Feedback

Tenders for Североизточен район

23 582 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2359)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях. 22.02.17 21.02.17 17:30 Видин / Vidin, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на хранителни продукти и напитки влключително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство Паламара” за срок от 12 месеца 16.02.17 21.02.17 Шумен / Shumen
"Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Ален мак”, с. Вълнари” 15.02.17 20.02.17 Шумен / Shumen
"Доставка на пелети за нуждите на ДГ "Радост” и ДГ "Зорница”, община Никола Козлево - 2017г." 15.02.17 20.02.17 Шумен / Shumen
Доставка на лекарствени продукти и/или медицински консумативи за Център за спешна медицинска помощ - Шумен за периода от 01.03.2017г. до 28.02.2018 г., обособена в две позиции: І. Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП - Шумен; ІІ.Доставка на медицински 15.02.17 20.02.17 Шумен / Shumen
"Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати, стопанисвани от ОДМВР Шумен, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца” . 14.02.17 17.02.17 Шумен / Shumen
Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД 14.02.17 17.02.17 Варна / Varna
Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219 "Шанс за всяко дете” във връзка с изпълнението на Договор №Д03-335/08.07.2014г. 14.02.17 21.02.17 Добрич / Dobrich
В предмета на поръчката се включват:1. доставка на нов апарат за изкуствена белодробна вентилация (Медицинска апаратура/та) до мястото на доставка;2. монтаж/ инсталация и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура;3. обучение на персонал на възлож 14.02.17 17.02.17 Варна / Varna
"Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-С01 по проект "Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по п 14.02.17 17.02.17 Търговище / Targovishte

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях.

Външен ИН TED.066833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 21.02.17 17:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
Място на изпълнение: BG: Burgas
BG: Ruse
BG: Sofia (stolitsa)
BG: Varna
BG: Vidin

"Доставка на хранителни продукти и напитки влключително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство Паламара” за срок от 12 месеца

Външен ИН 9061503
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15980000 15911000 15860000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СИДП ТП ДЛС ПАЛАМАРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Ален мак”, с. Вълнари”

Външен ИН 9061460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никола Козлево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Доставка на пелети за нуждите на ДГ "Радост” и ДГ "Зорница”, община Никола Козлево - 2017г."

Външен ИН 9061458
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никола Козлево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 260,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти и/или медицински консумативи за Център за спешна медицинска помощ - Шумен за периода от 01.03.2017г. до 28.02.2018 г., обособена в две позиции: І. Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП - Шумен; ІІ.Доставка на медицински

Външен ИН 9061475
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33690000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

"Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати, стопанисвани от ОДМВР Шумен, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца” .

Външен ИН 9061419
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50111000 34300000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД

Външен ИН 9061423
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15200000 15300000 15310000 15320000 15330000 15500000 15600000 15800000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Предоставяне на услуги за транспорт и организиране на екскурзии и посещения по Проект BG 06-219 "Шанс за всяко дете” във връзка с изпълнението на Договор №Д03-335/08.07.2014г.

Външен ИН 9061438
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Каварна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 395,00 BGN

В предмета на поръчката се включват:1. доставка на нов апарат за изкуствена белодробна вентилация (Медицинска апаратура/та) до мястото на доставка;2. монтаж/ инсталация и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура;3. обучение на персонал на възлож

Външен ИН 9061452
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33157400
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 416,00 BGN

"Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0026-С01 по проект "Подобряване на административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по п

Външен ИН 9061445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 22100000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Попово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 650,00 BGN