Контакт

Обявления за Македония

Следващите резултати са за обществени поръчки в Македония, публикувани на български език.

7 532 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 754)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Фармацевтични продукти 24.05.17 26.05.17 15:30 Macedonia
Хляб 18.05.17 23.05.17 15:30 Macedonia
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 18.05.17 25.05.17 11:00 Macedonia
MK-Скопие: Регулиращи клапани 12.05.17 25.05.17 Macedonia
MK-Скопие: Информационни системи и сървъри 11.05.17 16.05.17 Macedonia
Печатни материали и свързани с тях продукти 11.05.17 16.05.17 11:00 Macedonia
Лабораторни реактиви 11.05.17 25.05.17 10:00 Macedonia
Строителни и монтажни работи 10.05.17 19.05.17 15:30 Macedonia
Услуги по подготовка и изготвяне на документи 10.05.17 25.05.17 11:00 MK00
Информационни системи и сървъри 10.05.17 16.05.17 Macedonia

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.197533-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 26.05.17 15:30
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 21.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Health Institute University Digestive Surgery Clinic
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 78 652,00 MKD

Хляб

Външен ИН TED.188114-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15811100 15612100
Краен срок: 23.05.17 15:30
Брой: 2017095
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Drzaven Studentski Dom ‘Skopje’

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.188108-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 25.05.17 11:00
Брой: 2017095
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 65 040,00 EUR

MK-Скопие: Регулиращи клапани

Външен ИН TED.181144-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42131142 42132110
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Брой: 2017091
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija — Skopje
Място на изпълнение: 1000 Skopje

MK-Скопие: Информационни системи и сървъри

Външен ИН TED.179267-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48800000
Краен срок: 16.05.17
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 09.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Customs Administration of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: 1000 Skopje

Печатни материали и свързани с тях продукти

Външен ИН TED.179263-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 22000000
Краен срок: 16.05.17 11:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 09.05.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 113 821,00 EUR

Лабораторни реактиви

Външен ИН TED.179270-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 25.05.17 10:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: PHI University Clinic of endocrinology, diabetes and metabolic disorder Skopje

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.175723-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000 50000000
Краен срок: 19.05.17 15:30
Брой: 2017089
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: University clinic of pediatric surgery
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 4 000 000,00 MKD

Услуги по подготовка и изготвяне на документи

Външен ИН TED.175722-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 25.05.17 11:00
Брой: 2017089
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: NI Ohrid Summer Festival
Място на изпълнение: MK: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 8 000 000,00 MKD

Информационни системи и сървъри

Външен ИН TED.175728-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48800000
Краен срок: 16.05.17
Брой: 2017089
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Customs Administration of the Republic of Macedonia Ministry of Finance- Public Procurement Bureau Ministry of Finance- Public Procurement Bureau
Място на изпълнение: Customs Administration of the Republic of Macedoni
Очаквана цена: 3 559 322,00 MKD