Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

68 447 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 6845)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Наем на автобуси за превоз на личен състав”, разделена на 2 (две) обособени позиции. 17.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ДРАГОМАН ДО 31.12.2018Г." 17.11.17 20.11.17 София / Sofia
Доставка на програмни продукти със следните обособени позиции:-Обособена Позиция № 1 - Доставка на 1(един) брой лиценз за софтуер "Production Mapping и Defence Mapping в среда ArcGIS” , съгласно Техническа спецификация с № ДОП-19/2015г, с прогнозна стойн 16.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на персонални компютри - 5 (пет) броя. 16.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на сълзотворен спрей (голям)" 16.11.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторна система, състояща се от апарат за парова дестилация, по метод Кjeldahl, с вграден титратор, блок за разлагане на проби и скрубер" 16.11.17 20.11.17 София / Sofia
"Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието" 16.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на обществената поръчка e: "Доставка на употребяван мултифункционален автомобил - двураменен контейнеровоз за събиране на строителни отпадъци, снабден със зимно оборудване" 16.11.17 20.11.17 София / Sofia
Осигуряване на храна за персонала на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм чрез ваучери за храна за срок от една година 16.11.17 21.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на батериен блок, инсталация, пускане в експлоатация и настройка на работните режими за сграден UPS SOCOMEC MASTERYS GP 120 KVA" 16.11.17 20.11.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

"Наем на автобуси за превоз на личен състав”, разделена на 2 (две) обособени позиции.

Външен ИН 9070469
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60172000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Командване на Военновъздушните сили
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 500,00 BGN

"АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ДРАГОМАН ДО 31.12.2018Г."

Външен ИН 9070448
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 65320000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Драгоман
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка на програмни продукти със следните обособени позиции:-Обособена Позиция № 1 - Доставка на 1(един) брой лиценз за софтуер "Production Mapping и Defence Mapping в среда ArcGIS” , съгласно Техническа спецификация с № ДОП-19/2015г, с прогнозна стойн

Външен ИН 9070414
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48300000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 417,00 BGN

Доставка на персонални компютри - 5 (пет) броя.

Външен ИН 9070413
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30213300
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Доставка на сълзотворен спрей (голям)"

Външен ИН 9070425
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24959100
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 177,00 BGN

"Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторна система, състояща се от апарат за парова дестилация, по метод Кjeldahl, с вграден титратор, блок за разлагане на проби и скрубер"

Външен ИН 9070439
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42910000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

"Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Министерство на правосъдието"

Външен ИН 9070447
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66515000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на правосъдието
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка e: "Доставка на употребяван мултифункционален автомобил - двураменен контейнеровоз за събиране на строителни отпадъци, снабден със зимно оборудване"

Външен ИН 9070446
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34142200 34144000 34144510
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ботевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 666,00 BGN

Осигуряване на храна за персонала на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм чрез ваучери за храна за срок от една година

Външен ИН 9070445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

"Доставка на батериен блок, инсталация, пускане в експлоатация и настройка на работните режими за сграден UPS SOCOMEC MASTERYS GP 120 KVA"

Външен ИН 9070403
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31440000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN