Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

22 493 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2250)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНA УСЛУГA ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Задължителна застраховка "Трудова злополука" по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка "Живот" 17.07.17 20.07.17 Габрово / Gabrovo
"Предоставяне на транспортни услуги за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД- гр. Русе” 17.07.17 20.07.17 Русе / Ruse
Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата 14.07.17 21.07.17 Силистра / Silistra
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 13.07.17 18.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Избор на изпълнител на СМР за обект: "Ремонт офиси на Началник "Зоокът" и "Работник в Зоокът, той и складово обслужване" - гр. Павликени". 12.07.17 17.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Проучване и анализ на публична информация и услуги в българската част на трансграничния регион на България- Румъния 11.07.17 20.07.17 Русе / Ruse
Предметът на процедурата е разработване на компетентностен каталог за България и Румъния в изпълнение на проект "Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България-Румъния" 11.07.17 21.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски” гр. Велико Търново по периодични заявки. 12.07.17 21.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪН-УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ И КЕТЪРИНГОВИ УСЛУГИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0367 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ" ПО ДВЕ ОБОСОБЕН 11.07.17 14.07.17 Разград / Razgrad
,, Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица ‘‘ по обособени позиции: Обособена позиция №1: ,, Доставка на 110 бр. Метални съдове тип ,,Бобър‘‘ - 1 100л. ‘‘; Обособена позиция №2: ,,Доставка на 200бр. пластмасова кофа тип ,,Кука' 11.07.17 14.07.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНA УСЛУГA ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО - Задължителна застраховка "Трудова злополука" по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка "Живот"

Външен ИН 9066339
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

"Предоставяне на транспортни услуги за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД- гр. Русе”

Външен ИН 9066337
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Външен ИН 9066283
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33651690
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.СИЛИСТРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД

Външен ИН 9066215
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 000,00 BGN

"Избор на изпълнител на СМР за обект: "Ремонт офиси на Началник "Зоокът" и "Работник в Зоокът, той и складово обслужване" - гр. Павликени".

Външен ИН 9066204
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45420000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 832,00 BGN

"Проучване и анализ на публична информация и услуги в българската част на трансграничния регион на България- Румъния

Външен ИН oldId_31950571
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79311000 79312000
Краен срок: 20.07.17
Краен срок за подаване на документи: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение „Бизнес Център за Подпомагане на Малки и Средни Предприятия- Русе”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предметът на процедурата е разработване на компетентностен каталог за България и Румъния в изпълнение на проект "Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България-Румъния"

Външен ИН oldId_31950194
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79414000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Стопанска камара - Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски” гр. Велико Търново по периодични заявки.

Външен ИН 9066169
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44100000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален военен университет Васил Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪН-УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ И КЕТЪРИНГОВИ УСЛУГИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0367 "ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ" ПО ДВЕ ОБОСОБЕН

Външен ИН 9066164
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63500000 60130000 55521200
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Исперих
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 013,00 BGN

,, Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица ‘‘ по обособени позиции: Обособена позиция №1: ,, Доставка на 110 бр. Метални съдове тип ,,Бобър‘‘ - 1 100л. ‘‘; Обособена позиция №2: ,,Доставка на 200бр. пластмасова кофа тип ,,Кука'

Външен ИН 9066163
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928480
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN