Контакт

Обявления за Полша

Следващите резултати са за обществени поръчки в Полша, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Полша публикувани на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.przetargi.info/

243 352 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 24336)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Пътни транспортни услуги 21.04.17 20.04.17 11:00 Wielkopolskie, Miasto Poznań
PL-Tychy: Тръби 20.04.17 21.04.17 11:00 Tyski
Разични услуги 20.04.17 21.04.17 11:00 POLSKA
Разични услуги 20.04.17 24.04.17 10:00 POLSKA
Разични услуги 20.04.17 24.04.17 09:00 Zachodniopomorskie
Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия 20.04.17 24.04.17 11:00 Miasto Warszawa
Разични услуги 19.04.17 21.04.17 09:00 Kielecki
Разични услуги 19.04.17 21.04.17 POLSKA, Miasto Warszawa
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на санитарни инсталации 19.04.17 21.04.17 09:00 Koniński
Различни строителни дейности 19.04.17 24.04.17 11:30 Małopolskie

Пътни транспортни услуги

Външен ИН TED.151217-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.04.17 11:00
Брой: 2017078
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Място на изпълнение: PL: Miasto Poznań
PL: Wielkopolskie

PL-Tychy: Тръби

Външен ИН TED.149989-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44162000
Краен срок: 21.04.17 11:00
Брой: 2017077
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.17
Основни дейности: Вода
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
Място на изпълнение: PL: 43-100 Tychy

Разични услуги

Външен ИН TED.149354-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72500000 72611000 72100000 50312000 72267000 72261000
Краен срок: 21.04.17 11:00
Брой: 2017077
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Място на изпълнение: POLSKA

Разични услуги

Външен ИН TED.149356-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90911200 90921000 90911300 90919200 85142300 90610000 90620000 90630000 90918000 90919100 90917000 77300000 77310000 77311000 77312000 77314100 77340000 77342000
Краен срок: 24.04.17 10:00
Брой: 2017077
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Място на изпълнение: POLSKA

Разични услуги

Външен ИН TED.149387-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
Краен срок: 24.04.17 09:00
Брой: 2017077
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno
Място на изпълнение: PL: Zachodniopomorskie

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

Външен ИН TED.148814-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09300000
Краен срок: 24.04.17 11:00
Брой: 2017077
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973, kapit
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa

Разични услуги

Външен ИН TED.147533-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
Краен срок: 21.04.17 09:00
Брой: 2017076
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik
Място на изпълнение: PL: Kielecki

Разични услуги

Външен ИН TED.147540-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72260000 80500000 48000000 72611000
Краен срок: 21.04.17
Брой: 2017076
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на санитарни инсталации

Външен ИН TED.146734-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232460 45231300
Краен срок: 21.04.17 09:00
Брой: 2017076
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
Място на изпълнение: PL: Koniński

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.146736-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233162 71320000 45233000 45111000 45112000 45233290 45221000 45221113
Краен срок: 24.04.17 11:30
Брой: 2017076
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Място на изпълнение: PL: Małopolskie