Контакт

Обявления за Португалия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Португалия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Португалия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 720 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2372)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 13.02.18 08.02.18 23:59 PT170
Разпределение на електрическа енергия 09.02.18 14.02.18 23:59 PT170
Далекосъобщителни услуги 09.02.18 12.02.18 18:00 PORTUGAL
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 07.02.18 14.02.18 18:00 PORTUGAL
Архитектурни и свързани с тях услуги 02.01.14 18.02.14 18:00 Médio Tejo
Различно доставки 02.01.14 13.02.14 23:30 Baixo Mondego
Различни видове мебелировка и оборудване 02.01.14 19.02.14 17:00 Alto Trás-os-Montes
Разни медикаменти 02.01.14 Região Autónoma da Madeira
Болнични легла 02.01.14 Minho-Lima
Марки 02.01.14 11.02.14 23:59 Grande Porto

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.066010-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 08.02.18 23:59
Брой: 2018030
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministério da Defesa Nacional - Marinha
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разпределение на електрическа енергия

Външен ИН TED.061643-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 65310000
Краен срок: 14.02.18 23:59
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Далекосъобщителни услуги

Външен ИН TED.061661-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 12.02.18 18:00
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Águas de Portugal Serviços Ambientais, S. A.
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

Външен ИН TED.056338-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30000000
Краен срок: 14.02.18 18:00
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Centro Hospitalar de São João, E. P. E.
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Архитектурни и свързани с тях услуги

Външен ИН TED.001043-2014
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 18.02.14 18:00
Краен срок за подаване на документи: 18.02.14
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 19.12.13
Основни дейности: Образование
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Insignare – Associação de Ensino e Formação
Място на изпълнение: PT:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.000279-2014
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
Краен срок: 13.02.14 23:30
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 27.12.13
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Serviços de ação social da Universidade de Coimbra
Място на изпълнение: PT:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни видове мебелировка и оборудване

Външен ИН TED.000318-2014
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
Краен срок: 19.02.14 17:00
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 30.12.13
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano
Място на изпълнение: PT: Alto Trás-os-Montes
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разни медикаменти

Външен ИН TED.000421-2014
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Най-ниска цена
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 23.12.13
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira EPE
Място на изпълнение: PT: Hospital Dr. Nélio Mendonça
Очаквана цена: 1 705,00 EUR
Победители: Hospira Portugal, Lda
Contractor Prices: Hospira Portugal, Lda: 1 705,00 EUR

Болнични легла

Външен ИН TED.000467-2014
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Най-ниска цена
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 30.12.13
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE
Място на изпълнение: PT:
Очаквана цена: 171 984,00 EUR
Победители: IMO – Industrias Metalúrgicas, SA
Contractor Prices: IMO – Industrias Metalúrgicas, SA: 171 984,00 EUR

Марки

Външен ИН TED.000215-2014
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
Краен срок: 11.02.14 23:59
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 26.12.13
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP
Място на изпълнение: PT: Grande Porto
Очаквана цена: 1 687 950,00 EUR