Контакт

Обявления за Хърватска

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Хърватска, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Хърватска, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Хърватска http://www.tenderi.hr/

18 209 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1821)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ 09.11.17 21.11.17 08:00 Varaždinska županija
Оборудване и материали за диагностика и радиодиагностика 09.11.17 17.11.17 Croatia
Услуги по безопасност 07.11.17 17.11.17 10:00 Croatia
Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на механична енергия 07.11.17 21.11.17 08:00 Croatia
Услуги по отстраняване на графити 07.11.17 14.11.17 13:00 Grad Zagreb
Услуги по миночистене 07.11.17 16.11.17 10:00 Croatia
Различно доставки 07.11.17 14.11.17 09:00 Croatia
Устройство за магнитен резонанс 07.11.17 16.11.17 10:00 Croatia
Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк 04.11.17 21.11.17 09:30 Grad Zagreb
Различно доставки 04.11.17 13.11.17 13:00 Šibensko-kninska županija

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

Външен ИН TED.447495-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71241000
Краен срок: 21.11.17 08:00
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Място на изпълнение: HR: Varaždinska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Оборудване и материали за диагностика и радиодиагностика

Външен ИН TED.446813-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33124000
Краен срок: 17.11.17
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Klinički bolnički centar Osijek
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по безопасност

Външен ИН TED.443524-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 79710000
Краен срок: 17.11.17 10:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zračna luka Dubrovnik d. o. o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на механична енергия

Външен ИН TED.443521-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 51120000
Краен срок: 21.11.17 08:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 02.11.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: HEP – Proizvodnja d.o.o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по отстраняване на графити

Външен ИН TED.443281-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90690000
Краен срок: 14.11.17 13:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по миночистене

Външен ИН TED.443284-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90523300
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatski centar za razminiranje
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.442552-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30211400 42962300 30230000 30232100 48822000 30213100
Краен срок: 14.11.17 09:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministarstvo unutarnjih poslova
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Устройство за магнитен резонанс

Външен ИН TED.442557-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33111610
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministarstvo zdravstva
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк

Външен ИН TED.440909-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50111000
Краен срок: 21.11.17 09:30
Брой: 2017212
Дата на изпращане на обявлението: 31.10.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.440355-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000 33162100 33168000 33124120 33162000 33192230 33192000
Краен срок: 13.11.17 13:00
Брой: 2017212
Дата на изпращане на обявлението: 31.10.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“, Knin
Място на изпълнение: HR: Šibensko-kninska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR