Контакт

Обявления за Словения

Следващите резултати са за обществени поръчки в Словения, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Словения на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.javnirazpisi.com/

19 931 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1994)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строителни и монтажни работи 23.05.17 24.05.17 10:00 SLOVENIJA, Savinjska
Разични услуги 23.05.17 25.05.17 15:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Различни строителни дейности 23.05.17 24.05.17 10:00 SLOVENIJA
Фармацевтични продукти 23.05.17 25.05.17 10:00 SLOVENIJA
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения 20.05.17 25.05.17 09:00 SLOVENIJA, SLOVENIJA
Услуги на въздушния транспорт 20.05.17 22.05.17 SLOVENIJA
Разични услуги 20.05.17 27.05.17 10:00 Osrednjeslovenska
Различно доставки 20.05.17 26.05.17 10:00 SLOVENIJA
Палатки 20.05.17 26.05.17 10:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Различно доставки 18.05.17 22.05.17 10:00 SLOVENIJA

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.194529-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000 45200000
Краен срок: 24.05.17 10:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: SL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: TEŠ d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
SI: Savinjska

Разични услуги

Външен ИН TED.194283-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50300000 50312000 50320000 50321000 50322000
Краен срок: 25.05.17 15:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.193142-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 71200000
Краен срок: 24.05.17 10:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Direkcija RS za infrastrukturo
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.193622-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 25.05.17 10:00
Брой: 2017098
Дата на изпращане на обявлението: 19.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UKC Ljubljana
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Външен ИН TED.192087-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71311000
Краен срок: 25.05.17 09:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Direkcija RS za infrastrukturo
Място на изпълнение: SLOVENIJA
SI: SLOVENIJA

Услуги на въздушния транспорт

Външен ИН TED.191814-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60400000 60410000
Краен срок: 22.05.17
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UL EF
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Разични услуги

Външен ИН TED.191817-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31120000 30237280 31121110 31154000 31200000 50532000
Краен срок: 27.05.17 10:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 17.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: MJU
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska

Различно доставки

Външен ИН TED.191477-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33111000 33100000 50400000
Краен срок: 26.05.17 10:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Палатки

Външен ИН TED.191471-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39522530 37421000
Краен срок: 26.05.17 10:00
Брой: 2017097
Дата на изпращане на обявлението: 18.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SLOVENIJA

Различно доставки

Външен ИН TED.186691-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39522530 44211100 44211110
Краен срок: 22.05.17 10:00
Брой: 2017095
Дата на изпращане на обявлението: 15.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: SLOVENIJA