Контакт

Обявления за Bosnia and Herzegovina

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Босна и Херцеговина, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Босна и Херцеговина, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

385 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 39)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
EIB - Consulting services for supervision of road works (BA-Sarajevo) 26.07.17 07.09.17 11:00 BA1
Назначаване на персонал за разпределителен пункт на реактивно гориво в щаба на EUFOR, лагер „Бутмир“. 25.07.17 14.08.17 BA1
EIB - Reconstruction and extension and/or construction and equipping of the technical-economic block (TEB) of the University Clinical Centre of Republika Srpska in Banja Luka (BA-Banja Luka) 22.07.17 08.09.17 BA3
Осигуряване и доставка на: партида 1 – общи консумативи за почистване, партида 2 – консумативи за трапезария, партида 3 – принадлежности за пералня. 19.07.17 31.07.17 BA1
Охранителни услуги за Делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина. 29.06.17 12.09.17 BA1
Осигуряване и доставка на: партида 1 – осигуряване на храни; партида 2 – бутилирана вода; партида 3 – консумативи за кетъринг. 21.06.17 12.07.17 BA1
EIB - Consulting services for technical assistance to the project implementation unit (BA-Sarajevo) 13.06.17 24.07.17 BA1
EIB - Consulting services for supervision of road works (BA-Sarajevo) 13.06.17 24.07.17 BA1
ЕБВР - Проект за водоснабдяване на Градачац (BA-Градачац) 01.06.17 BA1
EIB - Road construction (BA-Mostar) 11.05.17 19.07.17 13:00 BA2

EIB - Consulting services for supervision of road works (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.289055-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71311300 45233110
Краен срок: 07.09.17 11:00
Брой: 2017141
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Company “Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Ltd. Mostar”
Място на изпълнение: BA: 71 000 Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

Назначаване на персонал за разпределителен пункт на реактивно гориво в щаба на EUFOR, лагер „Бутмир“.

Външен ИН TED.286827-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 14.08.17
Брой: 2017140
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: HQ EUFOR, Procurement and Contracting Office
Място на изпълнение: BA: Butmir Camp, 71210 Ilidza, BOSNIA AND HERZEGOVINA.
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Reconstruction and extension and/or construction and equipping of the technical-economic block (TEB) of the University Clinical Centre of Republika Srpska in Banja Luka (BA-Banja Luka)

Външен ИН TED.284569-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71500000
Краен срок: 08.09.17
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 17.07.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Ministry of Health and Social Protection of Republika Srpska
Място на изпълнение: BA: 78000 Banja Luka
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване и доставка на: партида 1 – общи консумативи за почистване, партида 2 – консумативи за трапезария, партида 3 – принадлежности за пералня.

Външен ИН TED.278240-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39830000
Краен срок: 31.07.17
Брой: 2017136
Дата на изпращане на обявлението: 07.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: HQ EUFOR, Procurement and Contracting Office
Място на изпълнение: BA: HQ EUFOR Warehouse, Camp Butmir, 71210 Ilidza, BOS
Очаквана цена: 0,00 EUR

Охранителни услуги за Делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина.

Външен ИН TED.246619-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79710000 79711000 79713000
Краен срок: 12.09.17
Брой: 2017122
Дата на изпращане на обявлението: 19.06.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: European Union, Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 3 700 000,00 EUR

Осигуряване и доставка на: партида 1 – осигуряване на храни; партида 2 – бутилирана вода; партида 3 – консумативи за кетъринг.

Външен ИН TED.234272-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 15000000 41100000
Краен срок: 12.07.17
Брой: 2017117
Дата на изпращане на обявлението: 09.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: HQ EUFOR, Contracting Office, Procurement Section
Място на изпълнение: BA: HQ EUFOR, Food Service Department, Butmir Camp, 71
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Consulting services for technical assistance to the project implementation unit (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.222622-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.06.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71311300
Краен срок: 24.07.17
Брой: 2017111
Дата на изпращане на обявлението: 08.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Място на изпълнение: BA: 71000 Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Consulting services for supervision of road works (BA-Sarajevo)

Външен ИН TED.222621-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.06.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71311300 45233110
Краен срок: 24.07.17
Брой: 2017111
Дата на изпращане на обявлението: 08.06.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Място на изпълнение: BA: Sarajevo
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Проект за водоснабдяване на Градачац (BA-Градачац)

Външен ИН TED.206874-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.06.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45232150 45232400 42997100
Брой: 2017104
Дата на изпращане на обявлението: 25.05.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Utility Company “Komunalac”
Място на изпълнение: BA: 76250 Gradacac
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Road construction (BA-Mostar)

Външен ИН TED.175860-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 19.07.17 13:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd. Mostar
Място на изпълнение: BA: 88000 Mostar
Очаквана цена: 0,00 EUR