Feedback

Tenders for Сърбия

661 048 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 66105)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Usluga kalibracije baždarenja i održavanja elektromagnetnih merača protoka 4000/0488/2016 14.12.16 27.12.16 Belgrade
"REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA I OPREME", br. 1.1.10 - 7/2016 14.12.16 13.01.17 Southern and Eastern Serbia
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekta 16.01.17 16.01.17 Kosovo and Metohija
Nabavka delova za mašine 16.01.17 16.01.17 Kosovo and Metohija
Nabavka uniformi 16.01.17 16.01.17 Kosovo and Metohija
(Ažurirano) JN 3000/0939/2016 1736/2016 - Stručna kontrola proračunskog i grafičkog dela tehničke dokumentacije za komore ekonomajzera 1 na bloku A4 i komoru ubrizgavanja u međupregrejanje na bloku A6 i ocenjivanje usaglašenosti navedenih komora 16.11.16 Belgrade
Hidraulika, pneumatika i zaptivke 4000/0149/1/2016 07.12.16 16.01.17 Belgrade
VJN 02/16 Izvršenje svih pripremnih radova izrada nedostajućih podloga , Izrada Tehničke dokumentacije, Izvođenje radova na izgradnji Objekata F1,F2,F3 i F4 i Poslova po ovlašćenju Naručioca, u naselju ``Jugovićevo`` u Novom Sadu 12.12.16 16.01.17 Belgrade
JN 3000/1227/2016 1148/2016 - Rekonstrukcija sistema detekcije plamena i upaljača B2 16.12.16 20.01.17 Belgrade
REDOVAN SERVIS NA 40.000 KILOMETARA M/V FIAT 500L - Vojna pošta 3472 Niš 13.01.17 15.01.17 Southern and Eastern Serbia

Usluga kalibracije baždarenja i održavanja elektromagnetnih merača protoka 4000/0488/2016

Външен ИН 1320086
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 27.12.16
Брой: Uprava za Javne Nabavke, 14. 12. 2016.
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - JP EPS BEOGRAD
Място на изпълнение: RS: 11000 BEOGRAD

"REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE VOZILA I OPREME", br. 1.1.10 - 7/2016

Външен ИН 1319974
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34330000
Краен срок: 13.01.17
Брой: Uprava za Javne Nabavke, 14. 12. 2016.
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE MEDIANA NIŠ
Място на изпълнение: RS: 18101 MEDIJANA (NIŠ)

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekta

Външен ИН KURH17034247-160117
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.01.17
Вид на документа: Друга информация
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Kompanija e Ujesjellsit Rajonal Hidrodrini sh.a.Pejë
Място на изпълнение: RS:

Nabavka delova za mašine

Външен ИН KLMC17023136-160117
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.01.17
Вид на документа: Друга информация
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: KMDK - Kompanija za Rukovodenje Deponijama i Smeca na Kosovo
Място на изпълнение: RS:

Nabavka uniformi

Външен ИН PZ62217197136-160117
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: KK Prizren
Място на изпълнение: RS:

(Ažurirano) JN 3000/0939/2016 1736/2016 - Stručna kontrola proračunskog i grafičkog dela tehničke dokumentacije za komore ekonomajzera 1 na bloku A4 i komoru ubrizgavanja u međupregrejanje na bloku A6 i ocenjivanje usaglašenosti navedenih komora

Външен ИН 1290068-161T1330
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.16
Вид на документа: Сключен договор
CPV / КОП кодове 71323100
Брой: Uprava za Javne Nabavke, 16. 11. 2016.
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - JP EPS BEOGRAD
Място на изпълнение: RS: 11000 BEOGRAD

Hidraulika, pneumatika i zaptivke 4000/0149/1/2016

Външен ИН 1312429
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.12.16
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 42122170 42124130 42124150 42124221 42131144 42131200 42913300 43328100
Краен срок: 16.01.17
Брой: Uprava za Javne Nabavke, 07. 12. 2016.
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - JP EPS BEOGRAD
Място на изпълнение: RS: 11000 BEOGRAD

VJN 02/16 Izvršenje svih pripremnih radova izrada nedostajućih podloga , Izrada Tehničke dokumentacije, Izvođenje radova na izgradnji Objekata F1,F2,F3 i F4 i Poslova po ovlašćenju Naručioca, u naselju ``Jugovićevo`` u Novom Sadu

Външен ИН 1317594
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.12.16
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45000000 45111200 71220000
Краен срок: 16.01.17
Брой: Uprava za Javne Nabavke, 12. 12. 2016.
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD
Място на изпълнение: RS: 11000 BEOGRAD

JN 3000/1227/2016 1148/2016 - Rekonstrukcija sistema detekcije plamena i upaljača B2

Външен ИН 1322546
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.12.16
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 35125100
Краен срок: 20.01.17
Брой: Uprava za Javne Nabavke, 16. 12. 2016.
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - JP EPS BEOGRAD
Място на изпълнение: RS: 11000 BEOGRAD

REDOVAN SERVIS NA 40.000 KILOMETARA M/V FIAT 500L - Vojna pošta 3472 Niš

Външен ИН drugi_29445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 15.01.17
Брой: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, 13. 01. 2017.
Под-вид на документа: Малка поръчка
Възложители: Vojna pošta 3472 Niš
Място на изпълнение: RS: 18113 NIŠ