Контакт

Обявления за Текстилни и кожени изделия

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Текстилни и кожени изделия. Ако Вашата фирма има интерес в този сектор, то Вие сте на правилното място.

5 113 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 512)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли", Об 19.04.17 24.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Услуга за изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на ВР с бюджет- Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, ОП "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Социални услуги" и Дейност "Спорт и туризъм” 18.04.17 21.04.17 Хасково / Haskovo
Публично съобщение с предмет: Доставка на спортни стоки за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект" 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение с предмет: Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект” 16.04.17 23.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ "РАЛИЦА" В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели;Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване;Обосо 13.04.17 24.04.17 Пловдив / Plovdiv
Закупуване на работно облекло за новоназначените лица във връзка с изпълнението на проект "Създаване на нови работни места в Смарт Селекшън ООД" по договор от 26.01.2017г., BG05M9OP001-1.003-2031-C01. 07.04.17 12.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли", Об 07.04.17 18.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Услуга за изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на ВР с бюджет- Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, ОП "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Социални услуги" и Дейност "Спорт и туризъм” 06.04.17 13.04.17 Хасково / Haskovo
Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект” 03.04.17 10.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства" 04.04.17 10.04.17 Бургас / Burgas

"Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли", Об

Външен ИН 9063456
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222200 18231000 18234000 18331000 18814000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 612,00 BGN

"Услуга за изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на ВР с бюджет- Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, ОП "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Социални услуги" и Дейност "Спорт и туризъм”

Външен ИН 9063407
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18100000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 864,00 BGN

Публично съобщение с предмет: Доставка на спортни стоки за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект"

Външен ИН oldId_29966010
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 37400000 18931100 18932000 37411130 39522540 39522530 31521320 31527210 37414200
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

Публично съобщение с предмет: Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_29965613
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18331000 18235300 18441000 18221300 37523000 37310000
Краен срок: 23.04.17
Краен срок за подаване на документи: 23.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НОВОИЗГРАДЕНАТА ЧАСТ ОТ ДГ "РАЛИЦА" В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"Обособена позиция ОП 1- Изработване, доставка и монтаж на мебели;Обособена позиция ОП 2- Доставка на електрическо оборудване;Обосо

Външен ИН 9063376
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39100000 39300000 39500000 39700000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН- ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 750,00 BGN

Закупуване на работно облекло за новоназначените лица във връзка с изпълнението на проект "Създаване на нови работни места в Смарт Селекшън ООД" по договор от 26.01.2017г., BG05M9OP001-1.003-2031-C01.

Външен ИН oldId_29787694
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18300000 18800000
Краен срок: 12.04.17
Краен срок за подаване на документи: 12.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД

"Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли", Об

Външен ИН 9063171
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222200 18231000 18234000 18331000 18814000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 612,00 BGN

"Услуга за изработка и доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на ВР с бюджет- Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, ОП "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Социални услуги" и Дейност "Спорт и туризъм”

Външен ИН 9063115
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18000000 18100000
Краен срок: 13.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 864,00 BGN

Доставка на учебни пособия за изпълнение на проект "Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект”

Външен ИН oldId_29717705
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18331000 18235300 18441000 18221300 37523000 37310000
Краен срок: 10.04.17
Краен срок за подаване на документи: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

"Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства"

Външен ИН 9062981
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 10.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Камено
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 000,00 BGN