Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 689 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 869)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари 18.11.17 21.11.17 11:00 Macedonia
Оборудване за пътна поддръжка 11.11.17 21.11.17 10:00 Macedonia
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 10.11.17 20.11.17 Macedonia
MK-Скопие: Строителни и монтажни работи 09.11.17 20.11.17 10:00 Macedonia
Бутилки за дихателни апарати 08.11.17 20.11.17 10:00 Macedonia
MK-Скопие: Строителни и монтажни работи 07.11.17 13.11.17 10:00 Macedonia
Различно доставки 07.11.17 17.11.17 MK002
Различно доставки 07.11.17 21.11.17 Macedonia
Зъболекарски консумативи 04.11.17 13.11.17 10:00 Macedonia
Софтуерни пакети за бази данни 04.11.17 21.11.17 10:00 Macedonia

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

Външен ИН TED.462789-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 18000000
Краен срок: 21.11.17 11:00
Брой: 2017222
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Оборудване за пътна поддръжка

Външен ИН TED.452546-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34921000
Краен срок: 21.11.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 15.11.17
Брой: 2017217
Дата на изпращане на обявлението: 10.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JP Makedonijapat — Skopje
Място на изпълнение: Supply of spare parts place of delivery of goods m
Очаквана цена: 6 800 000,00 MKD

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.450544-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 20.11.17
Брой: 2017216
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: PHI Clinical Hospital Tetovo
Място на изпълнение: Hospital pharmacy PHI Clinical Hospital of Tetovo.
Очаквана цена: 4 484 100,00 MKD

MK-Скопие: Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.448045-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.11.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 06.11.17
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of transport and comunication — Macedonia
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Бутилки за дихателни апарати

Външен ИН TED.445972-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44611200
Краен срок: 20.11.17 10:00
Брой: 2017214
Дата на изпращане на обявлението: 31.10.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: 80 breathalysers and 30000 disposable breathalyser mouthpices
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 81 300,00 EUR

MK-Скопие: Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.443987-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 13.11.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of transport and comunication — Macedonia
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.443988-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31700000 31300000 31400000 31500000
Краен срок: 17.11.17
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 04.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: KJP Vodovod Kochani
Място на изпълнение: MK: Источен (Istočen)
Очаквана цена: 5 227 500,00 MKD

Различно доставки

Външен ИН TED.443990-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 15511000 15551000 15544000 15500000
Краен срок: 21.11.17
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 06.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Drzaven Studentski Dom ‘Skopje’
Очаквана цена: 0,00 EUR

Зъболекарски консумативи

Външен ИН TED.441600-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33141800
Краен срок: 13.11.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 13.11.17
Брой: 2017212
Дата на изпращане на обявлението: 02.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Health Institution Health Center of Skopje
Очаквана цена: 4 000 000,00 MKD

Софтуерни пакети за бази данни

Външен ИН TED.441605-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48611000
Краен срок: 21.11.17 10:00
Брой: 2017212
Дата на изпращане на обявлението: 02.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Социална защита
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Pension and Disability Insurance Fund of Macedonia
Място на изпълнение: PDIFM and the service provider.
Очаквана цена: 5 400 000,00 MKD