Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

27 195 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2720)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2016/2017 год.” 14.09.17 19.09.17 Варна / Varna
Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 14.09.17 18.09.17 Варна / Varna
Реконструкция на котелна инсталация и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един стоманен водогреен котел с номинално топлинно натоварване от 406 kW до 440 kW в ДКЦ I-Добрич ООД. 13.09.17 20.09.17 Добрич / Dobrich
"Ремонт на радарна подсистема за брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването "ЕКРАН”” 13.09.17 15.09.17 Варна / Varna
"Доставка на консумативи за офис техника и профилактика” 13.09.17 20.09.17 Варна / Varna
"Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА” - гр. Балчик” 12.09.17 18.09.17 Добрич / Dobrich
Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година.. 12.09.17 15.09.17 Търговище / Targovishte
Пълният обхват на поръчката включва:1.1.Доставка на нов рентгенов генератор/тръба за дигитален рентгенов апарат тип С-рамо, модел ZIEHM Vision FD Vario 3D S/N 90206 ("Оборудване/то");1.2.Демонтаж и обратно изкупуване на стария дефектирал рентгенов генерат 12.09.17 21.09.17 Варна / Varna
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/:Обособена позиция I Лабораторни реакти 12.09.17 21.09.17 Варна / Varna
Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. 11.09.17 14.09.17 Варна / Varna

"Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2016/2017 год.”

Външен ИН 9068286
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бяла
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

Външен ИН 9068288
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация-Варна ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Реконструкция на котелна инсталация и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един стоманен водогреен котел с номинално топлинно натоварване от 406 kW до 440 kW в ДКЦ I-Добрич ООД.

Външен ИН 9068272
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45331100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

"Ремонт на радарна подсистема за брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването "ЕКРАН””

Външен ИН 9068242
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50660000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военноморски сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на консумативи за офис техника и профилактика”

Външен ИН 9068253
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30125100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Доставка на активна нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА” - гр. Балчик”

Външен ИН 9068204
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДКИ Културен център Двореца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 000,00 BGN

Транспортиране на опасни и вредни отпадъци за срок от една година..

Външен ИН 9068223
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90524000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Пълният обхват на поръчката включва:1.1.Доставка на нов рентгенов генератор/тръба за дигитален рентгенов апарат тип С-рамо, модел ZIEHM Vision FD Vario 3D S/N 90206 ("Оборудване/то");1.2.Демонтаж и обратно изкупуване на стария дефектирал рентгенов генерат

Външен ИН 9068234
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33151200 33115000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 833,00 BGN

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/:Обособена позиция I Лабораторни реакти

Външен ИН 9068199
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500 33140000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Външен ИН 9068176
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 14.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN