Контакт

Обявления за Водопровод, канализация

Списъкът по-долу показва резултатите за ремонт, изграждане, доставка и поддръжка на водопроводи и канализация. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 13% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 886 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 989)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ 14.09.17 19.09.17 Смолян / Smolyan
Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап - от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок 13.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово - част от средна зона - ул."Вела Пеева"". 13.09.17 18.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово - ул."Васил Левски"". 13.09.17 18.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка "Център” и вътрешна ВиК мрежа"т.1 Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва своите задължения и отговорности при Изпъ 11.09.17 14.09.17 Монтана / Montana
"Основен ремонт на водопровод по ул. "Богдан Овесянин" от о.т.161 до о.т.169 в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик" 05.09.17 20.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
Преминаване на река "Пясъчник” на Главен колектор III между РШ1 и РШ2 на Битова и дъждовна канализация на с. Старосел, Община Хисаря. 04.09.17 20.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Избор на изпълнител на СМР за обект: "Основен ремонт на Кметства «ОР санитарен възел в сграда кметство с. Кунино демонтаж на врата и монтаж на нова PVC врата, шпакловка , настилка с теракотени плочи , грундиране на стени и полагане на вароциментова мази 04.09.17 19.09.17 Враца / Vratsa
: Изграждане на дренаж за отводняване на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел 01.09.17 18.09.17 Пловдив / Plovdiv
Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и СМР в сграда на НАП в гр. Пазарджик” по проект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик. 01.09.17 15.09.17 17:30 Пазарджик / Pazardzhik

"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ

Външен ИН 9068299
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45112400 45332000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 083,00 BGN

Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап - от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок

Външен ИН 9068275
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45332000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 148 000,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Ракитово - част от средна зона - ул."Вела Пеева"".

Външен ИН 9068255
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 91 808,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр.Костандово, общ.Ракитово - ул."Васил Левски"".

Външен ИН 9068254
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 141 831,00 BGN

"Изграждане на Вътрешно-технологични пътища, пътна връзка "Център” и вътрешна ВиК мрежа"т.1 Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва своите задължения и отговорности при Изпъ

Външен ИН 9068174
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233126 45232150 45232410
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Технологичен парк“ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 886,00 BGN

"Основен ремонт на водопровод по ул. "Богдан Овесянин" от о.т.161 до о.т.169 в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик"

Външен ИН 9068007
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45332200
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 500,00 BGN

Преминаване на река "Пясъчник” на Главен колектор III между РШ1 и РШ2 на Битова и дъждовна канализация на с. Старосел, Община Хисаря.

Външен ИН 9067961
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332300
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Хисаря
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 500,00 BGN

"Избор на изпълнител на СМР за обект: "Основен ремонт на Кметства «ОР санитарен възел в сграда кметство с. Кунино демонтаж на врата и монтаж на нова PVC врата, шпакловка , настилка с теракотени плочи , грундиране на стени и полагане на вароциментова мази

Външен ИН 9067946
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45232460 45440000 45410000 45431000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Роман
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 863,00 BGN

: Изграждане на дренаж за отводняване на подпочвени води в Дом за стари хора с. Старосел

Външен ИН 9067924
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Хисаря
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 500,00 BGN

Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и СМР в сграда на НАП в гр. Пазарджик” по проект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик.

Външен ИН TED.343184-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000 71315000 45000000 45260000 45261300 45310000 45332000 45321000 45331100 45331000 45333000
Краен срок: 15.09.17 17:30
Брой: 2017167
Дата на изпращане на обявлението: 29.08.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG: Пазарджик
Очаквана цена: 0,00 EUR