Контакт

Обявления за Унгария

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Унгария, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Унгария, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Унгария http://www.tender-ertesito.hu/

31 828 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3183)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Различни строителни дейности 24.04.18 24.04.18 14:00 Tolna
Услуги по писмени преводи 20.04.18 23.04.18 10:00 Tolna
Електрическа енергия 20.04.18 19.04.18 14:00 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DUNÁNTÚL, ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Различно доставки 20.04.18 24.04.18 14:00 Budapest
Различни строителни дейности 19.04.18 20.04.18 11:30 Győr-Moson-Sopron
Различни строителни дейности 19.04.18 20.04.18 Győr-Moson-Sopron
Различни строителни дейности 19.04.18 24.04.18 11:00 Somogy
Различни строителни дейности 19.04.18 24.04.18 10:00 Csongrád
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети 18.04.18 25.04.18 10:00 Pest
Бръснаро-фризьорски и козметични услуги 18.04.18 24.04.18 16:00 MAGYARORSZÁG, Budapest

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.175952-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 24.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45210000 45400000 45100000 45220000 45331000 45000000 45421151 45223300 45320000 45310000 45350000 45315300 45332000 45315100 45421153
Краен срок: 24.04.18 14:00
Брой: 2018079
Референтен номер: 2018/S 034-073314
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Място на изпълнение: HU: Tolna
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по писмени преводи

Външен ИН TED.172644-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79530000
Краен срок: 23.04.18 10:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 043-094798
Дата на изпращане на обявлението: 16.04.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Място на изпълнение: HU: Tolna
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електрическа енергия

Външен ИН TED.171684-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 19.04.18 14:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 052-114710
Дата на изпращане на обявлението: 16.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
Място на изпълнение: HU: ALFÖLD ÉS ÉSZAK
HU: DUNÁNTÚL
HU: KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.171692-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33169000 33111650 33152000 33162000 33194100 33115000 33115100 33195000 33122000 33123200 33124110 33169100 33124130 33125000 38510000 33100000 33168000 33195100 32344110 33111720 33195200 33192100 42968200 33112200 33123230 33191100 33124100 33159000 33944000 33127000
Краен срок: 24.04.18 14:00
Брой: 2018077
Референтен номер: 2018/S 020-041265
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.168649-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45210000 45400000 45100000 45220000 45331000 45000000 45421151 45223300 45320000 45310000 45200000 45350000 45315300 45332000 45315100 45421153
Краен срок: 20.04.18 11:30
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 032-069215
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.18
Основни дейности: Социална защита
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Място на изпълнение: HU: Győr-Moson-Sopron
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.168648-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45210000 45400000 45100000 45220000 45331000 45000000 45421151 45223300 45320000 45310000 45200000 45350000 45315300 45332000 45315100 45421153
Краен срок: 20.04.18
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 032-069223
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.18
Основни дейности: Социална защита
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Място на изпълнение: HU: Győr-Moson-Sopron
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.168647-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45210000 45400000 45100000 45220000 45331000 45000000 45421151 45223300 45320000 45310000 45200000 45350000 45315300 45332000 45315100 45421153
Краен срок: 24.04.18 11:00
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 033-071125
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.18
Основни дейности: Социална защита
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Място на изпълнение: HU: Somogy
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.168646-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45210000 45214200 45214000
Краен срок: 24.04.18 10:00
Брой: 2018076
Референтен номер: 2018/S 038-082066
Дата на изпращане на обявлението: 14.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Място на изпълнение: HU: Csongrád
Очаквана цена: 0,00 EUR

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

Външен ИН TED.167809-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 55524000 55523000
Краен срок: 25.04.18 10:00
Брой: 2018075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Százhalombatta Város Önkormányzata
Място на изпълнение: HU: Pest
Очаквана цена: 1 392 156 084,00 HUF

Бръснаро-фризьорски и козметични услуги

Външен ИН TED.166997-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Друга информация
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 98320000
Краен срок: 24.04.18 16:00
Брой: 2018075
Дата на изпращане на обявлението: 13.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Място на изпълнение: HU: Budapest
MAGYARORSZÁG
Очаквана цена: 1,00 HUF