Feedback

Tenders for България

311 742 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 31175)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
услуги по застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ТП ДЛС Воден -Ири Хисар със застраховка "Гражданска отговорност” за 2017г, "Злополука на лицата в МПС" 13.01.17 16.01.17 Разград / Razgrad
"Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък - фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на "В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе” 13.01.17 16.01.17 Пазарджик / Pazardzhik
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на пелети за нуждите на Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово. Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- Да са произведени от 100 13.01.17 17.01.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен 13.01.17 13.01.17 Бургас / Burgas
"Ремонт и модернизация на спортната зала на Сдружение спортен клуб по лека атлетика "Локомотив Пловдив" 13.01.17 16.01.17 Пловдив / Plovdiv
Aбонаментна поддръжка, ремонт и задължителна профилактика на климатици тип конверторни и инверторни, както и климатични системи в сградите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - База I (в сградния фонд на лечебното заведение на бул. "Васил Априлов”№ 15а, гр. Пловд 13.01.17 16.01.17 Пловдив / Plovdiv
Предоставяне на логистични услуги и организиране на 3 бр. различни обучителни мероприятия за 14 членове на екипите за подготовка и изпълнение на проекти на община Карнобат по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони”, от ко 13.01.17 16.01.17 Бургас / Burgas
„Доставка на 61 броя мобилни устройства за обезпечаване на дейността на сертифициращия орган”. 13.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания:Брой места: 5 Брой врати : 4Тип на двигателя: Дизел.Мощност на двигател 13.01.17 17.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Напоителни системи” ЕАД чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа” 13.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

услуги по застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ТП ДЛС Воден -Ири Хисар със застраховка "Гражданска отговорност” за 2017г, "Злополука на лицата в МПС"

Външен ИН 9060611
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000 66516000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЛС Воден -Ири Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 900,00 BGN

"Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък - фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на "В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”

Външен ИН 9060609
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 14212310 14211000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на пелети за нуждите на Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово. Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- Да са произведени от 100

Външен ИН 9060613
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Периодични доставки на канцеларски материали с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия";Обособен

Външен ИН 9060636
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000 22851000 22852000 30192000 39263000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Приморско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 293 987,00 BGN

"Ремонт и модернизация на спортната зала на Сдружение спортен клуб по лека атлетика "Локомотив Пловдив"

Външен ИН 9060632
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261000 45410000 45421000 45443000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение „Спортен клуб по лека атлетика Локомотив-Пловдив“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 610,00 BGN

Aбонаментна поддръжка, ремонт и задължителна профилактика на климатици тип конверторни и инверторни, както и климатични системи в сградите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - База I (в сградния фонд на лечебното заведение на бул. "Васил Априлов”№ 15а, гр. Пловд

Външен ИН 9060630
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 50721000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Предоставяне на логистични услуги и организиране на 3 бр. различни обучителни мероприятия за 14 членове на екипите за подготовка и изпълнение на проекти на община Карнобат по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони”, от ко

Външен ИН 9060617
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Карнобат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 388 902,00 BGN

„Доставка на 61 броя мобилни устройства за обезпечаване на дейността на сертифициращия орган”.

Външен ИН 9060637
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32250000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на финансите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 500,00 BGN

"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания:Брой места: 5 Брой врати : 4Тип на двигателя: Дизел.Мощност на двигател

Външен ИН 9060634
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Стамболийски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Напоителни системи” ЕАД чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа”

Външен ИН 9060619
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Напоителни системи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN