Контакт

Обявления за Водопровод, канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Водопровод, канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

9 350 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 935)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Пейо Яворов", от О.Т.149 до О.Т.155; и ул."Калинка", от О.Т.148 до О.Т.149". 18.04.17 21.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Цепина" от О.Т.124 до О.Т.94 - гробищен парк; ул."Струма" от О.Т.95 до О.Т.97 и ул."Мусала" от О.Т. 96 до тупик". 18.04.17 21.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище, подобект: ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф200мм с ПЕВП DN250 " 18.04.17 21.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Избор на "строител" по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР на ул. "Беласица" - от ул. "Лозарска" до ул. "Юбилейна" (смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране ) 12.04.17 18.04.17 Шумен / Shumen
"Ремонт и частична подмяна на съществуващата битова канализация на "Пазар за плодове и зеленчуци” в УПИ 121001, 121002, 121003, м. ”Ливадите”, земл. на с. Кърналово”, община Петрич”В предмета на поръчката са включени следните видове работи: ремонт и части 12.04.17 19.04.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Ремонтни дейности във ваканционно селище с. Кранево” 07.04.17 20.04.17 Враца / Vratsa
Избор на "строител" по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект "ОР по ул. "Илия Р.Блъсков" от ок.187 до ок. 190"( смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране ) 07.04.17 11.04.17 Шумен / Shumen
Извършване на рехабилитация (СМР) на сухи камери на резервоари: "Имарецки", "Княжево", "Кътина", "Ловджийска чешма", "Мало Бучино-нов", "Пасарел", х. "Елица". 06.04.17 24.04.17 София / Sofia
Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно приложени количествена сметка и одобрени инвестиционни проекти за обект: "Основен ремонт канализация за повърхностни води от РШ167 до РШ212 и от РШ100 до РШ198 на гл. клон I в гр. Димово” 06.04.17 24.04.17 Видин / Vidin
„Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) — град Видин“. 06.04.17 24.04.17 17:00 Видин / Vidin

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Пейо Яворов", от О.Т.149 до О.Т.155; и ул."Калинка", от О.Т.148 до О.Т.149".

Външен ИН 9063415
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 602,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Цепина" от О.Т.124 до О.Т.94 - гробищен парк; ул."Струма" от О.Т.95 до О.Т.97 и ул."Мусала" от О.Т. 96 до тупик".

Външен ИН 9063414
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 114 229,00 BGN

"Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище, подобект: ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф200мм с ПЕВП DN250 "

Външен ИН 9063451
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231300
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 141 667,00 BGN

"Избор на "строител" по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР на ул. "Беласица" - от ул. "Лозарска" до ул. "Юбилейна" (смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране )

Външен ИН 9063337
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 45332200
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велики Преслав - Кмет на Община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 91 666,00 BGN

"Ремонт и частична подмяна на съществуващата битова канализация на "Пазар за плодове и зеленчуци” в УПИ 121001, 121002, 121003, м. ”Ливадите”, земл. на с. Кърналово”, община Петрич”В предмета на поръчката са включени следните видове работи: ремонт и части

Външен ИН 9063341
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Oбщина Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 423,00 BGN

"Ремонтни дейности във ваканционно селище с. Кранево”

Външен ИН oldId_29787172
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45232411 45232440 45332300 45430000
Краен срок: 20.04.17
Краен срок за подаване на документи: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:

Избор на "строител" по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект "ОР по ул. "Илия Р.Блъсков" от ок.187 до ок. 190"( смяна на водопроводи и водопроводни отклонение, асфалтиране )

Външен ИН 9063177
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 45332000
Краен срок: 11.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велики Преслав - Кмет на община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 111 583,00 BGN

Извършване на рехабилитация (СМР) на сухи камери на резервоари: "Имарецки", "Княжево", "Кътина", "Ловджийска чешма", "Мало Бучино-нов", "Пасарел", х. "Елица".

Външен ИН 9063096
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45232454
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 171 000,00 BGN

Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно приложени количествена сметка и одобрени инвестиционни проекти за обект: "Основен ремонт канализация за повърхностни води от РШ167 до РШ212 и от РШ100 до РШ198 на гл. клон I в гр. Димово”

Външен ИН 9063113
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332300
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Димово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 833,00 BGN

„Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) — град Видин“.

Външен ИН TED.127867-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45252127
Краен срок: 24.04.17 17:00
Брой: 2017068
Дата на изпращане на обявлението: 04.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG: Vidin