Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

33 101 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3311)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора 19.07.17 21.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка чрез покупка на автомобили - нов лек автомобил за нуждите на Общинска администрация, гр. Ямбол, и автомобили втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие "Платени зони за паркиране" гр. Ямбол, и автомобил втора употреба - за нуждите на Об 18.07.17 21.07.17 Ямбол / Yambol
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на различни видове бетон, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Конкретните количества и видове бетон се определят от страна на упълномощен пре 18.07.17 21.07.17 Бургас / Burgas
"Изпълнение на СМР по проект"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ "Екзарх Антим I", гр.Казанлък"" 17.07.17 21.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
Предоставяне на услуги по обмен на данни за нуждите на наблюдение на пет локации на територията на Община Поморие 17.07.17 20.07.17 Бургас / Burgas
Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата 17.07.17 20.07.17 Бургас / Burgas
Доставка и монтаж на павилион за административно обслужване в село Бащино, община Опан, Област Стара Загора 17.07.17 20.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА OБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД БЛОК №9А, БУЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” ГР. ГУРКОВО”. 14.07.17 19.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2017/2018 година от община Братя Даскалови съгласно утвърден маршрут" 14.07.17 21.07.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", гр. Казанлък по Проект "Красива България" (ПКБ) 2017 по мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура 14.07.17 17.07.17 Стара Загора / Stara Zagora

Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора

Външен ИН 9066393
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192110 30125100
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Тракийски университет
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 516,00 BGN

"Доставка чрез покупка на автомобили - нов лек автомобил за нуждите на Общинска администрация, гр. Ямбол, и автомобили втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие "Платени зони за паркиране" гр. Ямбол, и автомобил втора употреба - за нуждите на Об

Външен ИН 9066386
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ямбол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на различни видове бетон, съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата. Конкретните количества и видове бетон се определят от страна на упълномощен пре

Външен ИН 9066385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44114000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 250,00 BGN

"Изпълнение на СМР по проект"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ "Екзарх Антим I", гр.Казанлък""

Външен ИН 796417
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 45400000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 944 782,00 BGN

Предоставяне на услуги по обмен на данни за нуждите на наблюдение на пет локации на територията на Община Поморие

Външен ИН 9066338
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Външен ИН 9066308
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33651690
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка и монтаж на павилион за административно обслужване в село Бащино, община Опан, Област Стара Загора

Външен ИН 9066306
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45223800 44211110
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Опан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 150,00 BGN

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА OБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД БЛОК №9А, БУЛ. "КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” ГР. ГУРКОВО”.

Външен ИН 9066302
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233222 45233220 45236200
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гурково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 208,00 BGN

"Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2017/2018 година от община Братя Даскалови съгласно утвърден маршрут"

Външен ИН 9066294
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Братя Даскалови
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 818,00 BGN

"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневна детска ясла № 8 "Васил Левски", гр. Казанлък по Проект "Красива България" (ПКБ) 2017 по мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура

Външен ИН 9066305
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000 45200000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 142 305,00 BGN