Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

9 907 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 991)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
MK-Скопие: Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника 25.04.18 16.01.18 11:00 Macedonia
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване 21.04.18 25.04.18 10:00 Macedonia
MK-Скопие: Телекомуникационни кабели и оборудване 20.04.18 19.02.18 11:00 Macedonia
Принадлежности за офиса 19.04.18 24.04.18 10:00 Macedonia
Услуги по ремонт на леки автомобили 19.04.18 25.04.18 09:00 Macedonia
Строителни и монтажни работи 17.04.18 17.04.18 10:00 MK008
Услуги по ремонт и поддръжка 13.04.18 13.04.18 11:00 Macedonia
MK-Скопие: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 13.04.18 13.03.18 13:00 Macedonia
MK-Скопие: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване 13.04.18 28.12.17 09:00 Macedonia
MK-Скопие: Гуми (клейове) 13.04.18 20.12.17 00:30 Macedonia

MK-Скопие: Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника

Външен ИН TED.180310-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34120000
Краен срок: 16.01.18 11:00
Краен срок за подаване на документи: 16.01.18
Брой: 2018080
Референтен номер: 2017/S 226-472116
Дата на изпращане на обявлението: 23.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Entreprise for State Roads - Skopje
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

Външен ИН TED.175611-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50110000
Краен срок: 25.04.18 10:00
Краен срок за подаване на документи: 25.04.18
Брой: 2018078
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Health Institution Health Center of Skopje
Очаквана цена: 7 800 000,00 MKD

MK-Скопие: Телекомуникационни кабели и оборудване

Външен ИН TED.173010-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32520000
Краен срок: 19.02.18 11:00
Краен срок за подаване на документи: 19.02.18
Брой: 2018077
Референтен номер: 2017/S 250-528909
Дата на изпращане на обявлението: 16.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Agencyfor Electronic Communications
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Принадлежности за офиса

Външен ИН TED.170594-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30192000
Краен срок: 24.04.18 10:00
Брой: 2018076
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Makedonska posta Bureau of Public Procurement
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт на леки автомобили

Външен ИН TED.170602-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50112100
Краен срок: 25.04.18 09:00
Брой: 2018076
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Makedonska posta Bureau of Public Procurement
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.165996-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 17.04.18 10:00
Брой: 2018074
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Municipality of Cair - Skopje
Място на изпълнение: MK: Скопски (Skopski)
Очаквана цена: 40 000 000,00 MKD

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.160954-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 13.04.18 11:00
Брой: 2018072
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.160962-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 13.03.18 13:00
Брой: 2018072
Референтен номер: 2018/S 036-079704
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: City of Skopje
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

Външен ИН TED.160961-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50110000
Краен срок: 28.12.17 09:00
Краен срок за подаване на документи: 28.12.17
Брой: 2018072
Референтен номер: 2017/S 236-491648
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Service for General and Common Affairs of the Government of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Гуми (клейове)

Външен ИН TED.160957-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 03420000
Краен срок: 20.12.17 00:30
Краен срок за подаване на документи: 20.12.17
Брой: 2018072
Референтен номер: 2017/S 231-483106
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD MEPSO, ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR OF MACEDONIA
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR