Контакт

Обявления за Услуги на туристически агенции

Резултатите по-долу са получени чрез селекция на база ключови думи сред всички публикувани обявления. Ако Вашата дейност е предоставяне на услуги за организиране на пътувания в България и чужбина, трансфери, туристически обиколкии др, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 786 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 379)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и съпътстващи услуги при служебни пътувания на служители от Държавна агенция "Технически операции" 01.09.17 11.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за изпълнение на основни дейности на ГДНП" 25.08.17 04.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035 23.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките”. 22.08.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев". 18.08.17 11.09.17 Русе / Ruse
"ОРГАНИЗИРАНЕ, ЛОГИСТИКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 5 БРОЯ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ (ЛАГЕР/ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ), С 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.0020239 "ПРИЯТЕЛИ” , с 5 обособени позиции: 1. Организиране, логистика и провеждане на образователно пътуване на 17.08.17 30.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи на Сертифициращия орган, финансирани по ФМ на ЕИП и НФМ 2009 - 2014 г.” 15.08.17 19.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на готова и суха храна за арести", по обособени позиции 11.08.17 15.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035 14.08.17 21.08.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Осигуряване на самолетни билети, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации 10.08.17 14.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и съпътстващи услуги при служебни пътувания на служители от Държавна агенция "Технически операции"

Външен ИН 9067926
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63500000 60400000 55000000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Технически операции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за изпълнение на основни дейности на ГДНП"

Външен ИН 9067675
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60400000 34980000
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Национална полиция - МВР
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035

Външен ИН oldId_32858063
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63510000 60100000 92331210
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките”.

Външен ИН 801968
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34980000 60410000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска академия на науките (БАН)
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Външен ИН 801328
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60440000 34980000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Русенски университет Ангел Кънчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

"ОРГАНИЗИРАНЕ, ЛОГИСТИКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА 5 БРОЯ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ (ЛАГЕР/ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ), С 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.0020239 "ПРИЯТЕЛИ” , с 5 обособени позиции: 1. Организиране, логистика и провеждане на образователно пътуване на

Външен ИН oldId_32752344
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63511000 60112000 66510000
Краен срок: 30.08.17
Краен срок за подаване на документи: 30.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - ХРИСТО БОТЕВ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи на Сертифициращия орган, финансирани по ФМ на ЕИП и НФМ 2009 - 2014 г.”

Външен ИН 800708
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55120000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на финансите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 500,00 BGN

"Доставка на готова и суха храна за арести", по обособени позиции

Външен ИН 800409
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15890000 55300000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 605 331,00 BGN

Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035

Външен ИН oldId_32673512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 63510000 60100000 92331210
Краен срок: 21.08.17
Краен срок за подаване на документи: 21.08.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ"
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Осигуряване на самолетни билети, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации

Външен ИН 800256
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63512000 60440000 66512220 63515000 63516000 34980000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Митници
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 821 180,00 BGN