Контакт

Обявления за Великобритания и Ирландия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки във Великобритания и Ирландия, публикувани на български език.

123 571 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 12358)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строителни и монтажни работи 27.05.17 24.05.17 UNITED KINGDOM
Социални услуги на заведения без настаняване 26.05.17 23.05.17 14:45 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 26.05.17 23.05.17 13:45 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 26.05.17 24.05.17 09:30 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 26.05.17 23.05.17 11:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 24.05.17 22.05.17 11:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 24.05.17 23.05.17 09:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 24.05.17 23.05.17 10:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 24.05.17 23.05.17 14:30 Inner London - East
Различно доставки 24.05.17 23.05.17 14:00 Calderdale, Kirklees and Wakefield

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.202373-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 27.05.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 50000000
Краен срок: 24.05.17
Брой: 2017101
Дата на изпращане на обявлението: 24.05.17
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Places for People
Място на изпълнение: UNITED KINGDOM

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.199871-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 23.05.17 14:45
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.199872-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 23.05.17 13:45
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.199873-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 24.05.17 09:30
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.199874-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 23.05.17 11:30
Брой: 2017100
Дата на изпращане на обявлението: 23.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.197460-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 22.05.17 11:30
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 21.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.197463-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 23.05.17 09:00
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 22.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.197464-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 23.05.17 10:00
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 22.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.197465-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 23.05.17 14:30
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 22.05.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Различно доставки

Външен ИН TED.195725-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 24.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 22815000 22831000 22816200 22816000 22814000 30197621
Краен срок: 23.05.17 14:00
Брой: 2017099
Дата на изпращане на обявлението: 22.05.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: YPO
Място на изпълнение: UK: Calderdale, Kirklees and Wakefield
Очаквана цена: 2 500 000,00 GBP