Контакт

Обявления за Текстилни и кожени изделия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Текстилни и кожени изделия. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

5 222 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 523)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, стопански инвентар, свързани със създадени 6 бр. нови работни места 23.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на услуга във връзка с осигуряването на Публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик за закупуване на работно облекло в изпълнение на проект с наименование "Разкриване на 8 работни места за Организатори на събития" от "ХЕМ 17.05.17 19.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на работно облекло и работни обувки за работниците на ТП ДГС "Преслав” 17.05.17 25.05.17 Шумен / Shumen
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик за закупуване на работно облекло 16.05.17 19.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на материали и консумативи по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по процедура №BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" на ОП "РЧР" 16.05.17 23.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за работници , във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Цонево" за 2017 година” 12.05.17 25.05.17 Варна / Varna
"Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово" по 2 /две/ обособени позиции" 12.05.17 15.05.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на лични предпазни средства и работно облекло 12.05.17 25.05.17 Бургас / Burgas
Доставка на матраци, чаршафи, спални възглавници, калъфки и одеяла 10.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, стопански инвентар, свързани със създадени 6 бр. нови работни места

Външен ИН oldId_30856146
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФЕНЕЛИЯ ООД

Извършване на услуга във връзка с осигуряването на Публичност и визуализация на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01

Външен ИН oldId_30855665
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22459100 22460000 18441000 30199792
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик за закупуване на работно облекло в изпълнение на проект с наименование "Разкриване на 8 работни места за Организатори на събития" от "ХЕМ

Външен ИН oldId_30674304
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 19.05.17
Краен срок за подаване на документи: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Хем енд егс ООД

"Доставка на работно облекло и работни обувки за работниците на ТП ДГС "Преслав”

Външен ИН 9064377
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000 18831000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за избор на доставчик за закупуване на работно облекло

Външен ИН oldId_30637651
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000
Краен срок: 19.05.17
Краен срок за подаване на документи: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕКСТРИЙМ ООД

Доставка на материали и консумативи по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по процедура №BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" на ОП "РЧР"

Външен ИН oldId_30602733
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22852000 30197200 30192121 30192130 30197000 22850000 30197600 30197630 30197621 30197640 39292000 39292110 30195900 39800000 33711900 39811100 30125100 19400000 39500000 31531000 31224100 31224300 33140000
Краен срок: 23.05.17
Краен срок за подаване на документи: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК"

"Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за работници , във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Цонево" за 2017 година”

Външен ИН 9064235
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18110000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово" по 2 /две/ обособени позиции"

Външен ИН 9064208
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 39831300 39831600 31510000 33760000 18141000 39224000 39224340 18930000
Краен срок: 15.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 524,00 BGN

Доставка на лични предпазни средства и работно облекло

Външен ИН oldId_30529928
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35113400 18100000 18000000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Пристанище Бургас” ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Доставка на матраци, чаршафи, спални възглавници, калъфки и одеяла

Външен ИН 786361
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39500000 39143112 39512000 39516120
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 138 000,00 BGN