Контакт

Обявления за Чехия

Следващите резултати са за обществени поръчки за територията на Чехия, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Чехия на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.verejna-soutez.cz/

89 748 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 8975)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Пътни транспортни услуги 15.04.17 21.04.17 10:00 Jihomoravský kraj
Разични услуги 14.04.17 24.04.17 ČESKÁ REPUBLIKA, Pardubický kraj
Принадлежности за офиса 14.04.17 21.04.17 10:00 Královéhradecký kraj
Различни строителни дейности 14.04.17 21.04.17 11:00 Královéhradecký kraj
Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради 13.04.17 18.04.17 10:00 ČESKÁ REPUBLIKA
Юридически услуги 13.04.17 19.04.17 23:59 Hlavní město Praha
Принадлежности за офиса 13.04.17 13.04.17 13:30 ČESKÁ REPUBLIKA, Praha
Трактори 13.04.17 13.04.17 10:00 Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Строителни и монтажни работи 13.04.17 20.04.17 10:00 Pardubický kraj
Дидактично оборудване 12.04.17 21.04.17 11:00 Hlavní město Praha

Пътни транспортни услуги

Външен ИН TED.145723-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 21.04.17 10:00
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Město Vyškov
Място на изпълнение: CZ: Jihomoravský kraj

Разични услуги

Външен ИН TED.143014-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 80000000 79951000 72224000 75112100
Краен срок: 24.04.17
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Nanoprogress, z.s.
Място на изпълнение: CZ: Pardubický kraj
CZ: ČESKÁ REPUBLIKA

Принадлежности за офиса

Външен ИН TED.142099-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30192000 30199200
Краен срок: 21.04.17 10:00
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Място на изпълнение: CZ: Královéhradecký kraj

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.141432-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000 45321000 45443000
Краен срок: 21.04.17 11:00
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Královéhradecký kraj
Място на изпълнение: CZ: Královéhradecký kraj

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради

Външен ИН TED.140018-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50711000
Краен срок: 18.04.17 10:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Úřad práce České republiky
Място на изпълнение: CZ: ČESKÁ REPUBLIKA

Юридически услуги

Външен ИН TED.140017-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 79100000
Краен срок: 19.04.17 23:59
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha

Принадлежности за офиса

Външен ИН TED.139298-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30192000
Краен срок: 13.04.17 13:30
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbojování a akvizic MO
Място на изпълнение: CZ: Praha
CZ: ČESKÁ REPUBLIKA

Трактори

Външен ИН TED.139315-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 16700000
Краен срок: 13.04.17 10:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Povodí Moravy, s.p.
Място на изпълнение: CZ: Jihomoravský kraj
CZ: Olomoucký kraj
CZ: Vysočina
CZ: Zlínský kraj

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.138824-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.04.17 10:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Město Vysoké Mýto
Място на изпълнение: CZ: Pardubický kraj

Дидактично оборудване

Външен ИН TED.137005-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 39162100
Краен срок: 21.04.17 11:00
Брой: 2017072
Дата на изпращане на обявлението: 07.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha