Feedback

Tenders for Водопровод, канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за профил Водопровод, канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

9 229 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 923)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие” 21.03.17 24.03.17 Бургас / Burgas
"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено 20.03.17 23.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ПРЕЗ 2017ГОДИНА В 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" 09.03.17 24.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община - район "Студентски" по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно 08.03.17 23.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ В ОБЩИНА СВОГЕОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ", КВ.ДРЕНОВ, ГР.СВОГЕ, С ДЪЛЖИНА 40 л.м. 07.03.17 24.03.17 София / Sofia
"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие” 06.03.17 21.03.17 Бургас / Burgas
"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено 01.03.17 20.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Изпълнение на СМР за следния обект: "Канализация и водопровод по ул. "Царевец", кв. "Кумарица", гр. Нови Искър, район "Нови Искър" 28.02.17 16.03.17 София / Sofia
"Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството” 28.02.17 20.03.17 Ловеч / Lovech
"ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА №2 ОТ КМ 0+333.79 ДО КМ 0+563.16, С ДЪЛЖИНА L = 229,37 M - ЕТАП I И УЛИЧНИ КАНАЛИЗАЦИИ - КЛОН 2 - ПО УЛИЦА 2 С ДЪЛЖИНА 200 М, И КЛОН 1 ПО УЛИЦА 4 ОТ ЗАУСТВАНЕ ДО РШ 7 ,С ДЪЛЖИНА 429 М ,НАХОДЯЩИ СЕ В ПРОМИШЛЕНО - 24.02.17 13.03.17 Пловдив / Plovdiv

"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие”

Външен ИН 9062551
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 155 084,00 BGN

"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено

Външен ИН 9062504
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45261000 45231300
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

"РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ПРЕЗ 2017ГОДИНА В 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Външен ИН 9062160
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Павел баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 133 333,00 BGN

"Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община - район "Студентски" по обособени позиции:Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно

Външен ИН 9062135
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231300
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Студентски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ В ОБЩИНА СВОГЕОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ", КВ.ДРЕНОВ, ГР.СВОГЕ, С ДЪЛЖИНА 40 л.м.

Външен ИН 9062094
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Своге
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие”

Външен ИН 9062040
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 155 084,00 BGN

"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено

Външен ИН 9061935
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45261000 45231300
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

Изпълнение на СМР за следния обект: "Канализация и водопровод по ул. "Царевец", кв. "Кумарица", гр. Нови Искър, район "Нови Искър"

Външен ИН 9061889
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 16.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 170 000,00 BGN

"Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от "В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството”

Външен ИН 9061861
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К Стенето ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 000,00 BGN

"ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА №2 ОТ КМ 0+333.79 ДО КМ 0+563.16, С ДЪЛЖИНА L = 229,37 M - ЕТАП I И УЛИЧНИ КАНАЛИЗАЦИИ - КЛОН 2 - ПО УЛИЦА 2 С ДЪЛЖИНА 200 М, И КЛОН 1 ПО УЛИЦА 4 ОТ ЗАУСТВАНЕ ДО РШ 7 ,С ДЪЛЖИНА 429 М ,НАХОДЯЩИ СЕ В ПРОМИШЛЕНО -

Външен ИН 9061783
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000 45231300
Краен срок: 13.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Куклен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 999,00 BGN