Контакт

Обявления за Полша

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Полша, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Полша, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Полша http://www.przetargi.info

268 181 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 26819)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Застрахователни услуги 22.09.17 21.09.17 11:00 PL71
Услуги, свързани със софтуерни продукти 20.09.17 20.09.17 10:30 POLSKA
PL-Płock: Различни медицински уреди и изделия 19.09.17 21.09.17 00:30 Ciechanowsko-płocki
Медицинско оборудване 19.09.17 20.09.17 11:00 Miasto Kraków
Архитектурно проектиране 16.09.17 21.09.17 09:00 POLSKA
Преносими компютри (от 3 до 5 кг) 16.09.17 20.09.17 09:00 POLSKA
Различно доставки 16.09.17 20.09.17 10:00 Lubuskie
Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 16.09.17 21.09.17 11:00 POLSKA
Фармацевтични продукти 16.09.17 21.09.17 08:00 PL524
PL-Wysokie Mazowieckie: Строителни и монтажни работи 07.09.17 20.09.17 10:00 Łomżyński

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.373314-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 21.09.17 11:00
Брой: 2017182
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
Място на изпълнение: PL: Łódzkie
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани със софтуерни продукти

Външен ИН TED.369255-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72260000
Краен срок: 20.09.17 10:30
Брой: 2017180
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Płock: Различни медицински уреди и изделия

Външен ИН TED.367431-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33190000 39150000
Краен срок: 21.09.17 00:30
Брой: 2017179
Дата на изпращане на обявлението: 15.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wojewódzki Szpital Zespolony
Място на изпълнение: PL: 09-400 Płock
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.366475-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 20.09.17 11:00
Брой: 2017179
Дата на изпращане на обявлението: 15.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Място на изпълнение: PL: Miasto Kraków
Очаквана цена: 0,00 EUR

Архитектурно проектиране

Външен ИН TED.365127-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71220000 71248000
Краен срок: 21.09.17 09:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

Външен ИН TED.364405-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30213100
Краен срок: 20.09.17 09:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.364440-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33115100 33151000 33100000 33110000 33190000 45215140 45330000 45310000 45453000 71220000
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Място на изпълнение: PL: Lubuskie
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи

Външен ИН TED.364465-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72611000
Краен срок: 21.09.17 11:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.364463-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 21.09.17 08:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Място на изпълнение: PL: Opolski
Очаквана цена: 0,00 EUR

PL-Wysokie Mazowieckie: Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.351224-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 45215140 33100000
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017171
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szpital Ogólny
Място на изпълнение: PL: 18-200 Wysokie Mazowieckie
Очаквана цена: 0,00 EUR