Контакт

Обявления за Гърция

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Гърция, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Гърция, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Гърция www.promitheies.gr

26 154 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2616)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Различно доставки 08.07.17 21.07.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 07.07.17 20.07.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Химически реактиви 05.07.17 14.07.17 15:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ

Различно доставки

Външен ИН TED.264713-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15800000 15411110 15511000 15511600 15612500 15811100 15321000
Краен срок: 21.07.17 15:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Κορυδαλλού
Очаквана цена: 50 523,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262693-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών/ Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων/ Τμήμα Προμηθειών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262692-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262691-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής — Γενική Διεύθυνση Οικονομικών — Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής — Τμήμα Προμηθειών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262690-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής — Γενική Διεύθυνση Οικονομικών — Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα — Τμήμα Προμηθειών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262689-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής/ Γενικη Διεύθυνση Οικονομικών/ Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών/ Τμήμα Προμηθειών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262688-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής/ Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262687-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών , Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.262686-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Очаквана цена: 0,00 EUR

Химически реактиви

Външен ИН TED.257862-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696300
Краен срок: 14.07.17 15:00
Краен срок за подаване на документи: 14.07.17
Брой: 2017126
Дата на изпращане на обявлението: 30.06.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
Място на изпълнение: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
Очаквана цена: 360 648,00 EUR