Контакт

Обявления за Услуги на здравеопазването

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 543 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 355)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Хасково", предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците" 14.09.17 21.09.17 Хасково / Haskovo
Извършване на медицински изследвания - магнитно резонансна томография (МРT) на пациенти на УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД, съгласно техническа спецификация 12.09.17 20.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Извършване на профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на ЦУ на НЗОК, работещи с видеодисплеи" 11.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В "НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И "НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 08.09.17 11.09.17 Бургас / Burgas
"Обслужване на персонала на РЗОК- Ловеч от служба по трудова медицина" 08.09.17 18.09.17 Ловеч / Lovech
Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на с 05.09.17 18.09.17 Бургас / Burgas
"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В "НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И "НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 30.08.17 07.09.17 Бургас / Burgas
Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване 29.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работещите и служителите чрез закупуване на СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА - локални аспирационни системи 25.08.17 01.09.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по тру 25.08.17 04.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Хасково", предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците"

Външен ИН 9068294
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000 85147000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮИДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 116,00 BGN

Извършване на медицински изследвания - магнитно резонансна томография (МРT) на пациенти на УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД, съгласно техническа спецификация

Външен ИН 9068209
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85141000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Извършване на профилактичен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на служителите на ЦУ на НЗОК, работещи с видеодисплеи"

Външен ИН 9068160
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85121281
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В "НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И "НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

Външен ИН 9068089
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 11.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 044,00 BGN

"Обслужване на персонала на РЗОК- Ловеч от служба по трудова медицина"

Външен ИН 9068087
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЛОВЕЧ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на с

Външен ИН 9068010
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 188,00 BGN

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В "НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И "НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

Външен ИН 9067811
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000 85147000
Краен срок: 07.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 044,00 BGN

Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване

Външен ИН oldId_32964142
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000 85147000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БУЛМАРКЕТ ДМ ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работещите и служителите чрез закупуване на СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА - локални аспирационни системи

Външен ИН oldId_32917006
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 42520000 85147000
Краен срок: 01.09.17
Краен срок за подаване на документи: 01.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АСТРОИДА ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в ЦУ на НЗОК от служба по тру

Външен ИН 9067685
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000
Краен срок: 04.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 000,00 BGN