Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

904 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 91)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RS-Белград: ИПП - Оценка и мониторинг на договора за реформа на сектора за образователната реформа в Сърбия – укрепване на връзките със заетостта и социалното включване 23.01.18 30.01.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА НА ЕС В СЪРБИЯ (EUINFONET) 19.01.18 19.02.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Правна помощ, подпомагане и разпространение на информация, необходима за гарантиране на защитата и упражняването на правата на вътрешно разселените лица (IDP), бежанците и завърналите се лица 29.12.17 01.02.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Подкрепа за участие в програми на ЕС 19.12.17 30.01.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Оценка и мониторинг на договора за реформа на сектора за образователната реформа в Сърбия – укрепване на връзките със заетостта и социалното включване 23.12.17 30.01.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Допълнителна подкрепа за контрола/унищожаването на бяс в Република Сърбия 19.12.17 Serbia
Различно доставки 16.12.17 Serbia
RS-Белград: ИПП - Проучване относно реда и условията за включване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в разпределителната мрежа и интелигентните мрежи 13.12.17 15.01.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП – Доставка на ИТ оборудване и софтуер за подобряване на системите за управление на дела за прокурорските служби и администрацията за прилагане на наказателни санкции 12.12.17 Serbia
RS-Белград: Техническа помощ за подпомагане на социалното приобщаване на младежите чрез иновативни, интегрирани и персонализирани услуги 12.12.17 Serbia

RS-Белград: ИПП - Оценка и мониторинг на договора за реформа на сектора за образователната реформа в Сърбия – укрепване на връзките със заетостта и социалното включване

Външен ИН TED.030056-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.01.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 30.01.18 15:00
Брой: 2018015
Дата на изпращане на обявлението: 15.01.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА НА ЕС В СЪРБИЯ (EUINFONET)

Външен ИН TED.024604-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 32412000
Краен срок: 19.02.18 15:00
Брой: 2018013
Дата на изпращане на обявлението: 09.01.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 320 000 000,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Правна помощ, подпомагане и разпространение на информация, необходима за гарантиране на защитата и упражняването на правата на вътрешно разселените лица (IDP), бежанците и завърналите се лица

Външен ИН TED.524751-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79111000 85300000 85320000
Краен срок: 01.02.18 15:00
Брой: 2017249
Дата на изпращане на обявлението: 20.12.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Подкрепа за участие в програми на ЕС

Външен ИН TED.505059-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71356200
Краен срок: 30.01.18 15:00
Брой: 2017243
Дата на изпращане на обявлението: 07.12.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 1 500 000,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Оценка и мониторинг на договора за реформа на сектора за образователната реформа в Сърбия – укрепване на връзките със заетостта и социалното включване

Външен ИН TED.516955-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.12.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 30.01.18 15:00
Брой: 2017247
Дата на изпращане на обявлението: 13.12.17
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 70 000 000,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Допълнителна подкрепа за контрола/унищожаването на бяс в Република Сърбия

Външен ИН TED.505045-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.12.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 33651690
Брой: 2017243
Дата на изпращане на обявлението: 12.12.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.504928-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.12.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 48814000 33197000 30236000
Брой: 2017242
Дата на изпращане на обявлението: 14.12.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: General Hospital Pozarevac
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Проучване относно реда и условията за включване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в разпределителната мрежа и интелигентните мрежи

Външен ИН TED.495278-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.12.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71241000
Краен срок: 15.01.18 15:00
Брой: 2017239
Дата на изпращане на обявлението: 08.12.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Доставка на ИТ оборудване и софтуер за подобряване на системите за управление на дела за прокурорските служби и администрацията за прилагане на наказателни санкции

Външен ИН TED.493266-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.12.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 30200000 48000000
Брой: 2017238
Дата на изпращане на обявлението: 30.11.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: Техническа помощ за подпомагане на социалното приобщаване на младежите чрез иновативни, интегрирани и персонализирани услуги

Външен ИН TED.493271-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.12.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000
Брой: 2017238
Дата на изпращане на обявлението: 29.11.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 1 000 000,00 EUR