Контакт

Обявления за Испания

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Испания, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Испания, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Испания http://www.licitaciones.es/

119 436 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 11944)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 09.02.18 06.02.18 17:00 Madrid
Разични услуги 08.02.18 19.02.18 Gran Canaria
ES-Santander: Камиони с повдигаща се платформа 08.02.18 13.02.18 13:00 Cantabria
Услуги по обработка и складиране на товари 08.02.18 08.02.18 00:30 Vizcaya
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 07.02.18 16.02.18 13:00 Cádiz
Автобуси с нископоставен под 07.02.18 19.02.18 14:00 Asturias
Противопожарно оборудване 07.02.18 19.02.18 09:13 Valencia / València
Строителен надзор 06.02.18 06.02.18 Huesca
Различно доставки 06.02.18 16.02.18 Madrid
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни тръбопроводи 02.01.14 14.02.14 13:00 COMUNIDAD DE MADRID

Разични услуги

Външен ИН TED.061604-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 79710000 50610000 79711000 98341130
Краен срок: 06.02.18 17:00
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
Място на изпълнение: ES: Madrid
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.059521-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79713000 79714000 79710000 32235000 98341140 79711000
Краен срок: 19.02.18
Брой: 2018027
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 0,00 EUR

ES-Santander: Камиони с повдигаща се платформа

Външен ИН TED.059795-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34142100
Краен срок: 13.02.18 13:00
Краен срок за подаване на документи: 13.02.18
Брой: 2018027
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ayuntamiento de Santander
Място на изпълнение: ES: 39002 Santander
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по обработка и складиране на товари

Външен ИН TED.059045-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 63100000
Краен срок: 08.02.18 00:30
Брой: 2018027
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: BEC – Bilbao Exhibition Centre, S.A.
Място на изпълнение: ES: Bizkaia
Очаквана цена: 660 000,00 EUR

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.057689-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 16.02.18 13:00
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Diputación Provincial de Cádiz Diputación Provincial de Cádiz, Registro Especial de Proposiciones
Място на изпълнение: ES: Cádiz y El Puerto de Santa María.
Очаквана цена: 1 481 010,00 EUR

Автобуси с нископоставен под

Външен ИН TED.056129-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34121400
Краен срок: 19.02.18 14:00
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A. (EMTUSA)
Място на изпълнение: ES: Asturias
Очаквана цена: 940 000,00 EUR

Противопожарно оборудване

Външен ИН TED.056212-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35111000
Краен срок: 19.02.18 09:13
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Junta de Gobierno del Ajuntament de València
Място на изпълнение: ES: Valencia/València
Очаквана цена: 353 998,00 EUR

Строителен надзор

Външен ИН TED.054797-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 06.02.18
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Dirección General del Agua, Subdirección General de Programación Económica
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.053581-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72267000 48820000 48000000 72262000 30200000 72263000 72210000
Краен срок: 16.02.18
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Entidad Pública Empresarial Red.es
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни тръбопроводи

Външен ИН TED.001074-2014
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
Краен срок: 14.02.14 13:00
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 30.12.13
Основни дейности: Вода
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Място на изпълнение: ES: COMUNIDAD DE MADRID
Очаквана цена: 0,00 EUR