Контакт

Обявления за Испания

Следващите резултати са за обществени поръчки в Испания, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Испания публикувани на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.licitaciones.es/

96 725 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 9673)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ES-Барселона: Производство на прототипи на опорите на система за охлаждане на защитното покритие на колектора и нанасяне на защитни покрития върху различни артикули 27.05.17 26.05.17 Barcelona
ES-Мадрид: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 20.05.17 18.05.17 14:00 Madrid
ES-La Laguna: Радиоизотопи 20.05.17 19.05.17 Tenerife
Далекосъобщителни услуги 20.05.17 23.05.17 19:00 Barcelona
Военни транспортни средства и части за тях 17.05.17 26.05.17 Madrid
Далекосъобщителни услуги 17.05.17 26.05.17 14:00 Navarra
Услуги по ремонт и поддръжка 17.05.17 22.05.17 Cataluña
Услуги по ремонт и поддръжка 17.05.17 22.05.17 CANARIAS
Фармацевтични продукти 13.05.17 23.05.17 14:00 Madrid
Услуги по професионално обучение 13.05.17 22.05.17 Barcelona

ES-Барселона: Производство на прототипи на опорите на система за охлаждане на защитното покритие на колектора и нанасяне на защитни покрития върху различни артикули

Външен ИН TED.200023-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 27.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 44113330 42152200
Краен срок: 26.05.17
Брой: 2017101
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (‘Fusion for Energy’)
Място на изпълнение: ES: 08019 Barcelona (Barcelona)

ES-Мадрид: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.192569-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90910000 90911200
Краен срок: 18.05.17 14:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 17.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
Място на изпълнение: ES: Madrid

ES-La Laguna: Радиоизотопи

Външен ИН TED.192413-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09344000
Краен срок: 19.05.17
Краен срок за подаване на документи: 19.05.17
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 17.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Complejo Hospitalario Universitario de Canarias
Място на изпълнение: ES: Tenerife

Далекосъобщителни услуги

Външен ИН TED.192075-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64200000 64210000
Краен срок: 23.05.17 19:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ayuntamiento de Ripollet
Място на изпълнение: ES: Barcelona

Военни транспортни средства и части за тях

Външен ИН TED.184753-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35400000
Краен срок: 26.05.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico
Място на изпълнение: ES: Madrid

Далекосъобщителни услуги

Външен ИН TED.184775-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 26.05.17 14:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 12.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Gerencia de Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 21
Място на изпълнение: ES: Navarra

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.184399-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 22.05.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 12.05.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: ES
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 1 521 710,00 EUR

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.184395-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 22.05.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 12.05.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: ES
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 449 110,00 EUR

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.182130-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 23.05.17 14:00
Краен срок за подаване на документи: 23.05.17
Брой: 2017092
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Servicio Madrileño de Salud — Hospital Universitario 12 de Octubre
Място на изпълнение: ES: Almacenes del Servicio de Farmacia del Hospital Un
Очаквана цена: 2 053 105,00 EUR

Услуги по професионално обучение

Външен ИН TED.182193-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 22.05.17
Краен срок за подаване на документи: 22.05.17
Брой: 2017092
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona
Място на изпълнение: ES: Provincia de Barcelona.
Очаквана цена: 74 300,00 EUR