Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 175 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2818)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработка на инвестиционен проект за строеж: "Рехабилитация на участъци от улица "Рила" и "Стара планина" с.Стожер, община Добричка" 17.11.17 20.11.17 Добрич / Dobrich
Доставка на устройства за диагностика на измервателни трансформатори 0,4-110kV за нуждите на "Енерго-Про Мрежи" АД 16.11.17 21.11.17 Варна / Varna
"Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен". Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в предоставяне на техни 15.11.17 17.11.17 Варна / Varna
Избор на изпълнител за Предмет на поръчката: "Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г." по обособени позиции:Обособена позиция № 1: " 15.11.17 20.11.17 Варна / Varna
Периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД 14.11.17 21.11.17 Варна / Varna
"Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми” 14.11.17 21.11.17 Търговище / Targovishte
"Изработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект", въз основа на изработен и одобрен Идеен проект "Спортен комплекс "Шабла" - Реконструкция на многофункционална спортна зала", необходим на община Шабла за изпълнение на проект: "Безгранично зд 14.11.17 21.11.17 Добрич / Dobrich
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна” ЕООД 14.11.17 17.11.17 Варна / Varna
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, КАКТО СЛЕДВА:Обособена позиция 1: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. Г 14.11.17 21.11.17 Варна / Varna
ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ДОБРИЧ” ООД 13.11.17 20.11.17 Добрич / Dobrich

Изработка на инвестиционен проект за строеж: "Рехабилитация на участъци от улица "Рила" и "Стара планина" с.Стожер, община Добричка"

Външен ИН 9070489
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

Доставка на устройства за диагностика на измервателни трансформатори 0,4-110kV за нуждите на "Енерго-Про Мрежи" АД

Външен ИН 9070397
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38550000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕНЕРГО-ПРо Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен". Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в предоставяне на техни

Външен ИН 9070368
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71356000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN

Избор на изпълнител за Предмет на поръчката: "Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г." по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "

Външен ИН 9070392
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000 14211000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долни чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 400,00 BGN

Периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД

Външен ИН 9070317
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696000 33140000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Проф. Д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 689,00 BGN

"Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми”

Външен ИН 9070327
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60112000 60130000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Омуртаг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Изработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект", въз основа на изработен и одобрен Идеен проект "Спортен комплекс "Шабла" - Реконструкция на многофункционална спортна зала", необходим на община Шабла за изпълнение на проект: "Безгранично зд

Външен ИН 9070338
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шабла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 431,00 BGN

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна” ЕООД

Външен ИН 9070343
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, КАКТО СЛЕДВА:Обособена позиция 1: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. Г

Външен ИН 9070300
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71200000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долни чифлик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 900,00 BGN

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ДОБРИЧ” ООД

Външен ИН 9070258
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 891,00 BGN