Контакт

Обявления за Bosnia and Herzegovina

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Босна и Херцеговина, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Босна и Херцеговина, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

377 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 38)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Осигуряване и доставка на: партида 1 – осигуряване на храни; партида 2 – бутилирана вода; партида 3 – консумативи за кетъринг. 21.06.17 12.07.17 BA1
EIB - Road construction (BA-Mostar) 11.05.17 19.07.17 13:00 BA2
EIB - Design and construction of a wastewater treatment plant (BA-Prozor-Rama) 20.05.17 12.06.17 11:00 Bosnia and Herzegovina
EIB - Road construction (BA-Mostar) 20.05.17 17.07.17 13:00 BA2
ЕБВР - ISO – Подобряване на система за управление на аварийни ситуации, SCADA и ИТ (BA-Сараево) 17.05.17 09.06.17 BA1
EIB - Design and construction of a wastewater treatment plant (BA-Bosanski Petrovac) 16.05.17 10.07.17 14:00 BA1
EIB - Consulting services for supervision of road works (BA-Sarajevo) 11.05.17 14.06.17 BA1
EIB - Consulting services for technical assistance to the project implementation unit (BA-Sarajevo) 11.05.17 14.06.17 BA1
EIB - Electricity distribution: Supplies and works (BA-Mostar) 11.04.17 BA2
EIB - Design and construction of a wastewater treatment plant (BA-Prozor-Rama) 04.04.17 29.05.17 11:00 Bosnia and Herzegovina

Осигуряване и доставка на: партида 1 – осигуряване на храни; партида 2 – бутилирана вода; партида 3 – консумативи за кетъринг.

Външен ИН TED.234272-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 15000000 41100000
Краен срок: 12.07.17
Брой: 2017117
Дата на изпращане на обявлението: 09.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: HQ EUFOR, Contracting Office, Procurement Section
Място на изпълнение: BA: HQ EUFOR, Food Service Department, Butmir Camp, 71
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Road construction (BA-Mostar)

Външен ИН TED.175860-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 19.07.17 13:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd. Mostar
Място на изпълнение: BA: 88000 Mostar
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Design and construction of a wastewater treatment plant (BA-Prozor-Rama)

Външен ИН TED.190773-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45252127
Краен срок: 12.06.17 11:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.17
Основни дейности: Вода
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: PROZOR-RAMA MUNICIPALITY
Място на изпълнение: PROZOR-RAMA
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Road construction (BA-Mostar)

Външен ИН TED.190774-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 17.07.17 13:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd. Mostar
Място на изпълнение: BA: 88000 Mostar
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - ISO – Подобряване на система за управление на аварийни ситуации, SCADA и ИТ (BA-Сараево)

Външен ИН TED.182903-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 42961200 72000000
Краен срок: 09.06.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 09.05.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Independent System Operator in Bosnia and Herzegovina (ISO)
Място на изпълнение: BA: 71000 Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Design and construction of a wastewater treatment plant (BA-Bosanski Petrovac)

Външен ИН TED.182310-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000 45252127
Краен срок: 10.07.17 14:00
Брой: 2017093
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Основни дейности: Вода
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Bosanski Petrovac Municipality
Място на изпълнение: BA: 77250 Bosanski Petrovac
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Consulting services for supervision of road works (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.175859-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71311300 45233110
Краен срок: 14.06.17
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Consulting services for technical assistance to the project implementation unit (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.175858-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71311300
Краен срок: 14.06.17
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Място на изпълнение: BA: 71000 Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Electricity distribution: Supplies and works (BA-Mostar)

Външен ИН TED.133868-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 65310000 65300000 51112100
Брой: 2017071
Дата на изпращане на обявлението: 05.04.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne (EP HZHB) d.d.
Място на изпълнение: BA: Mostar
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Design and construction of a wastewater treatment plant (BA-Prozor-Rama)

Външен ИН TED.123535-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45252127
Краен срок: 29.05.17 11:00
Брой: 2017066
Дата на изпращане на обявлението: 29.03.17
Основни дейности: Вода
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: PROZOR-RAMA MUNICIPALITY
Място на изпълнение: PROZOR-RAMA
Очаквана цена: 0,00 EUR