Feedback

Tenders for Северен централен район

20 033 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2004)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
услуги по застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ТП ДЛС Воден -Ири Хисар със застраховка "Гражданска отговорност” за 2017г, "Злополука на лицата в МПС" 13.01.17 16.01.17 Разград / Razgrad
„Доставка на диализни разтвори и химически чиста сол за регенерация на водоочистваща система за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД по периодични заявки“. 13.01.17 16.01.17 15:00 Разград / Razgrad
"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по седем обособени позиции" 12.01.17 16.01.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на рециклирана балеровачка за нуждите на ТП ДЛС "Дунав” - гр. Русе. 10.01.17 13.01.17 Русе / Ruse
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра 09.01.17 12.01.17 Силистра / Silistra
Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати 09.01.17 17.01.17 Габрово / Gabrovo
"Изготвяне на общинска програма за опазване на околната среда”Общинска програма за опазване на околната среда (ОПООС) се изготвя на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с указания на МОСВ за 1/Разработване на общ 06.01.17 10.01.17 Русе / Ruse
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Горна Оряховица 05.01.17 09.01.17 Северен централен / Severen tsentralen
услуги по застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ТП ДЛС Воден -Ири Хисар със застраховка "Гражданска отговорност” за 2017г, "Злополука на лицата в МПС" 05.01.17 12.01.17 Разград / Razgrad
Предмет на поръчката:"Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ "Райчо Каролев” - Габрово”Кратко описание: "Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ "Ра 05.01.17 12.01.17 Габрово / Gabrovo

услуги по застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ТП ДЛС Воден -Ири Хисар със застраховка "Гражданска отговорност” за 2017г, "Злополука на лицата в МПС"

Външен ИН 9060611
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000 66516000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЛС Воден -Ири Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 900,00 BGN

„Доставка на диализни разтвори и химически чиста сол за регенерация на водоочистваща система за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД по периодични заявки“.

Външен ИН TED.013134-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33692800
Краен срок: 16.01.17 15:00
Брой: 2017009
Дата на изпращане на обявлението: 10.01.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД
Място на изпълнение: BG: Razgrad
Очаквана цена: 35 380,00 BGN

"Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по седем обособени позиции"

Външен ИН 9060584
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 520,00 BGN

Доставка на рециклирана балеровачка за нуждите на ТП ДЛС "Дунав” - гр. Русе.

Външен ИН 9060519
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 16000000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятиеДП гр. Габрово- Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав-Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 000,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Силистра

Външен ИН 9060495
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 667,00 BGN

Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 "Канцеларски материали и консумати

Външен ИН 9060501
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30197000 37524100 39263000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 395,00 BGN

"Изготвяне на общинска програма за опазване на околната среда”Общинска програма за опазване на околната среда (ОПООС) се изготвя на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с указания на МОСВ за 1/Разработване на общ

Външен ИН 9060470
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90700000
Краен срок: 10.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Горна Оряховица

Външен ИН 9060446
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 300,00 BGN

услуги по застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ТП ДЛС Воден -Ири Хисар със застраховка "Гражданска отговорност” за 2017г, "Злополука на лицата в МПС"

Външен ИН 9060449
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000 66516000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЛС Воден -Ири Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 900,00 BGN

Предмет на поръчката:"Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ "Райчо Каролев” - Габрово”Кратко описание: "Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ "Ра

Външен ИН 9060460
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 55500000 15813000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Райчо Каролев - Габрово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN