Feedback

Tenders for Северен централен район

20 779 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2078)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на медицинска апаратура, необходима за дейността на ОФТР и Отделение по образна диагностика на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов” АД”. Предмета на поръчката включва 2 /две/ обособени п 20.03.17 23.03.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси на СУ "Бачо Киро" гр. Павликени. 20.03.17 24.03.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за календарната 2017 година, за училищен стол към СУ "Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле. 17.03.17 24.03.17 Русе / Ruse
Обществената поръчка включва шест обособени позиции за доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за необходимите продукти по видове и количества, за Домашен социален патронаж за срок до 31.12.2017 г. и за обществена трапезария за 17.03.17 20.03.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Болярка” гр. Велико Търново, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 2 300 лева ( две хиляди и триста лева) без 16.03.17 21.03.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт“ с 5 обособени позиции. 16.03.17 17.03.17 16:00 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, Велико Търново / Veliko Tarnovo, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София / Sofia, Пловдив / Plovdiv
"Провеждане на предварителни и теренни проучвания, картиране и изготвяне на оценка на природозащитното състояние/състоянието на сигурност на видовете птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002018 "Остров Вардим" и BG0002070 "Рибарници Хаджи Димитро 15.03.17 22.03.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка и монтаж на нови прозорци от PVC дограма и измазване /обръщане/ на дограма в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово. 15.03.17 22.03.17 Габрово / Gabrovo
ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ 15.03.17 24.03.17 Габрово / Gabrovo
ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ 15.03.17 24.03.17 Габрово / Gabrovo

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на медицинска апаратура, необходима за дейността на ОФТР и Отделение по образна диагностика на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов” АД”. Предмета на поръчката включва 2 /две/ обособени п

Външен ИН 9062498
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33155000 33196000 50400000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси на СУ "Бачо Киро" гр. Павликени.

Външен ИН 9062506
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Бачо Киро
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за календарната 2017 година, за училищен стол към СУ "Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле.

Външен ИН 9062449
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15431000 15800000 15870000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ “Св. Паисий Хилендарски”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 176,00 BGN

Обществената поръчка включва шест обособени позиции за доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за необходимите продукти по видове и количества, за Домашен социален патронаж за срок до 31.12.2017 г. и за обществена трапезария за

Външен ИН 9062419
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15810000 15100000 03311000 15500000 15300000 03200000 15800000 03142500
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Домашен социален патронаж-гр. Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 655,00 BGN

Доставка на боя спрей за маркиране, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Болярка” гр. Велико Търново, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 2 300 лева ( две хиляди и триста лева) без

Външен ИН 9062376
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство Болярка гр. Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 300,00 BGN

„Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за обекти на съдебната власт“ с 5 обособени позиции.

Външен ИН TED.098342-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 17.03.17 16:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BULGARIA
BG: Burgas
BG: Plovdiv
BG: Sofia
BG: Varna
BG: Veliko Tarnovo

"Провеждане на предварителни и теренни проучвания, картиране и изготвяне на оценка на природозащитното състояние/състоянието на сигурност на видовете птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002018 "Остров Вардим" и BG0002070 "Рибарници Хаджи Димитро

Външен ИН 9062346
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90713000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 961,00 BGN

Демонтаж на дървена дограма, изработка, доставка и монтаж на нови прозорци от PVC дограма и измазване /обръщане/ на дограма в административната сграда на Централна техническа база с. Соколово.

Външен ИН 9062342
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45421000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси чрез Централна техническа база с. Соколово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Външен ИН 9062356
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03420000 19511000 34350000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА СПРЕЙ ЗА МАРКИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Външен ИН 9062355
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 500,00 BGN