Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

35 976 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3598)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на резервни части за ръчни и автоматични клапи за цех СОИ бл.1-4 17.11.17 20.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи, намиращи се в поддръжка до 30 ноември 2017г. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя - диагностика, ремонт и подмяна на дефекти 17.11.17 21.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
"Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания, гр. Елхово" 16.11.17 21.11.17 Ямбол / Yambol
Решение за откриване на процедура 15.06.17 Стара Загора / Stara Zagora
"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. "ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. "ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНО 16.11.17 21.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставки на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков" - Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация. 15.11.17 20.11.17 Бургас / Burgas
"Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховки на сгради и имущество ) за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие ” 15.11.17 17.11.17 Бургас / Burgas
"Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен” 14.11.17 17.11.17 Сливен / Sliven
Зимна поддръжка на общинската пътна мрежа на територията на Община Раднево за зимен сезон 2017 - 2018г. 14.11.17 17.11.17 Стара Загора / Stara Zagora
«”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП "ДГС Стара река" 14.11.17 17.11.17 Сливен / Sliven

Доставка на резервни части за ръчни и автоматични клапи за цех СОИ бл.1-4

Външен ИН 9070476
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42131144
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи, намиращи се в поддръжка до 30 ноември 2017г. Поддръжката включва:• хардуерна поддръжка от производителя - диагностика, ремонт и подмяна на дефекти

Външен ИН 9070463
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50323000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

"Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания, гр. Елхово"

Външен ИН 9070419
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 275,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 815241
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.06.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Дата на изпращане на обявлението: 15.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ЧИРПАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 126 000,00 BGN

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. "ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ" И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. "ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНО

Външен ИН 9070395
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 052,00 BGN

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков" - Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Външен ИН 9070344
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков-Бургас ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховки на сгради и имущество ) за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие ”

Външен ИН 9070350
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

"Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен”

Външен ИН 9070310
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31527200
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Зимна поддръжка на общинската пътна мрежа на територията на Община Раднево за зимен сезон 2017 - 2018г.

Външен ИН 9070340
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000 34927100
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Раднево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

«”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП "ДГС Стара река"

Външен ИН 9070335
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Стара река
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 300,00 BGN