Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

21 189 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2119)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново" 20.04.17 24.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Приказен свят"с. Николово община Русе по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: Месо и месни продукти-прогнозна стойност/в лв. без ДДС/3250лв./три хиляди двеста и петдесет лв.Обособена позиция №2: 20.04.17 24.04.17 Русе / Ruse
"Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли", Об 19.04.17 24.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца 19.04.17 24.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Обществената поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Щастливо детство” и Детска кухня, гр.Севлиево по шест обособени позиции" предвижда доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за продук 13.04.17 18.04.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца 12.04.17 19.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ 12.04.17 18.04.17 Габрово / Gabrovo
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ "Щастливо детство" - гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца. 11.04.17 18.04.17 Велико Търново / Veliko Tarnovo
"Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС "Дунав", гр.Русе за 2017 година" 11.04.17 19.04.17 Русе / Ruse
Обособена позиция 1: Осигуряване на свързаност на ниво2 /Layer2/ и доставка на гарантиран канал за достъп до интернет по наземни линии;Обособена позиция 2: Изграждане на VPN свързаност, поддържаща собствен APN между Data SIM карти и сървърите, обслужващи 11.04.17 18.04.17 Русе / Ruse

"Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново"

Външен ИН 9063512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32342410 31500000 79950000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Приказен свят"с. Николово община Русе по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: Месо и месни продукти-прогнозна стойност/в лв. без ДДС/3250лв./три хиляди двеста и петдесет лв.Обособена позиция №2:

Външен ИН 9063521
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03200000 03142500 03311000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Приказен свят
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 879,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли", Об

Външен ИН 9063456
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222200 18231000 18234000 18331000 18814000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свищов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 612,00 BGN

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца

Външен ИН 9063473
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15600000 03220000 15897200
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Обществената поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Щастливо детство” и Детска кухня, гр.Севлиево по шест обособени позиции" предвижда доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за продук

Външен ИН 9063399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15810000 15500000 15100000 15300000 03200000 15800000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина “Щастливо детство” гр. Севлиево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 950,00 BGN

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца

Външен ИН 9063307
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15600000 03220000 15897200
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОПАРК СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Външен ИН 9063321
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03420000 34351100 19510000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ "Щастливо детство" - гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца.

Външен ИН 9063254
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15600000 03220000 15897200
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Щастливо детство
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 500,00 BGN

"Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС "Дунав", гр.Русе за 2017 година"

Външен ИН 9063261
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 39224200
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северноцентрално държавно предприятие ДП-гр.Габрово - Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав -Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

Обособена позиция 1: Осигуряване на свързаност на ниво2 /Layer2/ и доставка на гарантиран канал за достъп до интернет по наземни линии;Обособена позиция 2: Изграждане на VPN свързаност, поддържаща собствен APN между Data SIM карти и сървърите, обслужващи

Външен ИН 9063277
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72400000 72411000 31712112
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Русе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 666,00 BGN