Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

57 321 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5733)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на изолатори за покривно оборудване и товарни съпротивления за всички серии електрически локомотиви за нуждите на Локомотивните депа при "БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 9 обособени позиции” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж” 21.04.17 24.04.17 София / Sofia
"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за ДГ "Сливница" - гр. Сливница във вид и качество, отговарящи на изискванията на Закона за храните, Наредба № 6/10.08.2011 г., Нар 20.04.17 24.04.17 София / Sofia
Доставка на сълзотворен спрей 20.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на летни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции"; Обособена позиция № 19.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на БНТ - София” 19.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община - район "Слатина". 19.04.17 24.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Строителни и монтажни работи в дом "П.Р. Славейков" 19.04.17 21.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване и доставяне на брошури (стикери) съдържащи информация за реагиране при бедствия, аварии и кризи, 30 000 бр., (тридесет хиляди броя). 19.04.17 21.04.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществена поръчка " Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други , уплътняване / валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи” обхваща извършване на следните дейности:1. Подгото 18.04.17 24.04.17 София / Sofia

"Доставка на изолатори за покривно оборудване и товарни съпротивления за всички серии електрически локомотиви за нуждите на Локомотивните депа при "БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година, делима на 9 обособени позиции”

Външен ИН 9063574
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44111510
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „БДЖ–Товарни превози” ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 096,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ "Дора Габе”, Ученически стол в ОУ "Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

Външен ИН 9063599
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 39800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Мирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за ДГ "Сливница" - гр. Сливница във вид и качество, отговарящи на изискванията на Закона за храните, Наредба № 6/10.08.2011 г., Нар

Външен ИН 9063517
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 749,00 BGN

Доставка на сълзотворен спрей

Външен ИН 9063541
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24959100
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Дирекция Управлвние на собствеността и социални дейности- МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 716,00 BGN

Доставка на автомобилни гуми и акумулаторни батерии за служебните автомобили на ДАТО, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на летни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция ,,Технически операции"; Обособена позиция №

Външен ИН 9063455
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 38550000 19510000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 166,00 BGN

"Сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сградите на БНТ - София”

Външен ИН 9063457
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска национална телевизия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община - район "Слатина".

Външен ИН 9063462
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЛАТИНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Строителни и монтажни работи в дом "П.Р. Славейков"

Външен ИН 9063474
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 258 333,00 BGN

Изработване и доставяне на брошури (стикери) съдържащи информация за реагиране при бедствия, аварии и кризи, 30 000 бр., (тридесет хиляди броя).

Външен ИН 9063496
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22100000 79800000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 16 666,00 BGN

Предметът на обществена поръчка " Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други , уплътняване / валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи” обхваща извършване на следните дейности:1. Подгото

Външен ИН 9063427
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90000000 45236000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Самоков
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN