Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

22 373 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2238)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги, свързани с почистването на канцеларии, училищно и канцеларско оборудване 14.07.17 20.07.17 09:00 SLOVENIJA
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 13.07.17 13.07.17 09:00 SLOVENIJA
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 13.07.17 18.07.17 09:00 SLOVENIJA
Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги 13.07.17 21.07.17 10:00 SLOVENIJA
Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги 13.07.17 19.07.17 10:00 Gorenjska
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса 11.07.17 14.07.17 09:00 SLOVENIJA
Моторни превозни средства 11.07.17 14.07.17 10:00 SLOVENIJA
Моторни превозни средства 11.07.17 14.07.17 10:00 SLOVENIJA
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 08.07.17 12.07.17 09:30 SLOVENIJA
Услуги по даване под наем на автобуси с водач 08.07.17 19.07.17 10:00 SLOVENIJA

Услуги, свързани с почистването на канцеларии, училищно и канцеларско оборудване

Външен ИН TED.272828-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90919000
Краен срок: 20.07.17 09:00
Брой: 2017133
Дата на изпращане на обявлението: 12.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mestna občina Ljubljana
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Външен ИН TED.270576-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90000000 90510000
Краен срок: 13.07.17 09:00
Брой: 2017132
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Žiri
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Външен ИН TED.270574-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90000000 90510000
Краен срок: 18.07.17 09:00
Брой: 2017132
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Žiri
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги

Външен ИН TED.270575-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 73000000 79300000
Краен срок: 21.07.17 10:00
Брой: 2017132
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DUTB, d. d.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

Външен ИН TED.270748-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90600000
Краен срок: 19.07.17 10:00
Брой: 2017132
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Komunala Radovljica, d.o.o.
Място на изпълнение: SI: Gorenjska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

Външен ИН TED.265742-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30190000
Краен срок: 14.07.17 09:00
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ZPIZ
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Моторни превозни средства

Външен ИН TED.265746-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 14.07.17 10:00
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 07.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni holding Ljubljana, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Моторни превозни средства

Външен ИН TED.265744-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 14.07.17 10:00
Брой: 2017130
Дата на изпращане на обявлението: 07.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni holding Ljubljana, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.264286-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90910000 90911000
Краен срок: 12.07.17 09:30
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dom starejših občanov Črnomelj
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по даване под наем на автобуси с водач

Външен ИН TED.264285-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.07.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60172000
Краен срок: 19.07.17 10:00
Брой: 2017129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Divača
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR