Контакт

Обявления за ЕС

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 432 192 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 243220)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Маслени филтри 22.09.17 21.09.17 10:00 MK002
Застрахователни услуги 22.09.17 21.09.17 11:00 PL71
RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция 21.09.17 21.09.17 16:00 ROMÂNIA, Bucureşti
RO-Constanta: Услуги по оказване на техническа помощ 21.09.17 21.09.17 16:00 Constanţa
Услуги, свързани с проучвания 21.09.17 20.09.17 18:00 Madrid
Услуги по проучване на пазари 21.09.17 20.09.17 18:00 Madrid
RO-Bucuresti: Уреди за кръвопреливане 21.09.17 21.09.17 16:00 ROMÂNIA, Bucureşti
Принтери и плотери 21.09.17 19.09.17 08:30 NEDERLAND
Строителни и монтажни работи 21.09.17 17.09.17 13:00 Ústecký kraj
RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция 20.09.17 21.09.17 16:00 ROMÂNIA, Bucureşti

Маслени филтри

Външен ИН TED.374032-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42913300 34330000
Краен срок: 21.09.17 10:00
Брой: 2017182
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JPISAR35
Място на изпълнение: MK: Источен (Istočen)
Очаквана цена: 0,00 EUR

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.373314-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 21.09.17 11:00
Брой: 2017182
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
Място на изпълнение: PL: Łódzkie
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция

Външен ИН TED.371619-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232221 31600000 71323100
Краен срок: 21.09.17 16:00
Брой: 2017181
Дата на изпращане на обявлението: 19.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA
Място на изпълнение: RO: 010325 Bucuresti
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Constanta: Услуги по оказване на техническа помощ

Външен ИН TED.371655-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71356200 71241000 71322000 79418000
Краен срок: 21.09.17 16:00
Брой: 2017181
Дата на изпращане на обявлението: 19.09.17
Основни дейности: Вода
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SC Raja SA Constanta
Място на изпълнение: RO: 900590 Constanta
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с проучвания

Външен ИН TED.371660-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79311000
Краен срок: 20.09.17 18:00
Брой: 2017181
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.17
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: S.E. Correos y Telégrafos, S.A.
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по проучване на пазари

Външен ИН TED.371661-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79310000
Краен срок: 20.09.17 18:00
Брой: 2017181
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.17
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: S.E. Correos y Telégrafos, S.A.
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Bucuresti: Уреди за кръвопреливане

Външен ИН TED.371388-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33194210
Краен срок: 21.09.17 16:00
Брой: 2017181
Дата на изпращане на обявлението: 19.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Място на изпълнение: RO: 011461 Bucuresti
Очаквана цена: 0,00 EUR

Принтери и плотери

Външен ИН TED.370610-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30232100
Краен срок: 19.09.17 08:30
Брой: 2017181
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.17
Основни дейности: Образование
Официален език: NL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Stichting SintLucas
Място на изпълнение: NEDERLAND
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.369965-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 17.09.17 13:00
Брой: 2017181
Дата на изпращане на обявлението: 16.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obec Podbořanský Rohozec
Място на изпълнение: CZ: Ústecký kraj
Очаквана цена: 480 000,00 CZK

RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция

Външен ИН TED.369824-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232221 31600000 71323100
Краен срок: 21.09.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 20.09.17
Брой: 2017180
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA
Място на изпълнение: RO: 010325 Bucuresti
Очаквана цена: 0,00 EUR