Контакт

Обявления за Португалия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Португалия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Португалия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 899 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2090)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Далекосъобщителни услуги 19.09.17 15.09.17 17:00 Extra-Regio
Услуги по пренос на данни и съобщения 19.09.17 21.09.17 09:59 PORTUGAL
Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна 12.09.17 18.09.17 23:59 Extra-Regio
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 12.09.17 18.09.17 18:00 PORTUGAL
Услуги по размножаване 09.09.17 11.09.17 19:00 Alentejo Litoral
Уреди за измерване на енергия 08.09.17 13.09.17 23:59 Região Autónoma da MADEIRA
Генератори 08.09.17 14.09.17 23:59 Região Autónoma da MADEIRA
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали 08.09.17 14.09.17 23:59 Região Autónoma da MADEIRA
Работно облекло 08.09.17 13.09.17 17:00 PORTUGAL
Системи за вътрешни автоматични телефонни централи (РАВХ) 05.09.17 18.09.17 09:59 PT170

Далекосъобщителни услуги

Външен ИН TED.367103-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 15.09.17 17:00
Брой: 2017179
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Instituto de Informática, IP
Място на изпълнение: PT: Extra-Regio NUTS 3
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по пренос на данни и съобщения

Външен ИН TED.367117-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64210000
Краен срок: 21.09.17 09:59
Брой: 2017179
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SGMNE)
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

Външен ИН TED.357036-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55520000
Краен срок: 18.09.17 23:59
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP
Място на изпълнение: PT: Extra-Regio NUTS 3
Очаквана цена: 0,00 EUR

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

Външен ИН TED.355987-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30000000
Краен срок: 18.09.17 18:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS, EPE
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 1,00 EUR

Услуги по размножаване

Външен ИН TED.355017-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79520000
Краен срок: 11.09.17 19:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Grândola
Място на изпълнение: PT: Alentejo Litoral
Очаквана цена: 0,00 EUR

Уреди за измерване на енергия

Външен ИН TED.353125-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38554000
Краен срок: 13.09.17 23:59
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: EEM — Empresa de Eletricidade da Madeira, SA
Място на изпълнение: PT: REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Генератори

Външен ИН TED.353124-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 31120000
Краен срок: 14.09.17 23:59
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: EEM — Empresa de Eletricidade da Madeira, SA
Място на изпълнение: PT: REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали

Външен ИН TED.353123-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45251100
Краен срок: 14.09.17 23:59
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: EEM — Empresa de Electricidade da Madeira, SA
Място на изпълнение: PT: REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Работно облекло

Външен ИН TED.352282-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 13.09.17 17:00
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: EMEL, Emp. Municipal Mobilidade e estacionamento de Lisboa EM, SA
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Системи за вътрешни автоматични телефонни централи (РАВХ)

Външен ИН TED.347526-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32545000
Краен срок: 18.09.17 09:59
Брой: 2017169
Дата на изпращане на обявлението: 01.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR