Контакт

Обявления за ЕС

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 190 027 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 219003)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на изолатори за покривно оборудване и товарни съпротивления за всички серии електрически локомотиви за нуждите на Локомотивните депа при "БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 9 обособени позиции” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград 21.04.17 24.04.17 Хасково / Haskovo
Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа". 21.04.17 24.04.17 Плевен / Pleven
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване 21.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи 21.04.17 24.04.17 Варна / Varna
"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
RO-Bucuresti: Медицински консумативи 22.04.17 24.04.17 16:00 Bucureşti
RO-Bucuresti: Персонални компютри 22.04.17 24.04.17 16:00 Bucureşti
RO-Dej: Медицински консумативи 22.04.17 24.04.17 16:00 Cluj
RO-Bucuresti: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване 22.04.17 24.04.17 16:00 Bucureşti

"Доставка на изолатори за покривно оборудване и товарни съпротивления за всички серии електрически локомотиви за нуждите на Локомотивните депа при "БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 9 обособени позиции”

Външен ИН 9063574
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44111510
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ–Товарни превози” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 096,00 BGN

Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград

Външен ИН 9063570
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 833,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа".

Външен ИН 9063566
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 303,00 BGN

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване

Външен ИН 9063564
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71700000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 469,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи

Външен ИН 9063582
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35711000 50000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 995,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Външен ИН 9063599
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 39800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

RO-Bucuresti: Медицински консумативи

Външен ИН TED.153203-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000 33124130 33700000
Краен срок: 24.04.17 16:00
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon
Място на изпълнение: RO: Bucureşti

RO-Bucuresti: Персонални компютри

Външен ИН TED.153222-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30213000 30213100 48300000
Краен срок: 24.04.17 16:00
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Място на изпълнение: RO: Bucureşti

RO-Dej: Медицински консумативи

Външен ИН TED.153221-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000 33184100
Краен срок: 24.04.17 16:00
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Municipal Dej
Място на изпълнение: RO: Cluj

RO-Bucuresti: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

Външен ИН TED.153358-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50110000
Краен срок: 24.04.17 16:00
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
Място на изпълнение: RO: Bucureşti