Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

34 595 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3460)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан. 19.09.17 21.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І - ІV клас за учебната 2017 - 2018 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, 18.09.17 21.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
Независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2017 г. 14.09.17 21.09.17 Бургас / Burgas
ПОЧИСТВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 13.09.17 20.09.17 Бургас / Burgas
"Доставка на машина за инжекционно изкърпване на дупки - употребявана" 13.09.17 20.09.17 Бургас / Burgas
Изработка и доставка на покривни панели за водоем в местност "Мерата”. 13.09.17 20.09.17 Бургас / Burgas
„Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“. 13.09.17 21.09.17 17:00 Бургас / Burgas
"Приготвяне и доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от СУ "Георги Стойков раковски”- гр.Сливен, обл. Сливен за учебната 2017/2018" 13.09.17 18.09.17 Сливен / Sliven
"Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до Отделение по диализно лечение към МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък и обратно" 13.09.17 18.09.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан. 12.09.17 18.09.17 Стара Загора / Stara Zagora

"Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан.

Външен ИН 9068422
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по полски култури
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 350,00 BGN

Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І - ІV клас за учебната 2017 - 2018 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци,

Външен ИН 9068378
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 55500000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 085,00 BGN

Независим финансов одит на ГФО на дружеството за 2017 г.

Външен ИН 9068316
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212100
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

ПОЧИСТВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

Външен ИН 9068270
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Средец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на машина за инжекционно изкърпване на дупки - употребявана"

Външен ИН 9068269
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43300000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

Изработка и доставка на покривни панели за водоем в местност "Мерата”.

Външен ИН 9068273
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44431000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“.

Външен ИН TED.359242-2017
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45241000
Краен срок: 21.09.17 17:00
Брой: 2017175
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.17
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
Място на изпълнение: BG: Бургас
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Приготвяне и доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от СУ "Георги Стойков раковски”- гр.Сливен, обл. Сливен за учебната 2017/2018"

Външен ИН 9068260
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55523100 15813000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Георги Стойков Раковски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 700,00 BGN

"Транспорт на болни на хрониохемодиализа от дома им до Отделение по диализно лечение към МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък и обратно"

Външен ИН 9068241
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан.

Външен ИН 9068213
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по полски култури
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 350,00 BGN