Контакт

Обявления за ЕС

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 804 456 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 280446)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 26.04.18 04.04.18 09:00 Mettmann
Разични услуги 26.04.18 25.04.18 09:00 Osrednjeslovenska
Сглобяеми постройки от готови елементи 26.04.18 11.04.18 10:00 Vysočina
MK-Скопие: Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника 25.04.18 16.01.18 11:00 Macedonia
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 25.04.18 24.04.18 14:00 Hovedstaden, Sjælland
DE-Карлсруе: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради 25.04.18 17.11.17 Calw
Разични услуги 25.04.18 23.04.18 10:00 Pomurska
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено и друго оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой; Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой; Обособ 22.03.18 30.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ДМА - 1 брой "Адаптив медия стриймър" и ДНА -1 брой "Лиценз на софтуер за тестване на регистриране, оторизиране и управление на Android устройства" Обособена позиция 1: 1 брой "Адаптив медия стриймър" Об 22.03.18 31.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на заети лица 24.03.18 30.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Разични услуги

Външен ИН TED.182217-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90911200 90919100 90919000 90919300 90911000 90919200 90911300
Краен срок: 04.04.18 09:00
Брой: 2018081
Референтен номер: 2018/S 038-083154
Дата на изпращане на обявлението: 23.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
Място на изпълнение: DE: Mettmann
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.182234-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90900000 90910000 90919200
Краен срок: 25.04.18 09:00
Брой: 2018081
Референтен номер: 2018/S 057-126161
Дата на изпращане на обявлението: 24.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod za gradbeništvo Slovenije firma v angleškem jeziku: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Сглобяеми постройки от готови елементи

Външен ИН TED.181283-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44211000
Краен срок: 11.04.18 10:00
Брой: 2018081
Референтен номер: 2018/S 047-102739
Дата на изпращане на обявлението: 23.04.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká republika - Ministerstvo obrany
Място на изпълнение: CZ: Kraj Vysočina
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника

Външен ИН TED.180310-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34120000
Краен срок: 16.01.18 11:00
Краен срок за подаване на документи: 16.01.18
Брой: 2018080
Референтен номер: 2017/S 226-472116
Дата на изпращане на обявлението: 23.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Entreprise for State Roads - Skopje
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.180025-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60000000 60100000
Краен срок: 24.04.18 14:00
Брой: 2018080
Референтен номер: 2018/S 054-120348
Дата на изпращане на обявлението: 23.04.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: DA
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Trafikselskabet Movia
Място на изпълнение: DK: Hovedstaden
DK: Sjælland
Очаквана цена: 0,00 EUR

DE-Карлсруе: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

Външен ИН TED.180048-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45210000 45200000 71327000 71355000
Краен срок: 17.11.17
Брой: 2018080
Референтен номер: 2017/S 202-416973
Дата на изпращане на обявлението: 25.04.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: DE
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Staatliches Hochbauamt Karlsruhe
Място на изпълнение: DE: Calw
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.179710-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32500000 45400000 39000000 39200000 39130000 32322000 30200000 39141000 32354500 39100000
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018080
Референтен номер: 2018/S 055-121789
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mestna občina Murska Sobota
Място на изпълнение: SI: Pomurska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено и друго оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой; Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой; Обособ

Външен ИН BG03-72tl-N91NNKQkQagapTjxw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42900000
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИРА ООД
Очаквана цена: 328 740,00 BGN

"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ДМА - 1 брой "Адаптив медия стриймър" и ДНА -1 брой "Лиценз на софтуер за тестване на регистриране, оторизиране и управление на Android устройства" Обособена позиция 1: 1 брой "Адаптив медия стриймър" Об

Външен ИН BG03-A-cIN6haO-SfWdLhXDzL3g
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 31.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИДЕО ТЕХНОЛОГИИ ООД
Очаквана цена: 434 000,00 BGN

Обучение на заети лица

Външен ИН BG03-aKO_SJR1MnOLOy_xqqM0kQ
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80510000
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛЕМИК ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR