Feedback

Tenders for Черна Гора

217 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 22)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Осигуряване на монтаж на електромери и възстановяване на електропроводи с ниско напрежение (ME-Подгорица) 07.01.17 06.03.17 13:00 Montenegro
ME-Подгорица: Укрепване на възможностите на черногорските органи за процеса на присъединяване към ЕС и инструмента по ИПП II, Черна гора 28.12.16 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Техническа подкрепа за хармонизиране и прилагане на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар 22.11.16 31.01.17 16:30 Montenegro
ЕБВР - Етап по завършване на интелигентни измервателни уреди на DSO (ME-Подгорица) 18.11.16 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване, което е в съответствие с модернизирани учебни програми за училища 11.10.16 12.12.16 11:00 Montenegro
EIB - Railway consulting services (ME-Podgorica) 05.10.16 18.11.16 Montenegro
EIB - Railway consulting services (ME-Podgorica) 27.09.16 04.11.16 16:00 Montenegro
EIB - Road rehabilitation (ME-Podgorica) 24.09.16 07.11.16 10:00 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Подобряване на бюджетна система, на система за многогодишно бюджетно планиране и на система за публичен вътрешен финансов контрол 24.09.16 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Развитие и укрепване на възможностите на Държавната институция по одит и на Одитиращия орган 24.09.16 Montenegro

ЕБВР - Осигуряване на монтаж на електромери и възстановяване на електропроводи с ниско напрежение (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.006184-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38551000 45231400 44212226
Краен срок: 06.03.17 13:00
Брой: 2017005
Дата на изпращане на обявлението: 03.01.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: DOO “Crnogorski elektrodistributivni system” Podgorica
Място на изпълнение: 81 000 Podgorica

ME-Подгорица: Укрепване на възможностите на черногорските органи за процеса на присъединяване към ЕС и инструмента по ИПП II, Черна гора

Външен ИН TED.460360-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71356200
Брой: 2016250
Дата на изпращане на обявлението: 14.12.16
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Техническа подкрепа за хармонизиране и прилагане на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар

Външен ИН TED.409513-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 31.01.17 16:30
Брой: 2016225
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.16
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81 000 Podgorica

ЕБВР - Етап по завършване на интелигентни измервателни уреди на DSO (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.405803-2016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.11.16
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31321000 45232200 48000000 38551000
Брой: 2016223
Дата на изпращане на обявлението: 11.11.16
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: CEDIS d.o.o. Podgorica
Място на изпълнение: Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване, което е в съответствие с модернизирани учебни програми за училища

Външен ИН TED.353064-2016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.10.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38000000 33190000
Краен срок: 12.12.16 11:00
Брой: 2016196
Дата на изпращане на обявлението: 29.09.16
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance of Montenegro, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

EIB - Railway consulting services (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.344792-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.10.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71311200 71312000
Краен срок: 18.11.16
Брой: 2016192
Референтен номер: 2015/S 168-305816
Дата на изпращане на обявлението: 30.09.16
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: EN
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

EIB - Railway consulting services (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.333467-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.09.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71311200 71312000
Краен срок: 04.11.16 16:00
Брой: 2016186
Референтен номер: 2015/S 168-305816
Дата на изпращане на обявлението: 22.09.16
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: EN
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

EIB - Road rehabilitation (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.331379-2016
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.09.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 07.11.16 10:00
Брой: 2016185
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.16
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Traffic Directorate
Място на изпълнение: Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Подобряване на бюджетна система, на система за многогодишно бюджетно планиране и на система за публичен вътрешен финансов контрол

Външен ИН TED.331374-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.09.16
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Брой: 2016185
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.16
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Развитие и укрепване на възможностите на Държавната институция по одит и на Одитиращия орган

Външен ИН TED.331373-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.09.16
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000 72000000
Брой: 2016185
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.16
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica