Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

25 760 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2576)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Превозни средства с 4 задвижващи колела за движение по терени без път (тип off-road) 20.02.18 31.01.18 10:00 Banskobystrický kraj
Автомобилни превозни средства със специална употреба 20.02.18 31.01.18 10:00 Banskobystrický kraj
Разични услуги 17.02.18 12.01.16 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Инженерни услуги по проектиране и конструиране 13.02.18 31.01.18 09:00 Bratislavský kraj
Защитни речни съоръжения срещу наводнения 09.02.18 31.01.18 10:00 Banskobystrický kraj
Различни строителни дейности 09.02.18 14.02.18 10:00 Žilinský kraj
SK-Bratislava: Безпилотни летателни апарати 07.02.18 18.07.17 09:00 Žilinský kraj
Газьол (EN 590) 06.02.18 09.02.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 06.02.18 01.02.18 09:00 Východné Slovensko, Košický kraj
Различно доставки 06.02.18 09.02.18 11:00 Košický kraj

Превозни средства с 4 задвижващи колела за движение по терени без път (тип off-road)

Външен ИН TED.076195-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34113300
Краен срок: 31.01.18 10:00
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Автомобилни превозни средства със специална употреба

Външен ИН TED.076196-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34144000
Краен срок: 31.01.18 10:00
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.075142-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50750000 50730000 50710000 45000000 80550000 79993000 64216000 79993100 50720000 48810000 50700000 50800000 98341140 45259000 70332100 70331100 79910000 50721000
Краен срок: 12.01.16 10:00
Брой: 2018034
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Социална защита
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Външен ИН TED.066019-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71311220 71320000
Краен срок: 31.01.18 09:00
Брой: 2018030
Дата на изпращане на обявлението: 08.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Защитни речни съоръжения срещу наводнения

Външен ИН TED.060362-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45246400 45247211
Краен срок: 31.01.18 10:00
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.060364-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71250000 42110000 45000000 38424000 45251200 45262640 45251220 45259000 44621220
Краен срок: 14.02.18 10:00
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Martinská teplárenská, a.s.
Място на изпълнение: SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

SK-Bratislava: Безпилотни летателни апарати

Външен ИН TED.057676-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34711200
Краен срок: 18.07.17 09:00
Краен срок за подаване на документи: 18.07.17
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: SK
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Място на изпълнение: SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Газьол (EN 590)

Външен ИН TED.055025-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134220 60100000
Краен срок: 09.02.18 10:00
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.053537-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42400000 43414000 42640000 34144000 42000000 42923000
Краен срок: 01.02.18 09:00
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DVS Trade, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Košický kraj
SK: Východné Slovensko
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.053536-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 43812000 43810000 42991400
Краен срок: 09.02.18 11:00
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.18
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Wood exim s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Košický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR