Контакт

Обявления за Гърция

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Гърция, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за Гърция на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.promitheies.gr/

25 597 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2560)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 26.05.17 26.05.17 08:00 Aττική / Attiki
Различно доставки 19.05.17 19.05.17 08:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради 18.05.17 26.05.17 11:00 Έβρος / Evros
Софтуерни пакети и информационни системи 13.05.17 16.05.17 15:00 Αχαΐα / Achaia
Строителни и монтажни работи на автомагистрали 12.05.17 18.05.17 10:00 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Железопътни и трамвайни вагони, тролейбуси 06.05.17 22.05.17 11:00 Aττική / Attiki
Услуги на бази за ученически отдих 06.05.17 22.05.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Плоски дисплеи 05.05.17 05.05.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ, ATTIKΗ / ATTIKI, Aττική / Attiki, Aττική / Attiki
Фотокопирна хартия 05.05.17 05.05.17 15:00 Aττική / Attiki
Осветителни крушки 05.05.17 22.05.17 15:00 Aττική / Attiki

Разични услуги

Външен ИН TED.199710-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50110000 50112000 50113000 50114000 50116200 50116500 34350000 34913000
Краен срок: 26.05.17 08:00
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Място на изпълнение: GR: Attiki
Очаквана цена: 112 903,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.190209-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134200 09132100 09135100 09130000 09211000
Краен срок: 19.05.17 08:00
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Място на изпълнение: Δ/νση καθαριότητας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Очаквана цена: 659 432,00 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на електрически и механични инсталации на сгради

Външен ИН TED.187875-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50710000
Краен срок: 26.05.17 11:00
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Брой: 2017095
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου — Νοσηλευτική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Място на изпълнение: GR: Evros
Очаквана цена: 103 753,00 EUR

Софтуерни пакети и информационни системи

Външен ИН TED.181604-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 16.05.17 15:00
Брой: 2017092
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο
Място на изпълнение: GR: Achaia

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

Външен ИН TED.179581-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233110
Краен срок: 18.05.17 10:00
Брой: 2017091
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εγνατία Οδός Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Thessaloniki

Железопътни и трамвайни вагони, тролейбуси

Външен ИН TED.172933-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34622000
Краен срок: 22.05.17 11:00
Брой: 2017088
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Αττικό Μετρό Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Attiki

Услуги на бази за ученически отдих

Външен ИН TED.172243-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55243000
Краен срок: 22.05.17 15:00
Брой: 2017088
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Място на изпълнение: ELLADA
Очаквана цена: 11 340 627,00 EUR

Плоски дисплеи

Външен ИН TED.169715-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30213300 30231310
Краен срок: 05.05.17 15:00
Брой: 2017087
Дата на изпращане на обявлението: 03.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης — Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή — Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών — Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών— τμήμα Β΄
Място на изпълнение: GR: ATTIKI
GR: Attiki
GR: Attiki
ELLADA

Фотокопирна хартия

Външен ИН TED.169714-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30197643
Краен срок: 05.05.17 15:00
Брой: 2017087
Дата на изпращане на обявлението: 03.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης — Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή — Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών — Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα Α'
Място на изпълнение: GR: Attiki

Осветителни крушки

Външен ИН TED.169716-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31531000
Краен срок: 22.05.17 15:00
Брой: 2017087
Дата на изпращане на обявлението: 03.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης — Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή — Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών — Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών — Τμήμα B΄
Място на изпълнение: GR: Attiki