Контакт

Обявления за Великобритания и Ирландия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки във Великобритания и Ирландия, публикувани на български език.

120 185 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 12019)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Социални услуги на заведения без настаняване 22.04.17 20.04.17 19:12 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 22.04.17 21.04.17 10:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 22.04.17 20.04.17 15:45 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 22.04.17 20.04.17 16:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.04.17 20.04.17 08:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.04.17 19.04.17 15:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.04.17 19.04.17 15:00 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 21.04.17 21.04.17 09:30 Inner London - East
Социални услуги на заведения без настаняване 19.04.17 18.04.17 14:00 Inner London - East
Услуги на пощата и далекосъобщенията 19.04.17 19.04.17 14:00 UNITED KINGDOM

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.153501-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.04.17 19:12
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.153503-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.04.17 10:00
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.153504-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.04.17 15:45
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.153505-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.04.17 16:00
Брой: 2017079
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.151597-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 20.04.17 08:00
Брой: 2017078
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.151598-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 19.04.17 15:30
Брой: 2017078
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.151599-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 19.04.17 15:00
Брой: 2017078
Дата на изпращане на обявлението: 19.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.151601-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 21.04.17 09:30
Брой: 2017078
Дата на изпращане на обявлението: 20.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Социални услуги на заведения без настаняване

Външен ИН TED.148039-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 85312000
Краен срок: 18.04.17 14:00
Брой: 2017076
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.17
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: London Borough of Waltham Forest
Място на изпълнение: UK:

Услуги на пощата и далекосъобщенията

Външен ИН TED.147552-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64120000 64121200
Краен срок: 19.04.17 14:00
Брой: 2017076
Дата на изпращане на обявлението: 18.04.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: YPO
Място на изпълнение: UNITED KINGDOM