Feedback

Tenders for Строителство

49 193 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4920)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на строително-монтажни работи-Частично саниране на Почивна база "Слънчев бряг"-к.к. Слънчев бряг 14.02.17 22.02.17 Бургас / Burgas
"Изграждане на канална помпена станция за дъждовни води "Ялта”,Спортен комплекс " Ялта”, ул. "Прилеп”, гр.Русе” 10.02.17 13.02.17 Русе / Ruse
Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти 08.02.17 15.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Газификация на Детска градина № 30 Космонавт - филиал "Звездици” и Детска градина № 34 "Пролетна дъга”" 06.02.17 22.02.17 Шумен / Shumen
"Ремонт на горски автомобилен път м. Хайдут дере - 30-ти километър, с дължина 4 км. в ГСУ "Раково” от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС СЛИВЕН” 06.02.17 10.02.17 Сливен / Sliven
Възстановяване подовата маркировка и пребоядисване пода на залата за съхранение - Етап 1А на ХССОЯГ 06.02.17 14.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ "Св. Климент Охридски” - Община Стамболово". 03.02.17 14.02.17 Хасково / Haskovo
Строителни и монтажни дейности в Дирекция "Социални дейности” при Столична община 03.02.17 08.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на СМР на обект "Спортни площадки към ОУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново" 03.02.17 20.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на строително-ремонтни дейности на спортни обекти на територията на Община Бургас 02.02.17 17.02.17 Бургас / Burgas

Извършване на строително-монтажни работи-Частично саниране на Почивна база "Слънчев бряг"-к.к. Слънчев бряг

Външен ИН 9061439
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45443000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Почивна база Слънчев бряг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 148 563,00 BGN

"Изграждане на канална помпена станция за дъждовни води "Ялта”,Спортен комплекс " Ялта”, ул. "Прилеп”, гр.Русе”

Външен ИН 9061341
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 44161200
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти

Външен ИН 9061271
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45450000
Краен срок: 15.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Президент на Република България
Очаквана цена: 125 000,00 BGN

"Газификация на Детска градина № 30 Космонавт - филиал "Звездици” и Детска градина № 34 "Пролетна дъга”"

Външен ИН 9061183
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45333000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 126 879,00 BGN

"Ремонт на горски автомобилен път м. Хайдут дере - 30-ти километър, с дължина 4 км. в ГСУ "Раково” от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС СЛИВЕН”

Външен ИН 9061191
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000
Краен срок: 10.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 915,00 BGN

Възстановяване подовата маркировка и пребоядисване пода на залата за съхранение - Етап 1А на ХССОЯГ

Външен ИН oldId_28328196
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45442100 45442120
Краен срок: 14.02.17
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД

"Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ "Св. Климент Охридски” - Община Стамболово".

Външен ИН 770858
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Стамболово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 434 409,00 BGN

Строителни и монтажни дейности в Дирекция "Социални дейности” при Столична община

Външен ИН 9061149
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45450000
Краен срок: 08.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 191 666,00 BGN

Изпълнение на СМР на обект "Спортни площадки към ОУ "Христо Ботев", с. Долно Дряново"

Външен ИН 9061156
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45236100
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Основно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Извършване на строително-ремонтни дейности на спортни обекти на територията на Община Бургас

Външен ИН 9061089
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45212225
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОП Спортни имоти
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN