Feedback

Tenders for Гърция

24 608 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2461)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Газ от каменни въглища, газ за използване в градски условия или подобни видове газ 10.02.17 10.02.17 Aττική / Attiki
Газ от каменни въглища, газ за използване в градски условия или подобни видове газ 10.02.17 10.02.17 Aττική / Attiki
Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки 09.02.17 17.02.17 ESPAÑA , SUOMI / FINLAND, Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Aττική / Attiki, ROMÂNIA
GR-Αγ. Ι. Ρέντης: Резервоари за масло 08.02.17 13.02.17 14:00 Aττική / Attiki
Услуги на държавното управление за развитие и ефективно функциониране на стопанската дейност 07.02.17 22.02.17 11:00 ATTIKΗ / ATTIKI, Aττική / Attiki
Различно доставки 04.02.17 20.02.17 15:00 Ιωάννινα / Ioannina
Различно доставки 03.02.17 16.02.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Лариса: Пейсмейкъри 28.01.17 13.02.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно 27.01.17 14.02.17 Praha, Madrid, Greek / ΕΛΛΑΔΑ, ITALIA
GR-Αγ. Ι. Ρέντης: Резервоари за масло 26.01.17 13.02.17 14:00 Aττική / Attiki

Газ от каменни въглища, газ за използване в градски условия или подобни видове газ

Външен ИН TED.052649-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09121000
Краен срок: 10.02.17
Брой: 2017029
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Attiki

Газ от каменни въглища, газ за използване в градски условия или подобни видове газ

Външен ИН TED.052648-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09121000
Краен срок: 10.02.17
Брой: 2017029
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Attiki

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

Външен ИН TED.050219-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 73200000
Краен срок: 17.02.17
Брой: 2017028
Дата на изпращане на обявлението: 04.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Center for Security Studies (KEMEA)
Място на изпълнение: GR: Attiki
ELLADA
ESPAÑA
ROMANIA
SUOMI / FINLAND

GR-Αγ. Ι. Ρέντης: Резервоари за масло

Външен ИН TED.048926-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44611410
Краен срок: 13.02.17 14:00
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ο.ΣΥ. Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Attiki

Услуги на държавното управление за развитие и ефективно функциониране на стопанската дейност

Външен ИН TED.046209-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 75112000 75100000
Краен срок: 22.02.17 11:00
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: EL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε./ΔΥΠ
Място на изпълнение: GR: ATTIKI
GR: Attiki

Различно доставки

Външен ИН TED.044652-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09130000 09211000 09132100 09135100 09134200
Краен срок: 20.02.17 15:00
Краен срок за подаване на документи: 13.02.17
Брой: 2017025
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Ζίτσας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Място на изпълнение: GR: Ioannina
Очаквана цена: 669 546,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.042740-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44211000 39300000 32000000 39100000 39710000 37000000
Краен срок: 16.02.17 15:00
Брой: 2017024
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.17
Основни дейности: Образование
Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
Място на изпълнение: ELLADA
Очаквана цена: 2 116 151,00 EUR

GR-Лариса: Пейсмейкъри

Външен ИН TED.034140-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 28.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33182210
Краен срок: 13.02.17 15:00
Брой: 2017020
Дата на изпращане на обявлението: 26.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο»
Място на изпълнение: 411 10 Λάρισα

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно

Външен ИН TED.032151-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55000000
Краен срок: 14.02.17
Брой: 2017019
Дата на изпращане на обявлението: 23.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Място на изпълнение: CZ:
ES: ELLADA
ITALIA
Praha

GR-Αγ. Ι. Ρέντης: Резервоари за масло

Външен ИН TED.030833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44611410
Краен срок: 13.02.17 14:00
Брой: 2017018
Дата на изпращане на обявлението: 24.01.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ο.ΣΥ. Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Attiki