Контакт

Обявления за Гърция

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Гърция, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за Гърция на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.promitheies.gr/

25 203 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2521)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги на националната поща 14.04.17 18.04.17 Aττική / Attiki
IE-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound 12.04.17 12.04.17 17:00 ÖSTERREICH, BELGIQUE-BELGIË , BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ, ČESKÁ REPUBLIKA, DEUTSCHLAND , DANMARK, EESTI, ESPAÑA , SUOMI / FINLAND, FRANCE, Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Croatia, MAGYARORSZÁG, IRELAND, ITALIA , LIETUVA, LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ), LATVIJA, MALTA, NEDERLAND , POLSKA, PORTUGAL, ROMÂNIA, SVERIGE, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, UNITED KINGDOM
GR-Пирея: Автомобилни превозни средства със специална употреба 07.04.17 21.04.17 15:00 Aττική / Attiki
GR-Πολύγυρος: Смазочни масла и препарати 05.04.17 24.04.17 23:00 Χαλκιδική / Chalkidiki
Химически анализатор 05.04.17 07.04.17 10:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Биохимични анализатори 05.04.17 07.04.17 10:00 Aττική / Attiki
Сърдечни протези 05.04.17 23.04.17 15:00 Aττική / Attiki, Aττική / Attiki
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 29.03.17 20.04.17 18:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
Продукти на земеделието и градинарството 29.03.17 24.04.17 Greek / ΕΛΛΑΔΑ, UNITED KINGDOM
Вятърни турбогенератори 25.03.17 03.04.17 10:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Δωδεκάνησος / Dodekanisos

Услуги на националната поща

Външен ИН TED.142402-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64110000
Краен срок: 18.04.17
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Място на изпълнение: GR: Attiki
Очаквана цена: 170 000,00 EUR

IE-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound

Външен ИН TED.136290-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79315000 79311400 72314000 79310000
Краен срок: 12.04.17 17:00
Брой: 2017072
Дата на изпращане на обявлението: 07.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Място на изпълнение: BELGIQUE-BELGIË
BULGARIA
DANMARK
DEUTSCHLAND
EESTI
ELLADA
ESPAÑA
FRANCE
Hrvatska
IRELAND
ITALIA
KYPROS / KIBRIS
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
POLSKA
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVENIJA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SUOMI / FINLAND
SVERIGE
UNITED KINGDOM
ÖSTERREICH
ČESKÁ REPUBLIKA

GR-Пирея: Автомобилни превозни средства със специална употреба

Външен ИН TED.131064-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34144000 35720000 35412400
Краен срок: 21.04.17 15:00
Брой: 2017069
Дата на изпращане на обявлението: 05.04.17
Основни дейности: Друго
Обществен ред и сигурност
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών
Място на изпълнение: GR: Attiki

GR-Πολύγυρος: Смазочни масла и препарати

Външен ИН TED.127108-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09211000
Краен срок: 24.04.17 23:00
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Πολυγύρου
Място на изпълнение: GR: Chalkidiki

Химически анализатор

Външен ИН TED.127172-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 38434560
Краен срок: 07.04.17 10:00
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»
Очаквана цена: 192 189,00 EUR

Биохимични анализатори

Външен ИН TED.127173-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 38434500
Краен срок: 07.04.17 10:00
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»
Място на изпълнение: GR: Attiki
Очаквана цена: 669 640,00 EUR

Сърдечни протези

Външен ИН TED.126173-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33184300
Краен срок: 23.04.17 15:00
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ΓΝΑ Ιπποκράτειο
Място на изпълнение: GR: Attiki
GR: Attiki

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.117038-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 29.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 20.04.17 18:00
Брой: 2017062
Дата на изпращане на обявлението: 28.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Очаквана цена: 675 357,00 EUR

Продукти на земеделието и градинарството

Външен ИН TED.116312-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 03100000
Краен срок: 24.04.17
Брой: 2017062
Дата на изпращане на обявлението: 27.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: AHDB
Място на изпълнение: ELLADA
UNITED KINGDOM
Очаквана цена: 78 000,00 EUR

Вятърни турбогенератори

Външен ИН TED.112626-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31121330 31128000
Краен срок: 03.04.17 10:00
Брой: 2017060
Дата на изпращане на обявлението: 24.03.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε./ΔΥΠ
Място на изпълнение: GR: Dodekanisos
ELLADA