Feedback

Tenders for Югоизточен район

29 747 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2975)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях. 22.02.17 21.02.17 17:30 Видин / Vidin, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
" Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр.Казанлък 17.02.17 22.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД гр.Стара Загора 17.02.17 22.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на тор-амониева селитра за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 16.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET 15.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут. 15.02.17 20.02.17 Сливен / Sliven
Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа 14.02.17 17.02.17 Бургас / Burgas
Доставка на трапецовидни и многоканални ремъци 14.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Сервизна поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ) в рудник "Трояново-север", рудник "Трояново-1" и рудник "Трояново-3". АСУКВ е предназначена за контролиране на качеството на добиваните въг 14.02.17 17.02.17 Стара Загора / Stara Zagora
Външен метрологичен контрол и ремонт на геодезични инструменти. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 - Външен метрологичен контрол, профилактика и ремонт на геодезически инструменти, производство 14.02.17 20.02.17 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях.

Външен ИН TED.066833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 21.02.17 17:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
Място на изпълнение: BG: Burgas
BG: Ruse
BG: Sofia (stolitsa)
BG: Varna
BG: Vidin

" Доставка на разтвори за нуждите на ОХД в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски " ЕООД гр.Казанлък

Външен ИН 9061548
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33692800
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД гр.Стара Загора

Външен ИН 9061564
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дом за медико социални грижи за деца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN

Доставка на тор-амониева селитра за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

Външен ИН 9061516
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24410000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Земеделски институт - Стара Загора
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 400,00 BGN

Абонаментно поддържане на програмна система TEREZA.NET

Външен ИН 9061486
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72267100 48810000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 300,00 BGN

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Външен ИН 9061493
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация-Сливен ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа

Външен ИН 9061422
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32416000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Несебър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на трапецовидни и многоканални ремъци

Външен ИН 9061424
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19212510
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Сервизна поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ) в рудник "Трояново-север", рудник "Трояново-1" и рудник "Трояново-3". АСУКВ е предназначена за контролиране на качеството на добиваните въг

Външен ИН 9061426
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50430000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица - изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Външен метрологичен контрол и ремонт на геодезични инструменти. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 - Външен метрологичен контрол, профилактика и ремонт на геодезически инструменти, производство

Външен ИН 9061427
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50411000 38296000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN