Контакт

Обявления за Гърция

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Гърция, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Гърция, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Гърция www.promitheies.gr

26 626 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2663)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Различно доставки 13.09.17 15.09.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Атина: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 07.09.17 12.09.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Атина: Оборудване на подстанция 06.09.17 20.09.17 10:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Атина: Кабел за високо напрежение 06.09.17 21.09.17 10:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили 01.09.17 08.09.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Различно доставки 01.09.17 21.09.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Атина: Природен газ 30.08.17 20.09.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Скиматари: Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации 29.08.17 15.09.17 14:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Атина: Медицинско оборудване 29.08.17 17.09.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Скиматари: Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации 26.08.17 15.09.17 14:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ

Различно доставки

Външен ИН TED.359485-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15511100 15000000 15300000 15110000 15220000 15331100 15810000
Краен срок: 15.09.17
Брой: 2017175
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Ασπρόπυργου
Очаквана цена: 265 640,00 EUR

GR-Атина: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.351584-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 12.09.17
Брой: 2017171
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ο.ΣΥ. Α.Ε. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Място на изпълнение: 182 33 Αθήνα
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Атина: Оборудване на подстанция

Външен ИН TED.349662-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31682540 45232220
Краен срок: 20.09.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 13.09.17
Брой: 2017170
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ανεξάρτητος Διαχείριστης Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Място на изпълнение: 104 43 Αθήνα
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Атина: Кабел за високо напрежение

Външен ИН TED.349663-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31321300 31321400 45232200 45314310
Краен срок: 21.09.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 21.09.17
Брой: 2017170
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Място на изпълнение: 104 43 Αθήνα
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

Външен ИН TED.344723-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50112000
Краен срок: 08.09.17
Краен срок за подаване на документи: 08.09.17
Брой: 2017167
Дата на изпращане на обявлението: 31.08.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Ασπρόπυργου
Очаквана цена: 241 935,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.344577-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09135100 09132100 09134100 09111400 09211000 03413000
Краен срок: 21.09.17 15:00
Брой: 2017167
Дата на изпращане на обявлението: 30.08.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Околна среда
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
Очаквана цена: 265 414,00 EUR

GR-Атина: Природен газ

Външен ИН TED.340707-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 20.09.17 15:00
Брой: 2017165
Дата на изпращане на обявлението: 29.08.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Πολεμική Αεροπορία — Υπηρεσία Προμηθειών
Място на изпълнение: 115 21 Αθήνα
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Скиматари: Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации

Външен ИН TED.338977-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 15.09.17 14:00
Брой: 2017164
Дата на изпращане на обявлението: 28.08.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
Място на изпълнение: 320 09 Σχηματάρι
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Атина: Медицинско оборудване

Външен ИН TED.338853-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33100000 39150000 33190000
Краен срок: 17.09.17
Брой: 2017164
Дата на изпращане на обявлението: 28.08.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δεπανομ Α.Ε.
Място на изпълнение: 115 21 Αθήνα
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Скиматари: Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации

Външен ИН TED.337169-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 15.09.17 14:00
Брой: 2017163
Дата на изпращане на обявлението: 25.08.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
Място на изпълнение: 320 09 Σχηματάρι
Очаквана цена: 0,00 EUR