Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

7 886 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 789)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
MK-Скопие: Нагнетателни помпи за течности 12.07.17 21.07.17 09:30 Macedonia
Различни строителни дейности 12.07.17 21.07.17 09:30 Macedonia
Противопожарно оборудване 11.07.17 12.07.17 Macedonia
Перално оборудване 08.07.17 18.07.17 11:00 Macedonia
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 08.07.17 19.07.17 15:30 Macedonia
Разни медикаменти 08.07.17 20.07.17 Macedonia
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 08.07.17 20.07.17 10:00 Macedonia
Почистващи продукти 07.07.17 18.07.17 10:00 Macedonia
Услуги по инсталиране на техника за кабелна телефония 07.07.17 20.07.17 09:00 Macedonia
Строителни работи по оформяне на паркове 07.07.17 20.07.17 10:00 Macedonia

MK-Скопие: Нагнетателни помпи за течности

Външен ИН TED.269176-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42122300 42931130 42124000 42124290 42122400
Краен срок: 21.07.17 09:30
Брой: 2017131
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija — Skopje
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.269175-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 43260000 43262000 45112600
Краен срок: 21.07.17 09:30
Брой: 2017131
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija — Skopje AD Elektrani na Makedonija — Skopje AD Elektrani na Makedonija — Skopje AD Elektrani na Makedonija — Skopje
Място на изпълнение: TPP Bitola.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Противопожарно оборудване

Външен ИН TED.267009-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35111000 35111200
Краен срок: 12.07.17
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 07.07.17
Основни дейности: Друго
Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Elektrani na Makedonija — Skopje
Място на изпълнение: TPP Bitola.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Перално оборудване

Външен ИН TED.264960-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42716110
Краен срок: 18.07.17 11:00
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Transport Enterprise Skopje
Място на изпълнение: Public Transport Enterprise Skopje, Blvd. A. Maked
Очаквана цена: 7 400 000,00 MKD

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.264957-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 19.07.17 15:30
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: University clinic of pediatric surgery
Място на изпълнение: Public Health Institution University Clinic for Pe
Очаквана цена: 3 600 000,00 MKD

Разни медикаменти

Външен ИН TED.264958-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 20.07.17
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju „Sv. Erazmo” – Ohrid, R. Makedonija
Място на изпълнение: Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju
Очаквана цена: 0,00 EUR

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.264950-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 20.07.17 10:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Почистващи продукти

Външен ИН TED.262770-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39830000
Краен срок: 18.07.17 10:00
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Drzaven Studentski Dom ‘Skopje’
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по инсталиране на техника за кабелна телефония

Външен ИН TED.262774-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 51340000
Краен срок: 20.07.17 09:00
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD Makedonska posta Bureau of Public Procurement
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни работи по оформяне на паркове

Външен ИН TED.262771-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45112711
Краен срок: 20.07.17 10:00
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Enterprice Parks and Greenery Skopje
Очаквана цена: 7 900 000,00 MKD