Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

26 118 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2612)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година" 19.07.17 19.07.17 Шумен / Shumen
"ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА "РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ", СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИОРИТЕТНА ОС 6 "РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Г." 17.07.17 21.07.17 Североизточен / Severoiztochen
"Концепция за дейностите по ревитализация на обекти на недвижимото културно наследство с категория "национално” значение в гр.Балчик - идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за интерактивен и детски м 17.07.17 21.07.17 Североизточен / Severoiztochen
Решение за откриване на процедура 14.07.16 Североизточен / Severoiztochen
Изпълнение на СМР на прожекторна осветителна уредба. 14.07.17 18.07.17 Североизточен / Severoiztochen
"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна” 14.07.17 20.07.17 Варна / Varna
"Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна" 14.07.17 21.07.17 Варна / Varna
" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН” 14.07.17 17.07.17 Шумен / Shumen
”Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри” , за срок от две години. 14.07.17 19.07.17 Търговище / Targovishte
Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич 13.07.17 17.07.17 Варна / Varna

"Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителните инсталации на Общински Обекти на територията на Община Шумен за период от една година"

Външен ИН 9066425
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50721000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА "РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ", СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИОРИТЕТНА ОС 6 "РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ" НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 Г."

Външен ИН 9066335
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79311000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Балчик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Концепция за дейностите по ревитализация на обекти на недвижимото културно наследство с категория "национално” значение в гр.Балчик - идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за интерактивен и детски м

Външен ИН 9066334
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000 71200000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Балчик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 796082
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 34913000
Дата на изпращане на обявлението: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 210 000,00 BGN

Изпълнение на СМР на прожекторна осветителна уредба.

Външен ИН 9066296
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45310000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Балчик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 265 000,00 BGN

"Изграждане на "Детска площадка и игрище" в УПИ I" за музей, атракция, детска площадка и озеленяване", кв. 32 по ЗРП на кв. "Галата", район "Аспарухово", община Варна”

Външен ИН 9066286
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236110 45236210 45236200
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 249 995,00 BGN

"Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна"

Външен ИН 9066304
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72250000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

" УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" - ШУМЕН”

Външен ИН 9066259
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71521000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 993,00 BGN

”Доставка на канцеларски материали и печат на медицински и други формуляри” , за срок от две години.

Външен ИН 9066269
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 79800000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изработване на областен план за развитие на горските територии в обхвата на област Добрич

Външен ИН 9066227
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 QB49 90712200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 985,00 BGN