Feedback

Tenders for Северен централен район

20 441 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2045)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях. 22.02.17 21.02.17 17:30 Видин / Vidin, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с различна номинална стойност /2,00, 5,00 и 10,00 лева/. На ваучерите, имащи надлежна защита, следва да бъде отбелязано, че са издадени по смисъла на Наредба №11/21.12.2005год. н 17.02.17 22.02.17 Габрово / Gabrovo
"Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов - Русе - Свищов, съгласно утвъ 16.02.17 20.02.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Изпитвания на вода за питейно - битови цели от водопроводната мрежа на "ВиК" ООД - Русе в три групи":Група 1 - Метали и неметали : антимон, арсен, живак, кадмий, никел, олово, селен, натрий, бромати;Група 2 - Органични вещества: Бензен, Бенз(a)пирен, 1,2 15.02.17 22.02.17 Русе / Ruse
Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори, за нуждите на "В и К" ООД - град Габрово по три обособени позиции. 14.02.17 22.02.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД 13.02.17 20.02.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на въглища до Топлофикация Габрово ЕАД по определени маршрути 10.02.17 14.02.17 Габрово / Gabrovo
"Изграждане на канална помпена станция за дъждовни води "Ялта”,Спортен комплекс " Ялта”, ул. "Прилеп”, гр.Русе” 10.02.17 13.02.17 Русе / Ruse
Доставка на дизелово гориво за училищния автобус на ОУ "Св.св.Кирил и Методий”- гр. Силистра 10.02.17 20.02.17 Силистра / Silistra
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ "Цанко Церковски” гр. Павликени, чрез подобряване на образователната инфраструктур 09.02.17 21.02.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях.

Външен ИН TED.066833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 21.02.17 17:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
Място на изпълнение: BG: Burgas
BG: Ruse
BG: Sofia (stolitsa)
BG: Varna
BG: Vidin

Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с различна номинална стойност /2,00, 5,00 и 10,00 лева/. На ваучерите, имащи надлежна защита, следва да бъде отбелязано, че са издадени по смисъла на Наредба №11/21.12.2005год. н

Външен ИН 9061553
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22450000 30199750
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение на белодробни болести - Царица Йоанна ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 800,00 BGN

"Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” със следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов - Русе - Свищов, съгласно утвъ

Външен ИН 9061501
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изпитвания на вода за питейно - битови цели от водопроводната мрежа на "ВиК" ООД - Русе в три групи":Група 1 - Метали и неметали : антимон, арсен, живак, кадмий, никел, олово, селен, натрий, бромати;Група 2 - Органични вещества: Бензен, Бенз(a)пирен, 1,2

Външен ИН 9061488
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 65130000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 000,00 BGN

Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори, за нуждите на "В и К" ООД - град Габрово по три обособени позиции.

Външен ИН 9061446
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34640000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 000,00 BGN

Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Външен ИН 9061399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14210000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация Свищов ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 000,00 BGN

Избор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на въглища до Топлофикация Габрово ЕАД по определени маршрути

Външен ИН 9061333
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 14.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Габрово ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изграждане на канална помпена станция за дъждовни води "Ялта”,Спортен комплекс " Ялта”, ул. "Прилеп”, гр.Русе”

Външен ИН 9061341
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 44161200
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на дизелово гориво за училищния автобус на ОУ "Св.св.Кирил и Методий”- гр. Силистра

Външен ИН 9061356
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Основно училище /ОУ/ Св. Св. Кирил и Методий
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 250,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ "Цанко Церковски” гр. Павликени, чрез подобряване на образователната инфраструктур

Външен ИН 9061304
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30230000 39120000 39112000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 490,00 BGN