Feedback

Tenders for Североизточен район

23 083 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2309)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект "Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи адми 12.01.17 16.01.17 Търговище / Targovishte
Доставка на пособия и материали за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - 11.01.17 16.01.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на "ВиК - Шумен” ООД гр. Шумен” 10.01.17 17.01.17 Шумен / Shumen
"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав” 09.01.17 17.01.17 Шумен / Shumen
Предмет на настоящата процедура е " Доставка на обяд- основно ястие и питка хляб за учениците от ПИГ, включени в целодневна организация на учебния ден" в СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" -ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК 09.01.17 12.01.17 Варна / Varna
"Осигуряване на туроператор за нуждите на СУ "Сава Доброплодни" - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. "Заедно живеем, учим, успяваме” 09.01.17 17.01.17 Шумен / Shumen
"Доставка на закуски и плод за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ"Добри Чинтулов"-Варна” 06.01.17 09.01.17 Варна / Varna
Доставка на нарязани и нацепени дърва и брикети за детски градини, домашен социален патронаж, автопарк-община, кметства и кметски наместничества за 2017 година 06.01.17 11.01.17 Добрич / Dobrich
"Доставка на боя, спрей, разредител и други (за маркиране) необходими за нуждите на ТП "ДГС Търговище” гр. Търговище” 05.01.17 13.01.17 Търговище / Targovishte
"Доставка на хранителни продукти за дейностите по организирания ловен туризъм" 05.01.17 09.01.17 Добрич / Dobrich

"Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект "Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи адми

Външен ИН 9060583
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Попово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 900,00 BGN

Доставка на пособия и материали за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) -

Външен ИН 9060549
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000 39162100 39162000 39263000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Никола Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 000,00 BGN

"Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на "ВиК - Шумен” ООД гр. Шумен”

Външен ИН 9060532
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44113900
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация - Шумен ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав”

Външен ИН 9060485
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 44810000 44922100 44111400
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Предмет на настоящата процедура е " Доставка на обяд- основно ястие и питка хляб за учениците от ПИГ, включени в целодневна организация на учебния ден" в СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" -ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК

Външен ИН 9060498
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000 15810000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Васил Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 904,00 BGN

"Осигуряване на туроператор за нуждите на СУ "Сава Доброплодни" - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. "Заедно живеем, учим, успяваме”

Външен ИН 9060499
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 63500000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 038,00 BGN

"Доставка на закуски и плод за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ"Добри Чинтулов"-Варна”

Външен ИН 9060479
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 03220000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Основно училище Добри Чинтулов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 365 083,00 BGN

Доставка на нарязани и нацепени дърва и брикети за детски градини, домашен социален патронаж, автопарк-община, кметства и кметски наместничества за 2017 година

Външен ИН 9060481
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 03413000 09111100
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Доставка на боя, спрей, разредител и други (за маркиране) необходими за нуждите на ТП "ДГС Търговище” гр. Търговище”

Външен ИН 9060450
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44000000 44800000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Търговище при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за дейностите по организирания ловен туризъм"

Външен ИН 9060464
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN