Контакт

Обявления за Австрия и Южен Тирол

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Австрия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Австрия и Южен Тирол, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Австрия http://www.infodienst-ausschreibungen.at/

33 879 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3388)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Електротехническо оборудване 20.09.17 20.09.17 11:00 ÖSTERREICH
Услуги по почистване на улици от сняг 19.09.17 21.09.17 ÖSTERREICH
Разични услуги 15.09.17 20.09.17 10:00 OSTÖSTERREICH
Строителен надзор 15.09.17 21.09.17 11:00 ÖSTERREICH
Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид 14.09.17 20.09.17 10:00 Salzburg
Етикети 09.09.17 21.09.17 10:00 ÖSTERREICH
Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид 09.09.17 20.09.17 10:00 Salzburg
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания 08.09.17 14.09.17 09:00 ÖSTERREICH
Различни строителни дейности 08.09.17 19.09.17 13:00 ÖSTERREICH
Електротехническо оборудване 08.09.17 14.09.17 11:00 ÖSTERREICH

Електротехническо оборудване

Външен ИН TED.368019-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 31730000 45221240
Краен срок: 20.09.17 11:00
Брой: 2017180
Дата на изпращане на обявлението: 15.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Място на изпълнение: ÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на улици от сняг

Външен ИН TED.367129-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90620000
Краен срок: 21.09.17
Брой: 2017179
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: DE
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Kuratorium Wiener Pensionisten – Wohnhäuser
Място на изпълнение: ÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.363055-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72500000 72263000 72316000 72266000 72267100
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017177
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Bundesrechenzentrum GmbH
Място на изпълнение: AT: OSTÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителен надзор

Външен ИН TED.363054-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 21.09.17 11:00
Брой: 2017177
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Място на изпълнение: ÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид

Външен ИН TED.360328-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 14430000
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017176
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Land Salzburg
Място на изпълнение: AT: Salzburg
Очаквана цена: 0,00 EUR

Етикети

Външен ИН TED.355110-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30199760
Краен срок: 21.09.17 10:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Österreichische Post AG
Място на изпълнение: ÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид

Външен ИН TED.354411-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 14430000
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Land Salzburg
Място на изпълнение: AT: Salzburg
Очаквана цена: 0,00 EUR

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

Външен ИН TED.352936-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71250000
Краен срок: 14.09.17 09:00
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Stadtwerke Wörgl GmbH
Място на изпълнение: ÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.351807-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 31730000 31700000 45221247
Краен срок: 19.09.17 13:00
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Място на изпълнение: ÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електротехническо оборудване

Външен ИН TED.351818-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 31730000 45221240
Краен срок: 14.09.17 11:00
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Място на изпълнение: ÖSTERREICH
Очаквана цена: 0,00 EUR