Feedback

Tenders for Полша

233 288 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 23329)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 18.02.17 22.02.17 09:30 Miasto Wrocław, Opolskie
Фармацевтични продукти 18.02.17 22.02.17 10:00 POLSKA, Lubelskie
PL-Варшава: Услуги по ремонт и поддържане на подвижен железопътен състав, без локомотиви 17.02.17 22.02.17 Miasto Warszawa
PL-Варшава: Образователни и учебно-тренировъчни услуги 17.02.17 17.02.17 Miasto Warszawa
Разични услуги 17.02.17 22.02.17 10:00 Radomski
Различни строителни дейности 17.02.17 20.02.17 Miasto Warszawa, Małopolskie
Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги 16.02.17 21.02.17 10:00 POLSKA
Медицинско оборудване 16.02.17 21.02.17 10:00 Miasto Łódź
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори 16.02.17 17.02.17 11:00 POLSKA
PL-Варшава: Парогенераторни котли 15.02.17 22.02.17 11:00 Miasto Warszawa

Разични услуги

Външен ИН TED.063724-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71250000 71311100 71321000 71241000 71244000
Краен срок: 22.02.17 09:30
Брой: 2017035
Дата на изпращане на обявлението: 16.02.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Място на изпълнение: PL: Miasto Wrocław
PL: Opolskie

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.063257-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 22.02.17 10:00
Брой: 2017035
Дата на изпращане на обявлението: 16.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Място на изпълнение: PL: Lubelskie
POLSKA

PL-Варшава: Услуги по ремонт и поддържане на подвижен железопътен състав, без локомотиви

Външен ИН TED.062579-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50222000
Краен срок: 22.02.17
Брой: 2017034
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
Място на изпълнение: PL: 03-414 Warszawa

PL-Варшава: Образователни и учебно-тренировъчни услуги

Външен ИН TED.062316-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 80000000
Краен срок: 17.02.17
Брой: 2017034
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Място на изпълнение: PL: 00-478 Warszawa

Разични услуги

Външен ИН TED.061901-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
Краен срок: 22.02.17 10:00
Брой: 2017034
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” – Nadleśnictwo Dobieszyn
Място на изпълнение: PL: Radomski

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.061988-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 71322000 71320000 45200000 45230000 45220000 45234100 45234113 45234116 45234115 45231400 45221100 45234000
Краен срок: 20.02.17
Брой: 2017034
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji
Място на изпълнение: PL: Małopolskie
PL: Miasto Warszawa

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

Външен ИН TED.060057-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 73000000
Краен срок: 21.02.17 10:00
Брой: 2017033
Дата на изпращане на обявлението: 14.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Място на изпълнение: POLSKA

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.059584-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 21.02.17 10:00
Брой: 2017033
Дата на изпращане на обявлението: 14.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika W Łodzi
Място на изпълнение: PL: Miasto Łódź

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

Външен ИН TED.059587-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33650000
Краен срок: 17.02.17 11:00
Брой: 2017033
Дата на изпращане на обявлението: 14.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Място на изпълнение: POLSKA

PL-Варшава: Парогенераторни котли

Външен ИН TED.058973-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42162000
Краен срок: 22.02.17 11:00
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: EDF Polska S.A.
Място на изпълнение: PL: 00-120 Warszawa