Контакт

Обявления за Текстилни и кожени изделия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил текстилни и кожени изделия. Ако Вашата фирма произвежда или доставя облекло, обувки, платове, домашен текстил и др., то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

6 521 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 653)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на работно облекло за сезонни работници 23.04.18 23.04.18 Добрич / Dobrich
Доставка на работно облекло за сезонни работници 16.04.18 23.04.18 Добрич / Dobrich
"Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 5 обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Доставка на работно униформено облекло за нуждите на Общински инспекторат; Обособена позиция № 2 "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства 13.04.18 23.04.18 Габрово / Gabrovo
Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции 12.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020" Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавеж 12.04.18 16.04.18 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, 03.04.18 10.04.18 Пловдив / Plovdiv
Избор на изпълнител за изработване и доставка на костюми и декори необходими изпълнение на дейности по проект: "Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда" BG05M2OP001-0226- C01, финансиран от Оперативна програм 03.04.18 12.04.18 Добрич / Dobrich
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020"Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавежд 02.04.18 11.04.18 Кюстендил / Kyustendil
Изработка и доставка за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база - гр. 02.04.18 10.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К" ЕООД гр. Смолян" 30.03.18 04.04.18 Смолян / Smolyan

Доставка на работно облекло за сезонни работници

Външен ИН 9075224
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

Доставка на работно облекло за сезонни работници

Външен ИН 9074972
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

"Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 5 обособени позиции:Обособена позиция № 1 "Доставка на работно униформено облекло за нуждите на Общински инспекторат; Обособена позиция № 2 "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства

Външен ИН 9074910
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 650,00 BGN

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

Външен ИН 9074864
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39512000 39513100 39514000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 087,00 BGN

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020" Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавеж

Външен ИН 9074839
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 31000000 39000000 39512100 39512200 39512300 39512400 39512500 39221100
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 549,00 BGN

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД,

Външен ИН 9074574
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33199000 18813000 18222100 18213000 18810000 18332000 18234000
Краен срок: 10.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД гр. Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Избор на изпълнител за изработване и доставка на костюми и декори необходими изпълнение на дейности по проект: "Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда" BG05M2OP001-0226- C01, финансиран от Оперативна програм

Външен ИН 9074591
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18222100 18222200 18813000
Краен срок: 12.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шаблаа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 551,00 BGN

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020"Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавежд

Външен ИН 9074519
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 31000000 39000000 39512100 39512200 39512300 39512400 39512500 39221100
Краен срок: 11.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 549,00 BGN

Изработка и доставка за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база - гр.

Външен ИН 9074511
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18113000 18213000 33199000 18221000 18331000
Краен срок: 10.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К" ЕООД гр. Смолян"

Външен ИН 9074482
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 18130000 18830000 35113400
Краен срок: 04.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN