Контакт

Обявления за ЕС

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 682 825 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 268283)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр. 05.02.18 13.02.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
RO-Букурещ: Софтуерни пакети за комуникация 20.02.18 19.02.18 16:00 Sud-Vest Oltenia
MK-Gevgelija: Оборудване за водоразпределителните мрежи 20.02.18 11.01.18 Macedonia
RO-Cluj-Napoca: Стъклени изделия за лабораторна употреба 20.02.18 13.10.17 16:00 Cluj
LT-Kaunas: Реактиви и контрастни вещества 20.02.18 05.06.17 10:00 LIETUVA
Финансови и застрахователни услуги 20.02.18 14.02.18 UKM83
Разични услуги 20.02.18 19.02.18 23:59 Stockholms län
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 20.02.18 16.02.18 23:59 Skåne län
Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ 20.02.18 19.02.18 23:59 Västra Götalands län
Програмиране и софтуерни консултантски услуги 20.02.18 19.01.18 Osrednjeslovenska

"Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване": Обособена позиция 001: Мобилен бетонов възел - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Обособена позиция 003: Седлови влекач с полуремарке - силовоз - 1 бр.

Външен ИН BG03-0CJPuhoVM5mtwre0kGZH8w
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43300000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КУЛ ООД
Очаквана цена: 1 873 342,00 BGN

RO-Букурещ: Софтуерни пакети за комуникация

Външен ИН TED.077604-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48510000 45314000 71323100
Краен срок: 19.02.18 16:00
Краен срок за подаване на документи: 05.02.18
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Място на изпълнение: RO: Sud-Vest Oltenia
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Gevgelija: Оборудване за водоразпределителните мрежи

Външен ИН TED.077645-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39370000
Краен срок: 11.01.18
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 16.02.18
Основни дейности: Друго
Обществени дейности
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JPKD Komunalec Gevgelija
Място на изпълнение: 1480 Gevgelija
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Cluj-Napoca: Стъклени изделия за лабораторна употреба

Външен ИН TED.077344-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33793000 38437000
Краен срок: 13.10.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 12.10.17
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca
Място на изпълнение: RO: Cluj
Очаквана цена: 0,00 EUR

LT-Kaunas: Реактиви и контрастни вещества

Външен ИН TED.077353-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696000 33192500 33190000 33790000 38437000
Краен срок: 05.06.17 10:00
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: LT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)
Място на изпълнение: 50161 Kaunas
Очаквана цена: 0,00 EUR

Финансови и застрахователни услуги

Външен ИН TED.076944-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 66510000 66000000
Краен срок: 14.02.18
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: East Renfrewshire Council
Място на изпълнение: UK: Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.076951-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79631000 79630000 79211110
Краен срок: 19.02.18 23:59
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SV
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Huge Bostäder AB
Място на изпълнение: SE: Stockholms län
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.076953-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 16.02.18 23:59
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SV
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Region Skåne, Koncerninköp
Място на изпълнение: SE: Skåne län
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

Външен ИН TED.076957-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85120000 85121100
Краен срок: 19.02.18 23:59
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SV
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Västra Götalandsregionen
Място на изпълнение: SE: Västra Götalands län
Очаквана цена: 0,00 EUR

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

Външен ИН TED.076965-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72200000
Краен срок: 19.01.18
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
Очаквана цена: 0,00 EUR