Контакт

Обявления за Черна Гора

Следващите резултати са за обществени поръчки за територията на Черна Гора, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Черна Гора на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.javne-nabavke.com/

226 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 23)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ME-Подгорица: ИПП – Подобряване и укрепване на институционалната структура и на правната рамка в областта на обществените поръчки и държавната помощ 11.04.17 03.05.17 14:30 Montenegro
EIB - Works for Rehabilitation of 6 Large Slopes on the “Vrbnica – Bar” railway line in Montenegro (ME-Podgorica) 05.04.17 24.05.17 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Подобряване и укрепване на институционалната структура и на правната рамка в областта на обществените поръчки и държавната помощ 28.03.17 28.04.17 16:30 Montenegro
Разични услуги 16.03.17 16.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, Hlavní město Praha, ESPAÑA , Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Croatia, ITALIA , Montenegro, ROMÂNIA, SLOVENIJA
ЕБВР - Рехабилитация на дренажни канали и мостове (ME-Подгорица) 09.03.17 24.04.17 Montenegro
Разични услуги 23.02.17 02.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, Hlavní město Praha, ESPAÑA , Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Croatia, ITALIA , Montenegro, ROMÂNIA, SLOVENIJA
ME-Подгорица: Доставка на ваксини-примамки против бяс и разпространение по въздуха за кампании по ваксиниране през есента на 2016, пролетта на 2017, есента на 2017 и пролетта на 2018, Черна гора 14.02.17 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагането на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар 04.02.17 Montenegro
ЕБВР - Общински инфраструктурен проект на Даниловград (ME-Даниловград) 24.01.17 Montenegro
ЕБВР - Осигуряване на монтаж на електромери и възстановяване на електропроводи с ниско напрежение (ME-Подгорица) 07.01.17 06.03.17 13:00 Montenegro

ME-Подгорица: ИПП – Подобряване и укрепване на институционалната структура и на правната рамка в областта на обществените поръчки и държавната помощ

Външен ИН TED.133861-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75112100 80500000 72261000
Краен срок: 03.05.17 14:30
Брой: 2017071
Дата на изпращане на обявлението: 06.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

EIB - Works for Rehabilitation of 6 Large Slopes on the “Vrbnica – Bar” railway line in Montenegro (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.125479-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45234100
Краен срок: 24.05.17
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 30.03.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Подобряване и укрепване на институционалната структура и на правната рамка в областта на обществените поръчки и държавната помощ

Външен ИН TED.113287-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75112100 80500000 72261000
Краен срок: 28.04.17 16:30
Брой: 2017061
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

Разични услуги

Външен ИН TED.098356-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 92000000 92331210 85140000 75100000 63515000 55300000 55110000 33600000
Краен срок: 16.05.17
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Място на изпълнение: BULGARIA
ELLADA
ESPAÑA
CZ: Hlavní město Praha
Hrvatska
ITALIA
ROMANIA
SLOVENIJA
ЦРНA ГOРA / CRNA GORA

ЕБВР - Рехабилитация на дренажни канали и мостове (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.087552-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45221000 45221100 45221220
Краен срок: 24.04.17
Брой: 2017048
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznicka Infrastruktura Crne Gore AD (ZICG)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

Разични услуги

Външен ИН TED.068962-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 92000000 92331210 85140000 75100000 63515000 55300000 55110000 33600000
Краен срок: 02.05.17
Брой: 2017038
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Място на изпълнение: BULGARIA
ELLADA
ESPAÑA
CZ: Hlavní město Praha
Hrvatska
ITALIA
ROMANIA
SLOVENIJA
ЦРНA ГOРA / CRNA GORA

ME-Подгорица: Доставка на ваксини-примамки против бяс и разпространение по въздуха за кампании по ваксиниране през есента на 2016, пролетта на 2017, есента на 2017 и пролетта на 2018, Черна гора

Външен ИН TED.055255-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 33651690
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагането на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар

Външен ИН TED.043359-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.02.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38000000
Брой: 2017025
Дата на изпращане на обявлението: 24.01.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance of Montenegro, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

ЕБВР - Общински инфраструктурен проект на Даниловград (ME-Даниловград)

Външен ИН TED.025316-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.01.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45231300 42961200 45252120
Брой: 2017016
Дата на изпращане на обявлението: 16.01.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: DOO ViK Danilovgrad (JP VIK Danilovgrad, JKZP Danilovgrad)
Място на изпълнение: 81410 Danilovgrad

ЕБВР - Осигуряване на монтаж на електромери и възстановяване на електропроводи с ниско напрежение (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.006184-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38551000 45231400 44212226
Краен срок: 06.03.17 13:00
Брой: 2017005
Дата на изпращане на обявлението: 03.01.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: DOO “Crnogorski elektrodistributivni system” Podgorica
Място на изпълнение: 81 000 Podgorica