Feedback

Tenders for Словакия

20 592 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2060)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Полицейски униформи 22.02.17 21.02.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции за битови отпадъчни води 14.02.17 20.02.17 10:00 Nitriansky kraj
Различно доставки 10.02.17 20.02.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Stredné Slovensko
Разични услуги 08.02.17 16.02.17 Bratislavský kraj, Bratislavský kraj
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции за битови отпадъчни води 03.02.17 15.02.17 10:00 Nitriansky kraj
Разични услуги 02.02.17 10.02.17 09:30 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Товарни кораби 02.02.17 15.02.17 10:00 Bratislavský kraj
Различно доставки 02.02.17 07.02.17 10:00 Trnavský kraj
Полицейски униформи 02.02.17 21.02.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание 01.02.17 16.02.17 00:30 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Bratislavský kraj

Полицейски униформи

Външен ИН TED.066863-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35811200 18222100
Краен срок: 21.02.17 10:00
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavné mesto SR Bratislava
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции за битови отпадъчни води

Външен ИН TED.055450-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232400 45232423
Краен срок: 20.02.17 10:00
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 10.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obec Dvory nad Žitavou
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Различно доставки

Външен ИН TED.051844-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35110000 35112000 37410000 37535292 39540000 18424000 18930000 18444111 18114000 18832000
Краен срок: 20.02.17 10:00
Брой: 2017029
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SK: Stredné Slovensko

Разични услуги

Външен ИН TED.048123-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72261000 72267000 72267200 72220000 72267100 72240000 72230000 48000000
Краен срок: 16.02.17
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
SK: Bratislavský kraj

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции за битови отпадъчни води

Външен ИН TED.041213-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 03.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232400 45232423
Краен срок: 15.02.17 10:00
Брой: 2017024
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obec Dvory nad Žitavou
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Разични услуги

Външен ИН TED.040057-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72222300 72253200 72410000 72318000
Краен срок: 10.02.17 09:30
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenská správa ciest
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Товарни кораби

Външен ИН TED.039409-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34512400 34510000
Краен срок: 15.02.17 10:00
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 28.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj

Различно доставки

Външен ИН TED.039417-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 16700000 34139300 42410000 44613000 38311000 16000000
Краен срок: 07.02.17 10:00
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mesto Sereď
Място на изпълнение: SK: Trnavský kraj

Полицейски униформи

Външен ИН TED.039433-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35811200 18222100
Краен срок: 21.02.17 10:00
Брой: 2017023
Дата на изпращане на обявлението: 30.01.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavné mesto SR Bratislava
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание

Външен ИН TED.038133-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60140000
Краен срок: 16.02.17 00:30
Брой: 2017022
Дата на изпращане на обявлението: 27.01.17
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
SK: SLOVENSKÁ REPUBLIKA