Feedback

Tenders for Австрия и Южен Тирол

29 439 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2944)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
AT-Виена: Апарати с Х (рентгенови) лъчи 15.02.17 21.02.17 10:00 Wien
AT-Виена: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 10.02.17 17.02.17 10:00 Wien
Рекламни услуги 09.02.17 21.02.17 11:00 ÖSTERREICH
AT-Виена: Апарати с Х (рентгенови) лъчи 09.02.17 21.02.17 10:00 Wien
Система за приземяване по прибори (ILS) 09.02.17 16.02.17 10:10 ÖSTERREICH, Wien
Различно доставки 03.02.17 20.02.17 17:00 Bolzano-Bozen
Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг 03.02.17 08.02.17 10:00 ÖSTERREICH
Железопътни релси 02.02.17 13.02.17 09:00 Wien
Разични услуги 02.02.17 17.02.17 11:00 ÖSTERREICH
Мебел за лаборатории 02.02.17 22.02.17 11:00 Graz

AT-Виена: Апарати с Х (рентгенови) лъчи

Външен ИН TED.058543-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33111000
Краен срок: 21.02.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 10.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wiener Krankenanstaltenverbund – Generaldirektion – Shared Service Center Einkauf (SSC-Einkauf)
Място на изпълнение: AT: Wien

AT-Виена: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.052927-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 17.02.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 17.02.17
Брой: 2017029
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wiener Krankenanstaltenverbund – Informationstechnologie (KAV-IT)
Място на изпълнение: AT: Wien

Рекламни услуги

Външен ИН TED.050443-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79341000
Краен срок: 21.02.17 11:00
Брой: 2017028
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ÖBB-Werbung GmbH
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

AT-Виена: Апарати с Х (рентгенови) лъчи

Външен ИН TED.050575-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33111000
Краен срок: 21.02.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Брой: 2017028
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wiener Krankenanstaltenverbund – Generaldirektion – Shared Service Center Einkauf (SSC-Einkauf)
Място на изпълнение: AT: Wien

Система за приземяване по прибори (ILS)

Външен ИН TED.049688-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34963000
Краен срок: 16.02.17 10:10
Брой: 2017028
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Austro Control Gesellschaft für Zivilluftfahrtges.m.b.H.
Място на изпълнение: AT: Wien
ÖSTERREICH

Различно доставки

Външен ИН TED.041608-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33155000 33183000 33193000
Краен срок: 20.02.17 17:00
Брой: 2017024
Дата на изпращане на обявлението: 31.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: DEIT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Място на изпълнение: IT: Bolzano-Bozen

Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг

Външен ИН TED.041215-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45223300
Краен срок: 08.02.17 10:00
Брой: 2017024
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Железопътни релси

Външен ИН TED.040862-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34941200 34941300
Краен срок: 13.02.17 09:00
Краен срок за подаване на документи: 10.02.17
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wiener Linien GmbH & Co. KG
Място на изпълнение: AT: Wien

Разични услуги

Външен ИН TED.040217-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90911000 90910000 90911200 90919200 45452000
Краен срок: 17.02.17 11:00
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.17
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Österreichische Post AG
Място на изпълнение: ÖSTERREICH

Мебел за лаборатории

Външен ИН TED.038920-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 39180000
Краен срок: 22.02.17 11:00
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 31.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Място на изпълнение: AT: Graz