Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

27 027 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2703)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Периодична доставка на IT - материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.) , необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, 20.04.18 24.04.18 Русе / Ruse
"Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на "ВиК" ООД- гр. Русе в три ЛОТА:ЛОТ 1 - Доставка на силнотокови ел. материалиЛОТ 2 - Доставка на слаботокови ел. материалиЛОТ 3 - Доставка на ел. апарати" 20.04.18 23.04.18 Русе / Ruse
Предмет на настоящата поръчка е преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция в УПИ XIII-191,198, кв. 32, с. Сокол 20.04.18 24.04.18 Силистра / Silistra
Изпълнението на услугата по настоящата обществена поръчка ще осигури информация и публичност за дейността на Община Горна Оряховица. Дейностите - обект на обществената поръчка са разписани в Техническа спецификация, която е неразделна част от Обява с № 19.04.18 23.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
" Изработка и доставка на 2 бр. тръбни економайзери, 1 бр. въздухоподгревател и газоходите преди и след него за парен котел ПТ 10" 19.04.18 23.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Приемане, третиране и рециклиране на строителни отпадъци, във връзка с дейността на "Водоснабдяване и канализация” ООД- гр. Русе” 18.04.18 25.04.18 Русе / Ruse
Обособена позиция № 1 : Обществената поръчка по съответната обособена позиция има за предмет превоз на потребителите на социални услуги от и до Дневен център за деца с увреждания гр. Горна Оряховица по определени маршрутни разписания, съгласно Техническат 17.04.18 24.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични изделия за съхранение на опасни отпадъци за нуждите на УМБАЛ "Канев” АД, съгласно посочената техническа спецификация от документацията по обществената поръчка. Настоящата обществена поръчка не съдър 17.04.18 20.04.18 Русе / Ruse
"Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново" 17.04.18 24.04.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Проверка с осигурен ремонт на водомери за студена вода за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" - ООД - гр. Русе” 17.04.18 20.04.18 Русе / Ruse

Периодична доставка на IT - материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.) , необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин,

Външен ИН 9075165
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30124000 30237000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Русенски университет Ангел Кънчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на "ВиК" ООД- гр. Русе в три ЛОТА:ЛОТ 1 - Доставка на силнотокови ел. материалиЛОТ 2 - Доставка на слаботокови ел. материалиЛОТ 3 - Доставка на ел. апарати"

Външен ИН 9075177
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31600000 31681410
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е преустройство и пристройка от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Център за социална рехабилитация и интеграция в УПИ XIII-191,198, кв. 32, с. Сокол

Външен ИН 9075148
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Главиница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 132 909,00 BGN

Изпълнението на услугата по настоящата обществена поръчка ще осигури информация и публичност за дейността на Община Горна Оряховица. Дейностите - обект на обществената поръчка са разписани в Техническа спецификация, която е неразделна част от Обява с №

Външен ИН 9075128
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 24 979,00 BGN

" Изработка и доставка на 2 бр. тръбни економайзери, 1 бр. въздухоподгревател и газоходите преди и след него за парен котел ПТ 10"

Външен ИН 9075112
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44622100
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация -ВТ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Приемане, третиране и рециклиране на строителни отпадъци, във връзка с дейността на "Водоснабдяване и канализация” ООД- гр. Русе”

Външен ИН 9075075
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90500000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Обособена позиция № 1 : Обществената поръчка по съответната обособена позиция има за предмет превоз на потребителите на социални услуги от и до Дневен център за деца с увреждания гр. Горна Оряховица по определени маршрутни разписания, съгласно Техническат

Външен ИН 9075023
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 667,00 BGN

Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични изделия за съхранение на опасни отпадъци за нуждите на УМБАЛ "Канев” АД, съгласно посочената техническа спецификация от документацията по обществената поръчка. Настоящата обществена поръчка не съдър

Външен ИН 9075030
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44613800
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАНЕВ АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 784,00 BGN

"Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново"

Външен ИН 9075033
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32342410
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Проверка с осигурен ремонт на водомери за студена вода за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" - ООД - гр. Русе”

Външен ИН 9075037
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38421100
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ООД - Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN