Контакт

Обявления за Латинска Америка

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Латинска Америка, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Латинска Америка, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Колумбия www.licitacionescolombia.co

644 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 65)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
BEI - Adecuación del sistema de alimentación eléctrica líneas D y C (AR-Buenos Aires) 28.11.17 15.12.17 11:00 Argentina
BEI - Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación (PACE) Sarmiento Etapa 2 (AR-Buenos Aires) 28.11.17 18.12.17 11:00 Argentina
HN-Тегусигалпа: ИСР – Логистични услуги за форуми, семинари, заседания и мероприятия на Eurosan 07.11.17 11.12.17 Honduras
BEI - Servicios de consultoría en orden a la supervisión de obras viarias (BO-La Paz) 11.11.17 18.12.17 Bolivia
BEI - Construcción y rehabilitación de carreteras (BO-La Paz) 11.11.17 18.12.17 Bolivia
BEI - Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación (PACE) Sarmiento Etapa 2 (AR-Buenos Aires) 17.10.17 24.11.17 11:00 Argentina
BEI - Construcción de sistemas de abastecimiento de agua (NI-Managua) 06.10.17 25.10.17 14:00 Nicaragua
BEI - Construcción de sistemas de abastecimiento de agua (NI-Managua) 06.10.17 03.11.17 10:00 Nicaragua
BEI - Rehabilitación de las redes de abastecimiento de agua (NI-Managua) 06.10.17 07.11.17 10:00 Nicaragua
BEI - Adecuación del sistema de alimentación eléctrica líneas D y C (AR-Buenos Aires) 05.10.17 30.11.17 11:00 Argentina

BEI - Adecuación del sistema de alimentación eléctrica líneas D y C (AR-Buenos Aires)

Външен ИН TED.474400-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232200 30237280
Краен срок: 15.12.17 11:00
Брой: 2017228
Дата на изпращане на обявлението: 23.11.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE)
Място на изпълнение: Buenos Aires (CABA)
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación (PACE) Sarmiento Etapa 2 (AR-Buenos Aires)

Външен ИН TED.474401-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45234122
Краен срок: 18.12.17 11:00
Брой: 2017228
Дата на изпращане на обявлението: 23.11.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE)
Място на изпълнение: Buenos Aires CABA
Очаквана цена: 0,00 EUR

HN-Тегусигалпа: ИСР – Логистични услуги за форуми, семинари, заседания и мероприятия на Eurosan

Външен ИН TED.441734-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79950000 79952000
Краен срок: 11.12.17
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 26.10.17
Официален език: ES
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: Secretaría de Coordinación General de Gobierno, representada por la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional — UTSAN
Място на изпълнение: Tegucigalpa
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Servicios de consultoría en orden a la supervisión de obras viarias (BO-La Paz)

Външен ИН TED.450643-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71520000 71356200
Краен срок: 18.12.17
Брой: 2017217
Дата на изпращане на обявлението: 06.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Administradora Boliviana de Carreteras
Място на изпълнение: La Paz
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Construcción y rehabilitación de carreteras (BO-La Paz)

Външен ИН TED.450642-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233120 45233142
Краен срок: 18.12.17
Брой: 2017217
Дата на изпращане на обявлението: 06.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Administradora Boliviana de Carreteras
Място на изпълнение: La Paz
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación (PACE) Sarmiento Etapa 2 (AR-Buenos Aires)

Външен ИН TED.408697-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45234122
Краен срок: 24.11.17 11:00
Брой: 2017199
Дата на изпращане на обявлението: 11.10.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE)
Място на изпълнение: Buenos Aires CABA
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Construcción de sistemas de abastecimiento de agua (NI-Managua)

Външен ИН TED.392555-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45240000
Краен срок: 25.10.17 14:00
Брой: 2017192
Дата на изпращане на обявлението: 02.10.17
Основни дейности: Вода
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)
Място на изпълнение: Managua
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Construcción de sistemas de abastecimiento de agua (NI-Managua)

Външен ИН TED.392554-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45240000
Краен срок: 03.11.17 10:00
Брой: 2017192
Дата на изпращане на обявлението: 02.10.17
Основни дейности: Вода
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)
Място на изпълнение: Managua
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Rehabilitación de las redes de abastecimiento de agua (NI-Managua)

Външен ИН TED.392553-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.10.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 07.11.17 10:00
Брой: 2017192
Дата на изпращане на обявлението: 02.10.17
Основни дейности: Вода
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)
Място на изпълнение: Managua
Очаквана цена: 0,00 EUR

BEI - Adecuación del sistema de alimentación eléctrica líneas D y C (AR-Buenos Aires)

Външен ИН TED.390541-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.10.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232200 30237280
Краен срок: 30.11.17 11:00
Брой: 2017191
Дата на изпращане на обявлението: 02.10.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE)
Място на изпълнение: Buenos Aires (CABA)
Очаквана цена: 0,00 EUR