Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

24 460 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2446)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини 09.11.17 16.11.17 09:00 Žilinský kraj
Кораби и подобни съдове, предназначени за превоз на пътници или на стоки 09.11.17 21.11.17 10:00 Bratislavský kraj
Различни строителни дейности 09.11.17 20.11.17 10:00 Prešovský kraj
Разични услуги 07.11.17 21.11.17 10:00 Bratislavský kraj
Различно доставки 07.11.17 16.11.17 09:00 Nitriansky kraj
Машини за промишлена употреба 07.11.17 10.11.17 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Фармацевтични продукти 04.11.17 07.11.17 09:00 Trenčiansky kraj
Разни медикаменти 04.11.17 10.11.17 Košický kraj
Различни строителни дейности 03.11.17 19.11.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Bratislavský kraj
Разични услуги 03.11.17 20.11.17 10:00 Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини

Външен ИН TED.446820-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33651000
Краен срок: 16.11.17 09:00
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Място на изпълнение: SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Кораби и подобни съдове, предназначени за превоз на пътници или на стоки

Външен ИН TED.446822-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34512000
Краен срок: 21.11.17 10:00
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.446338-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233120 45233125 45233161 45233223
Краен срок: 20.11.17 10:00
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenská správa ciest
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.443280-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72514100 72267100 72222300 50312000 50312100 50312300
Краен срок: 21.11.17 10:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.442469-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42990000 42630000 42662000 42636100 43812000 42611000 42621000
Краен срок: 16.11.17 09:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 02.11.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ProWire s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Машини за промишлена употреба

Външен ИН TED.442550-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42000000
Краен срок: 10.11.17 09:00
Брой: 2017213
Дата на изпращане на обявлението: 03.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Distrib Capital, s.r.o.
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.440403-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000 33100000
Краен срок: 07.11.17 09:00
Брой: 2017212
Дата на изпращане на обявлението: 02.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Място на изпълнение: SK: Trenčiansky kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разни медикаменти

Външен ИН TED.440404-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 10.11.17
Брой: 2017212
Дата на изпращане на обявлението: 02.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Място на изпълнение: SK: Košický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.439356-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 45211000 71000000
Краен срок: 19.11.17 10:00
Брой: 2017211
Дата на изпращане на обявлението: 30.10.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavné mesto SR Bratislava
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.439040-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71351910 90722000 71351200
Краен срок: 20.11.17 10:00
Брой: 2017211
Дата на изпращане на обявлението: 30.10.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
SK: Košický kraj
SK: Nitriansky kraj
SK: Trenčiansky kraj
SK: Trnavský kraj
SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR