Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

782 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 79)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RS-Белград: ИПП – Създаване на възможности за съгласуване със законодателството в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарна политика 28.06.17 07.07.17 16:00 Serbia
RS-Белград: ИПП – Подобряване на качеството на образованието чрез въвеждане на изпити в края на средното образование 30.05.17 06.07.17 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП – Създаване на възможности за съгласуване със законодателството в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарна политика 20.06.17 26.06.17 16:00 Serbia
RS-Белград: ИПП – Създаване на възможности за съгласуване със законодателството в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарна политика 23.05.17 26.06.17 16:00 Serbia
ЕБВР - ПАРТИДА 4 - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия – строителни дейности за 7 малки водноелектрически централи (SHPP) – група Югоизток (RS-Белград) 23.05.17 05.07.17 Serbia, Belgrade
RS-Белград: ИПП – Подобряване на възможностите за обучение, образование и наемане на работа на осъдени лица и инвестиране в устойчивостта на хуманните условия на живот в затворите 18.05.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации 03.05.17 02.06.17 Serbia
ЕБВР - Обновяване на 31 електрически локомотива, серия 461 (RS-Белград) 03.05.17 12.06.17 13:00 Serbia, Belgrade
RS-Белград: ИПП – Бизнес инкубатори, които могат да предоставят високостойностни услуги за МСП 03.05.17 Serbia
EIB - Consulting services (RS-Belgrade) 29.04.17 30.05.17 14:00 Serbia, Belgrade

RS-Белград: ИПП – Създаване на възможности за съгласуване със законодателството в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарна политика

Външен ИН TED.244246-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.06.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000 75130000
Краен срок: 07.07.17 16:00
Брой: 2017121
Дата на изпращане на обявлението: 22.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Подобряване на качеството на образованието чрез въвеждане на изпити в края на средното образование

Външен ИН TED.203740-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 72000000 72212190 80200000
Краен срок: 06.07.17 15:00
Брой: 2017102
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Създаване на възможности за съгласуване със законодателството в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарна политика

Външен ИН TED.232919-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.06.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000 75130000
Краен срок: 26.06.17 16:00
Брой: 2017116
Дата на изпращане на обявлението: 14.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Създаване на възможности за съгласуване със законодателството в областта на селското стопанство, развитието на селските райони, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарна политика

Външен ИН TED.192923-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000 75130000
Краен срок: 26.06.17 16:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - ПАРТИДА 4 - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия – строителни дейности за 7 малки водноелектрически централи (SHPP) – група Югоизток (RS-Белград)

Външен ИН TED.192928-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45251120 45259000 45200000
Краен срок: 05.07.17
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Enterprise “Electric Power Industry of Serbia”, Belgrade (EPS)
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Подобряване на възможностите за обучение, образование и наемане на работа на осъдени лица и инвестиране в устойчивостта на хуманните условия на живот в затворите

Външен ИН TED.185918-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 16000000 09331000 30190000
Брой: 2017095
Дата на изпращане на обявлението: 12.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации

Външен ИН TED.164920-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31682500
Краен срок: 02.06.17
Брой: 2017085
Дата на изпращане на обявлението: 26.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Обновяване на 31 електрически локомотива, серия 461 (RS-Белград)

Външен ИН TED.164937-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 34611000 50221000
Краен срок: 12.06.17 13:00
Брой: 2017085
Дата на изпращане на обявлението: 27.04.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Joint Stock Company for Freight Railway Transport „SRBIJA KARGO” Beograd
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Бизнес инкубатори, които могат да предоставят високостойностни услуги за МСП

Външен ИН TED.164929-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.05.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Брой: 2017085
Дата на изпращане на обявлението: 21.04.17
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Consulting services (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.162455-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71500000 79415200
Краен срок: 30.05.17 14:00
Брой: 2017084
Дата на изпращане на обявлението: 25.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Enterprise “Roads of Serbia”
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR