нуждите на "ЧИСТОТА"ЕООД за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации,гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул."Захари Стоянов" по модела на договор с

Външен ИН 9075053
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000 45331200 45331220
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 116 278,00 BGN

"Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община - район "Люлин" през 2018 г."

Външен ИН 9075046
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Люлин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ-София, ТП Овча купел (сутерен)"

Външен ИН 9075054
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71240000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена: 236 583,00 BGN

"Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище" по следните обособени позиции:Обособена позиция №1 - "Текущ ремонт на ул."Снежанка", гр.Божурище в участъка между кръстовище с ул. "Здравец" и кръстовище с ул. "Явор" (от ОТ11 до ОТ28) и д

Външен ИН 9075027
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на СМР - ремонтни работи, на подлез на кръстовището на бул. "Ботевградско шосе" и ул. "Александър Екзарх" (подлез №1). Изпълнението на строително-монтажните работи цели възстановяване на добро експлоатационно

Външен ИН 9075005
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45221000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Подуяне
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 154 307,00 BGN

”Основен ремонт на санитарни възли в сгради с идентификатори 20184.1.755.1 и 20184.1.755.2 на СУ "Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, община Две могили, област Русе" по проект "Красива България”

Външен ИН 9075012
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 104 292,00 BGN