Feedback

Tenders for Североизточен район

24 051 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2406)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр 21.03.17 24.03.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2017 г." 20.03.17 24.03.17 Шумен / Shumen
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С 16.03.17 21.03.17 Варна / Varna
"Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево - 2017 г.” 16.03.17 21.03.17 Шумен / Shumen
"Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Ален мак”, с. Вълнари” 16.03.17 21.03.17 Шумен / Shumen
"Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Ц 16.03.17 24.03.17 Варна / Varna
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Шумен 16.03.17 20.03.17 Шумен / Shumen
"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на СБОБАЛ -ВарнаЕООД” 16.03.17 21.03.17 Варна / Varna
"Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане за нуждите на Институт по океанология - БАН в изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода” - IMAMO, Д-34-10/31.03.2015 г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъ 15.03.17 20.03.17 Варна / Varna
Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна 15.03.17 20.03.17 Варна / Varna

"Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на "Добруджански Земеделски Институт - гр. Ген. Тошево”, по обособени позиции”Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:1. Обособена позиция (ОП) № 1: "Пр

Външен ИН 9062508
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000 77110000 77315000 03111300
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 200,00 BGN

"Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2017 г."

Външен ИН 9062489
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никола Козлево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна и МЕПР Добрич" Обособена позиция 1: "Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за МЕР Варна" и Обособена позиция 2: "Охрана с технически средства (С

Външен ИН 9062375
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

"Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево - 2017 г.”

Външен ИН 9062391
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03413000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никола Козлево
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

"Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Ален мак”, с. Вълнари”

Външен ИН 9062390
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никола Козлевяо
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП "ДГС Ц

Външен ИН 9062395
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44810000 44832200 24959100
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Шумен

Външен ИН 9062378
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 666,00 BGN

"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на СБОБАЛ -ВарнаЕООД”

Външен ИН 9062381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБОБАЛ-Варна ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане за нуждите на Институт по океанология - БАН в изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода” - IMAMO, Д-34-10/31.03.2015 г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъ

Външен ИН 9062326
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39180000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по океанология - БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна

Външен ИН 9062321
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД Мрежови експлоатационен район Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 800,00 BGN