Контакт

Обявления за Телекомуникационно, мрежово оборудване и принадлежности

По-долу виждате списък с обществени поръчки и търгове за доставка на телекомуникационно, мрежово оборудване и принадлежности. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 619 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 362)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване на ново оборудване, необходимо за функционирането и внедряването на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес: Мобилни терминали - 3 бр. 06.11.17 13.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи, консумативи и материали необходими за изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP002-1.002-0862-C01 "Инсталация за автоматично безконтактно измерване" 03.11.17 10.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на активно мрежово оборудване" 03.11.17 10.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи. Абонаментна поддръжка на факс апарати". 03.11.17 09.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА 03.11.17 06.11.17 Бургас / Burgas
Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на услуги по изграждане на ISDN мрежа, описани в Техническите спецификации към настоящата Обява, чрез която да бъдат свързани 129 броя крайни точки, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по 02.11.17 06.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на активи Мобилен телефон - вид 1-2 бр.; Настолен компютър-6бр.; Лаптоп - вид 1-4бр.; Лаптоп - вид 2-1бр.;Мобилен телефон - вид 2-1бр.; Монитор-6бр.; Сървър-1бр.; Непрекъсваем ТЗИ- 1 бр.; Таблет - вид 1-2бр.; Таблет - вид 2-2бр.; Лаптоп - вид 3-2 31.10.17 08.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на услуги по изграждане на ISDN мрежа, описани в Техническите спецификации към настоящата Обява, чрез която да бъдат свързани 129 броя крайни точки, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по 26.10.17 02.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на резервни части по РП 2017 за отдел ТСС и СТК 26.10.17 31.10.17 Враца / Vratsa
"Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи. Абонаментна поддръжка на факс апарати". 25.10.17 02.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Закупуване на ново оборудване, необходимо за функционирането и внедряването на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес: Мобилни терминали - 3 бр.

Външен ИН oldId_34616061
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48211000 32442000
Краен срок: 13.11.17
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО ЕТ
Очаквана цена: 6 249,00 BGN

Доставка на дълготрайни материални и нематериални активи, консумативи и материали необходими за изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP002-1.002-0862-C01 "Инсталация за автоматично безконтактно измерване"

Външен ИН oldId_34587468
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000 32500000 72000000
Краен срок: 10.11.17
Краен срок за подаване на документи: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Очаквана цена: 145 500,00 BGN

"Доставка на активно мрежово оборудване"

Външен ИН 9069988
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32420000
Краен срок: 10.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Летище София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи. Абонаментна поддръжка на факс апарати".

Външен ИН 9069993
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50330000 50334130
Краен срок: 09.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 000,00 BGN

Трафично и техническо обслужване на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби за нуждите на ИАРА

Външен ИН 9069964
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50330000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на услуги по изграждане на ISDN мрежа, описани в Техническите спецификации към настоящата Обява, чрез която да бъдат свързани 129 броя крайни точки, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по

Външен ИН 9069947
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32416000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на активи Мобилен телефон - вид 1-2 бр.; Настолен компютър-6бр.; Лаптоп - вид 1-4бр.; Лаптоп - вид 2-1бр.;Мобилен телефон - вид 2-1бр.; Монитор-6бр.; Сървър-1бр.; Непрекъсваем ТЗИ- 1 бр.; Таблет - вид 1-2бр.; Таблет - вид 2-2бр.; Лаптоп - вид 3-2

Външен ИН oldId_34495918
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.10.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30000000 32250000 30213300 30213100 33195100 48820000 30213200 32413100
Краен срок: 08.11.17
Краен срок за подаване на документи: 08.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИДЖИМАРК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Очаквана цена: 99 875,00 BGN

Предметът на обществената поръчка обхваща предоставяне на услуги по изграждане на ISDN мрежа, описани в Техническите спецификации към настоящата Обява, чрез която да бъдат свързани 129 броя крайни точки, с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по

Външен ИН 9069660
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32416000
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на резервни части по РП 2017 за отдел ТСС и СТК

Външен ИН 9069672
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30230000 32562200
Краен срок: 31.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 615,00 BGN

"Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи. Абонаментна поддръжка на факс апарати".

Външен ИН 9069626
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50330000 50334130
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 000,00 BGN