Feedback

Tenders for Чехия

88 136 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 8814)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по складиране на товари 18.03.17 23.03.17 23:59 Praha, Hlavní město Praha
Обществено осветление 18.03.17 23.03.17 11:30 Jihomoravský kraj
Различно доставки 17.03.17 23.03.17 13:45 Moravskoslezský kraj
Различни строителни дейности 17.03.17 21.03.17 13:45 Moravskoslezský kraj
Услуги, свързани с добива на нефт и газ 16.03.17 24.03.17 10:00 ČESKÁ REPUBLIKA, Moravskoslezský kraj
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация 16.03.17 20.03.17 10:00 Střední Čechy, Středočeský kraj
Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други 16.03.17 22.03.17 11:00 Jihomoravský kraj
Различни строителни дейности 16.03.17 23.03.17 10:00 Jihomoravský kraj
Строителни и монтажни работи 16.03.17 15.03.17 Moravskoslezský kraj
Услуги, свързани с опазването на застрашените видове 15.03.17 22.03.17 10:00 Ústecký kraj

Услуги по складиране на товари

Външен ИН TED.102312-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 63121100 33141510
Краен срок: 23.03.17 23:59
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 15.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ústav hematologie a krevní transfuze
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
CZ: Praha

Обществено осветление

Външен ИН TED.101671-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34993000
Краен срок: 23.03.17 11:30
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 15.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Technické sítě Brno, akciová společnost
Място на изпълнение: CZ: Jihomoravský kraj

Различно доставки

Външен ИН TED.099476-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32321200 32232000 51310000
Краен срок: 23.03.17 13:45
Брой: 2017054
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Moravskoslezský kraj
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.099168-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45213300 45233140 45221111 45233129 45233162
Краен срок: 21.03.17 13:45
Брой: 2017054
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Moravskoslezský kraj
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj

Услуги, свързани с добива на нефт и газ

Външен ИН TED.098482-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 76000000
Краен срок: 24.03.17 10:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Innogy Gas Storage, s.r.o.
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj
CZ: ČESKÁ REPUBLIKA

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Външен ИН TED.097524-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 20.03.17 10:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obec Páleč
Място на изпълнение: CZ: Střední Čechy
CZ: Středočeský kraj

Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други

Външен ИН TED.097533-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45316110 45316100
Краен срок: 22.03.17 11:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Technické sítě Brno, akciová společnost
Място на изпълнение: CZ: Jihomoravský kraj

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.097529-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000 45212300 71250000
Краен срок: 23.03.17 10:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Statutární město Brno
Място на изпълнение: CZ: Jihomoravský kraj

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.097386-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 15.03.17
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Iktus, s.r.o.
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj

Услуги, свързани с опазването на застрашените видове

Външен ИН TED.096534-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90721700
Краен срок: 22.03.17 10:00
Брой: 2017052
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ústecký kraj
Място на изпълнение: CZ: Ústecký kraj