Feedback

Tenders for Югоизточен район

29 035 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2904)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен 13.01.17 13.01.17 Бургас / Burgas
Предоставяне на логистични услуги и организиране на 3 бр. различни обучителни мероприятия за 14 членове на екипите за подготовка и изпълнение на проекти на община Карнобат по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони”, от ко 13.01.17 16.01.17 Бургас / Burgas
"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер "Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториални поделения” 12.01.17 17.01.17 Югоизточен / Yugoiztochen
„Изработване на проект за Общ устройствен план /ОУПО/ на Община Стралджа“. 12.01.17 16.01.17 17:00 Ямбол / Yambol
Доставка на товарозахващащи приспособления 11.01.17 17.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Доставка и монтаж на 2 бр. асансьорни уредби за хора с увреждания за обект: Пешеходен надлез (Пасарелка) на път I-6 (Бургас - София) при км. 490 + 137 за обслужване на пешеходно движение между предвидените с ОУП зони за урбанизиране в УПИ II-1952, м. 9 10.01.17 16.01.17 Бургас / Burgas
Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в " ЦПЗ-Стара Загора-ЕООД" 10.01.17 17.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
Частично възстановяване на Реактор утаител - 1 в цех ХВО и Режими 10.01.17 13.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения ( влючващо труд и материали) в "ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 10.01.17 13.01.17 Стара Загора / Stara Zagora
Изпълнение на СМР по проект "Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 "Снежанка", град Казанлък" 09.01.17 12.01.17 Стара Загора / Stara Zagora

"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен

Външен ИН 9060636
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000 22851000 22852000 30192000 39263000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 293 987,00 BGN

Предоставяне на логистични услуги и организиране на 3 бр. различни обучителни мероприятия за 14 членове на екипите за подготовка и изпълнение на проекти на община Карнобат по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони”, от ко

Външен ИН 9060617
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Карнобат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 388 902,00 BGN

"Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на софтуер "Работна заплата и хонорари”, за нуждите на ЮИДП - Сливен - централно управление и тридесет и едно териториални поделения”

Външен ИН 9060585
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72266000 72267000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 400,00 BGN

„Изработване на проект за Общ устройствен план /ОУПО/ на Община Стралджа“.

Външен ИН TED.012209-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71410000
Краен срок: 16.01.17 17:00
Брой: 2017008
Дата на изпращане на обявлението: 09.01.17
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Стралджа
Място на изпълнение: BG: Yambol

Доставка на товарозахващащи приспособления

Външен ИН 9060569
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42418910
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на 2 бр. асансьорни уредби за хора с увреждания за обект: Пешеходен надлез (Пасарелка) на път I-6 (Бургас - София) при км. 490 + 137 за обслужване на пешеходно движение между предвидените с ОУП зони за урбанизиране в УПИ II-1952, м. 9

Външен ИН 9060512
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42416100
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 666 666,00 BGN

Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в " ЦПЗ-Стара Загора-ЕООД"

Външен ИН 9060518
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85111500 55500000 15800000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве-Стара Загора-ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Частично възстановяване на Реактор утаител - 1 в цех ХВО и Режими

Външен ИН 9060539
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45253000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 500,00 BGN

Абонаментно сервизно поддържане на климатични системи и климатизатори на багери, генератори, технологични и офис помещения ( влючващо труд и материали) в "ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

Външен ИН 9060538
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717200 50721000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изпълнение на СМР по проект "Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в детска градина № 2 "Снежанка", град Казанлък"

Външен ИН 9060506
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45231220 45331000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 108 850,00 BGN