Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

29 570 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2957)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на електроматериали 13.02.18 19.02.18 Плевен / Pleven
"Следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР - Враца, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” 13.02.18 15.02.18 Враца / Vratsa
Доставка на фасонни водопроводни части 12.02.18 15.02.18 Плевен / Pleven
Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по отпечатването и доставката на ваучери за храна за нуждите на Община Долна Митрополия и бюджетните звена към община Долна Митрополия, които не са Възложители по смисъла на Закона за обществените пор 12.02.18 19.02.18 Плевен / Pleven
"Доставка на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 25 на МЗ за оказване на спешна медицинска помощ и доставка на галено-фасовъчни продукти за нуждите на ЦСМП - Враца за 2018 - 2019 г.” 09.02.18 19.02.18 Враца / Vratsa
"Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД , гр. Троян" 09.02.18 19.02.18 Ловеч / Lovech
"Доставка на резервни части за водомери за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана". 08.02.18 16.02.18 Монтана / Montana
Предметът на поръчката e доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка” АД, гр. Видин 07.02.18 15.02.18 Видин / Vidin
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Плевен”, разделена на две позиции: 1 позиция "Предоставяне на услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Община Плевен” 2 позиция "Предоставяне на услуги чрез обществена далекосъобщителна 07.02.18 13.02.18 Плевен / Pleven
Осигуряване транспортирането на резервен ротор високо налягане за турбина тип К1000-60/1500-2 от площадка АЕЦ "Белене", до площадка ЕП-2 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. 07.02.18 12.02.18 Враца / Vratsa

Доставка на електроматериали

Външен ИН 9072915
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31200000 25 11
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР - Враца, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца”

Външен ИН 9072920
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОДМВР - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на фасонни водопроводни части

Външен ИН 9072884
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44163230 25 11 44167110 44167300
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по отпечатването и доставката на ваучери за храна за нуждите на Община Долна Митрополия и бюджетните звена към община Долна Митрополия, които не са Възложители по смисъла на Закона за обществените пор

Външен ИН 9072888
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долна Митрополия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 52 700,00 BGN

"Доставка на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 25 на МЗ за оказване на спешна медицинска помощ и доставка на галено-фасовъчни продукти за нуждите на ЦСМП - Враца за 2018 - 2019 г.”

Външен ИН 9072860
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ-Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД , гр. Троян"

Външен ИН 9072864
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14212200
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К Стенето ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Доставка на резервни части за водомери за нуждите на "Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана".

Външен ИН 9072832
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34913000 38421100
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и Канализация ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на поръчката e доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Света Петка” АД, гр. Видин

Външен ИН 9072793
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24455000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД гр. Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Плевен”, разделена на две позиции: 1 позиция "Предоставяне на услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Община Плевен” 2 позиция "Предоставяне на услуги чрез обществена далекосъобщителна

Външен ИН 9072809
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 13.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Осигуряване транспортирането на резервен ротор високо налягане за турбина тип К1000-60/1500-2 от площадка АЕЦ "Белене", до площадка ЕП-2 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Външен ИН 9072784
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN