Контакт

Обявления за ЕС

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 330 659 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 233066)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Социални услуги на заведения без настаняване 22.07.17 20.07.17 15:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 22.07.17 21.07.17 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 22.07.17 21.07.17 11:00 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.07.17 21.07.17 09:00 Inner London - East
Избор на изпълнител за извършване на услуги по информиране и публичност 21.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител на СМР за монтаж и въвеждане в експлоатация на система за отопление и охлаждане по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията на труд в "Дипи" ЕООД". 21.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на организация за осигуряване на публичност по проекта в национални и регионални медии 21.07.17 22.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на организация за осигуряване на публичност по проекта 21.07.17 22.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на експертни услуги по проект "Encouraging labor mobility in field of sustainable tourism services”, Код на проекта № 16.4.2.038, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейск 20.07.17 21.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на публичност и визуализация на проекта 21.07.17 23.07.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.286706-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.07.17 15:30
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.286709-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.07.17
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.286710-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.07.17 11:00
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.286711-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.07.17 09:00
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител за извършване на услуги по информиране и публичност

Външен ИН oldId_32186306
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79340000 22120000 22462000 35261000 44423400 30192121 30196100 30234600
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Вилмар Контрол" ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на изпълнител на СМР за монтаж и въвеждане в експлоатация на система за отопление и охлаждане по проект BG05M9OP001-1.008-1692-C01 "Подобряване на условията на труд в "Дипи" ЕООД".

Външен ИН oldId_32185280
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 45331230 45331000 42500000 42513200
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИПИ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на организация за осигуряване на публичност по проекта в национални и регионални медии

Външен ИН oldId_32184378
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22120000
Краен срок: 22.07.17
Краен срок за подаване на документи: 22.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕМОТЕКС М ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Избор на организация за осигуряване на публичност по проекта

Външен ИН oldId_32184376
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22100000 22459100 22462000 35261000 44423400
Краен срок: 22.07.17
Краен срок за подаване на документи: 22.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕМОТЕКС М ООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на експертни услуги по проект "Encouraging labor mobility in field of sustainable tourism services”, Код на проекта № 16.4.2.038, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейск

Външен ИН oldId_32178153
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Читалище „Бъднина“
Очаквана цена: 0,00 EUR

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта

Външен ИН oldId_32177984
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79950000 79800000 79340000 72400000 35261000 44423400 22459100
Краен срок: 23.07.17
Краен срок за подаване на документи: 23.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МАЗАЛАТ ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR