Контакт

Обявления за Услуги на здравеопазването

Тук виждате обществени поръчки за предоставяне на услуги в здравеопазването - абонамент за профилактични прегледи, специализирана помощ, др. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

3 640 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 364)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София” по следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София, извършвани в гр. София"Обособена позиция № 2: "Медицински прег 11.01.18 18.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване на персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Обслужване на персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медиц 09.01.18 12.01.18 Смолян / Smolyan
Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в " ЦПЗ-Стара Загора"-ЕООД 02.01.18 16.01.18 Стара Загора / Stara Zagora
Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско ос 28.12.17 02.01.18 Русе / Ruse
"Избор на обслужваща фирма по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за нуждите на ЦУ на "ЮЗДП” ДП и ТП "ДЛС Арамлиец”; ТП "ДГС Белица”; ТП "ДГС Белово”; ТП "ДГС Брезник”;ТП "ДЛС Витошко- Студена”; ТП "ДГС Гоце Делчев 20.12.17 28.12.17 Югозападен / Yugozapaden
Предметът на обществената поръчка е: "Обслужване на персонала на РЗОК-Смолян от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на Р 19.12.17 08.01.18 Смолян / Smolyan
Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско ос 18.12.17 28.12.17 Русе / Ruse
"Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в "Столичен електротранспорт” ЕАД”: Задължителни прегледи от лекар специалист: 1,Терапевт/ кардиолог с ЕКГ; 2Невролог, неврологичн статус; 3.УНГ/отоневролог с аудиогр 13.12.17 04.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на служителите в Министерство на земеделието, храните и горите и закупуване на очила за служителите" обособена в две позиции 06.12.17 05.01.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване на персонала на РЗОК Ямбол от СТМ 05.12.17 07.12.17 Ямбол / Yambol

"Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София” по следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София, извършвани в гр. София"Обособена позиция № 2: "Медицински прег

Външен ИН 9072151
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85121000
Краен срок: 18.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Технически университет - София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 133,00 BGN

Обслужване на персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Обслужване на персонала на РЗОК - Смолян от служба по трудова медиц

Външен ИН 9072070
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 12.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 733,00 BGN

Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в " ЦПЗ-Стара Загора"-ЕООД

Външен ИН 9071939
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85111500 55523000
Краен срок: 16.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве-Стара Загора-ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско ос

Външен ИН 9071876
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85141000
Краен срок: 02.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Избор на обслужваща фирма по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за нуждите на ЦУ на "ЮЗДП” ДП и ТП "ДЛС Арамлиец”; ТП "ДГС Белица”; ТП "ДГС Белово”; ТП "ДГС Брезник”;ТП "ДЛС Витошко- Студена”; ТП "ДГС Гоце Делчев

Външен ИН 9071749
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 28.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 000,00 BGN

Предметът на обществената поръчка е: "Обслужване на персонала на РЗОК-Смолян от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на Р

Външен ИН 9071698
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000 85141000
Краен срок: 08.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 733,00 BGN

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско ос

Външен ИН 9071663
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85141000
Краен срок: 28.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в "Столичен електротранспорт” ЕАД”: Задължителни прегледи от лекар специалист: 1,Терапевт/ кардиолог с ЕКГ; 2Невролог, неврологичн статус; 3.УНГ/отоневролог с аудиогр

Външен ИН 9071510
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85141000 85145000
Краен срок: 04.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на служителите в Министерство на земеделието, храните и горите и закупуване на очила за служителите" обособена в две позиции

Външен ИН 818467
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85141000 33734000
Краен срок: 05.01.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието, храните и горите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 200 000,00 BGN

Обслужване на персонала на РЗОК Ямбол от СТМ

Външен ИН 9071165
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 07.12.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НЗОК чрез РЗОК Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 208,00 BGN