Контакт

Обявления за Черна Гора

Следващите резултати са за обществени поръчки за територията на Черна Гора, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Черна Гора на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.javne-nabavke.com/

221 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 23)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Рехабилитация на дренажни канали и мостове (ME-Подгорица) 09.03.17 24.04.17 Montenegro
ME-Подгорица: Доставка на ваксини-примамки против бяс и разпространение по въздуха за кампании по ваксиниране през есента на 2016, пролетта на 2017, есента на 2017 и пролетта на 2018, Черна гора 14.02.17 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагането на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар 04.02.17 Montenegro
ЕБВР - Общински инфраструктурен проект на Даниловград (ME-Даниловград) 24.01.17 Montenegro
ЕБВР - Осигуряване на монтаж на електромери и възстановяване на електропроводи с ниско напрежение (ME-Подгорица) 07.01.17 06.03.17 13:00 Montenegro
ME-Подгорица: Укрепване на възможностите на черногорските органи за процеса на присъединяване към ЕС и инструмента по ИПП II, Черна гора 28.12.16 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Техническа подкрепа за хармонизиране и прилагане на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар 22.11.16 31.01.17 16:30 Montenegro
ЕБВР - Етап по завършване на интелигентни измервателни уреди на DSO (ME-Подгорица) 18.11.16 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване, което е в съответствие с модернизирани учебни програми за училища 11.10.16 12.12.16 11:00 Montenegro
EIB - Railway consulting services (ME-Podgorica) 05.10.16 18.11.16 Montenegro

ЕБВР - Рехабилитация на дренажни канали и мостове (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.087552-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45221000 45221100 45221220
Краен срок: 24.04.17
Брой: 2017048
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznicka Infrastruktura Crne Gore AD (ZICG)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

ME-Подгорица: Доставка на ваксини-примамки против бяс и разпространение по въздуха за кампании по ваксиниране през есента на 2016, пролетта на 2017, есента на 2017 и пролетта на 2018, Черна гора

Външен ИН TED.055255-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 33651690
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагането на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар

Външен ИН TED.043359-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.02.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38000000
Брой: 2017025
Дата на изпращане на обявлението: 24.01.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance of Montenegro, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

ЕБВР - Общински инфраструктурен проект на Даниловград (ME-Даниловград)

Външен ИН TED.025316-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.01.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45231300 42961200 45252120
Брой: 2017016
Дата на изпращане на обявлението: 16.01.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: DOO ViK Danilovgrad (JP VIK Danilovgrad, JKZP Danilovgrad)
Място на изпълнение: 81410 Danilovgrad

ЕБВР - Осигуряване на монтаж на електромери и възстановяване на електропроводи с ниско напрежение (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.006184-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38551000 45231400 44212226
Краен срок: 06.03.17 13:00
Брой: 2017005
Дата на изпращане на обявлението: 03.01.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: DOO “Crnogorski elektrodistributivni system” Podgorica
Място на изпълнение: 81 000 Podgorica

ME-Подгорица: Укрепване на възможностите на черногорските органи за процеса на присъединяване към ЕС и инструмента по ИПП II, Черна гора

Външен ИН TED.460360-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.12.16
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71356200
Брой: 2016250
Дата на изпращане на обявлението: 14.12.16
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Техническа подкрепа за хармонизиране и прилагане на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар

Външен ИН TED.409513-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.11.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 31.01.17 16:30
Брой: 2016225
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.16
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81 000 Podgorica

ЕБВР - Етап по завършване на интелигентни измервателни уреди на DSO (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.405803-2016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.11.16
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31321000 45232200 48000000 38551000
Брой: 2016223
Дата на изпращане на обявлението: 11.11.16
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: CEDIS d.o.o. Podgorica
Място на изпълнение: Podgorica

ME-Подгорица: ИПП – Доставка на оборудване, което е в съответствие с модернизирани учебни програми за училища

Външен ИН TED.353064-2016
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.10.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38000000 33190000
Краен срок: 12.12.16 11:00
Брой: 2016196
Дата на изпращане на обявлението: 29.09.16
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Ministry of Finance of Montenegro, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica

EIB - Railway consulting services (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.344792-2016
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.10.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71311200 71312000
Краен срок: 18.11.16
Брой: 2016192
Референтен номер: 2015/S 168-305816
Дата на изпращане на обявлението: 30.09.16
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: EN
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD
Място на изпълнение: 81000 Podgorica