Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

58 746 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5875)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на тонер касети и принадлежности за компютър за нуждите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия” 23.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Обработка на вътрешен профил на заготовки от бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT и Ве 4/6 S" за нуждите на "Столичен електротранспорт”ЕАД 22.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
,,Профилактика на Комплексна разпределителна уредба 8DA10 с SF6 (елегаз) в Тягови подстанции Симитли и Генерал Тодоров'' 22.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на вентилатори за охладителни системи на трансформатори в п/ст Хаджи Димитър 22.05.17 26.05.17 София / Sofia
Доставка на пластмасови бутилки за еднократна употреба със самозапечатващи се капачки 19.05.17 22.05.17 София / Sofia
"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на ИБЕИ - БАН" 19.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE 19.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Възраждане” 19.05.17 26.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МИ-МВР 19.05.17 25.05.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор 19.05.17 26.05.17 София / Sofia

Доставка на тонер касети и принадлежности за компютър за нуждите на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”

Външен ИН 9064572
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30125000 30125100
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

"Обработка на вътрешен профил на заготовки от бандажни гривни за трамвайни мотриси тип Т8М-700 IT и Ве 4/6 S" за нуждите на "Столичен електротранспорт”ЕАД

Външен ИН 9064546
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45262670
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

,,Профилактика на Комплексна разпределителна уредба 8DA10 с SF6 (елегаз) в Тягови подстанции Симитли и Генерал Тодоров''

Външен ИН 9064520
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71314100
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на вентилатори за охладителни системи на трансформатори в п/ст Хаджи Димитър

Външен ИН 9064517
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717100
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР София град
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Доставка на пластмасови бутилки за еднократна употреба със самозапечатващи се капачки

Външен ИН 9064463
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38000000 39225710 19520000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на ИБЕИ - БАН"

Външен ИН 9064478
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63512000 60400000 34980000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE

Външен ИН 9064483
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО - район "Възраждане”

Външен ИН 9064482
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община - район Възраждане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 666,00 BGN

Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МИ-МВР

Външен ИН 9064493
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30125100 30192000 39263000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински институт - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 588,00 BGN

"Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи" в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор

Външен ИН 9064499
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000 71000000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 833,00 BGN