Feedback

Tenders for Югоизточен район

30 406 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3041)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие” 21.03.17 24.03.17 Бургас / Burgas
"Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция "Образование", Функция "Култура", Общинска художествена галерия, Общинска би 21.03.17 24.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районна прокуратура - Бургас" 20.03.17 23.03.17 Бургас / Burgas
Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД Стара Загора 20.03.17 23.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на комплект двуканален прибор с принадлежности за измерване на вибрации и балансиране на машини 20.03.17 23.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено 20.03.17 23.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на изпълнител на СМР за "Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен - Централно топлозахранване на спортна зала "Васил Левски”, гр. Сливен” 17.03.17 20.03.17 Сливен / Sliven
"Изработка и доставка на чукове за мелница АТМ за технологичните нужди на "Брикел” ЕАД” - реф.№ 142001/2017 - ОПнс 17.03.17 24.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 17.03.17 24.03.17 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнител за овладяване на популацията на бездомните животни на територията на Община Поморие, настаняване в приют и осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на приюта, включително и дейности съгласно изискванията на чл. 133, т. 4 от ЗВМД 17.03.17 24.03.17 Бургас / Burgas

"Реконструкция на съществуваща битова канализация по ул. "Крайбрежна”, ул. "Цар Петър” и ул. "Поп Сава Катрафилов”, битов колектор 1 и 2 в гр. Поморие”

Външен ИН 9062551
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 155 084,00 BGN

"Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция "Образование", Функция "Култура", Общинска художествена галерия, Общинска би

Външен ИН 9062553
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48780000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 380,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районна прокуратура - Бургас"

Външен ИН 9062465
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 800,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ДМСГД Стара Загора

Външен ИН 9062476
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дом за медико социални грижи за деца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка на комплект двуканален прибор с принадлежности за измерване на вибрации и балансиране на машини

Външен ИН 9062494
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31640000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за строително - монтажни работи за нуждите на "В и К” ЕООД, гр. Стара Загора", съгласно техническите спецификации /приложения - 6 броя/.Обществената поръчка е с шест обособени позиции, както следва:- първа обособена позиция с наимено

Външен ИН 9062504
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000 45261000 45231300
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

"Избор на изпълнител на СМР за "Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен - Централно топлозахранване на спортна зала "Васил Левски”, гр. Сливен”

Външен ИН 9062435
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 174 629,00 BGN

"Изработка и доставка на чукове за мелница АТМ за технологичните нужди на "Брикел” ЕАД” - реф.№ 142001/2017 - ОПнс

Външен ИН 9062437
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44512300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Брикел ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 400,00 BGN

Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Външен ИН 9062438
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24453000 33691000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Избор на изпълнител за овладяване на популацията на бездомните животни на територията на Община Поморие, настаняване в приют и осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на приюта, включително и дейности съгласно изискванията на чл. 133, т. 4 от ЗВМД

Външен ИН 9062450
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85200000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 600,00 BGN