Контакт

Обявления за Словакия

Следващите резултати са за обществени поръчки в Словакия, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Словакия на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.tender.sk/

21 512 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2152)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 14.04.17 21.04.17 10:00 Prešovský kraj
Различни видове машини с общо и специално предназначение 14.04.17 19.04.17 14:00 Prešovský kraj
Машини за промишлена употреба 14.04.17 21.04.17 09:00 Prešovský kraj
Оборудване за печат и графичен дизайн 13.04.17 12.04.17 09:00 Nitriansky kraj
Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство 13.04.17 13.04.17 09:00 Nitriansky kraj
Оборудване за печат и графичен дизайн 13.04.17 18.04.17 09:00 Nitriansky kraj
Различно доставки 13.04.17 20.04.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IE-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound 12.04.17 12.04.17 17:00 ÖSTERREICH, BELGIQUE-BELGIË , BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ, ČESKÁ REPUBLIKA, DEUTSCHLAND , DANMARK, EESTI, ESPAÑA , SUOMI / FINLAND, FRANCE, Greek / ΕΛΛΑΔΑ, Croatia, MAGYARORSZÁG, IRELAND, ITALIA , LIETUVA, LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ), LATVIJA, MALTA, NEDERLAND , POLSKA, PORTUGAL, ROMÂNIA, SVERIGE, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, UNITED KINGDOM
Разични услуги 11.04.17 20.04.17 09:30 Bratislavský kraj
Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно 11.04.17 24.04.17 09:45 POLSKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Разични услуги

Външен ИН TED.143058-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90500000 90600000 77300000
Краен срок: 21.04.17 10:00
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mesto Poprad
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj

Различни видове машини с общо и специално предназначение

Външен ИН TED.142123-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42900000 42921000
Краен срок: 19.04.17 14:00
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Torden s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj

Машини за промишлена употреба

Външен ИН TED.142128-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42000000 42641400
Краен срок: 21.04.17 09:00
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Glasko s.r.o., Prešov
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj

Оборудване за печат и графичен дизайн

Външен ИН TED.139325-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42962000 48422000
Краен срок: 12.04.17 09:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mendas s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство

Външен ИН TED.139327-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39220000 39711100
Краен срок: 13.04.17 09:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: APN s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Оборудване за печат и графичен дизайн

Външен ИН TED.139323-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42962000 48422000
Краен срок: 18.04.17 09:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Naminy Trade s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Различно доставки

Външен ИН TED.139341-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000 15111100 15111200 15112000 15112300 15112310 15113000 15115100 15119100 15119300 15130000 15131200 15131310 15131400 15131500 15131600 15860000 15910000 15930000 15951000 15961000 15980000 15981000 03142500 03212200 15312000 15331000 15331100 15331400 15332100 15332200 15411100 15412000 15500000 15510000 15540000 15550000 15555000 15611000 15612100 15812000 15830000 15840000 15850000 15870000 15891000 15898000 03200000 03221000 03222100 03222300 15310000 15330000 15332410 15872000
Краен срок: 20.04.17 10:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Úrad vlády Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IE-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound

Външен ИН TED.136290-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79315000 79311400 72314000 79310000
Краен срок: 12.04.17 17:00
Брой: 2017072
Дата на изпращане на обявлението: 07.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Място на изпълнение: BELGIQUE-BELGIË
BULGARIA
DANMARK
DEUTSCHLAND
EESTI
ELLADA
ESPAÑA
FRANCE
Hrvatska
IRELAND
ITALIA
KYPROS / KIBRIS
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
POLSKA
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVENIJA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SUOMI / FINLAND
SVERIGE
UNITED KINGDOM
ÖSTERREICH
ČESKÁ REPUBLIKA

Разични услуги

Външен ИН TED.135317-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 77300000 77313000 77314000 77314100 77211500 77211600 77211400 90500000 34928480 44423750
Краен срок: 20.04.17 09:30
Брой: 2017071
Дата на изпращане на обявлението: 06.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavné mesto SR Bratislava
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно

Външен ИН TED.134994-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55000000 60000000
Краен срок: 24.04.17 09:45
Брой: 2017071
Дата на изпращане на обявлението: 07.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Centrum Projektów Europejskich
Място на изпълнение: POLSKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA