Контакт

Обявления за Услуги на здравеопазването

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 606 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 361)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. "ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. "ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНО 08.11.17 15.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Обслужване персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медицина 02.11.17 17.11.17 Смолян / Smolyan
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците". 30.10.17 06.11.17 Сливен / Sliven
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците". 26.10.17 02.11.17 Сливен / Sliven
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на 26.10.17 30.10.17 Сливен / Sliven
"Изготвяне на Инвестиционен проект на обект Клиника по изгаряния към УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД, съгласно техническа спецификация, включващ: изготвяне на идеен проект за отделение физиотерапия - втори етаж административен и детско отделение - четвърти 23.10.17 30.10.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Обслужване на персонала на РЗОК-Кърджали от служба по трудова медицина" 23.10.17 01.11.17 Кърджали / Kardzhali
Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина (СТМ), с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: "Извършване на пр 23.10.17 26.10.17 Търговище / Targovishte
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" 20.10.17 25.10.17 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите , предвидени в "Наредба № 3 /1987г за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците"в ТП ДГС Свиленград 19.10.17 24.10.17 Хасково / Haskovo

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. "ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. "ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНО

Външен ИН 9070100
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково към Югоизточно държавно предприятие гр.Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 052,00 BGN

Обслужване персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медицина

Външен ИН 9069923
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците".

Външен ИН 9069784
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000 85147000
Краен срок: 06.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 300,00 BGN

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците".

Външен ИН 9069650
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000 85147000
Краен срок: 02.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 300,00 BGN

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на

Външен ИН 9069671
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85000000 85147000
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Терториално поделение Държавно горско стопанство Средец към ЮИДП ДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 800,00 BGN

"Изготвяне на Инвестиционен проект на обект Клиника по изгаряния към УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД, съгласно техническа спецификация, включващ: изготвяне на идеен проект за отделение физиотерапия - втори етаж административен и детско отделение - четвърти

Външен ИН 9069537
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71315000 85142100
Краен срок: 30.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Обслужване на персонала на РЗОК-Кърджали от служба по трудова медицина"

Външен ИН 9069548
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 01.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 833,00 BGN

Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина (СТМ), с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: "Извършване на пр

Външен ИН 9069551
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000 85121281
Краен срок: 26.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса-Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците"

Външен ИН 9069471
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000 85147000
Краен срок: 25.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите , предвидени в "Наредба № 3 /1987г за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците"в ТП ДГС Свиленград

Външен ИН 9069437
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000 85147000
Краен срок: 24.10.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Свиленград към ЮИДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 300,00 BGN