Контакт

Обявления за Полша

Следващите резултати са за обществени поръчки в Полша, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Полша публикувани на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.przetargi.info/

248 809 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 24881)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
PL-Kołobrzeg: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 26.05.17 25.05.17 10:00 Koszaliński
Услуги по ремонт и поддържане на компресори 26.05.17 24.05.17 10:00 Piotrkowski
Различно доставки 26.05.17 26.05.17 11:00 Lubelski
Услуги по предоставяне на кредит 24.05.17 23.05.17 Wrocławski
Различно доставки 24.05.17 26.05.17 11:00 Lubelski
Разични услуги 23.05.17 25.05.17 11:00 REGION CENTRALNY
Консултантски услуги, свързани с оценяване 23.05.17 25.05.17 13:00 Małopolskie
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 23.05.17 26.05.17 Miasto Warszawa
Софтуерни пакети и информационни системи 23.05.17 26.05.17 10:00 POLSKA, Gdański
Купони за храна 23.05.17 26.05.17 08:55 Śląskie, Rybnicki

PL-Kołobrzeg: Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.199646-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 25.05.17 10:00
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A.
Място на изпълнение: PL: Koszaliński

Услуги по ремонт и поддържане на компресори

Външен ИН TED.199358-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50531300
Краен срок: 24.05.17 10:00
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Място на изпълнение: PL: Piotrkowski

Различно доставки

Външен ИН TED.198397-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696500 33192500 38437100 38437000
Краен срок: 26.05.17 11:00
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Място на изпълнение: PL: Lubelski

Услуги по предоставяне на кредит

Външен ИН TED.197311-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66113000
Краен срок: 23.05.17
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 22.05.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Обществен ред и сигурност
Обществени дейности
Общи публични услуги
Околна среда
Отбрана
Официален език: PL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Urząd Miejski w Bierutowie
Място на изпълнение: PL: Wrocławski

Различно доставки

Външен ИН TED.195964-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696500 33192500 38437100 38437000
Краен срок: 26.05.17 11:00
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Място на изпълнение: PL: Lubelski

Разични услуги

Външен ИН TED.194528-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90910000 90919200 90919100
Краен срок: 25.05.17 11:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Място на изпълнение: PL: REGION CENTRALNY

Консултантски услуги, свързани с оценяване

Външен ИН TED.194290-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79419000
Краен срок: 25.05.17 13:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Województwo Małopolskie
Място на изпълнение: PL: Małopolskie

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.194296-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 26.05.17
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa

Софтуерни пакети и информационни системи

Външен ИН TED.194470-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48000000 72253200
Краен срок: 26.05.17 10:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk
Място на изпълнение: PL: Gdański
POLSKA

Купони за храна

Външен ИН TED.194472-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 26.05.17 08:55
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Добив на въглища и други твърди горива
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Място на изпълнение: PL: Rybnicki
PL: Śląskie