Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

23 375 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2338)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 15.09.17 20.09.17 15:00 SLOVENIJA
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 14.09.17 20.09.17 15:00 SLOVENIJA
Природен газ 13.09.17 20.09.17 SLOVENIJA
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 12.09.17 20.09.17 15:00 SLOVENIJA
Газьол 09.09.17 12.09.17 10:00 SLOVENIJA
Застрахователни услуги 09.09.17 12.09.17 09:00 SLOVENIJA
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество 09.09.17 14.09.17 09:00 SLOVENIJA
Природен газ 09.09.17 14.09.17 SLOVENIJA
Електротехническо оборудване 09.09.17 15.09.17 09:30 SLOVENIJA
Различно доставки 09.09.17 13.09.17 10:00 SLOVENIJA

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.363083-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 20.09.17 15:00
Брой: 2017177
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.360929-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 20.09.17 15:00
Брой: 2017176
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Природен газ

Външен ИН TED.359311-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 20.09.17
Брой: 2017175
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.357009-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 20.09.17 15:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Газьол

Външен ИН TED.354942-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134000
Краен срок: 12.09.17 10:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.17
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Застрахователни услуги

Външен ИН TED.354943-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 12.09.17 09:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.17
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество

Външен ИН TED.354944-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 14.09.17 09:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mestna občina Maribor
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Природен газ

Външен ИН TED.355136-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 14.09.17
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електротехническо оборудване

Външен ИН TED.355134-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31730000 32500000
Краен срок: 15.09.17 09:30
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Електричество
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.354343-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33760000 33761000 33762000 33763000 33771000
Краен срок: 13.09.17 10:00
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Osnovno zdravstvo Gorenjske
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR