Контакт

Обявления за Румъния

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Румъния, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Румъния, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Румъния http://www.licitatie-publica.ro/

113 239 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 11324)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RO-Букурещ: Услуги по почистване и хигиенизиране 24.04.18 24.04.18 16:00 Bucureşti - Ilfov
RO-Букурещ: Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства 24.04.18 24.04.18 16:00 Bucureşti - Ilfov
RO-Reșița: Дизелово гориво 24.04.18 24.04.18 16:00 Caraş-Severin
RO-Otopeni: Услуги по почистване на улици 24.04.18 25.04.18 16:00 Ilfov
RO-Букурещ: Работи по поддържане на национални пътища 21.04.18 23.04.18 16:00 ROMÂNIA
RO-Voluntari: Превозни средства за отпадъци 21.04.18 25.04.18 16:00 Ilfov
RO-Букурещ: Баластра (трошен камък за баластрово легло на жп линии) 21.04.18 23.04.18 16:00 Centru
RO-Букурещ: Дребен чакъл (под 20 мм) 21.04.18 25.04.18 16:00 Centru
RO-Букурещ: Касети с тонер 21.04.18 23.04.18 16:00 Bucureşti
RO-Букурещ: Трансформаторна подстанция 21.04.18 23.04.18 16:00 Bucureşti

RO-Букурещ: Услуги по почистване и хигиенизиране

Външен ИН TED.177864-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90900000 90921000
Краен срок: 24.04.18 16:00
Брой: 2018079
Референтен номер: 2018/S 055-122928
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. C. Păulescu”
Място на изпълнение: RO: Bucureşti-Ilfov
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства

Външен ИН TED.177880-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66516100
Краен срок: 24.04.18 16:00
Брой: 2018079
Референтен номер: 2018/S 046-102169
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Място на изпълнение: RO: Bucureşti-Ilfov
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Reșița: Дизелово гориво

Външен ИН TED.177974-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 24.04.18 16:00
Брой: 2018079
Референтен номер: 2018/S 058-129344
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Societatea Transport Urban Reșița
Място на изпълнение: RO: Caraş-Severin
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Otopeni: Услуги по почистване на улици

Външен ИН TED.177992-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90611000 90620000 90918000
Краен срок: 25.04.18 16:00
Брой: 2018079
Референтен номер: 2017/S 244-511033
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Място на изпълнение: RO: Ilfov
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Работи по поддържане на национални пътища

Външен ИН TED.175289-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233139
Краен срок: 23.04.18 16:00
Брой: 2018078
Референтен номер: 2018/S 033-072807
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Място на изпълнение: ROMANIA
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Voluntari: Превозни средства за отпадъци

Външен ИН TED.175319-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34144510
Краен срок: 25.04.18 16:00
Брой: 2018078
Референтен номер: 2018/S 055-122796
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: S.C. Ecovol S.A.
Място на изпълнение: RO: Ilfov
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Баластра (трошен камък за баластрово легло на жп линии)

Външен ИН TED.175337-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 14212310 14210000
Краен срок: 23.04.18 16:00
Брой: 2018078
Референтен номер: 2018/S 054-120484
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Място на изпълнение: RO: Centru
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Дребен чакъл (под 20 мм)

Външен ИН TED.175335-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 14212430 14212300
Краен срок: 25.04.18 16:00
Краен срок за подаване на документи: 24.04.18
Брой: 2018078
Референтен номер: 2018/S 052-116213
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Място на изпълнение: RO: Centru
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Касети с тонер

Външен ИН TED.175345-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30125100
Краен срок: 23.04.18 16:00
Брой: 2018078
Референтен номер: 2018/S 054-120503
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Трансформаторна подстанция

Външен ИН TED.175547-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232221 31600000 45262600 71323100
Краен срок: 23.04.18 16:00
Брой: 2018078
Референтен номер: 2018/S 048-106854
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR