Feedback

Tenders for Текстилни и кожени изделия

5 586 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 559)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции 21.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработка и доставка за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база - гр. 16.02.17 20.02.17 Пловдив / Plovdiv
ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНО СПАЛНО БЕЛЬО, за "МБАЛ - УНИ ХОСПИТАЛ" ООД 16.02.17 22.02.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим” 14.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на трапецовидни и многоканални ремъци 14.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" по обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" Позиция № 2 запазена - Доста 13.02.17 21.02.17 Шумен / Shumen
Доставка на униформено работно облекло и обувки за 50 охранители, наети по проект BG0505M9OP001-1.003-0987 "Сигурни в бъдещето си" 09.02.17 17.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработка и доставка за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база - гр. 09.02.17 16.02.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на хигиенни материали, включително почистващи, перилни, миещи и други материали" по две обособени позиции 09.02.17 17.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на офис оборудване, обзавеждане и стопански инвентар за подсигуряване на нови работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.003-0745-C01 "Възможност за заетост в "Стеди България" ЕООД" 07.02.17 14.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции

Външен ИН oldId_28692850
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Авантюрин Дидро" ЕООД

Изработка и доставка за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база - гр.

Външен ИН 9061536
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18113000 18213000 33199000 18221000 18331000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНО СПАЛНО БЕЛЬО, за "МБАЛ - УНИ ХОСПИТАЛ" ООД

Външен ИН oldId_28597581
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39518000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:

"Доставка на спортни, учебни и други пособия, помагала, материали и консумативи за нуждите на проект "Заедно да учим и творим”

Външен ИН oldId_28595803
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 22850000 30197643 30192121 30191000 22114500 22470000 18300000 18222200 39500000 44812400 37525000 22830000 22110000 22114000 39298600 30194000 30192600 30195900 39292000 33696500 38510000 35261000 30195100 34999400 37523000 37820000 37452200 37452900 37451700 37451900 37524000 37441100 39121200 39112000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ОБЩИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА УЧИЛИЩАТА И ЦДГ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА"

Доставка на трапецовидни и многоканални ремъци

Външен ИН 9061424
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19212510
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" по обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" Позиция № 2 запазена - Доста

Външен ИН 9061378
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222100 18221300 18213000 18815200 18424000 18318400
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Смядово на СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 049,00 BGN

Доставка на униформено работно облекло и обувки за 50 охранители, наети по проект BG0505M9OP001-1.003-0987 "Сигурни в бъдещето си"

Външен ИН oldId_28468449
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000 35811200
Краен срок: 17.02.17
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Ей Ес Пи ЕООД

Изработка и доставка за нуждите на "ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база - гр.

Външен ИН 9061311
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18113000 18213000 33199000 18221000 18331000
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на хигиенни материали, включително почистващи, перилни, миещи и други материали" по две обособени позиции

Външен ИН 9061320
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000 39831000 33700000 33761000 33763000 39224350 39542000 19640000 39224330 33711900 39513200
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 632,00 BGN

Доставка на офис оборудване, обзавеждане и стопански инвентар за подсигуряване на нови работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.003-0745-C01 "Възможност за заетост в "Стеди България" ЕООД"

Външен ИН oldId_28395428
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30200000 30232000 30121100 38650000 39121000 39112000 18100000
Краен срок: 14.02.17
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стеди България ЕООД