Контакт

Обявления за Черна Гора

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Черна Гора, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Черна Гора, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

264 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 27)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ME-Подгорица: ИПП - Оценка на пътната безопасност на Черна гора 16.03.18 19.04.18 14:30 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Прилагане на нова компютъризирана транзитна система (NCTS) 16.02.18 02.03.18 14:30 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Подкрепа за присъединяване към общата транзитна конвенция и конвенцията за улесняване на търговията със стоки 16.02.18 02.03.18 14:30 Montenegro
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията 17.01.18 ČESKÁ REPUBLIKA, ME0
ME-Подгорица: ИПП - Подкрепа за регулиране на финансовите услуги 06.01.18 22.02.18 14:00 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Въвеждане на система за централизиранo изчисляване на доходите 28.12.17 16.02.18 14:00 Montenegro
ME-Подгорица: Разработване на база данни за пътищата на Черна гора, Европа (извън ЕС), Черна гора (ME) 29.12.17 Montenegro
ME-Подгорица: Доставка на хардуер за функционирането на новата компютъризирана транзитна система (NCTS) 05.12.17 Montenegro
Услуги по финансов одит 14.11.17 24.11.17 10:00 OSTÖSTERREICH, SÜDÖSTERREICH, WESTÖSTERREICH, СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA, ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ / YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA, ČESKÁ REPUBLIKA, BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HRVATSKA, KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DUNÁNTÚL, ALFÖLD ÉS ÉSZAK, ME0, Macroregiunea unu, Macroregiunea doi, Macroregiunea trei, Macroregiunea patru, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване за мониторинг на водите 04.11.17 Montenegro

ME-Подгорица: ИПП - Оценка на пътната безопасност на Черна гора

Външен ИН TED.116458-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71356300
Краен срок: 19.04.18 14:30
Брой: 2018053
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 470 000,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Прилагане на нова компютъризирана транзитна система (NCTS)

Външен ИН TED.071086-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 48810000 72000000
Краен срок: 02.03.18 14:30
Брой: 2018033
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 2 370 000,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Подкрепа за присъединяване към общата транзитна конвенция и конвенцията за улесняване на търговията със стоки

Външен ИН TED.071087-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79100000 79400000
Краен срок: 02.03.18 14:30
Брой: 2018033
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 600 000,00 EUR

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Външен ИН TED.021057-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.18
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 92000000
Брой: 2018011
Референтен номер: 2017/S 038-068962
Дата на изпращане на обявлението: 15.01.18
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Място на изпълнение: CZ: ČESKÁ REPUBLIKA
ME: ЦРНА ГОРА (CRNA GORA)
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: Kovotour Plus, s.r.o.
Contractor Prices: Kovotour Plus, s.r.o.: 186 479 870,00 CZK

ME-Подгорица: ИПП - Подкрепа за регулиране на финансовите услуги

Външен ИН TED.004392-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 48000000 72260000
Краен срок: 22.02.18 14:00
Брой: 2018004
Дата на изпращане на обявлението: 27.12.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 490 000,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Въвеждане на система за централизиранo изчисляване на доходите

Външен ИН TED.522423-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 16.02.18 14:00
Брой: 2017248
Дата на изпращане на обявлението: 15.12.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: Разработване на база данни за пътищата на Черна гора, Европа (извън ЕС), Черна гора (ME)

Външен ИН TED.524754-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.12.17
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 72212610
Брой: 2017249
Дата на изпращане на обявлението: 19.12.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: Доставка на хардуер за функционирането на новата компютъризирана транзитна система (NCTS)

Външен ИН TED.484695-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.12.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 30236000 48100000 51610000
Брой: 2017233
Дата на изпращане на обявлението: 22.11.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по финансов одит

Външен ИН TED.453838-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 24.11.17 10:00
Брой: 2017218
Референтен номер: 2017/S 198-407467
Дата на изпращане на обявлението: 10.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Място на изпълнение: HU: ALFÖLD ÉS ÉSZAK
DE: BADEN-WÜRTTEMBERG
DE: BAYERN
HU: DUNÁNTÚL
HR: HRVATSKA
HU: KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
RO: MACROREGIUNEA DOI
RO: MACROREGIUNEA PATRU
RO: MACROREGIUNEA TREI
RO: MACROREGIUNEA UNU
AT: OSTÖSTERREICH
SI: SLOVENIJA
SK: SLOVENSKO
AT: SÜDÖSTERREICH
AT: WESTÖSTERREICH
CZ: ČESKÁ REPUBLIKA
BG: СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
ME: ЦРНА ГОРА (CRNA GORA)
BG: ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване за мониторинг на водите

Външен ИН TED.439808-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.11.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38000000 38400000 38900000 48000000 30000000
Брой: 2017212
Дата на изпращане на обявлението: 24.10.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR