Feedback

Tenders for Северозападен район

23 003 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2301)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: "Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: "Извършване на го 11.01.17 17.01.17 Монтана / Montana
"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.” 10.01.17 13.01.17 Плевен / Pleven
"Приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от Основно училище Максим Горки" гр. Левски, по обособени позиции: Обособена позиция 1: "Приготвяне и доставка на готови ястия по предварителна заявка за обедно хранене в ОУ "Максим Горки" гр. Левс 09.01.17 12.01.17 Плевен / Pleven
"Извършване на охрани с технически средства (СОТ) за обекти на територията на МЕР Монтана” - ел. подстанция "Видин 1”, ел. подстанция "Видин 2” и ел. подстанция "Бонония” в МЕПР Видин. 09.01.17 13.01.17 Монтана / Montana
Охрана със СОТ за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Никопол - Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството и Хижа 4- 05.01.17 09.01.17 Плевен / Pleven
"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Макреш и Домашен социален патронаж за 2017 година” 05.01.17 11.01.17 Видин / Vidin
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД - Враца 05.01.17 13.01.17 Враца / Vratsa
Следгаранционно обслужване на 6 МФУ Ricoh и 1 МФУ Canon на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД 04.01.17 09.01.17 Враца / Vratsa
"Доставка на специализирано транспортно средство - микробус, адаптиран за хора с увреждания” по проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01 "Подкрепа за независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 20 04.01.17 11.01.17 Монтана / Montana
"Доставка на горива и смазочни материали за ученически автобуси и служебните автомобили, обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на територията на Община Белоградчик за бюджетната 2017 година ” 04.01.17 09.01.17 Видин / Vidin

"Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: "Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: "Извършване на го

Външен ИН 9060566
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР МОНТАНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 740,00 BGN

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен, за 2017 г.”

Външен ИН 9060543
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63512000 63510000 34980000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от Основно училище Максим Горки" гр. Левски, по обособени позиции: Обособена позиция 1: "Приготвяне и доставка на готови ястия по предварителна заявка за обедно хранене в ОУ "Максим Горки" гр. Левс

Външен ИН 9060496
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000 15813000 55500000
Краен срок: 12.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Основно училище Максим Горки
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 441 616,00 BGN

"Извършване на охрани с технически средства (СОТ) за обекти на територията на МЕР Монтана” - ел. подстанция "Видин 1”, ел. подстанция "Видин 2” и ел. подстанция "Бонония” в МЕПР Видин.

Външен ИН 9060486
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР МОНТАНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 200,00 BGN

Охрана със СОТ за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Никопол - Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството и Хижа 4-

Външен ИН 9060445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Макреш и Домашен социален патронаж за 2017 година”

Външен ИН 9060453
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000 39830000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА МАКРЕШ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 000,00 BGN

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МБАЛ Христо Ботев АД - Враца

Външен ИН 9060454
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев АД Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Следгаранционно обслужване на 6 МФУ Ricoh и 1 МФУ Canon на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Външен ИН 9060417
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30124000 50310000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на специализирано транспортно средство - микробус, адаптиран за хора с увреждания” по проект № BG05M9OP001-2.002-0290-C01 "Подкрепа за независим живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 20

Външен ИН 9060416
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34114400 60130000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Вършец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на горива и смазочни материали за ученически автобуси и служебните автомобили, обслужващи общинска администрация и бюджетните звена на територията на Община Белоградчик за бюджетната 2017 година ”

Външен ИН 9060420
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132100 09134200 09122100 09211000 24951000
Краен срок: 09.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN