Контакт

Обявления за Строителство

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е в сферата на Строителството и свързаните с него продукти и услуги, то Вие сте на правилното място.

42 928 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4293)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград 21.04.17 24.04.17 Хасково / Haskovo
Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти 20.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
Обновяване на помещенията за задържане на лица / нелегални мигранти в РУ - Монтана при ОД МВР - Монтана 20.04.17 24.04.17 Монтана / Montana
"Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община - район "Слатина". 19.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Строителни и монтажни работи в дом "П.Р. Славейков" 19.04.17 21.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Реконструкция и модернизация на тренировъчен футболен терен - гр. Панагюрище".В предмета на обществената поръчка се включва проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкцията и модернизацията на тренировъчен футболен терен,с размер 19.04.17 24.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" в обособени позиции:Обособена позиция 1: "Строително-ремонтни работи (СРР) и създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" 18.04.17 20.04.17 Монтана / Montana
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Пейо Яворов", от О.Т.149 до О.Т.155; и ул."Калинка", от О.Т.148 до О.Т.149". 18.04.17 21.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Цепина" от О.Т.124 до О.Т.94 - гробищен парк; ул."Струма" от О.Т.95 до О.Т.97 и ул."Мусала" от О.Т. 96 до тупик". 18.04.17 21.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Инженеринг - проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: "Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово" по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на кметс 18.04.17 21.04.17 Търговище / Targovishte

Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград

Външен ИН 9063570
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 833,00 BGN

Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти

Външен ИН 9063506
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236119 45236210
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

Обновяване на помещенията за задържане на лица / нелегални мигранти в РУ - Монтана при ОД МВР - Монтана

Външен ИН 9063519
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР - Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 810,00 BGN

"Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община - район "Слатина".

Външен ИН 9063462
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Строителни и монтажни работи в дом "П.Р. Славейков"

Външен ИН 9063474
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 258 333,00 BGN

"Реконструкция и модернизация на тренировъчен футболен терен - гр. Панагюрище".В предмета на обществената поръчка се включва проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкцията и модернизацията на тренировъчен футболен терен,с размер

Външен ИН 9063497
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236000 45236110
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 97 000,00 BGN

"Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" в обособени позиции:Обособена позиция 1: "Строително-ремонтни работи (СРР) и създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово"

Външен ИН 9063420
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 39711000 39721100 39711100
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якимово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 93 476,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Пейо Яворов", от О.Т.149 до О.Т.155; и ул."Калинка", от О.Т.148 до О.Т.149".

Външен ИН 9063415
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 602,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Цепина" от О.Т.124 до О.Т.94 - гробищен парк; ул."Струма" от О.Т.95 до О.Т.97 и ул."Мусала" от О.Т. 96 до тупик".

Външен ИН 9063414
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 114 229,00 BGN

"Инженеринг - проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: "Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово" по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на кметс

Външен ИН 9063430
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261000 45000000 71200000 71220000 71240000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Попово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 720,00 BGN