Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

24 748 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2475)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Застрахователни услуги 15.11.17 20.11.17 SLOVENIJA, SLOVENIJA, Zahodna Slovenija, Goriška
Строителни и монтажни работи на пътища 15.11.17 12.05.16 10:00 SLOVENIJA
Различни строителни дейности 14.11.17 17.11.17 10:00 SLOVENIJA, Posavska
Трансформатори 14.11.17 17.11.17 08:30 SLOVENIJA
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 11.11.17 16.11.17 10:00 SLOVENIJA
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 10.11.17 16.11.17 10:00 SLOVENIJA
Медицински консумативи 10.11.17 14.11.17 10:00 SLOVENIJA
Различно доставки 10.11.17 15.11.17 10:00 SLOVENIJA
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 09.11.17 16.11.17 10:00 SLOVENIJA
Различно доставки 09.11.17 17.11.17 13:00 SLOVENIJA

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.455967-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.11.17
Брой: 2017219
Дата на изпращане на обявлението: 13.11.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: SL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o.
Място на изпълнение: SI: Goriška
SI: SLOVENIJA
SLOVENIJA
SI: Zahodna Slovenija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи на пътища

Външен ИН TED.454770-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 12.05.16 10:00
Брой: 2017219
Дата на изпращане на обявлението: 13.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Място на изпълнение: SI: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.452807-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45000000 45100000 45200000 45300000 45400000 39141000
Краен срок: 17.11.17 10:00
Брой: 2017218
Дата на изпращане на обявлението: 10.11.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Krško
Място на изпълнение: SI: Posavska
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Трансформатори

Външен ИН TED.454142-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31170000
Краен срок: 17.11.17 08:30
Брой: 2017218
Дата на изпращане на обявлението: 10.11.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.451974-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017217
Дата на изпращане на обявлението: 09.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.449878-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017216
Дата на изпращане на обявлението: 08.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицински консумативи

Външен ИН TED.448985-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000 33141320
Краен срок: 14.11.17 10:00
Брой: 2017216
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.448987-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 48800000 48820000 48210000
Краен срок: 15.11.17 10:00
Брой: 2017216
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.447503-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 16.11.17 10:00
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 07.11.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.446819-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 15800000 15110000 15100000 15112000 03142500 03311000 15511000 15500000 15811100 15810000 15896000 15610000 15300000 15331170 15321000 15831500 15890000
Краен срок: 17.11.17 13:00
Брой: 2017215
Дата на изпращане на обявлението: 06.11.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Osnovna šola Dekani
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR