Контакт

Обявления за Чехия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Чехия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Чехия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Чехия http://www.verejna-soutez.cz/

94 444 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 9445)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги на професионални съюзи и организации 19.07.17 21.07.17 11:00 Hlavní město Praha
Други източници за снабдяване с енергия и нейното разпределяне 18.07.17 21.07.17 10:00 Moravskoslezský kraj
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 15.07.17 18.07.17 09:00 Zlínský kraj
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини 15.07.17 20.07.17 00:45 Moravskoslezský kraj
Различно доставки 14.07.17 17.07.17 11:00 Hlavní město Praha
Работи по ремонт на пътища 14.07.17 18.07.17 09:00 Hlavní město Praha, Vysočina
Преносими компютри (от 3 до 5 кг) 12.07.17 19.07.17 10:00 Hlavní město Praha
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) 12.07.17 21.07.17 09:00 Královéhradecký kraj
Различни строителни дейности 12.07.17 21.07.17 13:00 Jihočeský kraj
Разични услуги 11.07.17 20.07.17 10:00 Praha

Услуги на професионални съюзи и организации

Външен ИН TED.278934-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 98112000
Краен срок: 21.07.17 11:00
Брой: 2017136
Дата на изпращане на обявлението: 14.07.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Други източници за снабдяване с енергия и нейното разпределяне

Външен ИН TED.277576-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 65400000
Краен срок: 21.07.17 10:00
Брой: 2017135
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: CS
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: MOS s.r.o.
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.274420-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 18.07.17 09:00
Брой: 2017134
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Място на изпълнение: CZ: Zlínský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини

Външен ИН TED.274419-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33651000
Краен срок: 20.07.17 00:45
Брой: 2017134
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.272995-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34960000 51221000 63731000 45213333
Краен срок: 17.07.17 11:00
Брой: 2017133
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Letiště Praha a.s.
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Работи по ремонт на пътища

Външен ИН TED.271558-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 18.07.17 09:00
Брой: 2017133
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
CZ: Kraj Vysočina
Очаквана цена: 0,00 EUR

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

Външен ИН TED.267903-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30213100
Краен срок: 19.07.17 10:00
Брой: 2017131
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

Външен ИН TED.267904-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44000000 44212310
Краен срок: 21.07.17 09:00
Брой: 2017131
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Královéhradecký kraj
Място на изпълнение: CZ: Královéhradecký kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.267431-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233220 45233160 45314310 45112710 34996000 45316200
Краен срок: 21.07.17 13:00
Брой: 2017131
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Statutární město České Budějovice
Място на изпълнение: CZ: Jihočeský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.266390-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 64200000 72300000 72318000 64216110
Краен срок: 20.07.17 10:00
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 07.07.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika – Ministerstvo financí
Място на изпълнение: CZ: Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR