Контакт

Обявления за Хърватска

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Хърватска, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Хърватска, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Хърватска http://www.tenderi.hr/

17 543 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1755)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите 20.09.17 18.09.17 00:30 Grad Zagreb
Гориво за отопление 16.09.17 17.09.17 10:00 Osječko-baranjska županija
Строителен надзор по време на строителството 13.09.17 19.09.17 14:00 Croatia
HR-Загреб: Принадлежности за офиса 12.09.17 20.09.17 00:30 Grad Zagreb
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност 12.09.17 19.09.17 11:00 Croatia
Услуги по управление на компютърни системи 12.09.17 19.09.17 13:00 Croatia
Работи по поддръжане на пътища 12.09.17 18.09.17 14:00 Croatia
Работи по поддръжане на пътища 12.09.17 20.09.17 11:00 Croatia
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност 09.09.17 18.09.17 10:00 Croatia
Строителен надзор по време на строителството 09.09.17 19.09.17 10:00 Croatia

Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите

Външен ИН TED.369273-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50232000
Краен срок: 18.09.17 00:30
Брой: 2017180
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Гориво за отопление

Външен ИН TED.364182-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09135100
Краен срок: 17.09.17 10:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Osječko-baranjska županija
Място на изпълнение: HR: Osječko-baranjska županija
Очаквана цена: 6 128 000,00 HRK

Строителен надзор по време на строителството

Външен ИН TED.359083-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 19.09.17 14:00
Брой: 2017175
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

HR-Загреб: Принадлежности за офиса

Външен ИН TED.357315-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30192000
Краен срок: 20.09.17 00:30
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: 10020 Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

Външен ИН TED.356996-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79410000
Краен срок: 19.09.17 11:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по управление на компютърни системи

Външен ИН TED.357052-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72514000
Краен срок: 19.09.17 13:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Работи по поддръжане на пътища

Външен ИН TED.355774-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233141
Краен срок: 18.09.17 14:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Работи по поддръжане на пътища

Външен ИН TED.355800-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233141
Краен срок: 20.09.17 11:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

Външен ИН TED.354941-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79410000
Краен срок: 18.09.17 10:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителен надзор по време на строителството

Външен ИН TED.354940-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 19.09.17 10:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR