Feedback

Tenders for София

53 525 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5353)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на 61 броя мобилни устройства за обезпечаване на дейността на сертифициращия орган”. 13.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Напоителни системи” ЕАД чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа” 13.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS - Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на "Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр 12.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Събиране на оферти чрез обява за сключване на договор за ежедневни доставки на закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас в 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов”, гр. София. Договорът е със срок на изпълнение е до 23.12.2017г. Обемът на доставките 11.01.17 16.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски”ЕООД за 2017 г. по две обособени позиции:Позиция № 1 "Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне 10.01.17 13.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на един брой специализирана техника - челен минитоварач. Доставената специализирана техника следва да е нова, неупотребявана и да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническо за 10.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” 10.01.17 17.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Приемане, транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на употребявани филтри от машини за лазерно перфориране” 10.01.17 16.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на лентови носители за архивиране и съхранение на данни на АИС в мрежата за предаване на данни на МВР"Обособена позиция 1 /ОП1/№Описание на лентови носители "или еквивалент/и” брой1HP LTO Ultrium 3 Data Cartridge C7973A 400/800 GB 3002HP LTO Ult 10.01.17 16.01.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата” 10.01.17 17.01.17 София / Sofia

„Доставка на 61 броя мобилни устройства за обезпечаване на дейността на сертифициращия орган”.

Външен ИН 9060637
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32250000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на финансите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 500,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Напоителни системи” ЕАД чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа”

Външен ИН 9060619
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Напоителни системи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS - Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на "Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр

Външен ИН 9060595
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38112100
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столичен електротранспорт ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

Събиране на оферти чрез обява за сключване на договор за ежедневни доставки на закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас в 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов”, гр. София. Договорът е със срок на изпълнение е до 23.12.2017г. Обемът на доставките

Външен ИН 9060577
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15813000 55500000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: 119 Средно училище Академик Михаил Арнаудов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 070,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ "Проф. Н.Шипковенски”ЕООД за 2017 г. по две обособени позиции:Позиция № 1 "Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне

Външен ИН 9060509
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за психично здраве Проф. Н.Шипковенски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 670,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на един брой специализирана техника - челен минитоварач. Доставената специализирана техника следва да е нова, неупотребявана и да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническо за

Външен ИН 9060515
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 43250000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Метрополитен ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”

Външен ИН 9060528
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000 64210000 72400000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 860 752,00 BGN

"Приемане, транспортиране, предварително третиране и обезвреждане на употребявани филтри от машини за лазерно перфориране”

Външен ИН 9060537
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90521300
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на вътрешните работи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Доставка на лентови носители за архивиране и съхранение на данни на АИС в мрежата за предаване на данни на МВР"Обособена позиция 1 /ОП1/№Описание на лентови носители "или еквивалент/и” брой1HP LTO Ultrium 3 Data Cartridge C7973A 400/800 GB 3002HP LTO Ult

Външен ИН 9060536
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30234500 30234600 30234700
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 925,00 BGN

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата”

Външен ИН 9060542
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60410000 34980000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерсдтво на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN