Контакт

Обявления за ЕС

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 534 650 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 253465)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция 21.11.17 21.11.17 16:00 Bucureşti
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 21.11.17 20.09.17 10:00 Warmińsko-Mazurskie, Olsztyński
Социални и свързаните с тях услуги 21.11.17 17.11.17 Lugo
Различно доставки 21.11.17 20.11.17 VLAAMS GEWEST
Разични услуги 21.11.17 20.11.17 VLAAMS GEWEST
RO-Сату Маре: Месо и месни продукти 21.11.17 21.11.17 16:00 Satu Mare
RO-Cluj-Napoca: Медицински консумативи 21.11.17 21.11.17 16:00 Cluj
RO-Констанца: Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали 21.11.17 21.11.17 16:00 Constanţa
Системи и уреди за наблюдение и безопасност 21.11.17 21.11.17 17:00 WALES
Болнични легла 21.11.17 21.11.17 10:30 Arr. Sint-Niklaas

RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция

Външен ИН TED.465010-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232221 31600000 71323100
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.464446-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000 90911200
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 20.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Място на изпълнение: PL: Olsztyński
PL: Warmińsko-mazurskie
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални и свързаните с тях услуги

Външен ИН TED.464464-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85300000 85000000
Краен срок: 17.11.17
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Concello de Cospeito
Място на изпълнение: ES: Lugo
Очаквана цена: 2 093 786,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.464602-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34000000 34320000 34224200 34139000 34130000
Краен срок: 20.11.17
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: NL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Място на изпълнение: BE: VLAAMS GEWEST
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.464666-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50111000 50112300 50112200 50116500 34350000 34351100 34352100 50118200 50111100 50112120 50100000
Краен срок: 20.11.17
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: NL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Място на изпълнение: BE: VLAAMS GEWEST
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Сату Маре: Месо и месни продукти

Външен ИН TED.464776-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15100000 15331000 15331142 15331170 15870000 15612500 15500000 15511700 03142500 15850000 15981000 15511000 15811100
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Judetean Satu Mare
Място на изпълнение: RO: Satu Mare
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Cluj-Napoca: Медицински консумативи

Външен ИН TED.464772-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Institutul Inimii „Niculae Stancioiu” Cluj-Napoca
Място на изпълнение: RO: Cluj
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Констанца: Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

Външен ИН TED.464796-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 14210000
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Място на изпълнение: RO: Constanţa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Системи и уреди за наблюдение и безопасност

Външен ИН TED.464424-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 35120000
Краен срок: 21.11.17 17:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Natural Resources Wales
Място на изпълнение: UK: WALES
Очаквана цена: 0,00 EUR

Болнични легла

Външен ИН TED.463659-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33192120
Краен срок: 21.11.17 10:30
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: NL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Algemeen Ziekenhuis Lokeren
Място на изпълнение: BE: Arr. Sint-Niklaas
Очаквана цена: 0,00 EUR