Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

24 411 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2442)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на хранителни продукти за Детска градина "Ален мак” с. Иваново" 16.11.17 20.11.17 Русе / Ruse
Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”- гр.Русе при "Северноцентрално държавно предприятие”ДП - гр.Габрово 15.11.17 21.11.17 Русе / Ruse
Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП ДЛС"Дунав”, гр.Русе при "Северно централно държавно предприятие”ДП, гр.Габрово” 15.11.17 21.11.17 Русе / Ruse
Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца и Габрово, на обособени позиции от №1 до №3 14.11.17 17.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет на обществената поръчка е доставката, гаранционната поддръжка и сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок на нови моторни превозни средства (МПС), както следва:1. Доставка на два броя нови автомобили с висока проходимост с работни и 14.11.17 20.11.17 Разград / Razgrad
"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк 14.11.17 17.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Изготвяне на технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за котли 4,5,7, и 8 14.11.17 20.11.17 Русе / Ruse
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО- ДОСТАВКА НА РИБА 13.11.17 21.11.17 Силистра / Silistra
"Доставка на фланци за муфени напорни, азбестоциментови и стоманени тръби за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе” 13.11.17 20.11.17 Русе / Ruse
Периодична доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за срок от 8 месеца , съгласно условията на техническата спецификация. Процедурата е Доставка на медикаменти Приложение № 1. Участниците не са длъжни да офери 13.11.17 16.11.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo

"Доставка на хранителни продукти за Детска градина "Ален мак” с. Иваново"

Външен ИН 9070404
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15811100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина „Ален мак“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 53 600,00 BGN

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство "Дунав”- гр.Русе при "Северноцентрално държавно предприятие”ДП - гр.Габрово

Външен ИН 9070369
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34350000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на външни всесезонни гуми за селскостопански машини за нуждите на ТП ДЛС"Дунав”, гр.Русе при "Северно централно държавно предприятие”ДП, гр.Габрово”

Външен ИН 9070370
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34352300
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца и Габрово, на обособени позиции от №1 до №3

Външен ИН 9070312
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71356000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 700,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е доставката, гаранционната поддръжка и сервизното обслужване в рамките на гаранционния срок на нови моторни превозни средства (МПС), както следва:1. Доставка на два броя нови автомобили с висока проходимост с работни и

Външен ИН 9070341
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113200 14
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 800,00 BGN

"Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП "Чистота - Свищов”, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя.Описание на предмета на обществената поръчк

Външен ИН 9070291
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18234000 18200000 18800000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 475,00 BGN

Изготвяне на технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за котли 4,5,7, и 8

Външен ИН 9070289
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 73110000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО- ДОСТАВКА НА РИБА

Външен ИН 9070261
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15200000 15897200
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Васил Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 048,00 BGN

"Доставка на фланци за муфени напорни, азбестоциментови и стоманени тръби за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе”

Външен ИН 9070270
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44212314
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Периодична доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за срок от 8 месеца , съгласно условията на техническата спецификация. Процедурата е Доставка на медикаменти Приложение № 1. Участниците не са длъжни да офери

Външен ИН 9070238
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000 33661500 33661600
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN