Feedback

Tenders for Португалия

17 538 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1754)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги относно въздействието върху здравето и безопасността 14.02.17 17.02.17 18:00 PORTUGAL
Услуги по ремонт и поддръжка 14.02.17 19.02.17 23:59 Douro
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 11.02.17 21.02.17 18:00 PORTUGAL, Extra-Regio
Други услуги за населението 09.02.17 17.02.17 18:00 Grande Lisboa, Baixo Alentejo
Компютърно оборудване и принадлежности 07.02.17 20.02.17 18:00 PORTUGAL
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 02.02.17 08.02.17 18:00 Extra-Regio
Строителни работи по преустройство 02.02.17 17.02.17 PORTUGAL, Ave
Застрахователни услуги 01.02.17 10.02.17 18:00 PORTUGAL
PT-Aveiro: Изделия от хартия за санитарна употреба 31.01.17 03.02.17 17:00 Baixo Vouga
Услуги по създаване и поддържане на зелени площи 31.01.17 09.02.17 PORTUGAL

Услуги относно въздействието върху здравето и безопасността

Външен ИН TED.056301-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71317200
Краен срок: 17.02.17 18:00
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 10.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Място на изпълнение: PORTUGAL

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.056293-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 19.02.17 23:59
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Sernancelhe
Място на изпълнение: PT: Douro

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.053974-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 21.02.17 18:00
Брой: 2017030
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Място на изпълнение: PT: Extra-Regio
PORTUGAL

Други услуги за населението

Външен ИН TED.050260-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 98300000
Краен срок: 17.02.17 18:00
Брой: 2017028
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: IGFEJ, IP
Място на изпълнение: PT: Baixo Alentejo
PT: Grande Lisboa

Компютърно оборудване и принадлежности

Външен ИН TED.045566-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30200000
Краен срок: 20.02.17 18:00
Брой: 2017026
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: AdP — Águas de Portugal Serviços Ambientais, SA
Място на изпълнение: PORTUGAL

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

Външен ИН TED.039390-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33000000
Краен срок: 08.02.17 18:00
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 31.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Място на изпълнение: PT: Extra-Regio

Строителни работи по преустройство

Външен ИН TED.039386-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45454000
Краен срок: 17.02.17
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 31.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães
Място на изпълнение: PT: Ave
PORTUGAL

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.037921-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 10.02.17 18:00
Брой: 2017022
Дата на изпращане на обявлението: 27.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Място на изпълнение: PORTUGAL

PT-Aveiro: Изделия от хартия за санитарна употреба

Външен ИН TED.036014-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33771000
Краен срок: 03.02.17 17:00
Брой: 2017021
Дата на изпращане на обявлението: 26.01.17
Основни дейности: Образование
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universidade de Aveiro
Място на изпълнение: PT: Baixo Vouga

Услуги по създаване и поддържане на зелени площи

Външен ИН TED.035732-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 77311000
Краен срок: 09.02.17
Брой: 2017021
Дата на изпращане на обявлението: 26.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Място на изпълнение: PORTUGAL