Feedback

Tenders for Словакия

20 988 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2099)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обработващи центрове 15.03.17 23.03.17 14:00 Nitriansky kraj
Различно доставки 15.03.17 23.03.17 14:00 Nitriansky kraj
Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили 15.03.17 24.03.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Рутери 14.03.17 22.03.17 10:00 Bratislavský kraj
Различни строителни дейности 14.03.17 22.03.17 10:00 Košický kraj
Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност 10.03.17 21.03.17 09:00 Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Различно доставки 08.03.17 20.03.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 08.03.17 23.03.17 13:00 Bratislavský kraj
Разични услуги 07.03.17 10.03.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Bratislavský kraj
Услуги, свързани с оценяване на корпоративното управление 04.03.17 20.03.17 14:00 Bratislavský kraj

Обработващи центрове

Външен ИН TED.095980-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42612000
Краен срок: 23.03.17 14:00
Брой: 2017052
Дата на изпращане на обявлението: 12.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Masam, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Различно доставки

Външен ИН TED.095979-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38540000 42612000 42637300
Краен срок: 23.03.17 14:00
Брой: 2017052
Дата на изпращане на обявлението: 12.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Masam, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

Външен ИН TED.095981-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34330000
Краен срок: 24.03.17 10:00
Брой: 2017052
Дата на изпращане на обявлението: 12.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Рутери

Външен ИН TED.093937-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32413100 32415000
Краен срок: 22.03.17 10:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerzita Komenského v Bratislave
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.093515-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45212200 45212224 45262210 45300000 71320000
Краен срок: 22.03.17 10:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Състезателен диалог
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Košická Futbalová Aréna a.s.
Място на изпълнение: SK: Košický kraj

Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност

Външен ИН TED.090283-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50610000 34913000
Краен срок: 21.03.17 09:00
Брой: 2017049
Дата на изпращане на обявлението: 07.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
SK: Trnavský kraj

Различно доставки

Външен ИН TED.086125-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 24951000 24951300 09221000
Краен срок: 20.03.17 10:00
Брой: 2017047
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
Място на изпълнение: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Различно доставки

Външен ИН TED.086105-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31000000 32000000 42400000 51511100 51900000
Краен срок: 23.03.17 13:00
Брой: 2017047
Дата на изпращане на обявлението: 03.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Bratislavský samosprávny kraj
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj

Разични услуги

Външен ИН TED.084775-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72000000 72212000 72222300 72230000 72240000 72250000 72260000 72262000 72263000 72265000 72300000 80531200 48000000 48600000 48710000 48730000
Краен срок: 10.03.17 10:00
Брой: 2017046
Дата на изпращане на обявлението: 02.03.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Услуги, свързани с оценяване на корпоративното управление

Външен ИН TED.082687-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79212110
Краен срок: 20.03.17 14:00
Брой: 2017045
Дата на изпращане на обявлението: 02.03.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 250 000,00 EUR