Контакт

Обявления за Хърватска

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Хърватска, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Хърватска, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Хърватска http://www.tenderi.hr/

20 145 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2015)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Специализирани машини с употреба в селското или горското стопанство 17.04.18 17.04.18 10:00 Kontinentalna Hrvatska
Медицинско оборудване 14.04.18 23.04.18 10:00 Grad Zagreb
Услуги по обучение 13.04.18 23.04.18 10:00 Croatia
Месо 13.04.18 24.04.18 10:00 Croatia
Различно доставки 12.04.18 17.04.18 09:00 Zagrebačka županija
Оборудване за нефтени сондажи 12.04.18 19.04.18 13:00 Croatia
Услуги по обучение 12.04.18 20.04.18 10:00 Croatia
Инженерни услуги по проектиране и конструиране 12.04.18 23.04.18 10:00 Croatia
Услуги по ремонт и поддържане на асансьори 11.04.18 17.04.18 09:00 Primorsko-goranska županija
Записващи устройства с флашпамет 11.04.18 13.04.18 11:00 Croatia

Специализирани машини с употреба в селското или горското стопанство

Външен ИН TED.163929-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 16600000
Краен срок: 17.04.18 10:00
Брой: 2018074
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
Място на изпълнение: HR: Kontinentalna Hrvatska
Очаквана цена: 1 700 000,00 HRK

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.161926-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018073
Референтен номер: 2018/S 039-084641
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Klinika za dječje bolesti Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по обучение

Външен ИН TED.160430-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018072
Референтен номер: 2018/S 062-138147
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Месо

Външен ИН TED.159611-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 15110000
Краен срок: 24.04.18 10:00
Брой: 2018072
Референтен номер: 2018/S 051-112620
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.158214-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38424000 38421000 34144520 32234000 34144700
Краен срок: 17.04.18 09:00
Брой: 2018071
Референтен номер: 2018/S 036-079255
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.18
Основни дейности: Вода
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Място на изпълнение: HR: Zagrebačka županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Оборудване за нефтени сондажи

Външен ИН TED.158206-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 43132000
Краен срок: 19.04.18 13:00
Брой: 2018071
Референтен номер: 2018/S 053-118193
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.18
Основни дейности: Добив на газ и нефт
Официален език: HR
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: INA – Industrija nafte d.d.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по обучение

Външен ИН TED.157993-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.04.18 10:00
Брой: 2018071
Референтен номер: 2018/S 062-138147
Дата на изпращане на обявлението: 09.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Външен ИН TED.157996-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018071
Референтен номер: 2018/S 048-105700
Дата на изпращане на обявлението: 09.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

Външен ИН TED.155821-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 17.04.18 09:00
Брой: 2018070
Референтен номер: 2018/S 046-101069
Дата на изпращане на обявлението: 06.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Klinički bolnički centar Rijeka
Място на изпълнение: HR: Primorsko-goranska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Записващи устройства с флашпамет

Външен ИН TED.155061-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30233180
Краен срок: 13.04.18 11:00
Брой: 2018070
Референтен номер: 2018/S 048-104980
Дата на изпращане на обявлението: 09.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR