Feedback

Tenders for ЕС

2 142 371 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 214238)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност 23.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали 23.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Социални услуги на заведения без настаняване 24.03.17 23.03.17 11:00 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 24.03.17 23.03.17 11:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 24.03.17 23.03.17 14:30 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 24.03.17 24.03.17 02:33 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 24.03.17 24.03.17 11:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 24.03.17 24.03.17 11:30 Inner London - East
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 24.03.17 24.03.17 16:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Уреди за измерване на енергия 24.03.17 24.03.17 NEDERLAND

Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност

Външен ИН oldId_29405435
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22120000 22100000 22459100
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА КАСПИЧАН

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали

Външен ИН oldId_29405192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22462000 22150000 30192121 22852000 22817000 30196100 30197210 30234600
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.111047-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 23.03.17 11:00
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 22.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.111048-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 23.03.17 11:00
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.111053-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 23.03.17 14:30
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.111051-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 24.03.17 02:33
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.111050-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 24.03.17 11:00
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.111049-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 24.03.17 11:30
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.110741-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 24.03.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο
Място на изпълнение: Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο.
Очаквана цена: 538 956,00 EUR

Уреди за измерване на енергия

Външен ИН TED.109285-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Друга информация
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38551000 38554000
Краен срок: 24.03.17
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Stedin Netbeheer B.V.
Място на изпълнение: NEDERLAND
Очаквана цена: 1,00 EUR