Контакт

Обявления за Хърватска

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Хърватска, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Хърватска, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Хърватска http://www.tenderi.hr/

16 737 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1674)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите 11.07.17 18.07.17 14:00 Grad Zagreb
Участие на експерти в съдебни спорове 08.07.17 19.07.17 13:30 Grad Zagreb
Пътни транспортни услуги 08.07.17 21.07.17 13:00 Šibensko-kninska županija
Различно доставки 08.07.17 17.07.17 13:00 Croatia
Мебелировка 08.07.17 18.07.17 13:30 Grad Zagreb
Разични услуги 07.07.17 17.07.17 10:00 Croatia
Консултантски услуги по управление на компютърни проекти 06.07.17 11.07.17 Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb
HR-Загреб: Услуги по събиране и доставяне на прането 05.07.17 20.07.17 Grad Zagreb
Електрическа енергия 05.07.17 14.07.17 09:00 Grad Zagreb
Контрол на строителните работи 05.07.17 17.07.17 14:00 Croatia

Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите

Външен ИН TED.266373-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71242000
Краен срок: 18.07.17 14:00
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 07.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Участие на експерти в съдебни спорове

Външен ИН TED.264264-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71319000
Краен срок: 19.07.17 13:30
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Пътни транспортни услуги

Външен ИН TED.264263-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 21.07.17 13:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Šibensko-kninska županija
Място на изпълнение: HR: Šibensko-kninska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.263644-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34100000 34115200 34136000 34136100 34111100 34113000 34113200
Краен срок: 17.07.17 13:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Мебелировка

Външен ИН TED.263638-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39100000
Краен срок: 18.07.17 13:30
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.261987-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72224000 72221000 48611000
Краен срок: 17.07.17 10:00
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Primorsko-goranska županija
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги по управление на компютърни проекти

Външен ИН TED.259373-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72224000
Краен срок: 11.07.17
Брой: 2017127
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Lučka uprava Rijeka
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
HR: Primorsko-goranska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

HR-Загреб: Услуги по събиране и доставяне на прането

Външен ИН TED.257997-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 98311000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017126
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Klinički bolnički centar Zagreb
Място на изпълнение: HR: 10000 Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електрическа енергия

Външен ИН TED.257654-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 14.07.17 09:00
Брой: 2017126
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.17
Основни дейности: Вода
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Varkom d. d.
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Контрол на строителните работи

Външен ИН TED.256670-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71247000
Краен срок: 17.07.17 14:00
Брой: 2017126
Дата на изпращане на обявлението: 30.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 3 500 000,00 HRK