Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

31 242 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3125)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на работно облекло за сезонни работници 23.04.18 23.04.18 Добрич / Dobrich
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал. 20.04.18 24.04.18 Шумен / Shumen
Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ I "Св. Клементина - Варна” ЕООД и стерилизация на инструментариума 20.04.18 25.04.18 Варна / Varna
Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ I "Св. Клементина - Варна” ЕООД и стерилизация на инструментариума 20.04.18 25.04.18 Варна / Varna
Извършаване на агротехнически услуги - Култивиране, торене, сеитба, валиране, окопаване, загърляне, пръскане, механично скубане на боб, жътва с транспорт, дискуване и дълбока оран на общо 1220 дка. слънчоглед, боб, царевица и пшеница 20.04.18 23.04.18 Добрич / Dobrich
"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав” 18.04.18 23.04.18 Шумен / Shumen
ДОСТАВКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ ОТ "АНУБИС-БУЛВЕСТ” ООД 17.04.18 23.04.18 Варна / Varna
"Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции”Обособена позиция №1 - "Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали за нуждите н 17.04.18 24.04.18 Добрич / Dobrich
"ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДКЦ I ШУМЕН" ЕООД” 17.04.18 20.04.18 Шумен / Shumen
"Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1 с предмет: "Изработване на инвестиционен проект за обект "Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопрово 17.04.18 24.04.18 Шумен / Shumen

Доставка на работно облекло за сезонни работници

Външен ИН 9075224
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦСМП - Шумен със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.

Външен ИН 9075154
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ I "Св. Клементина - Варна” ЕООД и стерилизация на инструментариума

Външен ИН 9075171
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90900000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център І Света Клементина ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 000,00 BGN

Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ I "Св. Клементина - Варна” ЕООД и стерилизация на инструментариума

Външен ИН 9075169
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90900000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център І Света Клементина ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 000,00 BGN

Извършаване на агротехнически услуги - Култивиране, торене, сеитба, валиране, окопаване, загърляне, пръскане, механично скубане на боб, жътва с транспорт, дискуване и дълбока оран на общо 1220 дка. слънчоглед, боб, царевица и пшеница

Външен ИН 9075179
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимнази по ветеринарна медицина ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 094,00 BGN

"Доставка чрез покупка на боя, спрей, разредител и креда за маркиране на дървесина за нуждите на ТП "ДГС Преслав”

Външен ИН 9075069
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24000000 44810000 44922100 44111400
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ОУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ ОТ "АНУБИС-БУЛВЕСТ” ООД

Външен ИН 9075017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22112000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 686,00 BGN

"Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции”Обособена позиция №1 - "Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали за нуждите н

Външен ИН 9075043
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22841000 31630000 22830000 22140000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 916,00 BGN

"ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "ДКЦ I ШУМЕН" ЕООД”

Външен ИН 9075000
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ШУМЕН ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1 с предмет: "Изработване на инвестиционен проект за обект "Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопрово

Външен ИН 9075009
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велики Преслав-Кмет на община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 166,00 BGN