Контакт

Обявления за Унгария

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Унгария, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Унгария, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Унгария http://www.tender-ertesito.hu/

26 378 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2638)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Кочани с квитанции 15.09.17 15.09.17 10:00 HU110
Природен газ 14.09.17 21.09.17 14:00 HU110
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 13.09.17 18.09.17 10:00 HU110
Разични услуги 12.09.17 19.09.17 11:00 HU110
Разични услуги 12.09.17 20.09.17 16:00 HU110
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 12.09.17 15.09.17 11:00 HU110
Различно доставки 12.09.17 19.09.17 11:00 Heves
Строителни и монтажни работи 12.09.17 15.09.17 10:00 Baranya
Различни строителни дейности 12.09.17 18.09.17 11:00 HU110
Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери 09.09.17 15.09.17 Somogy

Кочани с квитанции

Външен ИН TED.362318-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 22814000
Краен срок: 15.09.17 10:00
Брой: 2017177
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Природен газ

Външен ИН TED.360352-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 21.09.17 14:00
Брой: 2017176
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Országos Mentőszolgálat
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

Външен ИН TED.358442-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 18.09.17 10:00
Брой: 2017175
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.357003-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71320000 71322000 71245000 71356400
Краен срок: 19.09.17 11:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: NIF Zrt.
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.357006-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 79952000 55110000 55120000 55300000 55400000 55320000
Краен срок: 20.09.17 16:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Образование
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Oktatási Hivatal
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

Външен ИН TED.356256-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 15.09.17 11:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.356255-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 24000000 24310000 38437000 33790000 33696500 24100000
Краен срок: 19.09.17 11:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Образование
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Eszterházy Károly Egyetem
Място на изпълнение: HU: Heves
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.355776-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 15.09.17 10:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Pécsi Egyházmegye
Място на изпълнение: HU: Baranya
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.355777-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233000 45111220 45111230 45111240 45111291 45112000 45112210 45112300 45112400 45112450 45112700 45233200 45233300 45233144 45233128 45111290 45221110 45221200 45223000 45232330 45223300 45231220 45231300 45231400 45232120 45232450 45234111 45234140 45247270 45315300 45315700 45316000
Краен срок: 18.09.17 11:00
Брой: 2017174
Дата на изпращане на обявлението: 08.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери

Външен ИН TED.355191-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50510000
Краен срок: 15.09.17
Брой: 2017173
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.17
Основни дейности: Вода
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Място на изпълнение: HU: Somogy
Очаквана цена: 0,00 EUR