Контакт

Обявления за Полша

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Полша, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Полша, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Полша http://www.przetargi.info

296 481 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 29649)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
PL-Ciechanów: Лабораторни реактиви 17.02.18 19.02.18 10:00 Ciechanowsko-płocki
PL-Jugów: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива 17.02.18 01.02.18 09:55 Wałbrzyski
PL-Rzeszów: Строителни и монтажни работи 17.02.18 09.02.18 11:00 PL823
Различни строителни дейности 17.02.18 19.02.18 10:00 Trójmiejski
Разични услуги 16.02.18 19.02.18 PL911
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията и правосъдието 15.02.18 19.02.18 Śląskie
PL-Варшава: Услуги по поддържане и ремонт на машини за автоматично издаване на билети 02.02.18 16.02.18 10:00 PL9, PL91
PL-Wałcz: Военни транспортни средства и части за тях 03.02.18 12.02.18 08:30 POLSKA
PL-Варшава: Спасително оборудване и оборудване, използвано в извънредни ситуации 03.02.18 08.02.18 09:00 Miasto Warszawa
PL-Gliwice: Медицинско оборудване 14.02.18 16.02.18 08:00 Gliwicki

PL-Ciechanów: Лабораторни реактиви

Външен ИН TED.074948-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 19.02.18 10:00
Брой: 2018034
Дата на изпращане на обявлението: 12.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Място на изпълнение: PL: 06-400 Ciechanów
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Jugów: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

Външен ИН TED.075060-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 77200000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77600000 77210000 77231100
Краен срок: 01.02.18 09:55
Краен срок за подаване на документи: 26.01.18
Брой: 2018034
Дата на изпращане на обявлението: 14.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Nadleśnictwo Jugów
Място на изпълнение: PL: Wałbrzyski
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Rzeszów: Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.075160-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 45100000 45200000 45231000 45231110 45232140 45233000 45112710 45236000
Краен срок: 09.02.18 11:00
Краен срок за подаване на документи: 08.02.18
Брой: 2018034
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Място на изпълнение: PL: Rzeszowski
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.073421-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45214100 45233140 45212200 45214210
Краен срок: 19.02.18 10:00
Брой: 2018034
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Gmina Miasta Gdyni
Място на изпълнение: PL: Trójmiejski
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.072486-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72211000 72240000 48000000 79999100 30200000 32400000 72250000
Краен срок: 19.02.18
Брой: 2018033
Дата на изпращане на обявлението: 12.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията и правосъдието

Външен ИН TED.069335-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45216110
Краен срок: 19.02.18
Брой: 2018032
Дата на изпращане на обявлението: 12.02.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Място на изпълнение: PL: Śląskie
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Варшава: Услуги по поддържане и ремонт на машини за автоматично издаване на билети

Външен ИН TED.049986-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50316000
Краен срок: 16.02.18 10:00
Краен срок за подаване на документи: 15.02.18
Брой: 2018023
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Място на изпълнение: PL: MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
PL: Warszawski stołeczny
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Wałcz: Военни транспортни средства и части за тях

Външен ИН TED.051969-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 35400000 35420000 35421000 35422000 35421100
Краен срок: 12.02.18 08:30
Брой: 2018024
Дата на изпращане на обявлението: 31.01.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: PL
Обявление: Процедура с ограничено договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Варшава: Спасително оборудване и оборудване, използвано в извънредни ситуации

Външен ИН TED.051972-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 35112000
Краен срок: 08.02.18 09:00
Брой: 2018024
Дата на изпращане на обявлението: 31.01.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: PL
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Inspektorat Uzbrojenia
Място на изпълнение: PL: 00-909 (00 Warszawa
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Gliwice: Медицинско оборудване

Външен ИН TED.068678-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 16.02.18 08:00
Брой: 2018031
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Място на изпълнение: PL: Gliwicki
Очаквана цена: 0,00 EUR