Контакт

Обявления за Водопровод, канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 663 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 967)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на основен ремонт на площадкова канализационна мрежа в предоставен за управление на НАП поземлен имот с адрес: гр. Русе, ул. "Майор Узунов" №19" 18.07.17 20.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
СМР по обезопасяване на обекти и подобряване условията на труд 18.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за социални придобивки за работещите (извършване на текущ ремонт на санитарни помещения и стая за отдих) по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296-C01, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/ 14.07.17 16.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предмет на поръчката: "Извършване на строително-монтажни работи в обекти на ДАТО по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на топлоизолационна система в УЦ Искър"; Обособена позиция № 2: "Ремонт на санитарни възли в сектор "Пловдив", 12.07.17 17.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на СМР за текущ ремонт 11.07.17 13.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изпълнение на СМР за текущ ремонт 07.07.17 09.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработка доставка и монтаж на таблен савак 06.07.17 13.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРНИ МОДУЛИ НА "ПОКРИТ СКЛАД", "МЕЖДИННИ БУНКЕРИ" И "КССТ" 30.06.17 19.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
Предмет на поръчката е "Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Административната сграда на Авиоотряд 28" и включва ремонтни работи по обособяване на помещения, насипни и бетонови работи, мазилки по фасади, сухо строителство. Предвижда 29.06.17 13.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
" ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦИ В С.ПОПИНЦИ, С.ЛЕВСКИ И ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Благоустрояване на ул."Димитър Благоев" и ул."Тодор Каблешков", с.Попинци, Община Панагюрище - водопровод, етап II ;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29.06.17 03.07.17 Пазарджик / Pazardzhik

"Извършване на основен ремонт на площадкова канализационна мрежа в предоставен за управление на НАП поземлен имот с адрес: гр. Русе, ул. "Майор Узунов" №19"

Външен ИН 9066357
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112100 45121000 45247110
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 243 333,00 BGN

СМР по обезопасяване на обекти и подобряване условията на труд

Външен ИН oldId_32077362
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45440000 45400000 45432112 45233220 45233270 45310000 45232453
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕСПРЕД АД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщение за набиране на ценови предложения за социални придобивки за работещите (извършване на текущ ремонт на санитарни помещения и стая за отдих) по договор за предоставяне на БФП BG05M9OP001-1.008-1296-C01, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/

Външен ИН oldId_31977556
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45211310 45332400 45400000
Краен срок: 16.07.17
Краен срок за подаване на документи: 16.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МОТОР-СЕРВИЗ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на поръчката: "Извършване на строително-монтажни работи в обекти на ДАТО по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на топлоизолационна система в УЦ Искър"; Обособена позиция № 2: "Ремонт на санитарни възли в сектор "Пловдив",

Външен ИН 9066182
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45232460
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Технически операции
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

Изпълнение на СМР за текущ ремонт

Външен ИН oldId_31948512
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45440000 45420000 45421000 45430000 45232460 45332400
Краен срок: 13.07.17
Краен срок за подаване на документи: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАЗАЛАТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изпълнение на СМР за текущ ремонт

Външен ИН oldId_31856986
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45440000 45420000 45421000 45430000 45232460 45332400
Краен срок: 09.07.17
Краен срок за подаване на документи: 09.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАЗАЛАТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изработка доставка и монтаж на таблен савак

Външен ИН oldId_31832273
Вид обявление Комбинирано обявление
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45252120 44411100 42131141 42131260 45232420
Краен срок: 13.07.17
Краен срок за подаване на документи: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

ИЗГРАЖДАНЕ НА САНИТАРНИ МОДУЛИ НА "ПОКРИТ СКЛАД", "МЕЖДИННИ БУНКЕРИ" И "КССТ"

Външен ИН oldId_31770112
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45200000 45310000 45332000 45421000 45421110 45430000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Асарел Медет АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на поръчката е "Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Административната сграда на Авиоотряд 28" и включва ремонтни работи по обособяване на помещения, насипни и бетонови работи, мазилки по фасади, сухо строителство. Предвижда

Външен ИН 9065760
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000 45410000 45430000 45332400
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Авиоотряд 28
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 220 000,00 BGN

" ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ НА УЛИЦИ В С.ПОПИНЦИ, С.ЛЕВСКИ И ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Благоустрояване на ул."Димитър Благоев" и ул."Тодор Каблешков", с.Попинци, Община Панагюрище - водопровод, етап II ;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №

Външен ИН 9065767
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231300
Краен срок: 03.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 124 150,00 BGN