Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

39 905 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3991)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СМР по част ОВК за нуждите на "ЧИСТОТА"ЕООД за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации,гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул."Захари Стоянов" по модела на договор с 18.04.18 19.04.18 Бургас / Burgas
"Доставка и монтаж на обзавеждане за ДГ "Детелина"- пристройка разширение, кв.254,УПИ VIII -5216,гр.Поморие” 18.04.18 25.04.18 Бургас / Burgas
Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Детство” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо 17.04.18 24.04.18 Сливен / Sliven
Настоящата обществена поръчка е за доставка и монтаж на 16 (шестнадесет) броя нови, неупотребявани, нерециклирани стенни инверторни климатика. Същите следва да се доставят се в опаковка, предпазваща от увреждане по време на транспорт. Монтажът се извършва 17.04.18 24.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на консумативи за офис техника”. 16.04.18 25.04.18 Бургас / Burgas
"Поддръжка и ремонт улична мрежа” 16.04.18 19.04.18 Сливен / Sliven
"Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 13 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”. 16.04.18 23.04.18 Бургас / Burgas
"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и "Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на служби 16.04.18 25.04.18 Бургас / Burgas
Доставка на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, матричен принтер, копирна машина и UPS-и за нуждите на Община Раднево и звената към нея 13.04.18 23.04.18 Стара Загора / Stara Zagora
Настоящата обществена поръчка е за сключване на договор с изпълнител, за предоставяне на застрахователни услуги, обезпечаващи необходимостта от застрахователна закрила върху имуществени интереси на Възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застр 13.04.18 16.04.18 Стара Загора / Stara Zagora

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СМР по част ОВК за нуждите на "ЧИСТОТА"ЕООД за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации,гр.Бургас,к/с Меден Рудник,бул."Захари Стоянов" по модела на договор с

Външен ИН 9075053
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000 45331200 45331220
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 116 278,00 BGN

"Доставка и монтаж на обзавеждане за ДГ "Детелина"- пристройка разширение, кв.254,УПИ VIII -5216,гр.Поморие”

Външен ИН 9075055
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39200000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Детство” по десет обособени позиции: ОП 1 "Хляб”; ОП 2 "Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 "Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 "Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо

Външен ИН 9075019
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Детство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 482,00 BGN

Настоящата обществена поръчка е за доставка и монтаж на 16 (шестнадесет) броя нови, неупотребявани, нерециклирани стенни инверторни климатика. Същите следва да се доставят се в опаковка, предпазваща от увреждане по време на транспорт. Монтажът се извършва

Външен ИН 9075035
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42512200 45331220
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Раднево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 399,00 BGN

"Доставка на консумативи за офис техника”.

Външен ИН 9074970
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30124000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Поддръжка и ремонт улична мрежа”

Външен ИН 9074988
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 219 990,00 BGN

"Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 13 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

Външен ИН 9074987
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и "Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на служби

Външен ИН 9074933
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Царево при ЮИДП ДП гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 440,00 BGN

Доставка на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, матричен принтер, копирна машина и UPS-и за нуждите на Община Раднево и звената към нея

Външен ИН 9074912
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Раднево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 091,00 BGN

Настоящата обществена поръчка е за сключване на договор с изпълнител, за предоставяне на застрахователни услуги, обезпечаващи необходимостта от застрахователна закрила върху имуществени интереси на Възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застр

Външен ИН 9074928
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Раднево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 440,00 BGN