Feedback

Tenders for Великобритания и Ирландия

113 865 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 11387)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Социални услуги на заведения без настаняване 22.02.17 21.02.17 11:30 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.02.17 20.02.17 18:16 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.02.17 21.02.17 00:30 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.02.17 21.02.17 13:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.02.17 20.02.17 17:00 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 21.02.17 20.02.17 13:49 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 21.02.17 17.02.17 23:17 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 21.02.17 21.02.17 09:45 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 18.02.17 16.02.17 14:00 Inner London - East
Разични услуги 18.02.17 21.02.17 17:00 Greater Manchester

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.067965-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.02.17 11:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.067966-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 20.02.17 18:16
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.067967-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.02.17 00:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.067970-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.02.17 13:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 20.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.066166-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.02.17 17:00
Брой: 2017036
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.066168-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 20.02.17 13:49
Брой: 2017036
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.066169-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 17.02.17 23:17
Брой: 2017036
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.066165-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.02.17 09:45
Брой: 2017036
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.064406-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 16.02.17 14:00
Брой: 2017035
Дата на изпращане на обявлението: 16.02.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Разични услуги

Външен ИН TED.063465-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79611000 75000000 75100000 75110000 75130000 75300000 75310000 80000000 80420000 80500000 80510000 80522000 80533100 80533200 85000000 85100000 85140000 85300000 85310000 85312000 85312400 85312500
Краен срок: 21.02.17 17:00
Брой: 2017035
Дата на изпращане на обявлението: 16.02.17
Основни дейности: Социална защита
Официален език: EN
Обявление: Състезателен диалог
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Trafford Council
Място на изпълнение: UK: Greater Manchester
Очаквана цена: 52 000 000,00 GBP