Контакт

Обявления за Полша

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Полша, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Полша, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Полша http://www.przetargi.info

310 544 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 31055)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори 21.04.18 25.04.18 11:45 Miasto Warszawa
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване 20.04.18 24.04.18 08:30 POLSKA
Услуги по ремонт и поддръжка 20.04.18 24.04.18 11:45 Miasto Warszawa
Различно доставки 20.04.18 20.04.18 POLSKA, Miasto Kraków
Уреди за томография 20.04.18 23.04.18 10:00 Miasto Warszawa
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба 20.04.18 24.04.18 09:00 Lubelski
Различно доставки 20.04.18 25.04.18 13:00 Kaliski
Ортопедични имплантанти 20.04.18 25.04.18 10:00 Białostocki
Различни строителни дейности 20.04.18 25.04.18 10:00 POLSKA
PL-Краков: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване 19.04.18 24.04.18 09:30 Miasto Kraków

Услуги по ремонт и поддържане на електрически генератори

Външен ИН TED.175244-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50532300
Краен срок: 25.04.18 11:45
Брой: 2018078
Референтен номер: 2018/S 049-109118
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.18
Основни дейности: Вода
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

Външен ИН TED.172376-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50100000 50112100
Краен срок: 24.04.18 08:30
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 051-113003
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.172374-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50330000 50000000
Краен срок: 24.04.18 11:45
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 053-117545
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Centralny Ośrodek Informatyki
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.171656-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33696500 33696300 33696100 38434500
Краен срок: 20.04.18
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 050-110034
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Място на изпълнение: PL: Miasto Kraków
POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Уреди за томография

Външен ИН TED.171667-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 33115000
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 058-127726
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

Външен ИН TED.171657-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33141000
Краен срок: 24.04.18 09:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 054-119106
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie
Място на изпълнение: PL: Lubelski
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.171653-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 48310000 30216110 30232110 48620000 38652100 30213300 48760000
Краен срок: 25.04.18 13:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 049-107564
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Miasto Kalisz
Място на изпълнение: PL: Kaliski
Очаквана цена: 0,00 EUR

Ортопедични имплантанти

Външен ИН TED.171672-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33183100
Краен срок: 25.04.18 10:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 053-116904
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Място на изпълнение: PL: Białostocki
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.170939-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79932000 71320000 45000000 45215140 71221000 71000000
Краен срок: 25.04.18 10:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 025-052393
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Краков: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

Външен ИН TED.170434-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 39000000 39100000
Краен срок: 24.04.18 09:30
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 051-114030
Дата на изпращане на обявлението: 16.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Място на изпълнение: PL: 30-901 Kraków
Очаквана цена: 0,00 EUR