Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

76 403 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 7641)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож 20.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СtP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла 20.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пълно абонаментно сервизно обслужване с включен труд и резервни части на печатаща и копирна техника за нуждите на ВМА и нейните подразделения в страната 20.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на Технически проект за "Реконструкция на улици в село Габер, община Драгоман" 20.04.18 23.04.18 София / Sofia
"Доставка на манометри" 20.04.18 24.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Централна лаборатория по микробиология по 2 обособени позиции. Техническите параметри са описани в посочената в документацията техническа спецификация.Всеки участник може да участва 20.04.18 25.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата поръчка е "Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: доставка на 1 (един) брой температурен блок -калибратор и 1 (един) брой блок-калибратор /п 20.04.18 24.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата 19.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги, свързани управление на печатната среда - разпечатване, копиране и сканиране на документи за нуждите на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов"ЕАД 19.04.18 23.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Изготвяне на идейни проекти за: 1. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Кремиковци", район Кремиковци2. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Сеславци", район Кремиковци 19.04.18 24.04.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож

Външен ИН 9075159
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СtP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла

Външен ИН 9075158
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 333,00 BGN

Пълно абонаментно сервизно обслужване с включен труд и резервни части на печатаща и копирна техника за нуждите на ВМА и нейните подразделения в страната

Външен ИН 9075175
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50323000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военномедицинска академия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Изготвяне на Технически проект за "Реконструкция на улици в село Габер, община Драгоман"

Външен ИН 9075140
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Драгоман
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 500,00 BGN

"Доставка на манометри"

Външен ИН 9075134
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38423100
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ–Товарни превози” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 773,00 BGN

Настоящата поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Централна лаборатория по микробиология по 2 обособени позиции. Техническите параметри са описани в посочената в документацията техническа спецификация.Всеки участник може да участва

Външен ИН 9075137
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Александровска ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е "Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: доставка на 1 (един) брой температурен блок -калибратор и 1 (един) брой блок-калибратор /п

Външен ИН 9075144
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация София ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата

Външен ИН 9075115
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 92000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 470,00 BGN

Предоставяне на услуги, свързани управление на печатната среда - разпечатване, копиране и сканиране на документи за нуждите на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов"ЕАД

Външен ИН 9075123
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79520000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Изготвяне на идейни проекти за: 1. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Кремиковци", район Кремиковци2. "Извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир "Сеславци", район Кремиковци

Външен ИН 9075101
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71322400
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN