Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

24 861 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2487)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Изработването на комплексен проект "Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица" за финансиране по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Про 23.05.17 26.05.17 Монтана / Montana
"Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари” 23.05.17 23.05.17 Враца / Vratsa
Проектиране и авторски надзор за обект "Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащ 23.05.17 26.05.17 Монтана / Montana
"Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян с подобекти: 1. Ремонт сгради общинска администрация; 2. Ремонт сгради общинска собственост"Поръчката включва изпълнението на следните видове дейности: демонтажни работи, доставка 19.05.17 25.05.17 Ловеч / Lovech
Избор на изпълнител по услугата разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти - (CRM) 18.05.17 26.05.17 Видин / Vidin
"Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца" 18.05.17 25.05.17 Враца / Vratsa
"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година” на територията на община Макреш 18.05.17 26.05.17 Видин / Vidin
Дocтaвкa и въвeждaнe в eкcплoaтaция нa дългoтpaйни нeмaтepиaлни aктиви пo cлeднитe oбocoбeни пoзиции 18.05.17 25.05.17 Монтана / Montana
Дocтaвкa и въвeждaнe в eкcплoaтaция нa дългoтpaйни нeмaтepиaлни aктиви пo cлeднитe oбocoбeни пoзиции 18.05.17 25.05.17 Монтана / Montana
"Организиране и провеждане на събития, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях в изпълнение на проект "Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги 18.05.17 25.05.17 Плевен / Pleven

"Изработването на комплексен проект "Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица" за финансиране по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Про

Външен ИН 9064580
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кметът на община Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 666,00 BGN

"Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари”

Външен ИН 9064594
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44320000 31300000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 600,00 BGN

Проектиране и авторски надзор за обект "Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство с. Замфирово, община Берковица” за финансиране по мярка 19.2-7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащ

Външен ИН 9064597
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 71247000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмета на община Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 333,00 BGN

"Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян с подобекти: 1. Ремонт сгради общинска администрация; 2. Ремонт сгради общинска собственост"Поръчката включва изпълнението на следните видове дейности: демонтажни работи, доставка

Външен ИН 9064464
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 45231300 45300000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Троян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 97 083,00 BGN

Избор на изпълнител по услугата разработка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти - (CRM)

Външен ИН oldId_30710530
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48445000
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДИАНИД ЕООД
Място на изпълнение: BG:

"Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца"

Външен ИН 9064445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година” на територията на община Макреш

Външен ИН 9064460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000 39830000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА МАКРЕШ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 800,00 BGN

Дocтaвкa и въвeждaнe в eкcплoaтaция нa дългoтpaйни нeмaтepиaлни aктиви пo cлeднитe oбocoбeни пoзиции

Външен ИН oldId_30680357
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЙ ЕС ЕС ООД
Място на изпълнение: BG:

Дocтaвкa и въвeждaнe в eкcплoaтaция нa дългoтpaйни нeмaтepиaлни aктиви пo cлeднитe oбocoбeни пoзиции

Външен ИН oldId_30680256
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЙ ЕС ЕС ООД
Място на изпълнение: BG:

"Организиране и провеждане на събития, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях в изпълнение на проект "Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги

Външен ИН oldId_30676782
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 79952000 55110000 55500000 55120000
Краен срок: 25.05.17
Краен срок за подаване на документи: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Място на изпълнение: BG: