Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

31 796 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3180)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на 10 комплекта снадки (изделия от невулканизиран каучук) 22.05.17 25.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора 19.05.17 26.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”. 19.05.17 26.05.17 Ямбол / Yambol
"Доставка на печатни материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба Социални дейности, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”. 19.05.17 26.05.17 Ямбол / Yambol
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”. 19.05.17 26.05.17 Ямбол / Yambol
Поддръжка, обслужване, оборудване и ремонт на хидравлични кранове, каналопочистващи машини и високонапорни системи на "ВиК” ЕАД, гр. Бургас. 18.05.17 25.05.17 Бургас / Burgas
Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Казанлък." се обявява с цел избиране на 18.05.17 22.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на подпорни изолатори СрН 17.05.17 25.05.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка на контейнери за смет тип "Бобър” и кръгли поцинковани кофи тип "Мева" 16.05.17 25.05.17 Бургас / Burgas
Извършване на транспорти услуги по определени маршрути /в страната и в чужбина/ за нуждите на община Павел баня, свързани с изпълнението на културната и спортната програма на общината, както и на други мероприятия в община Павел баня. 16.05.17 22.05.17 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на 10 комплекта снадки (изделия от невулканизиран каучук)

Външен ИН 9064529
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19512000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група ,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора

Външен ИН 9064474
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

"Доставка на консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”.

Външен ИН 9064481
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30125100 30237320 30234600
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

"Доставка на печатни материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба Социални дейности, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Външен ИН 9064480
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 79800000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба "Социални дейности”.

Външен ИН 9064479
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197630 30197000 39263000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

Поддръжка, обслужване, оборудване и ремонт на хидравлични кранове, каналопочистващи машини и високонапорни системи на "ВиК” ЕАД, гр. Бургас.

Външен ИН 9064437
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000 50531400 42414410
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Казанлък." се обявява с цел избиране на

Външен ИН 9064461
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24440000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500,00 BGN

Доставка на подпорни изолатори СрН

Външен ИН 9064371
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31650000 44111511
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

"Доставка на контейнери за смет тип "Бобър” и кръгли поцинковани кофи тип "Мева"

Външен ИН 9064328
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44613800 34928480 44613700
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Камено
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 332,00 BGN

Извършване на транспорти услуги по определени маршрути /в страната и в чужбина/ за нуждите на община Павел баня, свързани с изпълнението на културната и спортната програма на общината, както и на други мероприятия в община Павел баня.

Външен ИН 9064326
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Павел баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN