Контакт

Обявления за Черна Гора

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Черна Гора, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Черна Гора, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

242 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 25)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Проект за реконструкция на главни пътища (ME-Подгорица) 04.07.17 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Подкрепа за присъединяване към общата транзитна конвенция и конвенцията за улесняване на търговията със стоки 30.06.17 Montenegro
ЕБВР - Черна гора: Общински инфраструктурен проект на Даниловград – строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води (ME-Даниловград) 27.06.17 21.08.17 Montenegro
ЕБВР - Черна гора: Общински инфраструктурен проект на Даниловград – Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи (ME-Даниловград) 27.06.17 21.08.17 15:00 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Подкрепа за ветеринарния сектор 09.06.17 10.07.17 16:00 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – „Подобряване на бюджетна система, на многогодишна бюджетна рамка и на система за публичен вътрешен финансов контрол“ 09.06.17 11.07.17 14:30 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Оценка на пътната безопасност на Черна гора 17.06.17 Montenegro
Разични услуги 03.06.17 11.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, Hlavní město Praha, ESPAÑA , Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Croatia, ITALIA , Montenegro, ROMÂNIA, SLOVENIJA
EIB - Works for Rehabilitation of 6 Large Slopes on the “Vrbnica – Bar” railway line in Montenegro (ME-Podgorica) 19.05.17 17.07.17 Montenegro
Разични услуги 27.04.17 27.06.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, Hlavní město Praha, ESPAÑA , Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Croatia, ITALIA , Montenegro, ROMÂNIA, SLOVENIJA

ЕБВР - Проект за реконструкция на главни пътища (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.253763-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71520000 45233120
Брой: 2017125
Дата на изпращане на обявлението: 27.06.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Transport Directorate, Ministry of Transport and Maritime Affairs
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП – Подкрепа за присъединяване към общата транзитна конвенция и конвенцията за улесняване на търговията със стоки

Външен ИН TED.248514-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.06.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79100000 79400000
Брой: 2017123
Дата на изпращане на обявлението: 19.06.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Черна гора: Общински инфраструктурен проект на Даниловград – строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води (ME-Даниловград)

Външен ИН TED.241910-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45252120
Краен срок: 21.08.17
Брой: 2017120
Дата на изпращане на обявлението: 20.06.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
Място на изпълнение: 81410 Danilovgrad
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Черна гора: Общински инфраструктурен проект на Даниловград – Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи (ME-Даниловград)

Външен ИН TED.241909-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.08.17 15:00
Брой: 2017120
Дата на изпращане на обявлението: 20.06.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
Място на изпълнение: 81410 Danilovgrad
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП – Подкрепа за ветеринарния сектор

Външен ИН TED.218779-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71356300
Краен срок: 10.07.17 16:00
Брой: 2017109
Дата на изпращане на обявлението: 30.05.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП – „Подобряване на бюджетна система, на многогодишна бюджетна рамка и на система за публичен вътрешен финансов контрол“

Външен ИН TED.218781-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 11.07.17 14:30
Брой: 2017109
Дата на изпращане на обявлението: 30.05.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП – Оценка на пътната безопасност на Черна гора

Външен ИН TED.230944-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.06.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71356300
Брой: 2017115
Дата на изпращане на обявлението: 06.06.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.213341-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.06.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 92000000 92331210 85140000 75100000 63515000 55300000 55110000 33600000
Краен срок: 11.07.17
Брой: 2017106
Дата на изпращане на обявлението: 01.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Място на изпълнение: BULGARIA
ELLADA
ESPAÑA
CZ: Hlavní město Praha
Hrvatska
ITALIA
ROMANIA
SLOVENIJA
ЦРНA ГOРA / CRNA GORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Works for Rehabilitation of 6 Large Slopes on the “Vrbnica – Bar” railway line in Montenegro (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.188205-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45234100
Краен срок: 17.07.17
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.159093-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 92000000 92331210 85140000 75100000 63515000 55300000 55110000 33600000
Краен срок: 27.06.17
Брой: 2017082
Дата на изпращане на обявлението: 25.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Място на изпълнение: BULGARIA
ELLADA
ESPAÑA
CZ: Hlavní město Praha
Hrvatska
ITALIA
ROMANIA
SLOVENIJA
ЦРНA ГOРA / CRNA GORA
Очаквана цена: 0,00 EUR