Feedback

Tenders for Австрия и Южен Тирол

30 095 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3010)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента 17.03.17 24.03.17 ÖSTERREICH
Уреди и инструменти за трансфузия и перфузия 14.03.17 20.03.17 ÖSTERREICH, Salzburg
Металообработване 14.03.17 14.03.17 09:00 ÖSTERREICH, Wien
Рекламни услуги 11.03.17 20.03.17 11:00 ÖSTERREICH
Строителни и монтажни работи на автомагистрали 11.03.17 23.03.17 09:00 ÖSTERREICH
Строителни и монтажни работи по полагане на тръби 10.03.17 24.03.17 Niederösterreich
Различно доставки 10.03.17 21.03.17 10:00 ÖSTERREICH, Niederösterreich, Wien, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg
Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове 10.03.17 24.03.17 09:00 Salzburg, Salzburg und Umgebung
AT-Виена: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 09.03.17 13.03.17 10:00 ÖSTERREICH, Wien
AT-Виена: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 09.03.17 13.03.17 10:00 ÖSTERREICH, Wien

Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента

Външен ИН TED.100069-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 31400000
Краен срок: 24.03.17
Брой: 2017054
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Verbund Solutions GmbH
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Уреди и инструменти за трансфузия и перфузия

Външен ИН TED.093944-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33194000 33100000
Краен срок: 20.03.17
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: DE
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH
Място на изпълнение: AT: Salzburg
ÖSTERREICH

Металообработване

Външен ИН TED.093519-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45262670
Краен срок: 14.03.17 09:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Stadt Wien – Wiener Wohnen
Място на изпълнение: AT: Wien
ÖSTERREICH

Рекламни услуги

Външен ИН TED.092674-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79341000
Краен срок: 20.03.17 11:00
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ÖBB-Werbung GmbH
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

Външен ИН TED.091504-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233110 45221247
Краен срок: 23.03.17 09:00
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Asfinag Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Строителни и монтажни работи по полагане на тръби

Външен ИН TED.090382-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45231110
Краен срок: 24.03.17
Брой: 2017049
Дата на изпращане на обявлението: 08.03.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Netz Niederösterreich GmbH
Място на изпълнение: AT: Niederösterreich

Различно доставки

Външен ИН TED.090464-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 15000000 15900000 15300000
Краен срок: 21.03.17 10:00
Брой: 2017049
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ÖBB-Holding AG
Място на изпълнение: AT: Kärnten
AT: Niederösterreich
AT: Oberösterreich
AT: Salzburg
AT: Steiermark
AT: Tirol
AT: Vorarlberg
AT: Wien
ÖSTERREICH
Очаквана цена: 8 090 000,00 EUR

Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове

Външен ИН TED.089269-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45421100
Краен срок: 24.03.17 09:00
Брой: 2017049
Дата на изпращане на обявлението: 08.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Land Salzburg
Място на изпълнение: AT: Salzburg
AT: Salzburg und Umgebung

AT-Виена: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.088864-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 13.03.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 13.03.17
Брой: 2017048
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH
Място на изпълнение: AT: 1021 Wien

AT-Виена: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.088863-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 13.03.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 13.03.17
Брой: 2017048
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH
Място на изпълнение: AT: 1021 Wien