Контакт

Обявления за Гърция

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Гърция, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Гърция, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Гърция www.promitheies.gr

28 680 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2868)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
GR-Атина: Телефонни комутатори 15.02.18 26.01.18 23:59 Aττική
Услуги по подвързване на печатни издания 08.02.18 14.02.18 15:00 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Услуги, свързани със селското стопанство 06.02.18 05.02.18 11:00 Βοιωτία
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали 01.02.18 15.02.18 14:00 Φλώρινα
Услуги по подвързване на печатни издания 31.01.18 07.02.18 15:00 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Твърди горива 31.01.18 19.02.18 Αιτωλοακαρνανία
GR-Атина: Военни каски 30.01.18 13.02.18 11:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Различно доставки 30.01.18 08.02.18 14:00 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Програмиране и софтуерни консултантски услуги 27.01.18 15.02.18 11:00 Aττική
Военни каски 26.01.18 07.02.18 11:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ

GR-Атина: Телефонни комутатори

Външен ИН TED.070976-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32543000
Краен срок: 26.01.18 23:59
Брой: 2018032
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.18
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Място на изпълнение: EL: Aττική
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по подвързване на печатни издания

Външен ИН TED.059462-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79971200
Краен срок: 14.02.18 15:00
Брой: 2018027
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Ν.Π.Δ.Δ. Εποπτευόμενος Φορέας Υπουργείου Παιδείας
Място на изпълнение: EL: Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани със селското стопанство

Външен ИН TED.055459-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 05.02.18 11:00
Краен срок за подаване на документи: 05.02.18
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.18
Основни дейности: Друго
Околна среда
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας - Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών
Място на изпълнение: EL: Βοιωτία
Очаквана цена: 322 670,00 EUR

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

Външен ИН TED.046855-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71322500 71311220
Краен срок: 15.02.18 14:00
Брой: 2018022
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.18
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εγνατία Οδός Α.Ε.
Място на изпълнение: EL: Φλώρινα
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по подвързване на печатни издания

Външен ИН TED.044670-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79971200
Краен срок: 07.02.18 15:00
Брой: 2018021
Дата на изпращане на обявлението: 29.01.18
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Ν.Π.Δ.Δ. Εποπτευόμενος Φορέας Υπουργείου Παιδείας
Място на изпълнение: EL: Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Твърди горива

Външен ИН TED.043568-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09110000 09100000
Краен срок: 19.02.18
Брой: 2018021
Дата на изпращане на обявлението: 29.01.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας
Място на изпълнение: EL: Αιτωλοακαρνανία
Очаквана цена: 214 206,00 EUR

GR-Атина: Военни каски

Външен ИН TED.042809-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35813000
Краен срок: 13.02.18 11:00
Брой: 2018020
Дата на изпращане на обявлението: 26.01.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.
Място на изпълнение: 172 36 Υμηττός
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.041561-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32323100 33172100 33152000 33182100 33195100 42931100 33141620 33192100
Краен срок: 08.02.18 14:00
Брой: 2018020
Дата на изпращане на обявлението: 26.01.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αρεταίειο Νοσοκομείο
Място на изпълнение: EL: Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

Външен ИН TED.040255-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72210000 72200000
Краен срок: 15.02.18 11:00
Брой: 2018019
Дата на изпращане на обявлението: 25.01.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. - Δ.Υ.Π.
Място на изпълнение: EL: Aττική
Очаквана цена: 0,00 EUR

Военни каски

Външен ИН TED.038197-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35813000
Краен срок: 07.02.18 11:00
Брой: 2018018
Дата на изпращане на обявлението: 24.01.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.
Очаквана цена: 9 072 000,00 EUR