Feedback

Tenders for Словения

18 723 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1873)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Различно доставки 18.03.17 17.03.17 SLOVENIJA
Индивидуална екипировка 18.03.17 20.03.17 SLOVENIJA
Помпи за перфузия 18.03.17 24.03.17 11:00 SLOVENIJA
Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия 16.03.17 21.03.17 09:00 Savinjska
Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия 14.03.17 21.03.17 09:00 Savinjska
Рекламни услуги 14.03.17 22.03.17 09:00 SLOVENIJA
Дизелово гориво 14.03.17 21.03.17 13:00 SLOVENIJA
Медицински консумативи 14.03.17 21.03.17 11:00 SLOVENIJA
Медицински консумативи 14.03.17 21.03.17 11:00 SLOVENIJA
Услуги по безопасност 11.03.17 16.03.17 10:00 Osrednjeslovenska

Различно доставки

Външен ИН TED.101631-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000 15500000 15100000 03310000 03142500 15880000 15882000 15300000 15330000 15320000 15900000 15600000 15800000 15896000 15810000 15820000 15200000 15400000 15700000
Краен срок: 17.03.17
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 15.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Osnovna šola Pod goro
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Индивидуална екипировка

Външен ИН TED.101628-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 35810000
Краен срок: 20.03.17
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 15.03.17
Основни дейности: Отбрана
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za obrambo
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Помпи за перфузия

Външен ИН TED.101630-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33194110
Краен срок: 24.03.17 11:00
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UKC Maribor
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия

Външен ИН TED.098363-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 51100000
Краен срок: 21.03.17 09:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Rdeča dvorana ŠRZ
Място на изпълнение: SI: Savinjska

Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия

Външен ИН TED.094468-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 51100000
Краен срок: 21.03.17 09:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Rdeča dvorana ŠRZ
Място на изпълнение: SI: Savinjska

Рекламни услуги

Външен ИН TED.094445-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79341000 79341400
Краен срок: 22.03.17 09:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DARS d.d.
Място на изпълнение: SI: SLOVENIJA

Дизелово гориво

Външен ИН TED.093916-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 21.03.17 13:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Медицински консумативи

Външен ИН TED.093913-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 21.03.17 11:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UKC Ljubljana
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Медицински консумативи

Външен ИН TED.093905-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 21.03.17 11:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UKC Ljubljana
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Услуги по безопасност

Външен ИН TED.092434-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79710000
Краен срок: 16.03.17 10:00
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UL BF
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska