Контакт

Обявления за България

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са обществените поръчки за територията на България. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове и за други държави, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

411 659 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 41166)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено и друго оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой; Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой; Обособ 22.03.18 30.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ДМА - 1 брой "Адаптив медия стриймър" и ДНА -1 брой "Лиценз на софтуер за тестване на регистриране, оторизиране и управление на Android устройства" Обособена позиция 1: 1 брой "Адаптив медия стриймър" Об 22.03.18 31.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Обучение на заети лица 24.03.18 30.03.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на работно облекло за сезонни работници 23.04.18 23.04.18 Добрич / Dobrich
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 3006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни проду 19.04.18 24.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ДЕТЕЛИНА" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 2006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни п 20.04.18 25.04.18 Пловдив / Plovdiv
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал. 20.04.18 24.04.18 Шумен / Shumen
Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож 20.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СtP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла 20.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на IT - материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.) , необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, 20.04.18 24.04.18 Русе / Ruse

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено и друго оборудване, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Високоскоростна система за книговезко рязане - 1 брой; Обособена позиция 2: Автоматизирана сгъвачна машина - 1 брой; Обособ

Външен ИН BG03-72tl-N91NNKQkQagapTjxw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42900000
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИРА ООД
Очаквана цена: 328 740,00 BGN

"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ДМА - 1 брой "Адаптив медия стриймър" и ДНА -1 брой "Лиценз на софтуер за тестване на регистриране, оторизиране и управление на Android устройства" Обособена позиция 1: 1 брой "Адаптив медия стриймър" Об

Външен ИН BG03-A-cIN6haO-SfWdLhXDzL3g
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 31.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВИДЕО ТЕХНОЛОГИИ ООД
Очаквана цена: 434 000,00 BGN

Обучение на заети лица

Външен ИН BG03-aKO_SJR1MnOLOy_xqqM0kQ
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.03.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80510000
Краен срок: 30.03.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЛЕМИК ЕООД
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на работно облекло за сезонни работници

Външен ИН 9075224
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 3006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни проду

Външен ИН 9075130
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА РАДОСТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 199,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ДЕТЕЛИНА" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 2006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни п

Външен ИН 9075138
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 139,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.

Външен ИН 9075154
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож

Външен ИН 9075159
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СtP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла

Външен ИН 9075158
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 333,00 BGN

Периодична доставка на IT - материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.) , необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин,

Външен ИН 9075165
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30124000 30237000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Русенски университет Ангел Кънчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN