Контакт

Обявления за Строителство

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

43 678 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4368)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на изпълнител на СМР/СРР за обект: "Преустройство на част от детска ясла в обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски градини, домашен социален патронаж и административна част в гр. Любимец" 23.05.17 26.05.17 Хасково / Haskovo
"Изпълнение на СМР/СРР на обект: Рехабилитация на сградата на Народно читалище "П.Р.Славейков - 1927 г.” - с. Пиперково, община Ценово" по проект "Красива България"Кратко описание:Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълните 23.05.17 26.05.17 Русе / Ruse
"Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян с подобекти: 1. Ремонт сгради общинска администрация; 2. Ремонт сгради общинска собственост"Поръчката включва изпълнението на следните видове дейности: демонтажни работи, доставка 19.05.17 25.05.17 Ловеч / Lovech
СМР на морски съоръжения, вкл.: обособена позиция № 1 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - изток и обособена позиция № 2 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - запад, съгласно техническа документация (техническо зад 18.05.17 25.05.17 Варна / Varna
"Изготвяне на технически документи и изграждане на 2 бр. комбинирани фитнес площадки на открито в с.Подгумер и с.Войнеговци и една тенис маса в кв.Курило, гр.Нови Искър 18.05.17 22.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изграждане на пет детски площадки с детски съоръжения в двора на детска градина «Вяра, Надежда и Любов» в УПИ ХХVІ, кв. 66 с адрес: 5200, гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 4 18.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Изпълнение на СМР за следния обект: ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ - ЗОНА 2 Етап 5. - Реконструкция на канал на Площад Славейков (ул. "Граф Игнатиев”) от ул. "Г. С. Раковски” до ул. "Солунска” - канализ 18.05.17 22.05.17 София / Sofia
"Текущ ремонт на пътни настилки по уличната мрежа в гр.Божурище чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия" 18.05.17 22.05.17 София / Sofia
Изпълнение на СМР за следния обект: ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ - ЗОНА 2 Етап 6. - Реконструкция на канал по ул. "Граф Игнатиев” в участъка от ул. "Алабин” до ул. "Солунска” - канализационни клонове 18.05.17 22.05.17 София / Sofia
Предметът на поръчката e "Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2017г. по три обособени позиции”.Обособена позиция 1 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в гр. Дупница";Обособена позиция 2 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в села 17.05.17 22.05.17 Кюстендил / Kyustendil

"Избор на изпълнител на СМР/СРР за обект: "Преустройство на част от детска ясла в обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски градини, домашен социален патронаж и административна част в гр. Любимец"

Външен ИН 9064582
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45454000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Любимец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 143 850,00 BGN

"Изпълнение на СМР/СРР на обект: Рехабилитация на сградата на Народно читалище "П.Р.Славейков - 1927 г.” - с. Пиперково, община Ценово" по проект "Красива България"Кратко описание:Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълните

Външен ИН 9064601
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 175 947,00 BGN

"Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян с подобекти: 1. Ремонт сгради общинска администрация; 2. Ремонт сгради общинска собственост"Поръчката включва изпълнението на следните видове дейности: демонтажни работи, доставка

Външен ИН 9064464
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 45231300 45300000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 97 083,00 BGN

СМР на морски съоръжения, вкл.: обособена позиция № 1 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - изток и обособена позиция № 2 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - запад, съгласно техническа документация (техническо зад

Външен ИН 9064446
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45240000 45241100
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пристанище Варна ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

"Изготвяне на технически документи и изграждане на 2 бр. комбинирани фитнес площадки на открито в с.Подгумер и с.Войнеговци и една тенис маса в кв.Курило, гр.Нови Искър

Външен ИН 9064420
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45212220 71000000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Нови Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 833,00 BGN

"Изграждане на пет детски площадки с детски съоръжения в двора на детска градина «Вяра, Надежда и Любов» в УПИ ХХVІ, кв. 66 с адрес: 5200, гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 4

Външен ИН 9064419
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 79 524,00 BGN

Изпълнение на СМР за следния обект: ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ - ЗОНА 2 Етап 5. - Реконструкция на канал на Площад Славейков (ул. "Граф Игнатиев”) от ул. "Г. С. Раковски” до ул. "Солунска” - канализ

Външен ИН 9064416
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 185 000,00 BGN

"Текущ ремонт на пътни настилки по уличната мрежа в гр.Божурище чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия"

Външен ИН 9064426
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 333,00 BGN

Изпълнение на СМР за следния обект: ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ - ЗОНА 2 Етап 6. - Реконструкция на канал по ул. "Граф Игнатиев” в участъка от ул. "Алабин” до ул. "Солунска” - канализационни клонове

Външен ИН 9064413
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 500,00 BGN

Предметът на поръчката e "Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2017г. по три обособени позиции”.Обособена позиция 1 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в гр. Дупница";Обособена позиция 2 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в села

Външен ИН 9064403
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44113320 45233252
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 137 500,00 BGN