Контакт

Обявления за Словения

Следващите резултати са за обществени поръчки в Словения, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за територията на Словения на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.javnirazpisi.com/

19 274 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1928)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Компютърно оборудване и принадлежности 19.04.17 18.04.17 11:30 SLOVENIJA
Работи по поддръжане на пътища 15.04.17 24.04.17 09:00 SLOVENIJA, Koroška
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи 15.04.17 20.04.17 10:00 SLOVENIJA, SLOVENIJA
Медицинско оборудване 15.04.17 18.04.17 SLOVENIJA
Разни медикаменти 15.04.17 19.04.17 11:00 SLOVENIJA, Podravska
Различно доставки 15.04.17 20.04.17 08:30 SLOVENIJA
Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация 15.04.17 24.04.17 15:00 SLOVENIJA
Устройства за мамография 14.04.17 21.04.17 09:00 SLOVENIJA
Услуги на въздушния транспорт по разписание 13.04.17 20.04.17 10:00 SLOVENIJA
Различно доставки 13.04.17 18.04.17 08:30 SLOVENIJA

Компютърно оборудване и принадлежности

Външен ИН TED.147058-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30200000
Краен срок: 18.04.17 11:30
Брой: 2017076
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UL FF
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Работи по поддръжане на пътища

Външен ИН TED.145695-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233141 45112000
Краен срок: 24.04.17 09:00
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.
Място на изпълнение: SI: Koroška
SLOVENIJA

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

Външен ИН TED.145699-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 20.04.17 10:00
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Direkcija RS za infrastrukturo
Място на изпълнение: SI: SLOVENIJA
SLOVENIJA

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.145015-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 18.04.17
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za zdravje
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Разни медикаменти

Външен ИН TED.145012-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 19.04.17 11:00
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: UKC Maribor
Място на изпълнение: SI: Podravska
SLOVENIJA

Различно доставки

Външен ИН TED.145018-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44000000 44160000 42130000 42131000 44100000 42131160 44110000 44113000 44113800 44113900 44162000 44114220 44163000 44163200 44200000 44163100 38421000 38421100 44162400 34928000 34990000 31100000 44480000 38550000
Краен срок: 20.04.17 08:30
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: JP KPV, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

Външен ИН TED.145011-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 34350000 34300000
Краен срок: 24.04.17 15:00
Брой: 2017075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: SLOVENIJA

Устройства за мамография

Външен ИН TED.142090-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33111650
Краен срок: 21.04.17 09:00
Брой: 2017074
Дата на изпращане на обявлението: 12.04.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SB Brežice
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Услуги на въздушния транспорт по разписание

Външен ИН TED.140055-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60410000
Краен срок: 20.04.17 10:00
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerza v Mariboru
Място на изпълнение: SLOVENIJA

Различно доставки

Външен ИН TED.139356-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44000000 44160000 42130000 42131000 44100000 42131160 44110000 44113000 44113800 44113900 44162000 44114220 44163000 44163200 44200000 44163100 38421000 38421100 44162400 34928000 34990000 31100000 44480000 38550000
Краен срок: 18.04.17 08:30
Брой: 2017073
Дата на изпращане на обявлението: 11.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: JP KPV, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA