Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

22 739 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2274)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 19.07.17 18.07.17 10:00 Bratislavský kraj
Разични услуги 14.07.17 19.07.17 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 08.07.17 23.07.17 10:00 Trenčiansky kraj
Различни строителни дейности 08.07.17 23.07.17 10:00 Nitriansky kraj
Разични услуги 07.07.17 21.07.17 10:00 Bratislavský kraj
Пожарни маркучи 07.07.17 23.07.17 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Превозни средства за пътна поддръжка 07.07.17 23.07.17 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Обработващи машини със специална употреба 05.07.17 20.07.17 09:00 Žilinský kraj
Различно доставки 04.07.17 19.07.17 10:00 Žilinský kraj
Разични услуги 01.07.17 16.07.17 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.279594-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000 71250000
Краен срок: 18.07.17 10:00
Брой: 2017136
Дата на изпращане на обявлението: 18.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.272789-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 63510000 60400000 55110000
Краен срок: 19.07.17 09:00
Брой: 2017133
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Bratislavský samosprávny kraj
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.263630-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34144511 16700000 34144710 43414000 34114000 42923000
Краен срок: 23.07.17 10:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obec Dolná Súča
Място на изпълнение: SK: Trenčiansky kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.263161-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232400 45252100 71245000 71330000 71354100 71354300 71300000 71000000
Краен срок: 23.07.17 10:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obec Nesvady
Място на изпълнение: SK: Nitriansky kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.261548-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 55500000 55520000 55320000
Краен срок: 21.07.17 10:00
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Národná Banka Slovenska
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 3 472 635,00 EUR

Пожарни маркучи

Външен ИН TED.260962-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44482100
Краен срок: 23.07.17 10:00
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Превозни средства за пътна поддръжка

Външен ИН TED.260961-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34144400 34144000
Краен срок: 23.07.17 09:00
Брой: 2017128
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Обработващи машини със специална употреба

Външен ИН TED.256575-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42611000
Краен срок: 20.07.17 09:00
Брой: 2017126
Дата на изпращане на обявлението: 30.06.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Sojcak s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.254449-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42990000 38300000 42610000 42621100 42636100
Краен срок: 19.07.17 10:00
Брой: 2017125
Дата на изпращане на обявлението: 29.06.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ŽOS-EKO, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.252954-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79810000 22300000 22400000 22410000 22411000 22412000 22413000 22414000 22420000 22450000 79822100 79822200 79822300 79822400
Краен срок: 16.07.17
Брой: 2017124
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.17
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenská pošta, a.s.
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR