Контакт

Обявления за Сърбия

Следващите резултати са за обществени поръчки в Сърбия, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Сърбия публикувани на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.javne-nabavke.com/

754 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 76)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия (RS-Белград) 28.03.17 13.04.17 Serbia, Belgrade
RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации 14.03.17 31.03.17 Serbia
EIB - Procurement of MRI scanner (RS-Belgrade) 09.03.17 21.04.17 11:00 Serbia
EIB - Procurement of electron microscope (SEM and TEM) (RS-Belgrade) 09.03.17 24.04.17 11:00 Serbia
RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации 21.02.17 17.03.17 Serbia
RS-Белград: Доставка на оборудване, необходимо за подобряване на услугите за оценка на съответствието (CA) в Република Сърбия 17.02.17 Serbia
ЕБВР - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия (RS-Белград) 15.02.17 30.03.17 Serbia, Belgrade
RS-Белград: Доставка на превозни средства, които да бъдат договорени по специалната мярка за укрепване на способността за отговор на Сърбия, за ефективно справяне с увеличените смесени миграционни потоци 14.02.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – Поръчка за доставка за оборудване за AIS и AES 14.02.17 18.04.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – Подобряване на качеството и ефективността на докладването на подозрителни транзакции (STR) и на основните функции на администрацията за предотвратяване на изпиране на пари (APML) 10.02.17 13.03.17 16:00 Serbia

ЕБВР - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия (RS-Белград)

Външен ИН TED.113297-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45251120 45259000
Краен срок: 13.04.17
Брой: 2017061
Дата на изпращане на обявлението: 22.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Enterprise “Electric Power Industry of Serbia”, Belgrade (EPS)
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade

RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации

Външен ИН TED.093229-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31682500
Краен срок: 31.03.17
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 08.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade

EIB - Procurement of MRI scanner (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.087549-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33113100
Краен срок: 21.04.17 11:00
Брой: 2017048
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Investment Management Office
Място на изпълнение: Belgrade

EIB - Procurement of electron microscope (SEM and TEM) (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.087550-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38511000
Краен срок: 24.04.17 11:00
Брой: 2017048
Дата на изпращане на обявлението: 06.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Investment Management Office
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации

Външен ИН TED.064532-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31682500
Краен срок: 17.03.17
Брой: 2017036
Дата на изпращане на обявлението: 14.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: Доставка на оборудване, необходимо за подобряване на услугите за оценка на съответствието (CA) в Република Сърбия

Външен ИН TED.060839-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 38400000 38421000 38930000
Брой: 2017034
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade

ЕБВР - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия (RS-Белград)

Външен ИН TED.057169-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45251120 45259000
Краен срок: 30.03.17
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Enterprise “Electric Power Industry of Serbia”, Belgrade (EPS)
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade

RS-Белград: Доставка на превозни средства, които да бъдат договорени по специалната мярка за укрепване на способността за отговор на Сърбия, за ефективно справяне с увеличените смесени миграционни потоци

Външен ИН TED.055254-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 34100000
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: ИПП – Поръчка за доставка за оборудване за AIS и AES

Външен ИН TED.055252-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 30210000 48000000
Краен срок: 18.04.17
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.17
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: ИПП – Подобряване на качеството и ефективността на докладването на подозрителни транзакции (STR) и на основните функции на администрацията за предотвратяване на изпиране на пари (APML)

Външен ИН TED.051269-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71356200 79400000
Краен срок: 13.03.17 16:00
Брой: 2017029
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade