Контакт

Обявления за Португалия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Португалия, публикувани на български език.

18 461 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1847)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Фотокопирно оборудване 20.04.17 21.04.17 18:00 Lisboa
Услуги по ремонт и поддържане на машини 15.04.17 24.04.17 18:00 PORTUGAL, Oeste
Застрахователни услуги 14.04.17 24.04.17 18:00 PORTUGAL, Douro, Algarve, Baixo Vouga, Baixo Mondego, Beira Interior Norte, Lisboa, Grande Lisboa, Alentejo Litoral, Baixo Alentejo
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 13.04.17 24.04.17 18:00 Grande Lisboa
Услуги по събиране на битови отпадъци 13.04.17 21.04.17 17:00 Dâo-Lafôes
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания 12.04.17 18.04.17 16:00 Alto Trás-os-Montes
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях 12.04.17 21.04.17 17:00 Baixo Mondego
IE-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound 12.04.17 12.04.17 17:00 ÖSTERREICH, BELGIQUE-BELGIË , BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ, ČESKÁ REPUBLIKA, DEUTSCHLAND , DANMARK, EESTI, ESPAÑA , SUOMI / FINLAND, FRANCE, Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Croatia, MAGYARORSZÁG, IRELAND, ITALIA , LIETUVA, LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ), LATVIJA, MALTA, NEDERLAND , POLSKA, PORTUGAL, ROMÂNIA, SVERIGE, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, UNITED KINGDOM
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 11.04.17 21.04.17 18:00 PORTUGAL
Услуги, свързани с промоции 06.04.17 17.04.17 Região Autónoma dos AÇORES

Фотокопирно оборудване

Външен ИН TED.149373-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30121200
Краен срок: 21.04.17 18:00
Брой: 2017077
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS, EPE
Място на изпълнение: PT: Lisboa

Услуги по ремонт и поддържане на машини

Външен ИН TED.145747-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50530000
Краен срок: 24.04.17 18:00
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: EPAL Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA
Място на изпълнение: PT: Oeste
PORTUGAL

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.143054-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 24.04.17 18:00
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: AdP — Águas de Portugal Serviços Ambientais, SA
Място на изпълнение: PT: Alentejo Litoral
PT: Algarve
PT: Baixo Alentejo
PT: Baixo Mondego
PT: Baixo Vouga
PT: Beira Interior Norte
PT: Douro
PT: Grande Lisboa
PT: Lisboa
PORTUGAL

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.139527-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 24.04.17 18:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Loures
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa

Услуги по събиране на битови отпадъци

Външен ИН TED.139314-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90511000
Краен срок: 21.04.17 17:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
Място на изпълнение: PT: Dâo-Lafôes

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

Външен ИН TED.137762-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71250000
Краен срок: 18.04.17 16:00
Брой: 2017072
Дата на изпращане на обявлението: 06.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Macedo de Cavaleiros
Място на изпълнение: PT: Alto Trás-os-Montes

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Външен ИН TED.136554-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 21.04.17 17:00
Брой: 2017072
Дата на изпращане на обявлението: 06.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Coimbra
Място на изпълнение: PT: Baixo Mondego

IE-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound

Външен ИН TED.136290-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79315000 79311400 72314000 79310000
Краен срок: 12.04.17 17:00
Брой: 2017072
Дата на изпращане на обявлението: 07.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Място на изпълнение: BELGIQUE-BELGIË
BULGARIA
DANMARK
DEUTSCHLAND
EESTI
ELLADA
ESPAÑA
FRANCE
Hrvatska
IRELAND
ITALIA
KYPROS / KIBRIS
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
POLSKA
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVENIJA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SUOMI / FINLAND
SVERIGE
UNITED KINGDOM
ÖSTERREICH
ČESKÁ REPUBLIKA

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.135327-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 21.04.17 18:00
Брой: 2017071
Дата на изпращане на обявлението: 07.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Място на изпълнение: PORTUGAL

Услуги, свързани с промоции

Външен ИН TED.128942-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79342200
Краен срок: 17.04.17
Брой: 2017068
Дата на изпращане на обявлението: 04.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Associação Turismo dos Açores — Convention and Visitors Bureau
Място на изпълнение: PT: Região Autónoma dos AÇORES