Контакт

Обявления за Великобритания и Ирландия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки във Великобритания и Ирландия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Великобритания и Ирландия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

129 126 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 12913)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Социални услуги на заведения без настаняване 22.07.17 20.07.17 15:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 22.07.17 21.07.17 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 22.07.17 21.07.17 11:00 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 22.07.17 21.07.17 09:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.07.17 19.07.17 00:30 Inner London - East
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 21.07.17 19.07.17 11:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.07.17 20.07.17 09:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.07.17 20.07.17 09:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.07.17 20.07.17 09:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.07.17 19.07.17 15:00 Inner London - East

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.286706-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.07.17 15:30
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.286709-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.07.17
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.286710-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.07.17 11:00
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.286711-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.07.17 09:00
Брой: 2017139
Дата на изпращане на обявлението: 20.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Haringey
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.284443-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 19.07.17 00:30
Брой: 2017138
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.284444-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 19.07.17 11:00
Брой: 2017138
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.284445-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.07.17 09:00
Брой: 2017138
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.284446-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.07.17 09:00
Брой: 2017138
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.284447-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.07.17 09:30
Брой: 2017138
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.284448-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 19.07.17 15:00
Брой: 2017138
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:
Очаквана цена: 0,00 EUR