Контакт

Обявления за Чехия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Чехия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Чехия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Чехия http://www.verejna-soutez.cz/

101 309 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 10131)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Различно доставки 21.11.17 21.11.17 11:00 Královéhradecký kraj
Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 15.11.17 20.11.17 Praha
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 15.11.17 16.11.17 10:00 Hlavní město Praha
Съобщително оборудване 14.11.17 20.11.17 10:00 Hlavní město Praha
Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите 14.11.17 20.11.17 Hlavní město Praha
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа 14.11.17 16.11.17 11:00 Pardubický kraj
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори 14.11.17 15.11.17 10:00 Středočeský kraj
Различни строителни дейности 14.11.17 21.11.17 11:45 Moravskoslezský kraj
Различни строителни дейности 11.11.17 16.11.17 10:00 Královéhradecký kraj
Експериментални разработки 10.11.17 16.11.17 10:00 ČESKÁ REPUBLIKA

Различно доставки

Външен ИН TED.463656-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32000000 38000000 32420000
Краен срок: 21.11.17 11:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Královéhradecký kraj
Място на изпълнение: CZ: Královéhradecký kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ

Външен ИН TED.455785-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72250000
Краен срок: 20.11.17
Брой: 2017219
Дата на изпращане на обявлението: 10.11.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ČR – Česká správa sociálního zabezpečení
Място на изпълнение: CZ: Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.455124-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017219
Дата на изпращане на обявлението: 10.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika – Grantová agentura České republiky
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Съобщително оборудване

Външен ИН TED.453256-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32570000
Краен срок: 20.11.17 10:00
Брой: 2017218
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika – Ministerstvo obrany
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 0,00 EUR

Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите

Външен ИН TED.453270-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Друга информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71242000
Краен срок: 20.11.17
Брой: 2017218
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavní město Praha
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
Очаквана цена: 16 000 000,00 CZK

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

Външен ИН TED.452785-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232410
Краен срок: 16.11.17 11:00
Брой: 2017218
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DSO Oldřiš – Borová
Място на изпълнение: CZ: Pardubický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори

Външен ИН TED.452788-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232400
Краен срок: 15.11.17 10:00
Брой: 2017218
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Městys Mšec
Място на изпълнение: CZ: Středočeský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.452794-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45213310 45221119 45233223 45233228 45233290
Краен срок: 21.11.17 11:45
Брой: 2017218
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Moravskoslezský kraj
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.452099-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45234110 45221112 71322000
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017217
Дата на изпращане на обявлението: 08.11.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Място на изпълнение: CZ: Královéhradecký kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Експериментални разработки

Външен ИН TED.450475-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 73120000
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017216
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: CS
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo obrany
Очаквана цена: 0,00 EUR