Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

21 656 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2166)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изпълнение на СМР/СРР на обект: Рехабилитация на сградата на Народно читалище "П.Р.Славейков - 1927 г.” - с. Пиперково, община Ценово" по проект "Красива България"Кратко описание:Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълните 23.05.17 26.05.17 Русе / Ruse
"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе" 23.05.17 26.05.17 Русе / Ruse
Възложителят разполага със 115 /сто и петнадесет/ стационарни номера, разпределени между администрацията на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет. Предмет на услугата е предоставяне и ползване на стационарни телефонни услуги с 19.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Възложителят цели избирането на изпълнител или изпълнители, които да осъществяват доставка на хранителни продукти за кухнята на лечебното заведение за срок от 12 /дванадесет/ месеца, по 8 /осем/ обособени позиции. 18.05.17 26.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново” 18.05.17 26.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Изграждане на пет детски площадки с детски съоръжения в двора на детска градина «Вяра, Надежда и Любов» в УПИ ХХVІ, кв. 66 с адрес: 5200, гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 4 18.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен 18.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Обслужване на персонала на РЗОК- Русе от служба по трудова медицина" 18.05.17 23.05.17 Русе / Ruse
Доставка на строителни материали по обособени позиции 17.05.17 25.05.17 Разград / Razgrad
"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на мултифункционален дигитален стационарен ултразвуков апарат с цветен доплер, необходима за дейността на ДКЦ "Д-р Стефан Черкезов” ЕООД” 17.05.17 22.05.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

"Изпълнение на СМР/СРР на обект: Рехабилитация на сградата на Народно читалище "П.Р.Славейков - 1927 г.” - с. Пиперково, община Ценово" по проект "Красива България"Кратко описание:Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълните

Външен ИН 9064601
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ценово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 175 947,00 BGN

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Русе"

Външен ИН 9064557
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 833,00 BGN

Възложителят разполага със 115 /сто и петнадесет/ стационарни номера, разпределени между администрацията на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет. Предмет на услугата е предоставяне и ползване на стационарни телефонни услуги с

Външен ИН 9064496
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN

Възложителят цели избирането на изпълнител или изпълнители, които да осъществяват доставка на хранителни продукти за кухнята на лечебното заведение за срок от 12 /дванадесет/ месеца, по 8 /осем/ обособени позиции.

Външен ИН 9064436
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 550,00 BGN

"Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново”

Външен ИН 9064441
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 30200000 50320000 30237000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Изграждане на пет детски площадки с детски съоръжения в двора на детска градина «Вяра, Надежда и Любов» в УПИ ХХVІ, кв. 66 с адрес: 5200, гр. Павликени, ул. "Стефан Караджа" № 4

Външен ИН 9064419
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236210
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 79 524,00 BGN

"Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП "Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции”: Позиция № 1 "Доставка на посадъчен

Външен ИН 9064415
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03121100 24450000 24440000 14212410
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 000,00 BGN

"Обслужване на персонала на РЗОК- Русе от служба по трудова медицина"

Външен ИН 9064410
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 583,00 BGN

Доставка на строителни материали по обособени позиции

Външен ИН 9064405
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44190000 44100000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 750,00 BGN

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на мултифункционален дигитален стационарен ултразвуков апарат с цветен доплер, необходима за дейността на ДКЦ "Д-р Стефан Черкезов” ЕООД”

Външен ИН 9064400
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33124120 50400000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично - консултативен център /ДКЦ/ Д-р Стефан Черкезов гр. Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN