Контакт

Обявления за Македония

Следващите резултати са за обществени поръчки в Македония, публикувани на български език.

7 319 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 732)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 15.04.17 19.04.17 10:00 Macedonia
Различно доставки 06.04.17 19.04.17 10:00 Macedonia
Ортопедични имплантанти 06.04.17 19.04.17 13:00 MK003
Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели 06.04.17 20.04.17 Macedonia
Разни медикаменти 06.04.17 24.04.17 13:00 MK003
Различно доставки 05.04.17 18.04.17 10:00 MK002
Различно доставки 05.04.17 19.04.17 11:00 Macedonia
Услуги по ремонт и поддръжка 05.04.17 20.04.17 10:00 Macedonia
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 05.04.17 20.04.17 Macedonia
Различно доставки 04.04.17 13.04.17 10:00 MK002

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ

Външен ИН TED.146481-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72250000
Краен срок: 19.04.17 10:00
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: National Bank of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija

Различно доставки

Външен ИН TED.129593-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000 15600000 15100000 15200000 15300000 15400000 15800000 15900000
Краен срок: 19.04.17 10:00
Брой: 2017068
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Orce Nikolov Public Instituution Municipal
Място на изпълнение: Karposovo Vostanie Str. 1, Skopje, Macedonia.
Очаквана цена: 6 000 000,00 MKD

Ортопедични имплантанти

Външен ИН TED.129592-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33183100
Краен срок: 19.04.17 13:00
Краен срок за подаване на документи: 19.04.17
Брой: 2017068
Дата на изпращане на обявлението: 04.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju „Sv Erazmo” – Ohrid, R. Makedonija
Място на изпълнение: MK: Jugozapaden
Очаквана цена: 126 829,00 EUR

Механични резервни части, с изключение на двигатели и части за двигатели

Външен ИН TED.129594-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34320000
Краен срок: 20.04.17
Брой: 2017068
Дата на изпращане на обявлението: 04.04.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Enterprice Parks and Greenery Skopje
Място на изпълнение: PE Parks and Greenery Blvd.104 Skopje with parity
Очаквана цена: 6 500 000,00 MKD

Разни медикаменти

Външен ИН TED.129591-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 24.04.17 13:00
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Брой: 2017068
Дата на изпращане на обявлението: 04.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju „Sv Erazmo” – Ohrid, R. Makedonija
Място на изпълнение: MK: Jugozapaden
Очаквана цена: 59 669,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.127551-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90713100 44523300 44163100
Краен срок: 18.04.17 10:00
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JPISAR35
Място на изпълнение: MK: Istočen

Различно доставки

Външен ИН TED.127553-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15982000 15910000 15980000
Краен срок: 19.04.17 11:00
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Околна среда
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Cistota i zelenilo
Място на изпълнение: Kumanovo, Macedonia.

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.127552-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 20.04.17 10:00
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski
Място на изпълнение: Poranešnata jugoslovenska Republika Makedonija

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.127556-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 20.04.17
Краен срок за подаване на документи: 14.04.17
Брой: 2017067
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Municipality of Probistip
Очаквана цена: 3 847 468,00 MKD

Различно доставки

Външен ИН TED.125395-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232420 45232440 44163100 44163130 44162400 44133000
Краен срок: 13.04.17 10:00
Брой: 2017066
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JPISAR35
Място на изпълнение: MK: Istočen