Feedback

Tenders for Македония

6 897 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 690)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Табла с надписи или принадлежности 15.02.17 14.02.17 11:30 Macedonia
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 15.02.17 22.02.17 10:00 Macedonia
Различно доставки 14.02.17 21.02.17 15:30 Macedonia
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 07.02.17 06.02.17 09:00 Macedonia
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 07.02.17 06.02.17 10:00 Macedonia
Различно доставки 07.02.17 14.02.17 15:30 Macedonia
Различно доставки 07.02.17 14.02.17 15:30 Macedonia
Различно доставки 07.02.17 15.02.17 15:30 Macedonia
Пътни транспортни услуги 07.02.17 20.02.17 11:00 Macedonia
Строителни и монтажни работи 07.02.17 21.02.17 10:00 Macedonia

Табла с надписи или принадлежности

Външен ИН TED.059003-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30195300
Краен срок: 14.02.17 11:30
Краен срок за подаване на документи: 14.02.17
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD MEPSO, Electricity Transmission System Operator of Macedonia

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.059005-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 22.02.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 16.02.17
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Kindergarten ‘Veseli Cvetovi’ Delcevo
Място на изпълнение: Public Institution Kindergarten Veseli Cvetovi, De
Очаквана цена: 97 560,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.057038-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000 33100000 33140000
Краен срок: 21.02.17 15:30
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 10.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Institution in the field of healthcare for the needs of the public health institutions, university clinics, institute and emergency ward — Skopje
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.046835-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 06.02.17 09:00
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: University Clinic for infectious diseases and febril conditions –Skopje
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 273 673,00 EUR

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.046836-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 06.02.17 10:00
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: University Clinic for infectious diseases and febril conditions – Skopje
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 96 458,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.046843-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000 33100000 33140000
Краен срок: 14.02.17 15:30
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Institution in the field of healthcare for the needs of the public health institutions, university clinics, institute and emergency ward — Skopje
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija

Различно доставки

Външен ИН TED.046840-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000 33100000 33140000
Краен срок: 14.02.17 15:30
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Institution in the field of healthcare for the needs of the public health institutions, university clinics, institute and emergency ward — Skopje
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija

Различно доставки

Външен ИН TED.046841-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000 33100000 33140000
Краен срок: 15.02.17 15:30
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Institution in the field of healthcare for the needs of the public health institutions, university clinics, institute and emergency ward — Skopje
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija

Пътни транспортни услуги

Външен ИН TED.046846-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.02.17 11:00
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Defence
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 4 761 905,00 MKD

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.046839-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 21.02.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Opstina Centar — Skopje
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 16 949 152,00 MKD