Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

23 436 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2344)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лекотоварен, бордови автомобил 19.09.17 21.09.17 Разград / Razgrad
"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул. 15.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
"Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”. Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремотни дейности на улици в населените места в Община Борово, съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация на поръчката 17.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново" 15.09.17 18.09.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Цар Калоян, Детска градина "Славейче” гр. Цар Калоян и Детска градина "Пролет” с. Езерче за отоплителен сезон на 2017-2018 год.” 14.09.17 21.09.17 Разград / Razgrad
Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер 14.09.17 19.09.17 Разград / Razgrad
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР/СРР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Ценово ще възложи изпълнението на д 13.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап - от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок 13.09.17 18.09.17 Русе / Ruse
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Габрово" 12.09.17 15.09.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на химически продукти за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по пет обособени позиции 12.09.17 20.09.17 Габрово / Gabrovo

Доставка на лекотоварен, бордови автомобил

Външен ИН 9068420
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34130000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

"Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник;- Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник;- Обект №3. Основен ремонт на ул.

Външен ИН 9068359
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252 71000000 71247000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 94 666,00 BGN

"Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”. Предметът на поръчката включва извършване на строително-ремотни дейности на улици в населените места в Община Борово, съгласно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация на поръчката

Външен ИН 9068366
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233252
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 82 339,00 BGN

"Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново"

Външен ИН 9068334
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 950,00 BGN

"Доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Цар Калоян, Детска градина "Славейче” гр. Цар Калоян и Детска градина "Пролет” с. Езерче за отоплителен сезон на 2017-2018 год.”

Външен ИН 9068315
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Цар Калоян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 697,00 BGN

Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. "Цар Иван Асен II" № 4;2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисер

Външен ИН 9068290
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45300000 45400000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кубрат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 78 307,00 BGN

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР/СРР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Ценово ще възложи изпълнението на д

Външен ИН 9068281
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45261000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 569,00 BGN

Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап - от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок

Външен ИН 9068275
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45332000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 148 000,00 BGN

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Габрово"

Външен ИН 9068228
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 667,00 BGN

Доставка на химически продукти за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по пет обособени позиции

Външен ИН 9068197
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN