Feedback

Tenders for Услуги на туристически агенции

3 267 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 327)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата” 10.01.17 17.01.17 София / Sofia
"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.” 10.01.17 13.01.17 Плевен / Pleven
"Осигуряване на туроператор за нуждите на СУ "Сава Доброплодни" - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. "Заедно живеем, учим, успяваме” 09.01.17 17.01.17 Шумен / Shumen
"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.” 03.01.17 10.01.17 Плевен / Pleven
"Участие в програми за обмен на опит и добри практики по проект BG16RFOP001-8.003-0020-C01 "Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 "Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014- 29.12.16 09.01.17 Варна / Varna
Избор на изпълнител за сключване на договор за "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” 22.12.16 05.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, "Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Приятели”. 15.12.16 06.01.17 Плевен / Pleven
Награда уикенд за двама в Банско 13.12.16 19.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски” 09.12.16 30.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Услуги по организиране на логистиката за провеждане на обучения за нуждите на Комисия за защита от дискриминация 09.12.16 30.12.16 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата”

Външен ИН 9060542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60410000 34980000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерсдтво на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.”

Външен ИН 9060543
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63512000 63510000 34980000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Осигуряване на туроператор за нуждите на СУ "Сава Доброплодни" - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. "Заедно живеем, учим, успяваме”

Външен ИН 9060499
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 63500000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 038,00 BGN

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.”

Външен ИН 9060399
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63512000 63510000 34980000
Краен срок: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Участие в програми за обмен на опит и добри практики по проект BG16RFOP001-8.003-0020-C01 "Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 "Подкрепа за ЕЕ в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-

Външен ИН 9060367
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000 55110000 79951000 79540000 63500000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Провадия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 179 454,00 BGN

Избор на изпълнител за сключване на договор за "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

Външен ИН 9060238
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60400000 63500000 63512000
Краен срок: 05.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за регулиране на съобщенията
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 000,00 BGN

"Услуги на туроператор за организиране на изнесени семинари, участие на деца в мероприятия, екскурзии, "Зелено училище” във връзка с изпълнение на дейностите по проект "Приятели”.

Външен ИН 762786
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63500000 79951000
Краен срок: 06.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 706,00 BGN

Награда уикенд за двама в Банско

Външен ИН oldId_27486697
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.12.16
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63000000 63500000
Краен срок: 19.12.16
Краен срок за подаване на документи: 19.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски”

Външен ИН 761885
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60440000
Краен срок: 30.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска федерация по ски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 160 000,00 BGN

Услуги по организиране на логистиката за провеждане на обучения за нуждите на Комисия за защита от дискриминация

Външен ИН 761931
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55110000
Краен срок: 30.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за защита от дискриминация
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 178 606,00 BGN