Feedback

Tenders for България

318 304 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 31831)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях. 22.02.17 21.02.17 17:30 Видин / Vidin, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции 21.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции 21.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на услуга за осигуряване на обучения по ключови компетентности 20.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Извършване на услуга за осигуряване на обучения по професионална квалификация 20.02.17 22.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на изпълнител за доставка на офис материали и консумативи, обезпечаващи дейността на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-0273- 01"Модел за личностно развитие и устойчива заетост в "Палад" ЕООД” 17.02.17 21.02.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка на материали за маркиране за нуждите на СЗДП - ТП ДГС/ДЛС за 2017г.”Уникален номер на поръчката: 20170209LZmW8111045 17.02.17 20.02.17 Враца / Vratsa
Доставка на гасена вар 17.02.17 20.02.17 Плевен / Pleven
"Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно Маршрутни разписания от общинската и областната транспортна схема от квотата на община Кула" 17.02.17 21.02.17 Видин / Vidin
Настоящата обществена поръчка е с предмет предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура”, както следва:1. Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа:- пренос на глас; 17.02.17 22.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях.

Външен ИН TED.066833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 21.02.17 17:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
Място на изпълнение: BG: Burgas
BG: Ruse
BG: Sofia (stolitsa)
BG: Varna
BG: Vidin

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции

Външен ИН oldId_28692903
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 16000000 16310000 44511500 42650000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Авантюрин Дидро" ЕООД

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД" по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции

Външен ИН oldId_28692850
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 18100000 18800000 35810000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Авантюрин Дидро" ЕООД

Извършване на услуга за осигуряване на обучения по ключови компетентности

Външен ИН oldId_28692809
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Живот без болка" ЕООД

Извършване на услуга за осигуряване на обучения по професионална квалификация

Външен ИН oldId_28692690
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 22.02.17
Краен срок за подаване на документи: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: "Живот без болка" ЕООД

Избор на изпълнител за доставка на офис материали и консумативи, обезпечаващи дейността на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-0273- 01"Модел за личностно развитие и устойчива заетост в "Палад" ЕООД”

Външен ИН oldId_28664421
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30192121 24910000 30125100 30197200 22852000 30197643
Краен срок: 21.02.17
Краен срок за подаване на документи: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПАЛАД ЕООД

"Доставка на материали за маркиране за нуждите на СЗДП - ТП ДГС/ДЛС за 2017г.”Уникален номер на поръчката: 20170209LZmW8111045

Външен ИН 9061549
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44800000 44922100
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на гасена вар

Външен ИН 9061546
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44921200
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно Маршрутни разписания от общинската и областната транспортна схема от квотата на община Кула"

Външен ИН 9061552
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кула
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Настоящата обществена поръчка е с предмет предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура”, както следва:1. Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа:- пренос на глас;

Външен ИН 9061554
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN