Feedback

Tenders for Текстилни и кожени изделия

5 732 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 574)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване на работно облекло, свързани със създаването на новите работни места по проект BG05М9ОP001-1.003-1016-С01 16.03.17 17.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на диелектрични средства за защита от еластомери - диелектрични ръкавици, диелектрични боти и диелектрични килимчета" реф. № 15/2017 г. - ОПнс. Предмета на поръчката е разделен на три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: Доста 10.03.17 15.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и театрални пособия и помагала” 10.03.17 21.03.17 Враца / Vratsa
ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 09.03.17 23.03.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на работно облекло свързано със създаването на нови работни места 06.03.17 09.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на чанти за документи 01.03.17 09.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на (ЛПС) лични предпазни средства (облекло и обувки) за екипа на инсинератора за опасни отпадъци при ПУДООС" 23.02.17 02.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на диелектрични средства за защита от еластомери - диелектрични ръкавици, диелектрични боти и диелектрични килимчета" реф. № 15/2017 г. - ОПнс. Предмета на поръчката е разделен на три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: Доста 23.02.17 09.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на торби за смет от полиетилен за нуждите на ОП "БКСО” гр. Несебър” 22.02.17 15.03.17 Бургас / Burgas
"Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП ДЛС "Широка поляна” 22.02.17 15.03.17 ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ / YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA

Закупуване на работно облекло, свързани със създаването на новите работни места по проект BG05М9ОP001-1.003-1016-С01

Външен ИН oldId_29235468
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18141000 18800000
Краен срок: 17.03.17
Краен срок за подаване на документи: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕМБОР 2 ООД

"Доставка на диелектрични средства за защита от еластомери - диелектрични ръкавици, диелектрични боти и диелектрични килимчета" реф. № 15/2017 г. - ОПнс. Предмета на поръчката е разделен на три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: Доста

Външен ИН 9062198
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18815200 18424000 39533000
Краен срок: 15.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 042,00 BGN

"Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и театрални пособия и помагала”

Външен ИН 9062222
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18300000 18800000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Роза
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 132,00 BGN

ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Външен ИН oldId_29092947
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79340000 79800000 22462000 22300000 22321000 18331000 37520000 37524100 39221120 30199792
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:

Доставка на работно облекло свързано със създаването на нови работни места

Външен ИН oldId_29010652
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 09.03.17
Краен срок за подаване на документи: 09.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД

Доставка на чанти за документи

Външен ИН oldId_28977516
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30237270 18939000
Краен срок: 09.03.17
Краен срок за подаване на документи: 09.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

"Доставка на (ЛПС) лични предпазни средства (облекло и обувки) за екипа на инсинератора за опасни отпадъци при ПУДООС"

Външен ИН 9061725
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 02.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Доставка на диелектрични средства за защита от еластомери - диелектрични ръкавици, диелектрични боти и диелектрични килимчета" реф. № 15/2017 г. - ОПнс. Предмета на поръчката е разделен на три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: Доста

Външен ИН 9061746
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18815200 18424000 39533000
Краен срок: 09.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 042,00 BGN

"Доставка на торби за смет от полиетилен за нуждите на ОП "БКСО” гр. Несебър”

Външен ИН 773535
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18937100
Краен срок: 15.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Несебър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 110 000,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП ДЛС "Широка поляна”

Външен ИН 773479
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18100000 18800000
Краен срок: 15.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП, ТП Държавно ловно стопанство Широка поляна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 900,00 BGN