Feedback

Tenders for Унгария

22 799 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2280)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Софтуерни пакети и информационни системи 18.03.17 21.03.17 10:00 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, Budapest, DUNÁNTÚL, ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Различни строителни дейности 18.03.17 24.03.17 15:00 Budapest, Zala
Услуги по ремонт и поддръжка 15.03.17 23.03.17 10:00 MAGYARORSZÁG, Somogy
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване 15.03.17 20.03.17 Győr-Moson-Sopron
Различно доставки 14.03.17 20.03.17 10:00 Győr-Moson-Sopron
Бръснаро-фризьорски и козметични услуги 14.03.17 20.03.17 10:00 MAGYARORSZÁG, Budapest
Разични услуги 11.03.17 17.03.17 10:00 Pest
Охранителни услуги 11.03.17 23.03.17 11:00 Budapest, Somogy
Разични услуги 11.03.17 24.03.17 10:00 Baranya
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на хотели 11.03.17 16.03.17 16:00 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Софтуерни пакети и информационни системи

Външен ИН TED.101641-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48000000 48612000
Краен срок: 21.03.17 10:00
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Място на изпълнение: HU: ALFÖLD ÉS ÉSZAK
HU: Budapest
HU: DUNÁNTÚL
HU: KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.101179-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233000 45111220 45111230 45111240 45111250 45111291 45112000 45112210 45112300 45112400 45112450 45112700 45233200 45233300
Краен срок: 24.03.17 15:00
Брой: 2017055
Дата на изпращане на обявлението: 16.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Място на изпълнение: HU: Budapest
HU: Zala

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.096715-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.03.17 10:00
Брой: 2017052
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: HU
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: FGSZ – Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Място на изпълнение: MAGYARORSZÁG
HU: Somogy

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

Външен ИН TED.096012-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 39000000
Краен срок: 20.03.17
Брой: 2017052
Дата на изпращане на обявлението: 14.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Място на изпълнение: HU: Győr-Moson-Sopron

Различно доставки

Външен ИН TED.093938-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32321200 44212000 44112400 31100000 31200000 45237000 44212317 39113000 31500000 38652000 92320000 32340000 92370000 51313000 51314000
Краен срок: 20.03.17 10:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Място на изпълнение: HU: Győr-Moson-Sopron

Бръснаро-фризьорски и козметични услуги

Външен ИН TED.093956-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.03.17
Вид на документа: Друга информация
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 98320000
Краен срок: 20.03.17 10:00
Брой: 2017051
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Място на изпълнение: HU: Budapest
MAGYARORSZÁG
Очаквана цена: 1,00 HUF

Разични услуги

Външен ИН TED.092450-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85100000 85121100 85112200
Краен срок: 17.03.17 10:00
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
Място на изпълнение: HU: Pest

Охранителни услуги

Външен ИН TED.092547-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 79713000
Краен срок: 23.03.17 11:00
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 10.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Място на изпълнение: HU: Budapest
HU: Somogy

Разични услуги

Външен ИН TED.092406-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90911200 90911300 90919100 90919200
Краен срок: 24.03.17 10:00
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Място на изпълнение: HU: Baranya

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на хотели

Външен ИН TED.091466-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45212411
Краен срок: 16.03.17 16:00
Брой: 2017050
Дата на изпращане на обявлението: 09.03.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Място на изпълнение: HU: Szabolcs-Szatmár-Bereg