Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

26 914 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2692)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Водни помпи 17.04.18 20.04.18 09:00 Banskobystrický kraj
Различно доставки 12.04.18 25.04.18 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различни строителни дейности 11.04.18 18.04.18 13:00 Košický kraj
Различно доставки 10.04.18 16.04.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Почистващи продукти 10.04.18 16.04.18 08:30 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 10.04.18 23.04.18 10:00 Bratislavský kraj
Топографски услуги 06.04.18 23.04.18 11:00 Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Други софтуерни пакети и операционни системи 06.04.18 05.04.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различни строителни дейности 05.04.18 17.04.18 10:00 Prešovský kraj
Наблюдение на околната среда за цели, различни от тези на строителството 04.04.18 06.04.18 15:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Водни помпи

Външен ИН TED.164482-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42122130
Краен срок: 20.04.18 09:00
Брой: 2018074
Референтен номер: 2017/S 232-483496
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.157250-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44810000 44812220 44832200 44811000
Краен срок: 25.04.18 09:00
Брой: 2018071
Референтен номер: 2018/S 048-105011
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.155924-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34990000 45234116 45234100 45234115
Краен срок: 18.04.18 13:00
Брой: 2018070
Референтен номер: 2017/S 242-504263
Дата на изпращане на обявлението: 09.04.18
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Място на изпълнение: SK: Košický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.152996-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 03452000 77300000 77211600 90711500 03451300 77211500 45112000
Краен срок: 16.04.18 10:00
Брой: 2018069
Референтен номер: 2017/S 248-522961
Дата на изпращане на обявлението: 05.04.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenská agentúra životného prostredia
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Почистващи продукти

Външен ИН TED.152995-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39830000 39831210
Краен срок: 16.04.18 08:30
Брой: 2018069
Референтен номер: 2018/S 044-095580
Дата на изпращане на обявлението: 05.04.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.153010-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48822000 30233000 31154000 72222300
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018069
Референтен номер: 2018/S 045-097930
Дата на изпращане на обявлението: 05.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerzitná nemocnica Bratislava
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Топографски услуги

Външен ИН TED.149513-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71351810 71354000
Краен срок: 23.04.18 11:00
Брой: 2018067
Референтен номер: 2018/S 058-128201
Дата на изпращане на обявлението: 04.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj
SK: Trnavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Други софтуерни пакети и операционни системи

Външен ИН TED.148852-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48900000
Краен срок: 05.04.18 10:00
Брой: 2018067
Референтен номер: 2018/S 043-093692
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: LukCom s.r.o.
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.146312-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45112500 45246000 45246400 45120000 71300000 45100000 71320000 45223800 45112300 71248000 45111210 45112700 71240000 45247270 45221220 71351000 44212000 77211400 71355200
Краен срок: 17.04.18 10:00
Брой: 2018066
Референтен номер: 2018/S 041-088869
Дата на изпращане на обявлението: 03.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Наблюдение на околната среда за цели, различни от тези на строителството

Външен ИН TED.145379-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90711500
Краен срок: 06.04.18 15:00
Брой: 2018065
Референтен номер: 2018/S 038-083019
Дата на изпращане на обявлението: 29.03.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenská agentúra životného prostredia
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR