Контакт

Обявления за Водопровод, канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 642 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1065)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан 31.01.18 19.02.18 17:00 Стара Загора / Stara Zagora
Реконструкция и модернизация на общински пазар - Червен бряг" в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Червен бряг - ЦГЧ - Втори етап. 19.01.18 19.02.18 Плевен / Pleven
„Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации“. 20.01.18 05.02.18 17:00 Ямбол / Yambol
"Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна””. 19.01.18 19.02.18 Варна / Varna
"Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на първи етап за "Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа" от кръстовището на ул. "Възраждане" /о.т.125/ до края /о.т.330/", 19.01.18 19.02.18 Добрич / Dobrich
"Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици" 17.01.18 15.02.18 Кюстендил / Kyustendil
Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в, гр. Чирпан 15.01.18 19.02.18 Стара Загора / Stara Zagora
Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан 17.01.18 19.02.18 17:00 Стара Загора / Stara Zagora
Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово. 16.01.18 31.01.18 София / Sofia
„Изпълнение на инженеринг — строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4 000 м на ПС „Юг“ 16.01.18 19.02.18 17:00 Хасково / Haskovo

Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан

Външен ИН TED.043450-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45252127 71320000
Краен срок: 19.02.18 17:00
Брой: 2018021
Дата на изпращане на обявлението: 29.01.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Чирпан
Място на изпълнение: BG: Стара Загора
Очаквана цена: 0,00 EUR

Реконструкция и модернизация на общински пазар - Червен бряг" в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Червен бряг - ЦГЧ - Втори етап.

Външен ИН 825554
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45310000 45332000 45213140
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Червен бряг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 148 645,00 BGN

„Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации“.

Външен ИН TED.027980-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45332300 45252127
Краен срок: 05.02.18 17:00
Брой: 2018014
Дата на изпращане на обявлението: 18.01.18
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Ямбол
Място на изпълнение: BG: Ямбол
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна””.

Външен ИН 825423
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вълчи дол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 930 271,00 BGN

"Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на първи етап за "Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа" от кръстовището на ул. "Възраждане" /о.т.125/ до края /о.т.330/",

Външен ИН 825380
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200 45000000 45300000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шабла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 433 549,00 BGN

"Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици"

Външен ИН 825075
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45232410 45233252
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 797 005,00 BGN

Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в, гр. Чирпан

Външен ИН 824580
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45252127 71320000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чирпан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 761 485,00 BGN

Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан

Външен ИН TED.020069-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45252127 71320000
Краен срок: 19.02.18 17:00
Брой: 2018011
Дата на изпращане на обявлението: 15.01.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Чирпан
Място на изпълнение: BG: Стара Загора
Очаквана цена: 0,00 EUR

Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово.

Външен ИН 9072223
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45247112 15
Краен срок: 31.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 255 000,00 BGN

„Изпълнение на инженеринг — строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС „Източна зона“ до черпателен резервоар 4 000 м на ПС „Юг“

Външен ИН TED.017455-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45231300 71322200 71248000
Краен срок: 19.02.18 17:00
Брой: 2018010
Дата на изпращане на обявлението: 12.01.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Кмет на община Хасково
Място на изпълнение: BG: Хасково
Очаквана цена: 208 000,00 BGN