Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

23 629 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2363)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Електрическа енергия 16.09.17 19.09.17 09:00 Bratislavský kraj
Моторни превозни средства 13.09.17 21.09.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Машини за обработване на хранителни продукти 12.09.17 21.09.17 10:00 Košický kraj
Различно доставки 09.09.17 19.09.17 10:00 Trenčiansky kraj
Болнични легла 08.09.17 14.09.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Разични услуги 02.09.17 17.09.17 10:00 Banskobystrický kraj
Софтуерни пакети и информационни системи 02.09.17 12.09.17 09:00 Bratislavský kraj
Инструменти за металообработващи машини 02.09.17 17.09.17 11:00 Žilinský kraj
Подвижни контейнери със специална употреба 02.09.17 20.09.17 10:00 Prešovský kraj
Различно доставки 02.09.17 20.09.17 10:00 Prešovský kraj

Електрическа енергия

Външен ИН TED.364413-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 19.09.17 09:00
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Rozhlas a televízia Slovenska
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Моторни превозни средства

Външен ИН TED.358390-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34100000 34114121
Краен срок: 21.09.17 10:00
Брой: 2017175
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Záchranná zdravotná služba Bratislava
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Машини за обработване на хранителни продукти

Външен ИН TED.356272-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42215200
Краен срок: 21.09.17 10:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Herbik s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Košický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.354326-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33100000 33192230 33192100 33172000 33195000 33168000 33191000 38510000 33172200 33162000 33194100 33192300 33157400 33162100 33123200 33161000 33195100 33168100
Краен срок: 19.09.17 10:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Място на изпълнение: SK: Trenčiansky kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Болнични легла

Външен ИН TED.352249-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33192120 39143112
Краен срок: 14.09.17 10:00
Брой: 2017172
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.345920-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71521000 71251000 71300000 71315300
Краен срок: 17.09.17 10:00
Брой: 2017168
Дата на изпращане на обявлението: 30.08.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Софтуерни пакети и информационни системи

Външен ИН TED.345448-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 12.09.17 09:00
Брой: 2017168
Дата на изпращане на обявлението: 30.08.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: CapaHR s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инструменти за металообработващи машини

Външен ИН TED.345449-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42630000
Краен срок: 17.09.17 11:00
Брой: 2017168
Дата на изпращане на обявлението: 30.08.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: TTS Steel, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Подвижни контейнери със специална употреба

Външен ИН TED.345482-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34221000 42630000
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017168
Дата на изпращане на обявлението: 31.08.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Chetra SK, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.345481-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 02.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42600000 42621100 42612100 42630000 42638000 38424000
Краен срок: 20.09.17 10:00
Брой: 2017168
Дата на изпращане на обявлението: 31.08.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Chetra SK, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR