Feedback

Tenders for Гърция

24 939 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2494)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 24.03.17 24.03.17 16:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Различно доставки 21.03.17 17.03.17 13:00 Aττική / Attiki
GR-Атина: Двигатели и части на двигатели за военни кораби 18.03.17 23.03.17 13:00 Aττική / Attiki
GR-Атина: Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради 18.03.17 24.03.17 14:30 Aττική / Attiki
Различно доставки 18.03.17 17.03.17 13:00 Aττική / Attiki
Разични услуги 17.03.17 24.03.17 08:00 Aττική / Attiki
Строителни и монтажни работи на автомагистрали 10.03.17 15.03.17 10:00 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
GR-Атина: Турбини и двигатели 02.03.17 08.03.17 09:30 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Съобщителна мрежа 02.03.17 13.03.17 11:00 Aττική / Attiki
Строителни и монтажни работи на автомагистрали 28.02.17 07.03.17 10:00 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.110741-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 24.03.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 23.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο
Място на изпълнение: Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο.
Очаквана цена: 538 956,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.103620-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 03221000 15111200 15322100 15312300 15541000 15411110 15131620 03142500 15811500 15811100 15300000 15331170 15851000 15221000 15861000 15981000 15982000
Краен срок: 17.03.17 13:00
Брой: 2017056
Дата на изпращане на обявлението: 17.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Καισαριανής
Място на изпълнение: GR: Attiki

GR-Атина: Двигатели и части на двигатели за военни кораби

Външен ИН TED.102573-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35521100
Краен срок: 23.03.17 13:00
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού, Διεύθυνση Προμηθειών, Τμήμα Προμηθειών μη Αμυντικού Υλικού
Място на изпълнение: GR: Attiki

GR-Атина: Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради

Външен ИН TED.102703-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50711000
Краен срок: 24.03.17 14:30
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»
Място на изпълнение: GR: Attiki

Различно доставки

Външен ИН TED.101402-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 03221000 15111200 15322100 15312300 15541000 15411110 15131620 03142500 15811500 15811100 15300000 15331170 15851000 15221000 15861000 15981000 15982000
Краен срок: 17.03.17 13:00
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Καισαριανής
Място на изпълнение: GR: Attiki
Очаквана цена: 299 554,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.100526-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50110000 50112000 50113000 50114000 50116200 50116500 34350000 34913000
Краен срок: 24.03.17 08:00
Брой: 2017054
Дата на изпращане на обявлението: 15.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Място на изпълнение: GR: Attiki
Очаквана цена: 350 806,00 EUR

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

Външен ИН TED.089394-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233110
Краен срок: 15.03.17 10:00
Брой: 2017049
Дата на изпращане на обявлението: 08.03.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εγνατία Οδός Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Thessaloniki

GR-Атина: Турбини и двигатели

Външен ИН TED.079720-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42110000
Краен срок: 08.03.17 09:30
Краен срок за подаване на документи: 02.03.17
Брой: 2017043
Дата на изпращане на обявлението: 01.03.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Място на изпълнение: 104 32 Αθήνα

Съобщителна мрежа

Външен ИН TED.079174-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32412000
Краен срок: 13.03.17 11:00
Брой: 2017043
Дата на изпращане на обявлението: 28.02.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Αττικό Μετρό Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Attiki

Строителни и монтажни работи на автомагистрали

Външен ИН TED.074423-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233110
Краен срок: 07.03.17 10:00
Брой: 2017041
Дата на изпращане на обявлението: 24.02.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εγνατία Οδός Α.Ε.
Място на изпълнение: GR: Thessaloniki