Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

28 453 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2846)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 26.04.18 25.04.18 09:00 Osrednjeslovenska
Разични услуги 25.04.18 23.04.18 10:00 Pomurska
Кранове, клапани и подобни устройства 19.04.18 25.04.18 13:00 SLOVENIJA
Разични услуги 19.04.18 25.04.18 10:00 SLOVENIJA
Разични услуги 19.04.18 25.04.18 09:00 Osrednjeslovenska
Различно доставки 19.04.18 24.04.18 09:00 SLOVENIJA
Застрахователни услуги 17.04.18 25.04.18 10:00 SLOVENIJA
Инженерни услуги по проектиране и конструиране 13.04.18 17.04.18 10:00 SLOVENIJA
Инженерни услуги по проектиране и конструиране 13.04.18 18.04.18 10:00 SLOVENIJA
Хеликоптери 13.04.18 18.04.18 10:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska

Разични услуги

Външен ИН TED.182234-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90900000 90910000 90919200
Краен срок: 25.04.18 09:00
Брой: 2018081
Референтен номер: 2018/S 057-126161
Дата на изпращане на обявлението: 24.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod za gradbeništvo Slovenije firma v angleškem jeziku: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.179710-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32500000 45400000 39000000 39200000 39130000 32322000 30200000 39141000 32354500 39100000
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018080
Референтен номер: 2018/S 055-121789
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mestna občina Murska Sobota
Място на изпълнение: SI: Pomurska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Кранове, клапани и подобни устройства

Външен ИН TED.170312-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42130000
Краен срок: 25.04.18 13:00
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 039-085908
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: SL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.170069-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72320000 72260000 72540000 50324100 48610000
Краен срок: 25.04.18 10:00
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 057-126164
Дата на изпращане на обявлението: 16.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za infrastrukturo
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.170085-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90900000 90910000 90919200
Краен срок: 25.04.18 09:00
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 057-126161
Дата на изпращане на обявлението: 16.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod za gradbeništvo Slovenije firma v angleškem jeziku: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.169219-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33141000 44613800 38434000 33793000 33696500 38434520 24300000 33696200 33192500
Краен срок: 24.04.18 09:00
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 056-123458
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zdravstveni dom Ljubljana
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.165357-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 66510000 66500000
Краен срок: 25.04.18 10:00
Брой: 2018074
Референтен номер: 2018/S 050-110727
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.18
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Banka Slovenije
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Външен ИН TED.160460-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 17.04.18 10:00
Брой: 2018072
Референтен номер: 2018/S 047-103339
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Външен ИН TED.160459-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 18.04.18 10:00
Брой: 2018072
Референтен номер: 2018/S 047-103328
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Хеликоптери

Външен ИН TED.159615-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34711500 50210000
Краен срок: 18.04.18 10:00
Брой: 2018072
Референтен номер: 2018/S 052-114736
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR