Feedback

Tenders for Ваучери

1 591 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 160)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Хасково за ползването им в гр. Хасково и филиалите в: гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр. 11.01.17 17.01.17 Хасково / Haskovo
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски”ЕООД за 2017 г. по две обособени позиции:Позиция № 1 "Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне 10.01.17 13.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "УВЕКС" ЕООД” - гр. Сандански" 10.01.17 16.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по НАРЕДБА № 7 от 9 юли 2003 година за нуждите на Диагностично консултативен център2- Сливен” ЕООД 06.01.17 16.01.17 Сливен / Sliven
"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП -Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време през 2017г., за ползването им в гр. Търговище и 04.01.17 09.01.17 Търговище / Targovishte
"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Хасково за ползването им в гр. Хасково и филиалите в: гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр. 29.12.16 10.01.17 Хасково / Haskovo
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски”ЕООД за 2017 г. по две обособени позиции:Позиция № 1 "Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне 28.12.16 09.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01. до 31.12.2017г. 23.12.16 28.12.16 Габрово / Gabrovo
"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП -Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време през 2017г., за ползването им в гр. Търговище и 22.12.16 03.01.17 Търговище / Targovishte
Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на служителите на ВКС ЕООД гр. Пещера 21.12.16 27.12.16 Пазарджик / Pazardzhik

"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Хасково за ползването им в гр. Хасково и филиалите в: гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр.

Външен ИН 9060555
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ град Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски”ЕООД за 2017 г. по две обособени позиции:Позиция № 1 "Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне

Външен ИН 9060509
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве Проф. Н.Шипковенски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 670,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "УВЕКС" ЕООД” - гр. Сандански"

Външен ИН 9060525
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УВЕКС ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна по НАРЕДБА № 7 от 9 юли 2003 година за нуждите на Диагностично консултативен център2- Сливен” ЕООД

Външен ИН 9060471
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30199770 79800000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагтостично- сонсултативен център 2 Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП -Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време през 2017г., за ползването им в гр. Търговище и

Външен ИН 9060419
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 30199770
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА ПОМОЩ - ТЪРГОВИЩЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Хасково за ползването им в гр. Хасково и филиалите в: гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр.

Външен ИН 9060361
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ град Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски”ЕООД за 2017 г. по две обособени позиции:Позиция № 1 "Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне

Външен ИН 9060332
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве Проф. Н.Шипковенски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 670,00 BGN

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово за периода 01.01. до 31.12.2017г.

Външен ИН 9060247
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22440000 30199770
Краен срок: 28.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП -Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумарно изчисляване на работното време през 2017г., за ползването им в гр. Търговище и

Външен ИН 9060235
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 79800000 22000000 30199770
Краен срок: 03.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА ПОМОЩ - ТЪРГОВИЩЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на служителите на ВКС ЕООД гр. Пещера

Външен ИН 9060194
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770 22458000
Краен срок: 27.12.16
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN