Контакт

Обявления за Румъния

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Румъния, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Румъния, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Румъния http://www.licitatie-publica.ro/

102 714 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 10272)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция 21.11.17 21.11.17 16:00 Bucureşti
RO-Сату Маре: Месо и месни продукти 21.11.17 21.11.17 16:00 Satu Mare
RO-Cluj-Napoca: Медицински консумативи 21.11.17 21.11.17 16:00 Cluj
RO-Констанца: Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали 21.11.17 21.11.17 16:00 Constanţa
RO-Bucuresti: Железопътно оборудване 15.11.17 21.11.17 16:00 Bucureşti
RO-Pitesti: Услуги по даване под наем на промишлени транспортни средства с водач 18.11.17 20.11.17 16:00 Argeş
RO-Bucuresti: Електрически материали 18.11.17 20.11.17 16:00 ROMÂNIA
RO-Bucuresti: Ролкови лагери 18.11.17 20.11.17 16:00 ROMÂNIA
RO-Focsani: Строителни и монтажни работи 18.11.17 20.11.17 16:00 Vrancea
RO-Targu Mures: Уреди за измерване на енергия 18.11.17 21.11.17 10:00 Mureş

RO-Bucuresti: Трансформаторна подстанция

Външен ИН TED.465010-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232221 31600000 71323100
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Сату Маре: Месо и месни продукти

Външен ИН TED.464776-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15100000 15331000 15331142 15331170 15870000 15612500 15500000 15511700 03142500 15850000 15981000 15511000 15811100
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Judetean Satu Mare
Място на изпълнение: RO: Satu Mare
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Cluj-Napoca: Медицински консумативи

Външен ИН TED.464772-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Institutul Inimii „Niculae Stancioiu” Cluj-Napoca
Място на изпълнение: RO: Cluj
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Констанца: Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

Външен ИН TED.464796-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 14210000
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017223
Дата на изпращане на обявлението: 17.11.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Място на изпълнение: RO: Constanţa
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Bucuresti: Железопътно оборудване

Външен ИН TED.456265-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34940000 34945000 42900000 43414000
Краен срок: 21.11.17 16:00
Брой: 2017219
Дата на изпращане на обявлението: 13.11.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Pitesti: Услуги по даване под наем на промишлени транспортни средства с водач

Външен ИН TED.462630-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60182000 60100000 90620000
Краен срок: 20.11.17 16:00
Брой: 2017222
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA
Място на изпълнение: RO: Argeş
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Bucuresti: Електрически материали

Външен ИН TED.462761-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31681410 31210000 31500000 44318000
Краен срок: 20.11.17 16:00
Брой: 2017222
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Добив на газ и нефт
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: OMV Petrom SA
Място на изпълнение: ROMANIA
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Bucuresti: Ролкови лагери

Външен ИН TED.462760-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44442000
Краен срок: 20.11.17 16:00
Брой: 2017222
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Добив на газ и нефт
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: OMV Petrom SA
Място на изпълнение: ROMANIA
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Focsani: Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.462741-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000 45232150 45232400 45232431
Краен срок: 20.11.17 16:00
Брой: 2017222
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Вода
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania de Utilitati Publice SA Focsani
Място на изпълнение: RO: Vrancea
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Targu Mures: Уреди за измерване на енергия

Външен ИН TED.462759-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 38551000
Краен срок: 21.11.17 10:00
Краен срок за подаване на документи: 20.11.17
Брой: 2017222
Дата на изпращане на обявлението: 16.11.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: RO
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Delgaz Grid SA
Място на изпълнение: RO: Mureş
Очаквана цена: 0,00 EUR