Feedback

Tenders for Словения

18 308 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1831)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Застрахователни услуги 16.02.17 21.02.17 09:00 SLOVENIJA, SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Оръжия, муниции и части за тях 16.02.17 20.02.17 15:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника 15.02.17 17.02.17 10:00 SLOVENIJA
Медицинско оборудване 14.02.17 14.02.17 09:00 SLOVENIJA, Spodnjeposavska
Услуги по безопасност 08.02.17 20.02.17 10:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Застрахователни услуги 08.02.17 21.02.17 09:00 SLOVENIJA, SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника 08.02.17 17.02.17 10:00 SLOVENIJA
Различно доставки 08.02.17 16.02.17 15:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Оръжия, муниции и части за тях 04.02.17 20.02.17 15:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници 04.02.17 20.02.17 10:00 SLOVENIJA

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.060075-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66510000 66500000
Краен срок: 21.02.17 09:00
Брой: 2017033
Дата на изпращане на обявлението: 14.02.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerza v Ljubljani
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA
SLOVENIJA

Оръжия, муниции и части за тях

Външен ИН TED.059572-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35300000 35320000
Краен срок: 20.02.17 15:00
Брой: 2017033
Дата на изпращане на обявлението: 13.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA

Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника

Външен ИН TED.058387-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34120000
Краен срок: 17.02.17 10:00
Брой: 2017032
Дата на изпращане на обявлението: 10.02.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.055777-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 14.02.17 09:00
Брой: 2017031
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SB Brežice
Място на изпълнение: SLOVENIJA
SI: Spodnjeposavska

Услуги по безопасност

Външен ИН TED.048135-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79710000
Краен срок: 20.02.17 10:00
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Okrožno sodišče v Ljubljani
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SLOVENIJA

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.048119-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66510000 66500000
Краен срок: 21.02.17 09:00
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerza v Ljubljani
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA
SLOVENIJA

Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника

Външен ИН TED.048272-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34120000
Краен срок: 17.02.17 10:00
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.17
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Различно доставки

Външен ИН TED.047529-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 18000000 33700000 33710000 33720000 33721100 33741000 33751000 18800000 18810000 18812000 18820000 18233000 18234000 18300000 18310000 18312000 18315000 18317000 18318400 18321000 18331000
Краен срок: 16.02.17 15:00
Брой: 2017027
Дата на изпращане на обявлението: 03.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SLOVENIJA

Оръжия, муниции и части за тях

Външен ИН TED.043886-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35300000 35320000
Краен срок: 20.02.17 15:00
Брой: 2017025
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

Външен ИН TED.043723-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09000000 09200000
Краен срок: 20.02.17 10:00
Брой: 2017025
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: JP Komunala Črnomelj d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 370 000,00 EUR