Feedback

Tenders for Северозападен район

23 434 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2344)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях. 22.02.17 21.02.17 17:30 Видин / Vidin, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на материали за маркиране за нуждите на СЗДП - ТП ДГС/ДЛС за 2017г.”Уникален номер на поръчката: 20170209LZmW8111045 17.02.17 20.02.17 Враца / Vratsa
Доставка на гасена вар 17.02.17 20.02.17 Плевен / Pleven
"Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно Маршрутни разписания от общинската и областната транспортна схема от квотата на община Кула" 17.02.17 21.02.17 Видин / Vidin
"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП - ЦУ за срок от 12 месеца”Уникален номер на поръчката: 20170209agVw8123720 17.02.17 22.02.17 Враца / Vratsa
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национал 17.02.17 21.02.17 Видин / Vidin
Доставка на фасонни водопроводни части 16.02.17 21.02.17 Плевен / Pleven
"Доставка на кошчета за отпадъци за нуждите на Община Враца през 2017 година” 16.02.17 20.02.17 Враца / Vratsa
"Избор на ръководители на проекти за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради и многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг по обособени позиции". 15.02.17 22.02.17 Плевен / Pleven
"Участие в програми за обмен на опит и добри практики - организиране на логистика и провеждане на специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на тери 15.02.17 22.02.17 Плевен / Pleven

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях.

Външен ИН TED.066833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 21.02.17 17:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
Място на изпълнение: BG: Burgas
BG: Ruse
BG: Sofia (stolitsa)
BG: Varna
BG: Vidin

"Доставка на материали за маркиране за нуждите на СЗДП - ТП ДГС/ДЛС за 2017г.”Уникален номер на поръчката: 20170209LZmW8111045

Външен ИН 9061549
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44800000 44922100
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на гасена вар

Външен ИН 9061546
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44921200
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно Маршрутни разписания от общинската и областната транспортна схема от квотата на община Кула"

Външен ИН 9061552
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кула
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП - ЦУ за срок от 12 месеца”Уникален номер на поръчката: 20170209agVw8123720

Външен ИН 9061550
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15831000 15981000 15861000 15863000 15512000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Северозападно държавно предприятие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национал

Външен ИН 9061594
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000 64211000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Видин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Доставка на фасонни водопроводни части

Външен ИН 9061494
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44163230 44167110 44167111 44167100
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

"Доставка на кошчета за отпадъци за нуждите на Община Враца през 2017 година”

Външен ИН 9061542
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39224340
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 980,00 BGN

"Избор на ръководители на проекти за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради и многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг по обособени позиции".

Външен ИН 9061468
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79420000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Червен бряг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 460,00 BGN

"Участие в програми за обмен на опит и добри практики - организиране на логистика и провеждане на специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на тери

Външен ИН 9061491
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Червен бряг
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 060,00 BGN