Feedback

Tenders for София

54 743 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5475)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях. 22.02.17 21.02.17 17:30 Видин / Vidin, Русе / Ruse, Варна / Varna, Бургас / Burgas, София (столица) / Sofia (stolitsa)
Настоящата обществена поръчка е с предмет предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура”, както следва:1. Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа:- пренос на глас; 17.02.17 22.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване и продажба на гориво за отопление за нуждите ИЕФЕМ - БАН 17.02.17 20.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
" Доставка и гаранционно поддържане на 1 (един) брой дистанционно управляема летателна система с вертикално излитане (ДУЛС) за нуждите на ГДБОП и обучение на петима служители за работа с доставената дистанционно управляема летателна система с вертикално 17.02.17 20.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Oсъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. Факултета в район Красна поляна на Столична община. 17.02.17 20.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на допълнителни 4 броя дисплеи за доизграждане на видеостена в АСК 3 на БНТ" 16.02.17 20.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело” 16.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на битови микротермални разходомери за природен газ G4 15.02.17 20.02.17 София / Sofia
Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на абонаментна поддръжка и ремонт /при необходимост/ на асансьорните уредби на "СБАЛАГ-Майчин дом” ЕАД. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на догов 15.02.17 20.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация.Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация, по следните номенк 15.02.17 21.02.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях.

Външен ИН TED.066833-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.02.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 35520000
Краен срок: 21.02.17 17:30
Брой: 2017037
Дата на изпращане на обявлението: 17.02.17
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
Място на изпълнение: BG: Burgas
BG: Ruse
BG: Sofia (stolitsa)
BG: Varna
BG: Vidin

Настоящата обществена поръчка е с предмет предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура”, както следва:1. Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа:- пренос на глас;

Външен ИН 9061554
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64200000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Осигуряване и продажба на гориво за отопление за нуждите ИЕФЕМ - БАН

Външен ИН 9061560
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 700,00 BGN

" Доставка и гаранционно поддържане на 1 (един) брой дистанционно управляема летателна система с вертикално излитане (ДУЛС) за нуждите на ГДБОП и обучение на петима служители за работа с доставената дистанционно управляема летателна система с вертикално

Външен ИН 9061555
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34711200
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Главна дирекция Борба с организираната престъпност - МВР
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 193,00 BGN

Oсъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. Факултета в район Красна поляна на Столична община.

Външен ИН 9061576
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90640000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Красна поляна на Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на допълнителни 4 броя дисплеи за доизграждане на видеостена в АСК 3 на БНТ"

Външен ИН 9061512
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30231300
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Българска национална телевизия
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 000,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”

Външен ИН 9061526
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50110000 34300000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на битови микротермални разходомери за природен газ G4

Външен ИН 9061456
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39341000 ME02
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на абонаментна поддръжка и ремонт /при необходимост/ на асансьорните уредби на "СБАЛАГ-Майчин дом” ЕАД. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на догов

Външен ИН 9061464
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 833,00 BGN

Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация.Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за неговото съхранение и консумация, по следните номенк

Външен ИН 9061462
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24111500
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN