Контакт

Обявления за Португалия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Португалия, публикувани на български език.

19 008 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1901)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Противопожарно оборудване 23.05.17 24.05.17 17:00 Grande Lisboa
Електрическа енергия 19.05.17 17.05.17 23:59 CONTINENTE
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 17.05.17 25.05.17 18:00 PORTUGAL
Централен процесорен блок за обработка на информация 17.05.17 26.05.17 PORTUGAL, Grande Porto
Медицинско оборудване 11.05.17 21.05.17 17:00 Grande Lisboa
Услуги, предоставяни от медицински персонал 10.05.17 17.05.17 23:59 Grande Lisboa
Услуги в областта на медицинските изображения 10.05.17 18.05.17 23:59 Grande Lisboa
Услуги на центрове за услуги чрез телефонни обаждания 10.05.17 22.05.17 17:00 PORTUGAL, Beira Interior Sul
Разични услуги 10.05.17 25.05.17 23:59 Grande Lisboa
Услуги, свързани с рекламни кампании 06.05.17 24.05.17 18:00 Grande Lisboa

Противопожарно оборудване

Външен ИН TED.193679-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 35111000
Краен срок: 24.05.17 17:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autoridade Nacional de Proteção Civil
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa

Електрическа енергия

Външен ИН TED.188979-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.05.17 23:59
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Fundação Inatel
Място на изпълнение: PT: CONTINENTE

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.184735-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 25.05.17 18:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
Място на изпълнение: PORTUGAL

Централен процесорен блок за обработка на информация

Външен ИН TED.183879-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30211000
Краен срок: 26.05.17
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autoridade Tributária e Aduaneira
Място на изпълнение: PT: Grande Porto
PORTUGAL

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.176921-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 21.05.17 17:00
Брой: 2017090
Дата на изпращане на обявлението: 08.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa

Услуги, предоставяни от медицински персонал

Външен ИН TED.175054-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 85141000
Краен срок: 17.05.17 23:59
Брой: 2017089
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa

Услуги в областта на медицинските изображения

Външен ИН TED.175055-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 85150000
Краен срок: 18.05.17 23:59
Брой: 2017089
Дата на изпращане на обявлението: 03.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa

Услуги на центрове за услуги чрез телефонни обаждания

Външен ИН TED.175057-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79512000
Краен срок: 22.05.17 17:00
Брой: 2017089
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Instituto da Segurança Social, IP
Място на изпълнение: PT: Beira Interior Sul
PORTUGAL

Разични услуги

Външен ИН TED.175053-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79341000 44212321 34928400 35261000 34924000 45215500
Краен срок: 25.05.17 23:59
Брой: 2017089
Дата на изпращане на обявлението: 05.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Lisboa
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa

Услуги, свързани с рекламни кампании

Външен ИН TED.172576-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79341400
Краен срок: 24.05.17 18:00
Брой: 2017088
Дата на изпращане на обявлението: 04.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Comissão Nacional de Eleições
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa