Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

30 960 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3096)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2018 г.” 19.04.18 23.04.18 Видин / Vidin
"Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Плевен” 19.04.18 23.04.18 Плевен / Pleven
Предметът на обществената поръчка включва една обособена позиция "Доставка на общоболнични лекарствени продукти” съдържаща в себе си две номенклатурни единици както следва: Номенклатурна единица № 1 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. Но 19.04.18 23.04.18 Плевен / Pleven
"Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път” - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца” 19.04.18 23.04.18 Враца / Vratsa
Консултантските услуги по управление и отчитане на одобрения проект най-общо включват дейности за осигуряване на подкрепа на община Бяла Слатина от страна на експертния екип при изготвяне, проверка и окомплектоване на приложимите при изпълнение на проекта 18.04.18 25.04.18 Враца / Vratsa
превоз на 7500т. фракция с размер от 0-40мм за нуждите на община Левски за срок от 2години, периодично след заявка от възложителя 18.04.18 23.04.18 Плевен / Pleven
"Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2018 година” 18.04.18 23.04.18 Враца / Vratsa
Застраховка "Обща гражданска отговорност към трети лица" 18.04.18 25.04.18 Плевен / Pleven
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект- Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект "Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново , с.Георги Дамяново, с.Говежда и 17.04.18 20.04.18 Монтана / Montana
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II ПЪРВИ ЕТАП: "Канализация 17.04.18 20.04.18 Плевен / Pleven

"Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2018 г.”

Външен ИН 9075127
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Плевен”

Външен ИН 9075125
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90921000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва една обособена позиция "Доставка на общоболнични лекарствени продукти” съдържаща в себе си две номенклатурни единици както следва: Номенклатурна единица № 1 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. Но

Външен ИН 9075090
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс "Ботев път” - Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца”

Външен ИН 9075098
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 70000000 77000000 77300000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна администрация - Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Консултантските услуги по управление и отчитане на одобрения проект най-общо включват дейности за осигуряване на подкрепа на община Бяла Слатина от страна на експертния екип при изготвяне, проверка и окомплектоване на приложимите при изпълнение на проекта

Външен ИН 9075070
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бяла Слатина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 242,00 BGN

превоз на 7500т. фракция с размер от 0-40мм за нуждите на община Левски за срок от 2години, периодично след заявка от възложителя

Външен ИН 9075087
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63521000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Левски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2018 година”

Външен ИН 9075088
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Козлодуй
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 816,00 BGN

Застраховка "Обща гражданска отговорност към трети лица"

Външен ИН 9075045
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66516400 11
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект- Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по проект "Благоустройство на улична мрежа на с.Гаврил Геново , с.Георги Дамяново, с.Говежда и

Външен ИН 9075029
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Георги Дамяново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 783,00 BGN

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II ПЪРВИ ЕТАП: "Канализация

Външен ИН 9074999
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 416,00 BGN