Контакт

Обявления за Украйна

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки за територията на Украйна, публикувани на български език. Ако се интересувате от обявления за Украйна публикувания на местния език, то можете да посетите страницата на компанията ни там http://www.tendery.ua/

379 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 38)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Рехабилитация на 12 котелни помещения (UA-Луцк) 01.04.17 12.04.17 Ukraine
EIB - Development of the water supply and wastewater system in the city of Mykolaiv (UA-Mykolayiv) 24.03.17 06.04.17 11:00 Ukraine
ЕБВР - Рехабилитация на 12 котелни помещения (UA-Луцк) 22.03.17 04.04.17 11:00 Ukraine
ЕБВР - Механизъм за закупуване на газ за Национално акционерно дружество „Naftogaz of Ukraine“ (UA-Киев) 22.03.17 18.04.17 17:00 Kyyivs'ka
ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали (UA-Киев) 18.03.17 12.04.17 Kyyivs'ka
ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали (UA-Киев) 18.03.17 12.04.17 Kyyivs'ka
ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали – пакет/мярка № 124/15212 (UA-Киев) 15.03.17 31.03.17 Kyyivs'ka
ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали (UA-Киев) 04.03.17 27.03.17 Kyyivs'ka
ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали – пакет/мярка № 145/14205 (UA-Киев) 01.03.17 14.03.17 11:00 Kyyivs'ka
ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали – пакет/мярка № 124/15212 (UA-Киев) 01.03.17 16.03.17 11:00 Kyyivs'ka

ЕБВР - Рехабилитация на 12 котелни помещения (UA-Луцк)

Външен ИН TED.121759-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 01.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 42515000 45331110 45232140 45210000 45400000 45200000
Краен срок: 12.04.17
Брой: 2017065
Дата на изпращане на обявлението: 28.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: State Communal Enterprise “LutskTeplo”
Място на изпълнение: 43021 Lutsk

EIB - Development of the water supply and wastewater system in the city of Mykolaiv (UA-Mykolayiv)

Външен ИН TED.109048-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232410
Краен срок: 06.04.17 11:00
Брой: 2017059
Дата на изпращане на обявлението: 20.03.17
Основни дейности: Вода
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Mykolayivvodokanal
Място на изпълнение: 54055 Mykolayiv

ЕБВР - Рехабилитация на 12 котелни помещения (UA-Луцк)

Външен ИН TED.105063-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 42515000 45331110 45232140 45210000 45400000 45200000
Краен срок: 04.04.17 11:00
Брой: 2017057
Дата на изпращане на обявлението: 17.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: State Communal Enterprise “LutskTeplo”
Място на изпълнение: 43021 Lutsk

ЕБВР - Механизъм за закупуване на газ за Национално акционерно дружество „Naftogaz of Ukraine“ (UA-Киев)

Външен ИН TED.105065-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 09123000 65210000
Краен срок: 18.04.17 17:00
Брой: 2017057
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: National Joint-Stock Company Naftogaz of Ukraine
Място на изпълнение: UA: 01601 Kyiv

ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали (UA-Киев)

Външен ИН TED.100850-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 42961000 35113000
Краен срок: 12.04.17
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The State Enterprise ‘National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom”’
Място на изпълнение: UA: 01033 Kyiv

ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали (UA-Киев)

Външен ИН TED.100849-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 42961000 35113000
Краен срок: 12.04.17
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The State Enterprise ‘National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom”’
Място на изпълнение: UA: 01033 Kyiv

ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали – пакет/мярка № 124/15212 (UA-Киев)

Външен ИН TED.095360-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31124000
Краен срок: 31.03.17
Брой: 2017052
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The State Enterprise ‘National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom”’
Място на изпълнение: UA: 01033 Kyiv

ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали (UA-Киев)

Външен ИН TED.081823-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31682510
Краен срок: 27.03.17
Брой: 2017045
Дата на изпращане на обявлението: 27.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The State Enterprise ‘National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom”’
Място на изпълнение: UA: 01033 Kyiv

ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали – пакет/мярка № 145/14205 (UA-Киев)

Външен ИН TED.076200-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 42961000 35113000
Краен срок: 14.03.17 11:00
Брой: 2017042
Дата на изпращане на обявлението: 24.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The State Enterprise ‘National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom”’
Място на изпълнение: UA: 01033 Kyiv

ЕБВР - Комплексна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на захранващи блокове на атомни електроцентрали – пакет/мярка № 124/15212 (UA-Киев)

Външен ИН TED.076201-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 01.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 31124000
Краен срок: 16.03.17 11:00
Брой: 2017042
Дата на изпращане на обявлението: 24.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: The State Enterprise ‘National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom”’
Място на изпълнение: UA: 01033 Kyiv