Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

29 954 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2996)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на оператор за предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги, получаване и изпращане на факсимилни съобщения" 14.02.18 19.02.18 Шумен / Shumen
"Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" по обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" Позиция № 2 запазена - Доста 14.02.18 19.02.18 Шумен / Shumen
"Услуги по ремонт и техническо обслужване на автобуси и селскостопанска техника «Case» и прикачен инвентар (по списък)”, с части и консумативи на изпълнителя, по обособени позиции”, с определен общ максимален финансов ресурс, без ДДС - 60 000 (шестдесет х 13.02.18 19.02.18 Добрич / Dobrich
Доставка на автобус за нуждите на ДТ "Йордан Йовков" гр. Добрич 13.02.18 19.02.18 Добрич / Dobrich
Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на "ВиК - Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 Доставка на фракция за обратен насип и Обосо 12.02.18 16.02.18 Шумен / Shumen
Предметът на поръчката предвижда да се осъществи доставка чрез покупка на преносими заземители 09.02.18 15.02.18 Варна / Varna
"Организиране на работното посещение в Ирландия с цел провеждане на специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални полити 09.02.18 16.02.18 Североизточен / Severoiztochen
Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен 09.02.18 19.02.18 Шумен / Shumen
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен 09.02.18 19.02.18 Шумен / Shumen
"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБУРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ДОБРИЧ” ООД” с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: Доставка на кардиологичен трансдюсер Р 4-2 за ехографски апарат с 3D/4D решение, Марка - Siem 09.02.18 16.02.18 Добрич / Dobrich

"Избор на оператор за предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги, получаване и изпращане на факсимилни съобщения"

Външен ИН 9072987
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 515,00 BGN

"Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" по обособени позиции: Позиция № 1 - Доставка на работно облекло и ЛСП, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП "ДГС Смядово" Позиция № 2 запазена - Доста

Външен ИН 9072969
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18222100 18221300 18424000 18318400
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Смядово на СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 910,00 BGN

"Услуги по ремонт и техническо обслужване на автобуси и селскостопанска техника «Case» и прикачен инвентар (по списък)”, с части и консумативи на изпълнителя, по обособени позиции”, с определен общ максимален финансов ресурс, без ДДС - 60 000 (шестдесет х

Външен ИН 9072926
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 50113000 16810000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на автобус за нуждите на ДТ "Йордан Йовков" гр. Добрич

Външен ИН 9072935
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34120000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЙОРДАН ЙОВКОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на "ВиК - Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 Доставка на фракция за обратен насип и Обосо

Външен ИН 9072910
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44113900
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Предметът на поръчката предвижда да се осъществи доставка чрез покупка на преносими заземители

Външен ИН 9072861
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18143000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Север АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Организиране на работното посещение в Ирландия с цел провеждане на специализиран работен семинар за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване на управленски решения по социални полити

Външен ИН 9072865
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белослав
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен

Външен ИН 9072863
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Шумен

Външен ИН 9072862
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБУРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ДОБРИЧ” ООД” с две обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1: Доставка на кардиологичен трансдюсер Р 4-2 за ехографски апарат с 3D/4D решение, Марка - Siem

Външен ИН 9072876
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33112000 33195100
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 102,00 BGN