Контакт

Обявления за България

Тук виждате всички обявления за територията на цялата страна.

331 210 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 33121)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на изолатори за покривно оборудване и товарни съпротивления за всички серии електрически локомотиви за нуждите на Локомотивните депа при "БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 9 обособени позиции” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград 21.04.17 24.04.17 Хасково / Haskovo
Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа". 21.04.17 24.04.17 Плевен / Pleven
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване 21.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи 21.04.17 24.04.17 Варна / Varna
"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
Извършване на услуга по Организация, координация и управление на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01 19.04.17 24.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработка и доставка на рекламни материали до офиса на МГ Експерт ЕООД 20.04.17 24.04.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 - доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 - доставка на плодове и зеленчуци 20.04.17 24.04.17 Бургас / Burgas
Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти 20.04.17 24.04.17 Перник / Pernik

"Доставка на изолатори за покривно оборудване и товарни съпротивления за всички серии електрически локомотиви за нуждите на Локомотивните депа при "БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 9 обособени позиции”

Външен ИН 9063574
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44111510
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ–Товарни превози” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 096,00 BGN

Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград

Външен ИН 9063570
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 833,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа".

Външен ИН 9063566
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 303,00 BGN

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване

Външен ИН 9063564
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71700000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 469,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи

Външен ИН 9063582
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35711000 50000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 995,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Външен ИН 9063599
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 39800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Извършване на услуга по Организация, координация и управление на дейностите по проект BG05M9OP001-1.003-2142-C01

Външен ИН oldId_30065301
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000 79200000
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ГОЛДЪН КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД

Изработка и доставка на рекламни материали до офиса на МГ Експерт ЕООД

Външен ИН oldId_30065138
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000 22120000 30192121
Краен срок: 24.04.17
Краен срок за подаване на документи: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МГ-ЕКСПЕРТ ЕООД

"Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина Малина”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 - доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 - доставка на плодове и зеленчуци

Външен ИН 9063509
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03220000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Калина Малина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти

Външен ИН 9063506
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236119 45236210
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN