Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 404 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 941)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
MK-Gevgelija: Оборудване за водоразпределителните мрежи 20.02.18 11.01.18 Macedonia
MK-Скопие: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници 10.02.18 17.01.18 10:00 Macedonia
MK-Скопие: Материали, използвани в строителството на железопътни линии 09.02.18 16.01.18 11:00 Macedonia
MK-Скопие: Лагери 08.02.18 19.02.18 09:30 Macedonia
Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции 07.02.18 12.02.18 14:00 Macedonia
MK-Скопие: Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за проверка 07.02.18 15.11.17 Macedonia
MK-Скопие: Моторни превозни средства 06.02.18 24.01.18 13:00 Macedonia
MK-Скопие: Фотокопирни машини 06.02.18 17.01.18 14:00 MK008
Лабораторни реактиви 06.02.18 14.02.18 10:00 Macedonia
Строителни и монтажни работи 06.02.18 16.02.18 13:00 Macedonia

MK-Gevgelija: Оборудване за водоразпределителните мрежи

Външен ИН TED.077645-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39370000
Краен срок: 11.01.18
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 16.02.18
Основни дейности: Друго
Обществени дейности
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JPKD Komunalec Gevgelija
Място на изпълнение: 1480 Gevgelija
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

Външен ИН TED.064171-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09000000
Краен срок: 17.01.18 10:00
Краен срок за подаване на документи: 17.01.18
Брой: 2018029
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Service for General and Common Affairs of the Government of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Материали, използвани в строителството на железопътни линии

Външен ИН TED.062268-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34946100
Краен срок: 16.01.18 11:00
Краен срок за подаване на документи: 16.01.18
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Enterprise Macedonian Railways Infrastructure - Skopje
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Лагери

Външен ИН TED.060001-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44440000 43640000 43600000
Краен срок: 19.02.18 09:30
Брой: 2018027
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija - Skopje
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Външен ИН TED.057946-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 63000000
Краен срок: 12.02.18 14:00
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: SOZU Kuzman Sapkarev Bitola
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за проверка

Външен ИН TED.057955-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50413000
Краен срок: 15.11.17
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Agency for Real Estate Cadastre
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Моторни превозни средства

Външен ИН TED.055652-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 24.01.18 13:00
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Central Register of Republic of Macedonia
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Фотокопирни машини

Външен ИН TED.055653-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30121100 30125120 30232110 30232120 38652120 30216110 32552100
Краен срок: 17.01.18 14:00
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Central Register of Republic of Macedonia
Място на изпълнение: MK: Скопски (Skopski)
Очаквана цена: 0,00 EUR

Лабораторни реактиви

Външен ИН TED.055654-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 14.02.18 10:00
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: PHI University Clinic of endocrinology, diabetes and metabolic disorder Skopje
Очаквана цена: 97 087,00 EUR

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.055651-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 16.02.18 13:00
Краен срок за подаване на документи: 16.02.18
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: University Clinic of Cardiology
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 12 000 000,00 MKD