Feedback

Tenders for Испания

89 231 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 8924)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ES-Girona: Товарачни машини с челно товарене с обратна лопата (екскаватор) 17.02.17 20.02.17 14:00 Girona
ES-Мадрид: Услуги по оказване на техническа помощ 15.02.17 21.02.17 13:30 Madrid
Оборудване за сортиране на пощенски пратки 15.02.17 16.02.17 18:00 Madrid
ES-Мадрид: Електрическа енергия 14.02.17 15.02.17 14:00 COMUNIDAD DE MADRID
ES-Мадрид: Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи 14.02.17 17.02.17 13:30 Madrid
Ethernet мрежа 10.02.17 20.02.17 11:00 Barcelona
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съдебни сгради 10.02.17 10.02.17 10:00 País Vasco, Vizcaya
Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки 09.02.17 17.02.17 ESPAÑA , SUOMI / FINLAND, Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Aττική / Attiki, ROMÂNIA
ES-Мадрид: Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи 08.02.17 10.02.17 13:30 Madrid
ES-Мадрид: Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи 08.02.17 10.02.17 13:30 Madrid

ES-Girona: Товарачни машини с челно товарене с обратна лопата (екскаватор)

Външен ИН TED.062175-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 43251000
Краен срок: 20.02.17 14:00
Брой: 2017034
Дата на изпращане на обявлението: 14.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Diputació de Girona
Място на изпълнение: ES: 17004 Girona

ES-Мадрид: Услуги по оказване на техническа помощ

Външен ИН TED.058974-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71356200
Краен срок: 21.02.17 13:30
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 10.02.17
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena, S.A.
Място на изпълнение: ES: 28042 Madrid

Оборудване за сортиране на пощенски пратки

Външен ИН TED.057722-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30132100
Краен срок: 16.02.17 18:00
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 10.02.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: ES
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Място на изпълнение: ES: Madrid

ES-Мадрид: Електрическа енергия

Външен ИН TED.056982-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 15.02.17 14:00
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.17
Основни дейности: Вода
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Място на изпълнение: ES: COMUNIDAD DE MADRID

ES-Мадрид: Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи

Външен ИН TED.056981-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38581000
Краен срок: 17.02.17 13:30
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.17
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena, S.A.
Място на изпълнение: ES: 28042 Madrid

Ethernet мрежа

Външен ИН TED.051886-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32415000
Краен срок: 20.02.17 11:00
Брой: 2017029
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Място на изпълнение: ES: Barcelona

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съдебни сгради

Външен ИН TED.051467-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45216112
Краен срок: 10.02.17 10:00
Брой: 2017029
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Director de Servicios del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno
Място на изпълнение: ES: País Vasco
ES: Vizcaya

Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

Външен ИН TED.050219-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 73200000
Краен срок: 17.02.17
Брой: 2017028
Дата на изпращане на обявлението: 04.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Center for Security Studies (KEMEA)
Място на изпълнение: GR: Attiki
ELLADA
ESPAÑA
ROMANIA
SUOMI / FINLAND

ES-Мадрид: Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи

Външен ИН TED.048929-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38581000
Краен срок: 10.02.17 13:30
Краен срок за подаване на документи: 10.02.17
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena, S.A.
Място на изпълнение: ES: 28042 Madrid

ES-Мадрид: Оборудване за сканиране, предназначено за проверка на багажи

Външен ИН TED.048927-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38581000
Краен срок: 10.02.17 13:30
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena, S.A.
Място на изпълнение: ES: 28042 Madrid