Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

26 786 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2679)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Програмиране и софтуерни консултантски услуги 20.02.18 19.01.18 Osrednjeslovenska
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради 13.02.18 12.02.18 SLOVENIJA
Екипировка за лека атлетика 09.02.18 16.02.18 09:00 SLOVENIJA, Jugovzhodna Slovenija
Фармацевтични продукти 09.02.18 16.02.18 09:00 SLOVENIJA
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни тунели 09.02.18 13.02.18 10:00 SLOVENIJA
Услуги, свързани с почистване и метене на улици 07.02.18 15.02.18 10:00 Osrednjeslovenska
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари 07.02.18 15.02.18 09:00 SLOVENIJA
Фармацевтични продукти 06.02.18 16.02.18 09:00 SLOVENIJA
Различни медицински уреди и изделия 06.02.18 05.02.18 08:30 SLOVENIJA
Услуги по ремонт на товарни автомобили 02.01.14 SLOVENIJA

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

Външен ИН TED.076965-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72200000
Краен срок: 19.01.18
Брой: 2018035
Дата на изпращане на обявлението: 15.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради

Външен ИН TED.064557-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45211000
Краен срок: 12.02.18
Брой: 2018030
Дата на изпращане на обявлението: 07.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Екипировка за лека атлетика

Външен ИН TED.060878-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 37415000
Краен срок: 16.02.18 09:00
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mestna občina Novo mesto
Място на изпълнение: SI: Jugovzhodna Slovenija
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.060876-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 16.02.18 09:00
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Splošna bolnišnica Brežice
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни тунели

Външен ИН TED.060338-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45221241 45221111
Краен срок: 13.02.18 10:00
Брой: 2018028
Дата на изпращане на обявлението: 06.02.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Място на изпълнение: SI: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с почистване и метене на улици

Външен ИН TED.057384-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90610000 90620000
Краен срок: 15.02.18 10:00
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za javno upravo
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

Външен ИН TED.056617-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 18100000
Краен срок: 15.02.18 09:00
Брой: 2018026
Дата на изпращане на обявлението: 05.02.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.053572-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 16.02.18 09:00
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 02.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Splošna bolnišnica Brežice
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни медицински уреди и изделия

Външен ИН TED.053525-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.02.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 33190000
Краен срок: 05.02.18 08:30
Брой: 2018025
Дата на изпращане на обявлението: 01.02.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Splošna bolnišnica Celje
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт на товарни автомобили

Външен ИН TED.001144-2014
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.01.14
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
Брой: 2014001
Дата на изпращане на обявлението: 30.12.13
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: SL
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Pošta Slovenije d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR