Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

25 193 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2520)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Оцифряване и инсталиране на ГИС софтуер за нуждите на Община Шумен" 22.05.17 25.05.17 Шумен / Shumen
Експлоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отдапъци - Провадия, находящо се в местност "Соук су” в землището на гр. Провадия 22.05.17 26.05.17 Варна / Varna
Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка, се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и 22.05.17 25.05.17 Добрич / Dobrich
"Абонаментно поддържане на базите данни и актуализация на следните софтуерни програмни продукти (ПП): "ПП за Работна заплата - RZWIN" и "ПП за Договори за полагане на личен труд - RZHON", включително мрежови режими на работа; Оказване на системна помощ пр 22.05.17 25.05.17 Североизточен / Severoiztochen
"Доставка на части за машини, собственост на ТП "ДГС Търговище", използвани в селското и горското стопанство” 19.05.17 22.05.17 Търговище / Targovishte
"Доставка на високопроходими автомобили по обособени позиции":Обособена позиция №1: Доставка на един брой високопроходим автомобил;Обособена позиция №2: Доставка на един брой високопроходим автомобил.Aвтомобилите трябва да са нови, неупотребявани, високоп 19.05.17 22.05.17 Добрич / Dobrich
"Предоставяне на застрахователни услуги на Община Суворово за 2017 - 2018г." 19.05.17 23.05.17 Варна / Varna
СМР на морски съоръжения, вкл.: обособена позиция № 1 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - изток и обособена позиция № 2 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - запад, съгласно техническа документация (техническо зад 18.05.17 25.05.17 Варна / Varna
"Доставка на спортни пособия за мероприятия, организирани от Община Варна " 18.05.17 26.05.17 Варна / Varna
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Варна 18.05.17 26.05.17 Варна / Varna

"Оцифряване и инсталиране на ГИС софтуер за нуждите на Община Шумен"

Външен ИН 9064555
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71410000 72268000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Експлоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отдапъци - Провадия, находящо се в местност "Соук су” в землището на гр. Провадия

Външен ИН 9064556
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90530000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Провадия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 400,00 BGN

Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка, се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и

Външен ИН 9064552
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90533000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 250,00 BGN

"Абонаментно поддържане на базите данни и актуализация на следните софтуерни програмни продукти (ПП): "ПП за Работна заплата - RZWIN" и "ПП за Договори за полагане на личен труд - RZHON", включително мрежови режими на работа; Оказване на системна помощ пр

Външен ИН 9064542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79630000 48000000 72250000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

"Доставка на части за машини, собственост на ТП "ДГС Търговище", използвани в селското и горското стопанство”

Външен ИН 9064472
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 16800000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Търговище при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка на високопроходими автомобили по обособени позиции":Обособена позиция №1: Доставка на един брой високопроходим автомобил;Обособена позиция №2: Доставка на един брой високопроходим автомобил.Aвтомобилите трябва да са нови, неупотребявани, високоп

Външен ИН 9064497
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34113200
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Предоставяне на застрахователни услуги на Община Суворово за 2017 - 2018г."

Външен ИН 9064500
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА СУВОРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

СМР на морски съоръжения, вкл.: обособена позиция № 1 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - изток и обособена позиция № 2 - Рехабилитация на отбивни съоръжения, Пристанище Варна - запад, съгласно техническа документация (техническо зад

Външен ИН 9064446
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45240000 45241100
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Пристанище Варна ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

"Доставка на спортни пособия за мероприятия, организирани от Община Варна "

Външен ИН 9064442
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37451700 37452200 37452710 37452900 37461520 37452100 37451900 34430000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 800,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Варна

Външен ИН 9064438
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 750,00 BGN