Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

933 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 94)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RS-Pozarevac: Системи за информация в областта на медицината 17.04.18 23.04.18 11:00 Serbia, Southern and Eastern Serbia
RS-Белград: ИПП - Техническа помощ в подкрепа на социалното приобщаване на младите хора чрез иновативни, интегрирани и персонализирани услуги 20.03.18 02.04.18 15:00 Serbia
Рекламни и маркетингови услуги 17.03.18 25.04.18 14:00 ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND , FRANCE, POLSKA, Serbia, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
RS-Белград: ИПП - Техническа помощ в подкрепа на социалното приобщаване на младите хора чрез иновативни, интегрирани и персонализирани услуги 20.02.18 02.04.18 15:00 Serbia
RS-Белград: Осигуряване на изпълнение на дейности по изграждането на жилищни сгради 22.02.18 16.04.18 09:00 Serbia
RS-Белград: Осигуряване на изпълнение на дейности по изграждането на жилищни сгради 22.02.18 16.04.18 10:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - ЕС за Сърбия – непрекъсната подкрепа за изпълнението на глава 27 в областта на защита на природата (Натура 2000) 24.02.18 27.03.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Проектиране на ефективна помощна система 112 за Република Сърбия 06.03.18 19.03.18 15:00 Serbia
RS-Белград: Подкрепа на Комисията за контрол на държавните помощи (CSAC) 06.03.18 10.04.18 15:00 Serbia
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 27.02.18 28.03.18 15:00 Serbia

RS-Pozarevac: Системи за информация в областта на медицината

Външен ИН TED.166002-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48814000 33197000 30236000
Краен срок: 23.04.18 11:00
Брой: 2018074
Референтен номер: 2018/S 035-077646
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: General Hospital Pozarevac
Място на изпълнение: RS: 12000 Pozarevac
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Техническа помощ в подкрепа на социалното приобщаване на младите хора чрез иновативни, интегрирани и персонализирани услуги

Външен ИН TED.120760-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000
Краен срок: 02.04.18 15:00
Брой: 2018055
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

Рекламни и маркетингови услуги

Външен ИН TED.119485-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79340000
Краен срок: 25.04.18 14:00
Брой: 2018054
Дата на изпращане на обявлението: 15.03.18
Основни дейности: Друго
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Място на изпълнение: DEUTSCHLAND
FRANCE
POLSKA
REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
SLOVENSKO
ÖSTERREICH
Очаквана цена: 8 722 000,00 CZK

RS-Белград: ИПП - Техническа помощ в подкрепа на социалното приобщаване на младите хора чрез иновативни, интегрирани и персонализирани услуги

Външен ИН TED.075328-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000
Краен срок: 02.04.18 15:00
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 09.02.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 1 000 000,00 EUR

RS-Белград: Осигуряване на изпълнение на дейности по изграждането на жилищни сгради

Външен ИН TED.081971-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45210000
Краен срок: 16.04.18 09:00
Брой: 2018037
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: “Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: Осигуряване на изпълнение на дейности по изграждането на жилищни сгради

Външен ИН TED.081970-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 16.04.18 10:00
Брой: 2018037
Дата на изпращане на обявлението: 16.02.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: “Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - ЕС за Сърбия – непрекъсната подкрепа за изпълнението на глава 27 в областта на защита на природата (Натура 2000)

Външен ИН TED.084316-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 27.03.18 15:00
Брой: 2018039
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 200 000 000,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Проектиране на ефективна помощна система 112 за Република Сърбия

Външен ИН TED.097466-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.03.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 79421200
Краен срок: 19.03.18 15:00
Брой: 2018045
Дата на изпращане на обявлението: 01.03.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: Подкрепа на Комисията за контрол на държавните помощи (CSAC)

Външен ИН TED.097468-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000
Краен срок: 10.04.18 15:00
Брой: 2018045
Дата на изпращане на обявлението: 19.02.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 1 000 000,00 EUR

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.088740-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 28.03.18 15:00
Брой: 2018040
Референтен номер: 2017/S 171-351596
Дата на изпращане на обявлението: 23.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: City of Smederevo
Място на изпълнение: City of Smederevo
Очаквана цена: 350 000,00 EUR