Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

25 954 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2596)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП 16.02.18 19.02.18 Габрово / Gabrovo
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца 15.02.18 19.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Избор на лицензиран оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и ободряващи напитки при 12-часови дежурства и хранителни продукти закупувани със средства от Фонд СБКО на служителите във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово, гр. Тут 15.02.18 19.02.18 Силистра / Silistra
"Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения” по обособени позиции 14.02.18 19.02.18 Разград / Razgrad
Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград -с. Желязковец - с.Самуил и обратно 14.02.18 19.02.18 Разград / Razgrad
"Почистване на автомобили собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица” 13.02.18 16.02.18 Северен централен / Severen tsentralen
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект "Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите "Дневен център за деца с увреждания” и "Център за социална рехабилитация и интеграция” 09.02.18 19.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП 08.02.18 15.02.18 Габрово / Gabrovo
"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя" 08.02.18 12.02.18 Русе / Ruse
Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово 08.02.18 14.02.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП

Външен ИН 9073072
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48443000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца

Външен ИН 9073019
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15600000 03220000 15897200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и ободряващи напитки при 12-часови дежурства и хранителни продукти закупувани със средства от Фонд СБКО на служителите във филиалите в гр. Силистра, гр. Дулово, гр. Тут

Външен ИН 9073001
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Силистра
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения” по обособени позиции

Външен ИН 9072994
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197000 30232000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Самуил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград -с. Желязковец - с.Самуил и обратно

Външен ИН 9072993
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Самуил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 762,00 BGN

"Почистване на автомобили собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”

Външен ИН 9072917
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90917000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 600,00 BGN

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проект "Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите "Дневен център за деца с увреждания” и "Център за социална рехабилитация и интеграция”

Външен ИН 9072873
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39711300 33196200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Павликени
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 100,00 BGN

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП

Външен ИН 9072825
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48443000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип "Вода-Земя"

Външен ИН 9072829
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100 42512300
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ветово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто "Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, при "Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово

Външен ИН 9072833
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: [„Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово Териториално поделение Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица]
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN