Контакт

Обявления за България

Тук виждате всички обявления за територията на цялата страна.

337 647 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 33765)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на активи за оборудване на работни места-климатична система 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за предоставяне на услуга "Застраховка на оборудването” свързано с целите на проекта №BG05M90P001-1.003-0691 "Нов шанс за професионална реализация”, бенефициент "ИВАНЕС-Н" ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помо 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Организация и управление на проекта 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" на 18 лица 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Предоставяне на услуга по организация и управление на проекта 25.05.17 27.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г е предмет: "Изработка и отпечатване на 1 500 дипляни - цветност 4+4, формат А4” 25.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на телефонни и интернет услуги за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция, по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор за БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по п 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, стопански инвентар, свързани със създадени 6 бр. нови работни места 23.05.17 25.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на Координатор проект във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за интегрирането на нова работна сила в сферата на куриерските услуги" 23.05.17 26.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на позиция "Координатор” във връзка с осъществяване на дейност "Сформиране на екип. Организация и управление на проекта” в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-2427-C01 "Заетост и обучения в МИМ-74 ЕООД” 25.05.17 27.05.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на активи за оборудване на работни места-климатична система

Външен ИН oldId_30883952
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 39717200 42512000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦВЕТНИЦА 2009 ООД

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга "Застраховка на оборудването” свързано с целите на проекта №BG05M90P001-1.003-0691 "Нов шанс за професионална реализация”, бенефициент "ИВАНЕС-Н" ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помо

Външен ИН oldId_30883650
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИВАНЕС - Н ЕООД

Организация и управление на проекта

Външен ИН oldId_30883531
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД

Предоставяне на професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" на 18 лица

Външен ИН oldId_30883494
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: КЛИМАТРОНИК ЕООД

Предоставяне на услуга по организация и управление на проекта

Външен ИН oldId_30883484
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 27.05.17
Краен срок за подаване на документи: 27.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: САВА МЕНИДЖМЪНТ ООД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г е предмет: "Изработка и отпечатване на 1 500 дипляни - цветност 4+4, формат А4”

Външен ИН oldId_30880755
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22100000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИЗИ ЕООД

Доставка на телефонни и интернет услуги за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция, по проект "Възможности за уязвимите групи от община Неделино за активно включване на пазара на труда" по Договор за БФП №BG05M9OP001-2.005-0060-C01, по п

Външен ИН oldId_30856951
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 64000000 72400000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК"

Закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, стопански инвентар, свързани със създадени 6 бр. нови работни места

Външен ИН oldId_30856146
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ФЕНЕЛИЯ ООД

Избор на Координатор проект във връзка с изпълнение на проект "Подкрепа за интегрирането на нова работна сила в сферата на куриерските услуги"

Външен ИН oldId_30855925
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИЛЕАС ЕООД

Избор на позиция "Координатор” във връзка с осъществяване на дейност "Сформиране на екип. Организация и управление на проекта” в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-2427-C01 "Заетост и обучения в МИМ-74 ЕООД”

Външен ИН oldId_30855906
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 27.05.17
Краен срок за подаване на документи: 27.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИМ-74 ЕООД