Контакт

Обявления за Текстилни и кожени изделия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил текстилни и кожени изделия. Ако Вашата фирма произвежда или доставя облекло, обувки, платове, домашен текстил и др., то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

5 973 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 598)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и монтаж на 30 бр. пилона за знамена на страните членки на Европейския съюз на бул. "Цариградско шосе" при "Площадът на авиацията". 16.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк 14.11.17 17.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на доставчик на СРО и ЛПС 13.11.17 21.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и специално работно облекло за работниците на Кастело Прискаст ООД 10.11.17 17.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на "Менкаура" ЕООД" съгласно договор № BG05M9OP001-1.008-1517-С01, сключен за изпълнение на проект "Безопасност и здраве на служителите на "Менкаура" ЕООД" 09.11.17 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
,,Доставка чрез покупка на работно облекло и аксесоари за работници и служители на ТП ДЛС,,Черни Лом'' гр.Попово при ,,СИДП'' ДП Шумен'' 09.11.17 16.11.17 Търговище / Targovishte
"Избор на изпълнител за извършване на доставка за осигуряване на ЛПС и работно облекло, средства за колективна защита и осигуряване на места за отдих, хранене и почивка за служителите, работещи на открити обекти по проект "Осигуряване на добри и безопасни 09.11.17 16.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предметът на обществената поръчка е: "Доставка на спортни дрехи и чанти - тренировъчни, официални и представителни екипи за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика" 09.11.17 16.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на хигиенни материали” за нуждите на УМБАЛ "Александровска” ЕАД 08.11.17 13.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в "Евро Старс” ООД 07.11.17 14.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка и монтаж на 30 бр. пилона за знамена на страните членки на Европейския съюз на бул. "Цариградско шосе" при "Площадът на авиацията".

Външен ИН 9070409
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 35821100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Изгрев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 90 833,00 BGN

"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк

Външен ИН 9070291
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18234000 18200000 18800000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 475,00 BGN

Избор на доставчик на СРО и ЛПС

Външен ИН oldId_34784424
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 35113400
Краен срок: 21.11.17
Краен срок за подаване на документи: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГОРУБСО - МАДАН АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и специално работно облекло за работниците на Кастело Прискаст ООД

Външен ИН oldId_34784404
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35113400 18830000 18100000
Краен срок: 17.11.17
Краен срок за подаване на документи: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД
Очаквана цена: 113 072,00 BGN

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите на "Менкаура" ЕООД" съгласно договор № BG05M9OP001-1.008-1517-С01, сключен за изпълнение на проект "Безопасност и здраве на служителите на "Менкаура" ЕООД"

Външен ИН oldId_34706832
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 18000000
Краен срок: 16.11.17
Краен срок за подаване на документи: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕНКАУРА ЕООД
Очаквана цена: 43 689,00 BGN

,,Доставка чрез покупка на работно облекло и аксесоари за работници и служители на ТП ДЛС,,Черни Лом'' гр.Попово при ,,СИДП'' ДП Шумен''

Външен ИН 9070177
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18400000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN

"Избор на изпълнител за извършване на доставка за осигуряване на ЛПС и работно облекло, средства за колективна защита и осигуряване на места за отдих, хранене и почивка за служителите, работещи на открити обекти по проект "Осигуряване на добри и безопасни

Външен ИН oldId_34678280
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18000000 18100000
Краен срок: 16.11.17
Краен срок за подаване на документи: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД
Очаквана цена: 349 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е: "Доставка на спортни дрехи и чанти - тренировъчни, официални и представителни екипи за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика"

Външен ИН 9070160
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18412000 18932000
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Председателя на Българска федерация по художествена гимнастика
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на хигиенни материали” за нуждите на УМБАЛ "Александровска” ЕАД

Външен ИН 9070110
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33761000 19640000 18424000 39525800
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Александровска ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в "Евро Старс” ООД

Външен ИН oldId_34637903
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18141000 18831000 33735100 18800000
Краен срок: 14.11.17
Краен срок за подаване на документи: 14.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРО СТАРС ООД
Очаквана цена: 88 019,00 BGN