Feedback

Tenders for Румъния

85 952 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 8596)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RO-Oradea: Услуги в областта на медицинските изображения 23.03.17 24.03.17 16:00 Bihor
RO-Арад: Услуги, свързани с почистване и метене на улици 22.03.17 23.03.17 16:00 Arad
RO-Craiova: Уреди за рентгенова терапия 22.03.17 23.03.17 16:00 Dolj
RO-Craiova: Дизелово гориво 22.03.17 24.03.17 16:00 Olt
RO-Bistrita: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци 21.03.17 21.03.17 11:00 Bistriţa-Năsăud
RO-Iasi: Антихипертонични медикаменти 21.03.17 22.03.17 16:00 Iaşi
RO-Bucuresti: Лабораторни реактиви 21.03.17 21.03.17 16:00 Bucureşti
RO-Bucuresti: Разни медикаменти 21.03.17 21.03.17 16:00 Bucureşti
RO-Iasi: Медицински консумативи 21.03.17 23.03.17 16:00 Iaşi
RO-Craiova: Дизелово гориво 21.03.17 24.03.17 16:00 Olt

RO-Oradea: Услуги в областта на медицинските изображения

Външен ИН TED.108755-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 85150000
Краен срок: 24.03.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Брой: 2017058
Дата на изпращане на обявлението: 20.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Място на изпълнение: RO: Bihor

RO-Арад: Услуги, свързани с почистване и метене на улици

Външен ИН TED.106776-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90610000 90620000 90630000
Краен срок: 23.03.17 16:00
Брой: 2017057
Дата на изпращане на обявлението: 17.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Municipiul Arad
Място на изпълнение: RO: Arad

RO-Craiova: Уреди за рентгенова терапия

Външен ИН TED.106620-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33151200 33115000 38341200 51413000 80320000
Краен срок: 23.03.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 22.03.17
Брой: 2017057
Дата на изпращане на обявлението: 20.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Място на изпълнение: RO: Dolj

RO-Craiova: Дизелово гориво

Външен ИН TED.106622-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 24.03.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Брой: 2017057
Дата на изпращане на обявлението: 20.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universitatea Craiova
Място на изпълнение: RO: Olt

RO-Bistrita: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

Външен ИН TED.104447-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90500000
Краен срок: 21.03.17 11:00
Брой: 2017056
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: RO
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ADI Deseuri Bistrita Nasaud
Място на изпълнение: RO: Bistriţa-Năsăud

RO-Iasi: Антихипертонични медикаменти

Външен ИН TED.104487-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33622200
Краен срок: 22.03.17 16:00
Брой: 2017056
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
Място на изпълнение: RO: Iaşi

RO-Bucuresti: Лабораторни реактиви

Външен ИН TED.104491-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696500 33696300 33696400 33696200
Краен срок: 21.03.17 16:00
Брой: 2017056
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Място на изпълнение: RO: Bucureşti

RO-Bucuresti: Разни медикаменти

Външен ИН TED.104510-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 21.03.17 16:00
Брой: 2017056
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Място на изпълнение: RO: Bucureşti

RO-Iasi: Медицински консумативи

Външен ИН TED.104512-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000 33141120 33141121 33141310 33141420 33141112 33141116 18143000 33141320 24322500 18444000 33141220 33141200 31711140 33157800 33141411 33157110 18830000 33141600 33141615 33141240 33751000 33171200 33141642 33141641 33194120 33141115 33141114 38412000 33141624 33141000 33700000 33124130 33162100 33141640 33171100 33181520 33157200 33141323 39518200 33696100 33124131 33141122 33141113 33170000 33772000
Краен срок: 23.03.17 16:00
Брой: 2017056
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Institutul Regional de Oncologie Iasi
Място на изпълнение: RO: Iaşi

RO-Craiova: Дизелово гориво

Външен ИН TED.104515-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 24.03.17 16:00
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Брой: 2017056
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universitatea Craiova
Място на изпълнение: RO: Olt