Контакт

Обявления за Гърция

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Гърция, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Гърция, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Гърция www.promitheies.gr

29 518 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2952)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели 18.04.18 20.04.18 11:00 Γρεβενά, Κοζάνη, Αργολίδα, Αρκαδία
Услуги по почистване на сгради, без жилищните 13.04.18 23.04.18 16:00 Ηράκλειο
Консултантски инженерни услуги в строителството 12.04.18 23.04.18 11:00 Aττική
Метеорологични уреди 11.04.18 25.04.18 15:00 ΕΛΛΑΔΑ
Таксиметрови услуги 06.04.18 20.04.18 Aττική, Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα
Услуги на националната поща 06.04.18 20.04.18 23:59 Θεσσαλονίκη
Юридически услуги 05.04.18 13.04.18 11:00 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги 05.04.18 20.04.18 14:00 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Услуги по експлоатация на плажове 04.04.18 15.04.18 15:30 Χανιά
Разични услуги 04.04.18 20.04.18 17:00 Aττική, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα

Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели

Външен ИН TED.167935-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34320000
Краен срок: 20.04.18 11:00
Брой: 2018075
Референтен номер: 2018/S 041-090613
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Място на изпълнение: EL: Αργολίδα, Αρκαδία
EL: Γρεβενά, Κοζάνη
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Външен ИН TED.160427-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90911200
Краен срок: 23.04.18 16:00
Брой: 2018072
Референтен номер: 2018/S 051-113156
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Място на изпълнение: EL: Ηράκλειο
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски инженерни услуги в строителството

Външен ИН TED.158283-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71312000
Краен срок: 23.04.18 11:00
Брой: 2018071
Референтен номер: 2018/S 016-033557
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Αττικό Μετρό Α.Ε.
Място на изпълнение: EL: Aττική
Очаквана цена: 0,00 EUR

Метеорологични уреди

Външен ИН TED.155039-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 38120000
Краен срок: 25.04.18 15:00
Брой: 2018070
Референтен номер: 2018/S 043-093678
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Πολεμική Αεροπορία - Υπηρεσία Προμηθειών
Място на изпълнение: ΕΛΛΑΔΑ
Очаквана цена: 0,00 EUR

Таксиметрови услуги

Външен ИН TED.149758-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60100000 60120000
Краен срок: 20.04.18
Брой: 2018067
Референтен номер: 2018/S 046-101837
Дата на изпращане на обявлението: 05.04.18
Основни дейности: Вода
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Място на изпълнение: EL: Aττική
EL: Αιτωλοακαρνανία
EL: Βοιωτία
EL: Εύβοια
EL: Φωκίδα
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на националната поща

Външен ИН TED.150010-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 64110000 64112000
Краен срок: 20.04.18 23:59
Краен срок за подаване на документи: 13.04.18
Брой: 2018067
Дата на изпращане на обявлението: 04.04.18
Основни дейности: Вода
Друго
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Място на изпълнение: EL: Εγνατίας 127, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
Очаквана цена: 750 000,00 EUR

Юридически услуги

Външен ИН TED.147564-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79100000
Краен срок: 13.04.18 11:00
Брой: 2018066
Референтен номер: 2018/S 052-115404
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Място на изпълнение: EL: Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

Външен ИН TED.147563-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 20.04.18 14:00
Брой: 2018066
Референтен номер: 2018/S 052-115425
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Място на изпълнение: EL: Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по експлоатация на плажове

Външен ИН TED.145815-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 92332000
Краен срок: 15.04.18 15:30
Брой: 2018065
Дата на изпращане на обявлението: 30.03.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Χανίων Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Място на изпълнение: EL: Χανιά
Очаквана цена: 273 387,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.145816-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79315000 22100000 30233180
Краен срок: 20.04.18 17:00
Брой: 2018065
Дата на изпращане на обявлението: 30.03.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Място на изпълнение: EL: Aττική
EL: Αχαΐα
EL: Ηράκλειο
EL: Θεσσαλονίκη
EL: Ρέθυμνο
Очаквана цена: 0,00 EUR