Feedback

Tenders for Северозападен район

23 894 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2390)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изработка и доставка на ваучери за храна по Наредба 7 за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Плевен 21.03.17 24.03.17 Плевен / Pleven
"Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2017 г.” 21.03.17 24.03.17 Видин / Vidin
Предмет на настоящата поръчка е: "Закупуване на съдове за смет за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр.Бяла Слатина".Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци - контейнери тип "Бобър"-1100л., и кофи за битови отпадъци тип "Мева" - 110л. за 21.03.17 24.03.17 Враца / Vratsa
"Разработка на "Пазарно проучване на възможностите за позициониране на Maplab Road Spectrum на пазара в САЩ" 16.03.17 24.03.17 Плевен / Pleven
Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр.Кнежа 16.03.17 23.03.17 Плевен / Pleven
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа 16.03.17 23.03.17 Плевен / Pleven
"Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на община Долна Митрополия и бюджетните звена към община Долна Митрополия за 2017 г. ” 17.03.17 22.03.17 Плевен / Pleven
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Видин 17.03.17 22.03.17 Видин / Vidin
Транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени средства с изтекъл срок на годност на МБАЛ”Свети Николай Чудотворец”ЕООД,гр.Лом 17.03.17 24.03.17 Монтана / Montana
Доставка на резервни части и прикачен инвентар за селскостопанска техника, собственост на АЕЦ Козлодуй ЕАД 16.03.17 23.03.17 Враца / Vratsa

Изработка и доставка на ваучери за храна по Наредба 7 за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Плевен

Външен ИН 9062512
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Окръжна прокуратура гр. Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

"Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2017 г.”

Външен ИН 9062545
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е: "Закупуване на съдове за смет за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр.Бяла Слатина".Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци - контейнери тип "Бобър"-1100л., и кофи за битови отпадъци тип "Мева" - 110л. за

Външен ИН 9062550
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34928480
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бяла Слатина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 444,00 BGN

"Разработка на "Пазарно проучване на възможностите за позициониране на Maplab Road Spectrum на пазара в САЩ"

Външен ИН oldId_29308335
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79310000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НОВАНОР ООД
Място на изпълнение: BG:

Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр.Кнежа

Външен ИН 9062386
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 597,00 BGN

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа

Външен ИН 9062403
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000 39000000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 992,00 BGN

"Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на община Долна Митрополия и бюджетните звена към община Долна Митрополия за 2017 г. ”

Външен ИН 9062424
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долна Митрополия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 366,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Видин

Външен ИН 9062431
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90917000
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НЗОК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 416,00 BGN

Транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени средства с изтекъл срок на годност на МБАЛ”Свети Николай Чудотворец”ЕООД,гр.Лом

Външен ИН 9062429
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90524000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

Доставка на резервни части и прикачен инвентар за селскостопанска техника, собственост на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Външен ИН oldId_29269032
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 16100000 16800000 34300000
Краен срок: 23.03.17
Краен срок за подаване на документи: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG: