Feedback

Tenders for България

324 584 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 32459)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност 23.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали 23.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
: Бифуркационен абдоминален стент графт - 1 брой и 1 брой контралатерално краче, за нуждите на конкретен пациент с диагноза "аневризма на абдоминалната аорта" на "Клиника по съдова хирургия" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД. 22.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработка и реализация на публикация в медия по Договор № BG05M9OP001-1.003-0569-C01 "Повишаване на ефективността на Стетeкс ЕООД чрез разкриване на нови работни места” 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Изработка и реализация на публикация в медия по Договор № BG05M9OP001-1.003-0569-C01 "Повишаване на ефективността на Стетeкс ЕООД чрез разкриване на нови работни места” 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Осигуряване на информиране и публичност по проекта 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта" 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за осигуряване на изпълнител за позицията "Ръководител проект" по проект "Квалификация и устойчива заетост - създаване на нови работни места в Бионлайн ЕООД”, 22.03.17 24.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за "Доставка на канцеларски материали и консумативи" 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на Счетоводител проект 21.03.17 23.03.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Изработване на материали за визуализация по дейност информираност и публичност

Външен ИН oldId_29405435
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 79340000 22120000 22100000 22459100
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА КАСПИЧАН

Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработване на информационни материали

Външен ИН oldId_29405192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22462000 22150000 30192121 22852000 22817000 30196100 30197210 30234600
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД

: Бифуркационен абдоминален стент графт - 1 брой и 1 брой контралатерално краче, за нуждите на конкретен пациент с диагноза "аневризма на абдоминалната аорта" на "Клиника по съдова хирургия" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД.

Външен ИН 9062565
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Изработка и реализация на публикация в медия по Договор № BG05M9OP001-1.003-0569-C01 "Повишаване на ефективността на Стетeкс ЕООД чрез разкриване на нови работни места”

Външен ИН oldId_29355897
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22120000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стетекс ЕООД

Изработка и реализация на публикация в медия по Договор № BG05M9OP001-1.003-0569-C01 "Повишаване на ефективността на Стетeкс ЕООД чрез разкриване на нови работни места”

Външен ИН oldId_29355834
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79800000 22120000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стетекс ЕООД

Осигуряване на информиране и публичност по проекта

Външен ИН oldId_29355818
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 35261000 79800000 22462000 72200000 22459100 79340000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АДЛ ЕООД

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за осигуряване на изпълнител на дейност "Визуализация на проекта"

Външен ИН oldId_29355247
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 72400000 79340000 79800000 22459100 35261000 44423400 22150000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НЮ АЙЛЪНД ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за осигуряване на изпълнител за позицията "Ръководител проект" по проект "Квалификация и устойчива заетост - създаване на нови работни места в Бионлайн ЕООД”,

Външен ИН oldId_29355161
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Бионлайн ЕООД

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на изпълнител за "Доставка на канцеларски материали и консумативи"

Външен ИН oldId_29355121
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 30125100 30197643 30197630
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕСИ ООД

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на Счетоводител проект

Външен ИН oldId_29355086
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79200000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРАЙМСС КЪМПАНИ ООД