Контакт

Обявления за Беларус

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Беларус, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Беларус, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

396 700 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 39670)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр. 05.02.18 13.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
”Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти” 16.02.18 19.02.18 Сливен / Sliven
Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП 16.02.18 19.02.18 Габрово / Gabrovo
Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. "Райко Даскалов" в с. Калояново, община Калояново"Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконс 16.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" град СОФИЯ" за 2018г. 16.02.18 19.02.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на машини и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Комбиниран багер-товарач с трошачно-рециклираща кофа - 1 брой и Комбиниран мини верижен багер-товарач - 1 брой; Обособена позиция 2: 4 осен товарен камион - 1 брой; Обосо 09.02.18 16.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на софтуерна система за онлайн обучение в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0074-C01 Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството 12.02.18 19.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на строително монтажни работи за подобряване на условията в стаите за отдих, хранене и почивка по проект BG05M9OP001-1.008-0862-С01 "Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 09.02.18 16.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на напълно автоматизирана производствена линия за лазерно заваряване на външни корпусни детайли за бойлери състояща се от: 1.1. Линия за рязане по-дължина и пробиване; 1.2. Mноговалова огъваща и заваръчна линия; 1.3. Двупозиционна огъваща (бордов 09.02.18 18.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи (1 бр.) 12.02.18 19.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр.

Външен ИН BG03-0CJPuhoVM5mtwre0kGZH8w
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43300000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КУЛ ООД
Очаквана цена: 1 873 342,00 BGN

”Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и проекти”

Външен ИН 9073057
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33680000 44411000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП

Външен ИН 9073072
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48443000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. "Райко Даскалов" в с. Калояново, община Калояново"Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконс

Външен ИН 9073078
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Калояново -Кмет на община Калояново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 128 273,00 BGN

"Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ "ХАДЖИ ДИМИТЪР" град СОФИЯ" за 2018г.

Външен ИН 9073054
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 15500000 15511000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ - гр. София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на машини и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Комбиниран багер-товарач с трошачно-рециклираща кофа - 1 брой и Комбиниран мини верижен багер-товарач - 1 брой; Обособена позиция 2: 4 осен товарен камион - 1 брой; Обосо

Външен ИН BG03-FP3p3N_NPcmvje_krq0qbw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42420000 34140000 34144511
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД
Очаквана цена: 1 343 305,00 BGN

Доставка на софтуерна система за онлайн обучение в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0074-C01 Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството

Външен ИН BG03-BRUKva1CPBOFbV7aEEQCaw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72212930
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СДРУЖЕНИЕ "ФРАНКОФОНСКИ КЛУБ ЗА РАЗВИТИЕ"
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Извършване на строително монтажни работи за подобряване на условията в стаите за отдих, хранене и почивка по проект BG05M9OP001-1.008-0862-С01 "Добри и безопасни условия на труд в КМД ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси

Външен ИН BG03-HLvtPsuuN5enVuS-cfDFsw
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: К М Д ЕООД
Очаквана цена: 70 215,00 BGN

Доставка на напълно автоматизирана производствена линия за лазерно заваряване на външни корпусни детайли за бойлери състояща се от: 1.1. Линия за рязане по-дължина и пробиване; 1.2. Mноговалова огъваща и заваръчна линия; 1.3. Двупозиционна огъваща (бордов

Външен ИН BG03-U6Ia22PvP_eu1cdglRTyaA
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42611000
Краен срок: 18.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛДОМИНВЕСТ ООД
Очаквана цена: 2 679 487,00 BGN

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Линия за производство на абсорбиращи подложни чаршафи (1 бр.)

Външен ИН BG03-Y8p_biW-OqGRi_oNrYXVjA
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42710000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИЛДИМЕКС ООД
Очаквана цена: 1 928 999,00 BGN