Контакт

Обявления за Чехия

Следващите резултати са за обществени поръчки за територията на Чехия, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Чехия на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.verejna-soutez.cz/

91 313 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 9132)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги 23.05.17 25.05.17 14:00 Středočeský kraj
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях 23.05.17 23.05.17 Jihomoravský kraj
Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги 20.05.17 25.05.17 14:00 Středočeský kraj
Леки автомобили 19.05.17 25.05.17 09:00 Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj
Строителни работи по полагане на пътна настилка на автомагистрали 19.05.17 22.05.17 10:00 ČESKÁ REPUBLIKA, Praha
Части за багерни екскаватори 17.05.17 19.05.17 10:00 Ústecký kraj
Услуги на обществения пътен транспорт 17.05.17 23.05.17 11:30 Moravskoslezský kraj
Услуги на обществения пътен транспорт 17.05.17 23.05.17 11:30 Moravskoslezský kraj
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 17.05.17 26.05.17 10:00 Hlavní město Praha
Разични услуги 17.05.17 22.05.17 16:00 ČESKÁ REPUBLIKA, Praha

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

Външен ИН TED.194306-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 73000000
Краен срок: 25.05.17 14:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UNO Praha, spol. s r.o.
Място на изпълнение: CZ: Středočeský kraj

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Външен ИН TED.193594-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 23.05.17
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Retex a.s.
Място на изпълнение: CZ: Jihomoravský kraj

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

Външен ИН TED.192113-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 73000000
Краен срок: 25.05.17 14:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 17.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UNO Praha, spol. s r.o.
Място на изпълнение: CZ: Středočeský kraj

Леки автомобили

Външен ИН TED.189024-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 25.05.17 09:00
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 17.05.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha
CZ: Jihomoravský kraj

Строителни работи по полагане на пътна настилка на автомагистрали

Външен ИН TED.188508-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233210
Краен срок: 22.05.17 10:00
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 17.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Място на изпълнение: CZ: Praha
CZ: ČESKÁ REPUBLIKA

Части за багерни екскаватори

Външен ИН TED.185016-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 43640000
Краен срок: 19.05.17 10:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Добив на въглища и други твърди горива
Официален език: CS
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Severočeské doly a.s.
Място на изпълнение: CZ: Ústecký kraj

Услуги на обществения пътен транспорт

Външен ИН TED.184721-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 23.05.17 11:30
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Moravskoslezský kraj
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj

Услуги на обществения пътен транспорт

Външен ИН TED.184722-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 23.05.17 11:30
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Moravskoslezský kraj
Място на изпълнение: CZ: Moravskoslezský kraj

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.184713-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 26.05.17 10:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Място на изпълнение: CZ: Hlavní město Praha

Разични услуги

Външен ИН TED.184780-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000 72222300 72245000 72240000 72267100
Краен срок: 22.05.17 16:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 13.05.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: CS
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Státní zemědělský intervenční fond
Място на изпълнение: CZ: Praha
CZ: ČESKÁ REPUBLIKA