Feedback

Tenders for ЕС

2 038 756 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 203876)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Социални услуги на заведения без настаняване 18.01.17 17.01.17 15:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 18.01.17 17.01.17 14:30 Inner London - East
UK-Wakefield: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса 18.01.17 16.01.17 14:00 Calderdale, Kirklees and Wakefield
Фармацевтични продукти 18.01.17 17.01.17 10:00 POLSKA
Разични услуги 18.01.17 17.01.17 Gloucestershire
RO-Iasi: Охранителни услуги 17.01.17 17.01.17 16:00 Iaşi
RO-Bucuresti: Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ 17.01.17 17.01.17 16:00 Bucureşti
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 17.01.17 16.01.17 00:45 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 17.01.17 13.01.17 16:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 17.01.17 16.01.17 09:00 Inner London - East

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.018945-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 17.01.17 15:00
Брой: 2017012
Дата на изпращане на обявлението: 16.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.018946-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 17.01.17 14:30
Брой: 2017012
Дата на изпращане на обявлението: 16.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

UK-Wakefield: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Външен ИН TED.018498-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30190000 30199000 30192700 30195911 30192121 30192123 30192126 30192130 37822100 37822400 30192000 30192124
Краен срок: 16.01.17 14:00
Брой: 2017012
Дата на изпращане на обявлението: 13.01.17
Основни дейности: Образование
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: YPO
Място на изпълнение: UK: Calderdale, Kirklees and Wakefield

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.017643-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 17.01.17 10:00
Брой: 2017012
Дата на изпращане на обявлението: 13.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Място на изпълнение: POLSKA

Разични услуги

Външен ИН TED.017820-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 85000000 35100000 64200000 85300000 85100000 35120000 33190000
Краен срок: 17.01.17
Брой: 2017012
Дата на изпращане на обявлението: 16.01.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Gloucestershire County Council
Място на изпълнение: UK: Gloucestershire

RO-Iasi: Охранителни услуги

Външен ИН TED.016767-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 17.01.17 16:00
Брой: 2017011
Дата на изпращане на обявлението: 12.01.17
Основни дейности: Образование
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iasi
Място на изпълнение: RO: Iaşi

RO-Bucuresti: Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

Външен ИН TED.016763-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71241000
Краен срок: 17.01.17 16:00
Брой: 2017011
Дата на изпращане на обявлението: 12.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Administratia Nationala Apele Romane
Място на изпълнение: RO: Bucureşti

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.016979-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 16.01.17 00:45
Брой: 2017011
Дата на изпращане на обявлението: 13.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.016980-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 13.01.17 16:00
Брой: 2017011
Дата на изпращане на обявлението: 13.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.016981-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 16.01.17 09:00
Брой: 2017011
Дата на изпращане на обявлението: 13.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK: