Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

24 589 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2459)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи 21.04.17 24.04.17 Варна / Varna
Доставка на лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна 20.04.17 24.04.17 Варна / Varna
"Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Нови пазар за 2017г.по реда на чл.187-189 от ЗОП" 19.04.17 24.04.17 Шумен / Shumen
Приемане на утайки от ПСОВ към "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, предназначени за биологична рекултивация на терени 19.04.17 24.04.17 Варна / Varna
Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура на "МБАЛ-Добрич” АД, чрез извършването на периодични профилактични прегледи, поддръжка и отстраняването на възникнали повреди. Медицинските апаратури, общо 25 броя, са посочени в обособените позици 18.04.17 21.04.17 Добрич / Dobrich
"Инженеринг - проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: "Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово" по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на кметс 18.04.17 21.04.17 Търговище / Targovishte
Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна 13.04.17 18.04.17 Варна / Varna
Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2017 г. 13.04.17 20.04.17 Североизточен / Severoiztochen
"Доставка на мобилен генератор за топъл и студен аерозол с висока производителност за извършване на мащабни обработки на градски и паркови площи, приспособен за монтиране върху транспортно средство, за нуждите на Общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсе 13.04.17 21.04.17 Варна / Varna
"Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води в изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода” - IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия ме 13.04.17 20.04.17 Варна / Varna

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи

Външен ИН 9063582
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35711000 50000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 995,00 BGN

Доставка на лекарствени средства за ветеринарномедицинска употреба за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна

Външен ИН 9063558
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Нови пазар за 2017г.по реда на чл.187-189 от ЗОП"

Външен ИН 9063458
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Нови пазар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Приемане на утайки от ПСОВ към "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, предназначени за биологична рекултивация на терени

Външен ИН 9063461
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура на "МБАЛ-Добрич” АД, чрез извършването на периодични профилактични прегледи, поддръжка и отстраняването на възникнали повреди. Медицинските апаратури, общо 25 броя, са посочени в обособените позици

Външен ИН 9063417
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50400000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 27 230,00 BGN

"Инженеринг - проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР: "Основен ремонт покриви на обществени сгради на територията на Община Попово" по три обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на кметс

Външен ИН 9063430
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261000 45000000 71200000 71220000 71240000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Попово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 720,00 BGN

Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна

Външен ИН 9063346
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по металознание
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2017 г.

Външен ИН 9063356
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22458000 30199770
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Балчик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на мобилен генератор за топъл и студен аерозол с висока производителност за извършване на мащабни обработки на градски и паркови площи, приспособен за монтиране върху транспортно средство, за нуждите на Общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсе

Външен ИН 9063375
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31120000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на две нови или употребявани платформи за мониторинг на повърхностни и крайбрежни води в изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода” - IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия ме

Външен ИН 9063385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38344000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по океанология - БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN