Feedback

Tenders for Македония

7 078 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 708)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Детективски и охранителни услуги 14.03.17 22.03.17 11:00 Macedonia
Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите 11.03.17 23.03.17 10:00 Macedonia
Нефтопроводи 10.03.17 23.03.17 Macedonia
ЕБВР - Проект за модернизация M-NAV - Подкрепа за реализиране на проект за Отдела по изпълнение на проекти (MK-Илинден) 09.03.17 24.03.17 14:00 Macedonia
Различни строителни дейности 08.03.17 09.03.17 15:30 Macedonia
Гуми (клейове) 08.03.17 15.03.17 Macedonia
Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно 08.03.17 24.03.17 10:00 Macedonia
Строителни и монтажни работи 07.03.17 23.03.17 13:00 Macedonia
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици 07.03.17 24.03.17 09:00 Macedonia
Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка 07.03.17 21.03.17 14:00 Macedonia

Детективски и охранителни услуги

Външен ИН TED.095295-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79700000
Краен срок: 22.03.17 11:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Място на изпълнение: Directorate for TIDZ, TIDZ Skopje 1 and TIDZ Skopj
Очаквана цена: 4 200 000,00 MKD

Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите

Външен ИН TED.093185-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71242000
Краен срок: 23.03.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Municipality of Kisela Voda
Очаквана цена: 3 389 830,00 MKD

Нефтопроводи

Външен ИН TED.091152-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44161000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Брой: 2017049
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija — Skopje
Място на изпълнение: MPC Bitola.
Очаквана цена: 170 813,00 EUR

ЕБВР - Проект за модернизация M-NAV - Подкрепа за реализиране на проект за Отдела по изпълнение на проекти (MK-Илинден)

Външен ИН TED.087553-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 72224000
Краен срок: 24.03.17 14:00
Брой: 2017048
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: M-NAV AD Skopje
Място на изпълнение: 1041 Ilinden

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.087423-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30200000 30213000 48820000 30232110 30216110 30213100
Краен срок: 09.03.17 15:30
Брой: 2017047
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of interior of R. Macedonia
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija
Очаквана цена: 243 902,00 EUR

Гуми (клейове)

Външен ИН TED.087433-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 03420000
Краен срок: 15.03.17
Брой: 2017047
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija — Skopje
Място на изпълнение: Warehouse of TPP Bitola.

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно

Външен ИН TED.087444-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 55000000
Краен срок: 24.03.17 10:00
Брой: 2017047
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ss. Cyril and Methodius University Skopje

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.085495-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 23.03.17 13:00
Брой: 2017046
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: City of Skopje
Очаквана цена: 49 556 699,00 MKD

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

Външен ИН TED.085494-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 24.03.17 09:00
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Брой: 2017046
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Municipality Gjorce Petrov
Място на изпълнение: Urban part of the Gjorce Petrov Municipality.
Очаквана цена: 206 697,00 EUR

Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка

Външен ИН TED.085497-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79620000
Краен срок: 21.03.17 14:00
Брой: 2017046
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JKP Komunalec Prilep
Място на изпълнение: JKP Komunalec Prilep.
Очаквана цена: 6 000 000,00 MKD