Контакт

Обявления за Словакия

Следващите резултати са за обществени поръчки в Словакия, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Словакия на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.tender.sk/

21 967 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2197)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 19.05.17 25.05.17 Prešovský kraj
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили 19.05.17 26.05.17 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Кораби и подобни съдове, предназначени за превоз на пътници или на стоки 19.05.17 26.05.17 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление 19.05.17 22.05.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 19.05.17 23.05.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 17.05.17 18.05.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Машини за обработване на твърди материали, различни от металите 17.05.17 19.05.17 13:00 Trnavský kraj
Различно доставки 17.05.17 26.05.17 10:00 Západné Slovensko, Nitriansky kraj
Различно доставки 17.05.17 23.05.17 10:00 Nitriansky kraj
Машини за щамповане 13.05.17 15.05.17 10:00 Banskobystrický kraj

Разични услуги

Външен ИН TED.189717-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71314000 71314200 45300000 51543400 51112000 51210000
Краен срок: 25.05.17
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

Външен ИН TED.189718-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50112000
Краен срок: 26.05.17 09:00
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 16.05.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Кораби и подобни съдове, предназначени за превоз на пътници или на стоки

Външен ИН TED.189778-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34512000 50000000
Краен срок: 26.05.17 09:00
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 17.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

Външен ИН TED.188954-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31000000
Краен срок: 22.05.17 10:00
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Bazár JPS, s.r.o.
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Различно доставки

Външен ИН TED.188612-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 24200000 44810000 44811000 44812000 44812100 44812210 44812220 44812310 44812400 44820000 44832000 44832200
Краен срок: 23.05.17
Брой: 2017096
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Очаквана цена: 535 557,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.183782-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42600000 42611000 42642100
Краен срок: 18.05.17 10:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Innergy s.r.o.
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Машини за обработване на твърди материали, различни от металите

Външен ИН TED.183787-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42641400
Краен срок: 19.05.17 13:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 12.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ingenio, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Trnavský kraj

Различно доставки

Външен ИН TED.183779-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32342410 32351200 32321200 31521300
Краен срок: 26.05.17 10:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Audiolight, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj
SK: Západné Slovensko

Различно доставки

Външен ИН TED.183883-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42960000 42991000 48224000
Краен срок: 23.05.17 10:00
Брой: 2017094
Дата на изпращане на обявлението: 11.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: MGM Europe, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Машини за щамповане

Външен ИН TED.181472-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42635000 60000000
Краен срок: 15.05.17 10:00
Брой: 2017092
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Eiben s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
Очаквана цена: 360 156,00 EUR