Feedback

Tenders for ЕС

2 093 459 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 209346)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Социални услуги на заведения без настаняване 22.02.17 21.02.17 11:30 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.02.17 20.02.17 18:16 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.02.17 21.02.17 00:30 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.02.17 21.02.17 13:30 Inner London - East
RO-Medias: Турбокомпресори 22.02.17 22.02.17 16:00 ROMÂNIA
RO-Brasov: Антисептични средства и дезинфектанти 22.02.17 22.02.17 16:00 Braşov
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях. 22.02.17 21.02.17 17:30 Видин / Vidin, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
Полицейски униформи 22.02.17 21.02.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции 21.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции 21.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.067965-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.02.17 11:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.067966-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 20.02.17 18:16
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.067967-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.02.17 00:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.067970-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.02.17 13:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

RO-Medias: Турбокомпресори

Външен ИН TED.068001-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42123500
Краен срок: 22.02.17 16:00
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias
Място на изпълнение: ROMANIA

RO-Brasov: Антисептични средства и дезинфектанти

Външен ИН TED.067610-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33631600
Краен срок: 22.02.17 16:00
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Clinic de Copii Brasov
Място на изпълнение: RO: Braşov

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях.

Външен ИН TED.066833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 21.02.17 17:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
Място на изпълнение: BG: Burgas
BG: Ruse
BG: Sofia (stolitsa)
BG: Varna
BG: Vidin

Полицейски униформи

Външен ИН TED.066863-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35811200 18222100
Краен срок: 21.02.17 10:00
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavné mesto SR Bratislava
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции

Външен ИН oldId_28692903
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 16000000 16310000 44511500 42650000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Авантюрин Дидро" ЕООД

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции

Външен ИН oldId_28692850
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Авантюрин Дидро" ЕООД