Контакт

Обявления за ЕС

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 242 560 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 224256)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях 27.05.17 25.05.17 Stuttgart
Строителни и монтажни работи 27.05.17 24.05.17 UNITED KINGDOM
Медицинско оборудване 27.05.17 26.05.17 08:00 FRANCE
ES-Барселона: Производство на прототипи на опорите на система за охлаждане на защитното покритие на колектора и нанасяне на защитни покрития върху различни артикули 27.05.17 26.05.17 Barcelona
Доставка на активи за оборудване на работни места-климатична система 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за предоставяне на услуга "Застраховка на оборудването” свързано с целите на проекта №BG05M90P001-1.003-0691 "Нов шанс за професионална реализация”, бенефициент "ИВАНЕС-Н" ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помо 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организация и управление на проекта 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" на 18 лица 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуга по организация и управление на проекта 25.05.17 27.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Разични услуги 26.05.17 26.05.17 08:00 Aττική / Attiki

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Външен ИН TED.202581-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 27.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 25.05.17
Брой: 2017101
Дата на изпращане на обявлението: 24.05.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Място на изпълнение: DE: Stuttgart

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.202373-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 50000000
Краен срок: 24.05.17
Брой: 2017101
Дата на изпращане на обявлението: 24.05.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Places for People
Място на изпълнение: UNITED KINGDOM

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.200617-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000 33141110
Краен срок: 26.05.17 08:00
Брой: 2017101
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: FR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
Място на изпълнение: FRANCE
Очаквана цена: 250 000,00 EUR

ES-Барселона: Производство на прототипи на опорите на система за охлаждане на защитното покритие на колектора и нанасяне на защитни покрития върху различни артикули

Външен ИН TED.200023-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 44113330 42152200
Краен срок: 26.05.17
Брой: 2017101
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (‘Fusion for Energy’)
Място на изпълнение: ES: 08019 Barcelona (Barcelona)

Доставка на активи за оборудване на работни места-климатична система

Външен ИН oldId_30883952
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39717200 42512000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦВЕТНИЦА 2009 ООД

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга "Застраховка на оборудването” свързано с целите на проекта №BG05M90P001-1.003-0691 "Нов шанс за професионална реализация”, бенефициент "ИВАНЕС-Н" ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помо

Външен ИН oldId_30883650
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИВАНЕС - Н ЕООД

Организация и управление на проекта

Външен ИН oldId_30883531
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД

Предоставяне на професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" на 18 лица

Външен ИН oldId_30883494
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КЛИМАТРОНИК ЕООД

Предоставяне на услуга по организация и управление на проекта

Външен ИН oldId_30883484
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 27.05.17
Краен срок за подаване на документи: 27.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: САВА МЕНИДЖМЪНТ ООД

Разични услуги

Външен ИН TED.199710-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50110000 50112000 50113000 50114000 50116200 50116500 34350000 34913000
Краен срок: 26.05.17 08:00
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Място на изпълнение: GR: Attiki
Очаквана цена: 112 903,00 EUR