Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

839 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 84)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 22.08.17 19.09.17 23:59 Serbia
EIB - Design, supply, and installation of mechanical, electrical, power and IT equipment for tunnels (RS-Belgrade) 22.08.17 05.09.17 Serbia, Belgrade
RS-Белград: Подобряване на възможностите на администрацията в затворите в областта на алтернативните санкции, грижите след изтърпяване на наказание и здравеопазването 16.08.17 15.09.17 16:00 Serbia
EIB - Design, supply, and installation of mechanical, electrical, power and IT equipment for tunnels (RS-Belgrade) 16.08.17 14.09.17 Serbia, Belgrade
Разични услуги 12.08.17 17.08.17 10:00 Šumadija and Western Serbia
Услуги по почистване за Делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия. 10.08.17 15.09.17 Serbia
ЕБВР - Доставка на машини за поддръжка на строително-инженерна инфраструктура – превозно средство за инспектиране на железопътното трасе (RS-Белград) 08.08.17 15.09.17 Serbia, Belgrade
ЕБВР - Доставка на машини за поддръжка на строително-инженерна инфраструктура – превозно средство за инспектиране на железопътното трасе (RS-Белград) 22.07.17 15.09.17 Serbia, Belgrade
RS-Белград: ИПП – Подкрепа за Министерството на финансите по силата на договорa за секторни реформи за реформа в публичната администрация (PAR) 18.07.17 21.08.17 15:00 Serbia
RS-Белград: „Поръчка за доставка за оборудване за AIS и AES“ 11.07.17 Serbia

Разични услуги

Външен ИН TED.328844-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000 72200000 72212100 72222300 72300000 72310000 72322000
Краен срок: 19.09.17 23:59
Брой: 2017159
Дата на изпращане на обявлението: 18.08.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Kemikalieinspektionen
Място на изпълнение: REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Очаквана цена: 2 000 000,00 SEK

EIB - Design, supply, and installation of mechanical, electrical, power and IT equipment for tunnels (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.328148-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45221240 30237280 72268000 72319000 45315300 71320000
Краен срок: 05.09.17
Брой: 2017159
Дата на изпращане на обявлението: 16.08.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Koridori Srbije d.o.o.
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: Подобряване на възможностите на администрацията в затворите в областта на алтернативните санкции, грижите след изтърпяване на наказание и здравеопазването

Външен ИН TED.321189-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75112100 79411000
Краен срок: 15.09.17 16:00
Брой: 2017155
Дата на изпращане на обявлението: 03.08.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Design, supply, and installation of mechanical, electrical, power and IT equipment for tunnels (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.321198-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45221240
Краен срок: 14.09.17
Брой: 2017155
Дата на изпращане на обявлението: 11.08.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Състезателен диалог
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Koridori Srbije d.o.o.
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.321116-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71340000 50232100 50232110 45316000
Краен срок: 17.08.17 10:00
Брой: 2017154
Дата на изпращане на обявлението: 11.08.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Gradska Uprava grada Kruševca
Място на изпълнение: RS: Kruševac
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване за Делегацията на Европейския съюз в Република Сърбия.

Външен ИН TED.314099-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.08.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 15.09.17
Брой: 2017152
Дата на изпращане на обявлението: 31.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: European Union, Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 240 000,00 EUR

ЕБВР - Доставка на машини за поддръжка на строително-инженерна инфраструктура – превозно средство за инспектиране на железопътното трасе (RS-Белград)

Външен ИН TED.309661-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.08.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 34621200
Краен срок: 15.09.17
Брой: 2017150
Дата на изпращане на обявлението: 03.08.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Joint Stock Company for Public Railway Infrastructure Management, "SERBIAN RAILWAYS INFRASTRUCTURE"
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Доставка на машини за поддръжка на строително-инженерна инфраструктура – превозно средство за инспектиране на железопътното трасе (RS-Белград)

Външен ИН TED.284571-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 34621200
Краен срок: 15.09.17
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 17.07.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Joint Stock Company for Public Railway Infrastructure Management, "SERBIAN RAILWAYS INFRASTRUCTURE"
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП – Подкрепа за Министерството на финансите по силата на договорa за секторни реформи за реформа в публичната администрация (PAR)

Външен ИН TED.275932-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000 79400000
Краен срок: 21.08.17 15:00
Брой: 2017135
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: „Поръчка за доставка за оборудване за AIS и AES“

Външен ИН TED.265073-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 30210000 48000000
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 27.06.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR