Контакт

Обявления за Португалия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Португалия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Португалия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 887 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1989)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Застрахователни услуги 19.07.17 18.07.17 18:00 Grande Lisboa
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на лечебни заведения 19.07.17 20.07.17 23:59 PORTUGAL
Услуги, свързани с използване на компютри 18.07.17 20.07.17 23:59 Extra-Regio
Различни видове компютърен хардуер 18.07.17 21.07.17 23:59 Douro
Услуги по обучение 15.07.17 23.07.17 23:59 Baixo Vouga
Услуги по ремонт и поддръжка 13.07.17 19.07.17 PORTUGAL
Контейнери за отпадъци 12.07.17 16.07.17 18:00 Península de Setúbal
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други 12.07.17 18.07.17 PORTUGAL, Grande Lisboa
Природен газ 11.07.17 14.07.17 23:59 Baixo Mondego
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 08.07.17 20.07.17 18:00 PORTUGAL

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.279600-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 18.07.17 18:00
Брой: 2017136
Дата на изпращане на обявлението: 17.07.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: AdP — Águas de Portugal Serviços Ambientais, SA
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на лечебни заведения

Външен ИН TED.278424-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45215100
Краен срок: 20.07.17 23:59
Брой: 2017136
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с използване на компютри

Външен ИН TED.277366-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72500000
Краен срок: 20.07.17 23:59
Брой: 2017135
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Място на изпълнение: PT: Extra-Regio
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни видове компютърен хардуер

Външен ИН TED.276680-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30236000
Краен срок: 21.07.17 23:59
Брой: 2017135
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Място на изпълнение: PT: Douro
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по обучение

Външен ИН TED.275126-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 23.07.17 23:59
Брой: 2017134
Дата на изпращане на обявлението: 12.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Associação Empresarial de Águeda
Място на изпълнение: PT: Baixo Vouga
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.270602-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 19.07.17
Брой: 2017132
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universidade do Minho
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Контейнери за отпадъци

Външен ИН TED.267532-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 44613800
Краен срок: 16.07.17 18:00
Брой: 2017131
Дата на изпращане на обявлението: 07.07.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Amarsul — Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA
Място на изпълнение: PT: Península de Setúbal
Очаквана цена: 31 250,00 EUR

Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други

Външен ИН TED.267262-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45316000
Краен срок: 18.07.17
Брой: 2017131
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universidade de Lisboa
Място на изпълнение: PT: Grande Lisboa
PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Природен газ

Външен ИН TED.265752-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 14.07.17 23:59
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universidade de Coimbra
Място на изпълнение: PT: Baixo Mondego
Очаквана цена: 0,00 EUR

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.264297-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 20.07.17 18:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR