Контакт

Обявления за Сърбия

Следващите резултати са за обществени поръчки в Сърбия, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Сърбия публикувани на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.javne-nabavke.com/

764 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 77)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RS-Белград: ИПП – Техническа помощ за министерството на енергетиката и съответните публични субекти за прилагането на новия енергиен закон, НПДЕЕ и Директивата за възобновяемата енергия 26.04.17 26.05.17 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации 25.04.17 26.05.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – Допълнително разработване на сближаването на ЕС в областта на околната среда относно въздуха, химикалите и хоризонталното законодателство 07.04.17 15.05.17 14:00 Serbia
RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации 04.04.17 04.05.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – Подкрепа за прозрачност и комуникация на реформата на публичната администрация в рамките на договорa за секторни реформи за реформа в публичната администрация – повторно стартиране 28.03.17 05.05.17 15:00 Serbia
ЕБВР - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия (RS-Белград) 28.03.17 13.04.17 Serbia, Belgrade
EIB - Construction and rehabilitation of clinical centre of Serbia in Belgrade - Phase I (RS-Belgrade) 16.03.17 17.05.17 11:00 Serbia, Belgrade
RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации 14.03.17 31.03.17 Serbia
EIB - Modernisation of Nis-Dimitrovgrad railway line (RS-Belgrade) 14.03.17 Serbia, Belgrade
RS-Белград: ИПП – Подкрепа за прозрачност и комуникация на реформата на публичната администрация в рамките на договорa за секторни реформи за реформа в публичната администрация 14.03.17 Serbia

RS-Белград: ИПП – Техническа помощ за министерството на енергетиката и съответните публични субекти за прилагането на новия енергиен закон, НПДЕЕ и Директивата за възобновяемата енергия

Външен ИН TED.155485-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000 79400000
Краен срок: 26.05.17 15:00
Брой: 2017081
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации

Външен ИН TED.153613-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31682500
Краен срок: 26.05.17
Брой: 2017080
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: Development Tender
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: ИПП – Допълнително разработване на сближаването на ЕС в областта на околната среда относно въздуха, химикалите и хоризонталното законодателство

Външен ИН TED.129664-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000 79400000
Краен срок: 15.05.17 14:00
Брой: 2017069
Дата на изпращане на обявлението: 27.03.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации

Външен ИН TED.123519-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31682500
Краен срок: 04.05.17
Брой: 2017066
Дата на изпращане на обявлението: 29.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade

RS-Белград: ИПП – Подкрепа за прозрачност и комуникация на реформата на публичната администрация в рамките на договорa за секторни реформи за реформа в публичната администрация – повторно стартиране

Външен ИН TED.113289-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000
Краен срок: 05.05.17 15:00
Брой: 2017061
Дата на изпращане на обявлението: 15.03.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade

ЕБВР - Рехабилитация на 7 малки водноелектрически централи в Сърбия (RS-Белград)

Външен ИН TED.113297-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 28.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45251120 45259000
Краен срок: 13.04.17
Брой: 2017061
Дата на изпращане на обявлението: 22.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Enterprise “Electric Power Industry of Serbia”, Belgrade (EPS)
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade

EIB - Construction and rehabilitation of clinical centre of Serbia in Belgrade - Phase I (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.097327-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45215000
Краен срок: 17.05.17 11:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Ministry of Health of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade

RS-Белград: ИПП – Електрическо оборудване за реакция при извънредни ситуации

Външен ИН TED.093229-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31682500
Краен срок: 31.03.17
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 08.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade

EIB - Modernisation of Nis-Dimitrovgrad railway line (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.093243-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71311230 45200000 45315100 71356200
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Joint Stock Company
Място на изпълнение: RS: 11000 Belgrade

RS-Белград: ИПП – Подкрепа за прозрачност и комуникация на реформата на публичната администрация в рамките на договорa за секторни реформи за реформа в публичната администрация

Външен ИН TED.093233-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 08.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Програми ФАР, ТАКИС и страните от централна и източна Европа
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade