Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

8 288 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 829)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Маслени филтри 22.09.17 21.09.17 10:00 MK002
MK-Скопие: Строителни и монтажни работи 16.09.17 19.09.17 13:00 Macedonia
Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване 13.09.17 20.09.17 09:00 Macedonia
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения 09.09.17 18.09.17 Macedonia
Услуги на обществения пътен транспорт 08.09.17 21.09.17 15:30 Macedonia
Различно доставки 07.09.17 05.09.17 10:00 Macedonia
Различно доставки 07.09.17 05.09.17 15:30 Macedonia
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 05.09.17 06.09.17 Macedonia
Химически продукти 05.09.17 12.09.17 11:00 Macedonia
Лепила 05.09.17 14.09.17 Macedonia

Маслени филтри

Външен ИН TED.374032-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42913300 34330000
Краен срок: 21.09.17 10:00
Брой: 2017182
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JPISAR35
Място на изпълнение: MK: Источен (Istočen)
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.365657-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 19.09.17 13:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: City of Skopje
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване

Външен ИН TED.359726-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50421000
Краен срок: 20.09.17 09:00
Брой: 2017175
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: PHI City General Hospιtal ‘8-mi Septemvri’ — Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения

Външен ИН TED.355506-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45212200
Краен срок: 18.09.17
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Municipality of Karpos
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на обществения пътен транспорт

Външен ИН TED.353531-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 21.09.17 15:30
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: SOU ‘Naum Naumovski-Borche’-Probishtip
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.351597-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000 33100000 33140000
Краен срок: 05.09.17 10:00
Брой: 2017171
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Institution in the field of healthcare for the needs of the public health institutions, university clinics, institute and emergency ward — Skopje
Място на изпълнение: At the above stated address.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.351598-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000 33600000 33690000
Краен срок: 05.09.17 15:30
Брой: 2017171
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Institution in the field of healthcare for the needs of the public health institutions, university clinics, institute and emergency ward — Skopje
Място на изпълнение: Clinical Pharmacy.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.348001-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 06.09.17
Брой: 2017169
Дата на изпращане на обявлението: 01.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JZU UK za drzavna kardiohirurgija
Очаквана цена: 7 000 000,00 MKD

Химически продукти

Външен ИН TED.347996-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 24000000
Краен срок: 12.09.17 11:00
Брой: 2017169
Дата на изпращане на обявлението: 01.09.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Лепила

Външен ИН TED.347998-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 24910000
Краен срок: 14.09.17
Брой: 2017169
Дата на изпращане на обявлението: 01.09.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija — Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR