Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

24 381 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2439)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа". 21.04.17 24.04.17 Плевен / Pleven
Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2017 г. 20.04.17 24.04.17 Монтана / Montana
Обновяване на помещенията за задържане на лица / нелегални мигранти в РУ - Монтана при ОД МВР - Монтана 20.04.17 24.04.17 Монтана / Montana
"Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" в обособени позиции:Обособена позиция 1: "Строително-ремонтни работи (СРР) и създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" 18.04.17 20.04.17 Монтана / Montana
Обслужване на персонала на РЗОК - Видин от служба по трудова медицина 18.04.17 21.04.17 Видин / Vidin
Доставката, монтажа, пускането в експлоатация и пълната гаранционната поддръжка на новата рентгеновата тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select, предмет на настоящата обществена поръчка, е описана подробно по вид, и качество в приложената Техническа 18.04.17 21.04.17 Плевен / Pleven
«Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом » 1.Кратко описание: Поддържане на тревните площи в междублоковите пространства, детските площадки и градините за обществено ползване, ремонт на парковата мебел, отсичане на сухи и опасни дървета, кас 18.04.17 21.04.17 Монтана / Montana
"Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене” 18.04.17 21.04.17 Плевен / Pleven
"Доставка на лекарства, медицински консумативи и козметика”. Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарства, медицински консумативи и консумативи - козметика, памперси и други хигиенни материали и пособия.Предметът на обществената поръчка 18.04.17 24.04.17 Монтана / Montana
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Враца 13.04.17 20.04.17 Враца / Vratsa

Доставка и монтаж на оборудване по проект №BG16RFOP001-3.002-0003-С01 "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ"Стефан Цанов" - гр.Кнежа".

Външен ИН 9063566
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кнежа
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 303,00 BGN

Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития, организирани от Община Монтана през 2017 г.

Външен ИН 9063505
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55110000 55321000 60130000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Обновяване на помещенията за задържане на лица / нелегални мигранти в РУ - Монтана при ОД МВР - Монтана

Външен ИН 9063519
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на МВР - Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 38 810,00 BGN

"Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово" в обособени позиции:Обособена позиция 1: "Строително-ремонтни работи (СРР) и създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" с. Якимово"

Външен ИН 9063420
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 39711000 39721100 39711100
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якимово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 93 476,00 BGN

Обслужване на персонала на РЗОК - Видин от служба по трудова медицина

Външен ИН 9063413
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НЗОК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 666,00 BGN

Доставката, монтажа, пускането в експлоатация и пълната гаранционната поддръжка на новата рентгеновата тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select, предмет на настоящата обществена поръчка, е описана подробно по вид, и качество в приложената Техническа

Външен ИН 9063406
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33151000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

«Поддържане на зелени площи на територията на гр. Лом » 1.Кратко описание: Поддържане на тревните площи в междублоковите пространства, детските площадки и градините за обществено ползване, ремонт на парковата мебел, отсичане на сухи и опасни дървета, кас

Външен ИН 9063441
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2017 г. на територията на община Белене”

Външен ИН 9063450
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90670000 90922000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Белене
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Доставка на лекарства, медицински консумативи и козметика”. Предметът на обществената поръчка включва доставка на лекарства, медицински консумативи и консумативи - козметика, памперси и други хигиенни материали и пособия.Предметът на обществената поръчка

Външен ИН 9063449
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33680000 33690000 33711510 33711700 33711710 33711720 33711740 33711770 33711900 33750000 33751000 33711410
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 446,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Враца

Външен ИН 9063361
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса (РЗОК)- Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN