Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

31 087 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3109)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 - доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 - доставка на плодове и зеленчуци 20.04.17 24.04.17 Бургас / Burgas
"Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат" 19.04.17 24.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система" 19.04.17 24.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.” 18.04.17 20.04.17 Бургас / Burgas
"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.” 18.04.17 20.04.17 Бургас / Burgas
"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.” 18.04.17 20.04.17 Бургас / Burgas
"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.” 18.04.17 20.04.17 Бургас / Burgas
Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови 18.04.17 21.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
1."Доставка на свързващи елементи за свързване на тръби с разлика във външния диаметър за нуждите на "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора”.2. Кратко описание: доставка на свързващи елементи с каучуков уплътнител с трапецовидно напречно сечение за свързване на 18.04.17 21.04.17 Стара Загора / Stara Zagora
"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И КИПиА НА ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА ЗА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ КЪМ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Н.ОБРЕШКОВ” И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЧЕБЕН КОРПУС НА ПМГ В УПИ VII - 5746, КВ.165 ПО ПЛАНА НА КАЗАНЛЪК 13.04.17 19.04.17 Стара Загора / Stara Zagora

"Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 - доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 - доставка на плодове и зеленчуци

Външен ИН 9063509
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03220000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Калина Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат"

Външен ИН 9063460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24410000 24440000 24450000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 800,00 BGN

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект ЦДГ № 3 "Теменуга", гр.Казанлък, топлоизолация, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна система"

Външен ИН 9063478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.”

Външен ИН 9063412
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 100,00 BGN

"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.”

Външен ИН 9063411
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 100,00 BGN

"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.”

Външен ИН 9063410
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 100,00 BGN

"Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.”

Външен ИН 9063409
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 100,00 BGN

Доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови

Външен ИН 9063431
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44411000 39831000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Братя Даскалови
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

1."Доставка на свързващи елементи за свързване на тръби с разлика във външния диаметър за нуждите на "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора”.2. Кратко описание: доставка на свързващи елементи с каучуков уплътнител с трапецовидно напречно сечение за свързване на

Външен ИН 9063447
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44163230
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И КИПиА НА ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА ЗА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ КЪМ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Н.ОБРЕШКОВ” И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЧЕБЕН КОРПУС НА ПМГ В УПИ VII - 5746, КВ.165 ПО ПЛАНА НА КАЗАНЛЪК

Външен ИН 9063347
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231221 45333000
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN