Контакт

Обявления за Чехия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Чехия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Чехия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Чехия http://www.verejna-soutez.cz/

107 158 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 10716)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Газьол (0,2) 15.02.18 19.02.18 10:00 Zlínský kraj
Апарати с Х (рентгенови) лъчи 15.02.18 19.02.18 10:00 Ústecký kraj
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали 15.02.18 15.02.18 13:00 Jihočeský kraj
Различни строителни дейности 15.02.18 18.01.18 10:00 Praha
Аварийно електрическо захранване 14.02.18 19.02.18 13:00 Středočeský kraj
Монтажни работи на осветители на пътища, летища и други 14.02.18 16.02.18 13:00 Zlínský kraj
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 13.02.18 12.02.18 10:00 Praha
Строителни и монтажни работи на инсталации 13.02.18 23.01.18 09:00 Hlavní město Praha
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 13.02.18 01.02.18 10:00 Praha
Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 13.02.18 19.02.18 11:00 Hlavní město Praha

Газьол (0,2)

Външен ИН TED.069800-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09134210
Краен срок: 19.02.18 10:00
Брой: 2018032
Дата на изпращане на обявлението: 12.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Място на изпълнение: CZ: Zlínský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Апарати с Х (рентгенови) лъчи

Външен ИН TED.069791-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33111000
Краен срок: 19.02.18 10:00
Брой: 2018032
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Krajská zdravotní, a.s.
Място на изпълнение: CZ: Ústecký kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали

Външен ИН TED.069325-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45212225 45111100
Краен срок: 15.02.18 13:00
Брой: 2018032
Дата на изпращане на обявлението: 12.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Statutární město České Budějovice
Място на изпълнение: CZ: Jihočeský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.069336-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42511110 45000000 45214420 45261215 71250000
Краен срок: 18.01.18 10:00
Брой: 2018032
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.18
Основни дейности: Образование
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká zemědělská univerzita v Praze
Място на изпълнение: CZ: Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Аварийно електрическо захранване

Външен ИН TED.067654-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 31682530
Краен срок: 19.02.18 13:00
Брой: 2018031
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Záložní zdroje UPS
Място на изпълнение: CZ: Středočeský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Монтажни работи на осветители на пътища, летища и други

Външен ИН TED.067588-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45316100
Краен срок: 16.02.18 13:00
Брой: 2018031
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Město Uherský Brod
Място на изпълнение: CZ: Zlínský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.066317-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 12.02.18 10:00
Брой: 2018030
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: CS
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Място на изпълнение: CZ: Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи на инсталации

Външен ИН TED.066144-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45300000
Краен срок: 23.01.18 09:00
Брой: 2018030
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.066014-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 01.02.18 10:00
Брой: 2018030
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Място на изпълнение: CZ: Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси

Външен ИН TED.066006-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 48450000
Краен срок: 19.02.18 11:00
Брой: 2018030
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR