Контакт

Обявления за Австрия и Южен Тирол

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Австрия, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за Австрия и Южен Тирол на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.infodienst-ausschreibungen.at/

31 504 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3151)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Образование за възрастни и други образователни услуги 17.05.17 24.05.17 ÖSTERREICH
Услуги на здравеопазването и социалните дейности 17.05.17 22.05.17 Salzburg
Услуги на здравеопазването и социалните дейности 17.05.17 22.05.17 Salzburg
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на релсовия транспорт 11.05.17 12.05.17 13:00 Sankt Pölten
Самотоварачи с вилкова хватка, платформи за преместване на товари, кари влекачи с платформа, от видовете използвани в гарите 11.05.17 24.05.17 ÖSTERREICH
Измервателен трансформатор 11.05.17 23.05.17 11:00 ÖSTERREICH
Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори 11.05.17 23.05.17 10:00 ÖSTERREICH
Инженерни услуги по проектиране и конструиране 11.05.17 16.05.17 13:00 ÖSTERREICH
Сървъри 11.05.17 23.05.17 10:00 ÖSTERREICH
CT скенери 11.05.17 24.05.17 Linz-Wels

Образование за възрастни и други образователни услуги

Външен ИН TED.184748-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 80400000
Краен срок: 24.05.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 12.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff)
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Услуги на здравеопазването и социалните дейности

Външен ИН TED.184041-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 85000000
Краен срок: 22.05.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: DE
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Land Salzburg
Място на изпълнение: AT: Salzburg

Услуги на здравеопазването и социалните дейности

Външен ИН TED.184059-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 85000000
Краен срок: 22.05.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: DE
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Land Salzburg
Място на изпълнение: AT: Salzburg

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на релсовия транспорт

Външен ИН TED.178142-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45213320
Краен срок: 12.05.17 13:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG)
Място на изпълнение: AT: Sankt Pölten

Самотоварачи с вилкова хватка, платформи за преместване на товари, кари влекачи с платформа, от видовете използвани в гарите

Външен ИН TED.178169-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42415000
Краен срок: 24.05.17
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Einkauf Infrastruktur und Logistik
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Измервателен трансформатор

Външен ИН TED.178218-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31173000
Краен срок: 23.05.17 11:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ÖBB-Infrastruktur AG
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори

Външен ИН TED.178312-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50532200
Краен срок: 23.05.17 10:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ÖBB-Infrastruktur AG
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Външен ИН TED.177907-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 16.05.17 13:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Сървъри

Външен ИН TED.176974-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 48820000 50312000
Краен срок: 23.05.17 10:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 09.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Bundesrechenzentrum GmbH
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

CT скенери

Външен ИН TED.176972-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33115100
Краен срок: 24.05.17
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 09.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Kepler Universitätsklinikum GmbH
Място на изпълнение: AT: Linz-Wels