Контакт

Обявления за Ваучери

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Ваучери. Ако Вие се занимавате с такава дейност, то сте на точното място. Тук ще намерите информация от всички официални източници в страната.

1 755 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 176)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ДПБ Нови Искър със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал. 16.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодична изработка, отпечатаване и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за нуждите на ЦСМП - Враца за 2017 - 2018 г." 11.05.17 15.05.17 Враца / Vratsa
Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД. 10.05.17 16.05.17 Враца / Vratsa
"Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки 05.05.17 09.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодична изработка, отпечатаване и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за нуждите на ЦСМП - Враца за 2017 - 2018 г." 03.05.17 10.05.17 Враца / Vratsa
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година. 03.05.17 11.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година. 03.05.17 11.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК-Русе” 02.05.17 25.05.17 Русе / Ruse
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.1 28.04.17 02.05.17 Шумен / Shumen
Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, за работещите в РС - Варна през 2017 г. " 28.04.17 05.05.17 Варна / Varna

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ДПБ Нови Искър със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.

Външен ИН 9064346
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Периодична изработка, отпечатаване и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за нуждите на ЦСМП - Враца за 2017 - 2018 г."

Външен ИН 9064166
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 15.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 400,00 BGN

Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Външен ИН 9064141
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 16.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки

Външен ИН 9064003
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 09.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ–СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 750,00 BGN

"Периодична изработка, отпечатаване и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за нуждите на ЦСМП - Враца за 2017 - 2018 г."

Външен ИН 9063928
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 10.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 400,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година.

Външен ИН 9063939
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30199770
Краен срок: 11.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български институт за стандартизация
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година.

Външен ИН 9063938
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30199770
Краен срок: 11.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български институт за стандартизация
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК-Русе”

Външен ИН 785220
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 283,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.1

Външен ИН 9063794
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 02.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, за работещите в РС - Варна през 2017 г. "

Външен ИН 9063827
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 05.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районен съд - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN