Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

26 788 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2679)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ "Христо Ботев” - село Арчар ” по обособени позиции- Обособена позиция №1"Доставка на закуски за 144 ученика за 147 учебни дни за учебната 2017/2018 година";- Обособена позиция №2"Доста 18.09.17 21.09.17 Видин / Vidin
Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км. общинска пътна мрежа и 103,01 км. улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2017-2018 г. 15.09.17 20.09.17 Ловеч / Lovech
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Монтана 14.09.17 21.09.17 Монтана / Montana
Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски " ЕАД- Плевен. 14.09.17 21.09.17 Плевен / Pleven
"Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от І ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Монтана, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявк 13.09.17 18.09.17 Монтана / Montana
"Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни сезони 2017 / 2018 год., 2018 / 2019 год.” 13.09.17 21.09.17 Плевен / Pleven
Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово -2017 г. 13.09.17 19.09.17 Враца / Vratsa
Доставка на техническа натриева основа 13.09.17 20.09.17 Враца / Vratsa
Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД "Държавен резерв” гр. Плевен, за срок от една година. 13.09.17 20.09.17 Плевен / Pleven
"Текущ ремонт, Основен ремонт и изграждане на обекти от общинската инфраструктура в населените места на община Враца по две обособени позиции". 12.09.17 15.09.17 Враца / Vratsa

”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ "Христо Ботев” - село Арчар ” по обособени позиции- Обособена позиция №1"Доставка на закуски за 144 ученика за 147 учебни дни за учебната 2017/2018 година";- Обособена позиция №2"Доста

Външен ИН 9068377
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 55500000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 104,00 BGN

Зимно поддържане и снегопочистване на 57,00 км. общинска пътна мрежа и 103,01 км. улична пътна мрежа на територията на община Ябланица за зимен сезон 2017-2018 г.

Външен ИН 9068344
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ябланица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Монтана

Външен ИН 9068322
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Монтана
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 750,00 BGN

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски " ЕАД- Плевен.

Външен ИН 9068307
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22800000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителен Директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечевие Д-р Георги Странски ЕАД-Плевен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от І ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Монтана, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявк

Външен ИН 9068262
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55523100 15100000 15300000 15500000 15600000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: I ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни сезони 2017 / 2018 год., 2018 / 2019 год.”

Външен ИН 9068282
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Искър
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 791,00 BGN

Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово -2017 г.

Външен ИН 9068247
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 44510000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Оряхово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 13 300,00 BGN

Доставка на техническа натриева основа

Външен ИН 9068257
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24311520
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД "Държавен резерв” гр. Плевен, за срок от една година.

Външен ИН 9068256
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 600,00 BGN

"Текущ ремонт, Основен ремонт и изграждане на обекти от общинската инфраструктура в населените места на община Враца по две обособени позиции".

Външен ИН 9068235
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45200000 45400000
Краен срок: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 71 825,00 BGN