Контакт

Обявления за Услуги на здравеопазването

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 471 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 348)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Публично съобщение за набиране на ценови предложения на основание чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016г. за Осигуряване на външни услуги, свързани с постигане на високи стандарти за качество на полаганите в ЦСРИ грижи за потребителите по проект "Възможности з 17.07.17 20.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за предоставяне на медицински услуги в Детска Академия по проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02 12.07.17 17.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за осигуряване на трудова медицина. 12.07.17 13.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Обслужване на персонала на РЗОК - Пазарджик от службата по трудова медицина" 12.07.17 19.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
Обслужване от Служба по трудова медицина за срок от 12 месеца, във връзка с изпълнение на проект: "Ново работно място - нова възможност в "Дрийм Дизайн 2005" ЕООД” 11.07.17 13.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обслужване на персонала на РЗОК-Хасково от служба по трудова медицина 11.07.17 19.07.17 Хасково / Haskovo
"Осигуряване на трудово-медицинско обслужване за 8 новонаети лица по проект "Устойчива заетост за сигурно бъдеще” 10.07.17 11.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил 10.07.17 13.07.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на служба по трудова медицина 10.07.17 12.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти) 04.07.17 07.07.17 Бургас / Burgas

Публично съобщение за набиране на ценови предложения на основание чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016г. за Осигуряване на външни услуги, свързани с постигане на високи стандарти за качество на полаганите в ЦСРИ грижи за потребителите по проект "Възможности з

Външен ИН oldId_32050370
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85100000 85141000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за предоставяне на медицински услуги в Детска Академия по проект BG05M9OP001-2.005-0097-С02

Външен ИН oldId_31978845
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 17.07.17
Краен срок за подаване на документи: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение "ДАРИ УСМИВКА"
Очаквана цена: 0,00 EUR

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за осигуряване на трудова медицина.

Външен ИН oldId_31978133
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 13.07.17
Краен срок за подаване на документи: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТРИСТА БГ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Обслужване на персонала на РЗОК - Пазарджик от службата по трудова медицина"

Външен ИН 9066193
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 833,00 BGN

Обслужване от Служба по трудова медицина за срок от 12 месеца, във връзка с изпълнение на проект: "Ново работно място - нова възможност в "Дрийм Дизайн 2005" ЕООД”

Външен ИН oldId_31948460
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 13.07.17
Краен срок за подаване на документи: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДРИЙМ ДИЗАЙН 2005 ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обслужване на персонала на РЗОК-Хасково от служба по трудова медицина

Външен ИН 9066121
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 791,00 BGN

"Осигуряване на трудово-медицинско обслужване за 8 новонаети лица по проект "Устойчива заетост за сигурно бъдеще”

Външен ИН oldId_31916112
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 11.07.17
Краен срок за подаване на документи: 11.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СОРТЕРО ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил

Външен ИН 9066075
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85112100
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Никола Василиев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 760,00 BGN

Избор на служба по трудова медицина

Външен ИН oldId_31885431
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 12.07.17
Краен срок за подаване на документи: 12.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Текс-Техника ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Външен ИН 9065911
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85140000
Краен срок: 07.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN