Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

25 797 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2580)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Закупуване и въвеждане на интегрирана система (софтуер) за управление на бизнес процесите в предприятието 14.07.17 21.07.17 Враца / Vratsa
Предмет на обществената поръчка е доставката нов неупотребяван автомобил в условията на финансов лизинг за срок от 5 години. 14.07.17 19.07.17 Видин / Vidin
"Изработване на областен план за развитие на горските територии за област Монтана”. На основание писмо изх. №12-00-1580/20.01.2017 г. на Министерство на околната среда и водите, от обхвата на дейностите по настоящата поръчка се изключва изготвянето на еко 14.07.17 20.07.17 Монтана / Montana
"Рехабилитация на пристанищната инфраструктура обслужваща корабните места в участъка от "Речна гара" до "Колодрума" - Пристанищен терминал Видин-Център" 14.07.17 19.07.17 Монтана / Montana
"ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ" ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по Проект "Еко парк Габаре"; Обособена позиция 2: "Доставка на съор 12.07.17 17.07.17 Враца / Vratsa
"Извършване на текущ ремонт на ОИЦ” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFОР001-4.001-0024-С01/24.02.2016 г., финансиран по ОП "Добро управление” 2014-2020” 12.07.17 17.07.17 Враца / Vratsa
Закупуване, доставка и инсталиране на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и прилежащ хардуер по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - ERP система - 1 бр. Обособена позиция 2: - Сървър - 1 бр. - Мобилно устройство за раб 12.07.17 19.07.17 Враца / Vratsa
ПВ обхвата на поръчката се включват следните дейности: А. Проектиране • Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически проект" за ремонт помещения в УПИ ХХІІІ, кв. 633 по плана на гр. Долна Митрополия за нуждите на новоразкрития участък "Пожарна 11.07.17 13.07.17 Плевен / Pleven
"Обучение на лица за придобиване на професионална квалификация по професия "Работник в озеленяването" по сключен договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01/12.04.2017. с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по 11.07.17 17.07.17 Плевен / Pleven
"Услуги по осигуряване на информиране и публичност по сключен договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01/12.04.2017. с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансов 11.07.17 17.07.17 Плевен / Pleven

Закупуване и въвеждане на интегрирана система (софтуер) за управление на бизнес процесите в предприятието

Външен ИН oldId_32052020
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48810000
Краен срок: 21.07.17
Краен срок за подаване на документи: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АЙ ТИ УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предмет на обществената поръчка е доставката нов неупотребяван автомобил в условията на финансов лизинг за срок от 5 години.

Външен ИН 9066292
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 000,00 BGN

"Изработване на областен план за развитие на горските територии за област Монтана”. На основание писмо изх. №12-00-1580/20.01.2017 г. на Министерство на околната среда и водите, от обхвата на дейностите по настоящата поръчка се изключва изготвянето на еко

Външен ИН 9066280
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231300 QB49
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Регионална дирекция по горите – Берковица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 980,00 BGN

"Рехабилитация на пристанищната инфраструктура обслужваща корабните места в участъка от "Речна гара" до "Колодрума" - Пристанищен терминал Видин-Център"

Външен ИН 9066303
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233161
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Клон-териториално поделение Лом на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

"ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ" ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по Проект "Еко парк Габаре"; Обособена позиция 2: "Доставка на съор

Външен ИН 9066206
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200 37535210 39113600 37535240 39224340
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Бяла Слатина
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 22 645,00 BGN

"Извършване на текущ ремонт на ОИЦ” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFОР001-4.001-0024-С01/24.02.2016 г., финансиран по ОП "Добро управление” 2014-2020”

Външен ИН 9066205
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261200
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 875,00 BGN

Закупуване, доставка и инсталиране на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и прилежащ хардуер по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: - ERP система - 1 бр. Обособена позиция 2: - Сървър - 1 бр. - Мобилно устройство за раб

Външен ИН oldId_31953687
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 48451000 30200000
Краен срок: 19.07.17
Краен срок за подаване на документи: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 0,00 EUR

ПВ обхвата на поръчката се включват следните дейности: А. Проектиране • Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически проект" за ремонт помещения в УПИ ХХІІІ, кв. 633 по плана на гр. Долна Митрополия за нуждите на новоразкрития участък "Пожарна

Външен ИН 9066138
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000 71000000
Краен срок: 13.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Долна Митрополия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 791,00 BGN

"Обучение на лица за придобиване на професионална квалификация по професия "Работник в озеленяването" по сключен договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01/12.04.2017. с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по

Външен ИН 9066165
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

"Услуги по осигуряване на информиране и публичност по сключен договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01/12.04.2017. с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансов

Външен ИН 9066166
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 333,00 BGN