Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

64 991 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 6500)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за дихателна реанимацияза нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури" 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от ОУ "Димчо Дебелянов”Ихтиман през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман . 18.09.17 20.09.17 София / Sofia
Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД за срок от една година 18.09.17 21.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Решение за откриване на процедура 07.07.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Абонаментно техническо обслужване и поддръжка на 2 броя малки товарни асансьори в Комплексите за детско хранене (КДХ) на територията на Столична община, както и на хидравличен асансьор на обект детска ясла, находяща се на ул. "Кукуш” № 2 (бивш Национален 15.09.17 20.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект BG05M20P001-3.004 "Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне "Ограмотяване на възрастни” - Фаза 1 по Оперативна програма "Наука и образова 15.09.17 18.09.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОДЛЕЗ ПОД ЖП ЛИНИЯ ГР.СВОГЕ. 15.09.17 19.09.17 София / Sofia
„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната по обособени позиции“. 16.09.17 19.09.17 16:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за дихателна реанимацияза нуждите на МБАЛ "НКБ” ЕАД

Външен ИН 9068398
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33190000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Администриране на информационна система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов” ЕАД

Външен ИН 9068397
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожарогасители и закупуване на пожарогасители за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури"

Външен ИН 9068392
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50413200 35111320 35111000 35113300 35111500 44423400 44423450
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за социално подпомагане
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение от ОУ "Димчо Дебелянов”Ихтиман през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Ихтиман .

Външен ИН 9068374
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 60130000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Димчо Дебелянов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 000,00 BGN

Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД за срок от една година

Външен ИН 9068383
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50413200
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална електрическа компания /НЕК/ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 000,00 BGN

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 805557
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48517000
Дата на изпращане на обявлението: 15.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Български пощи ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 500 000,00 BGN

"Абонаментно техническо обслужване и поддръжка на 2 броя малки товарни асансьори в Комплексите за детско хранене (КДХ) на територията на Столична община, както и на хидравличен асансьор на обект детска ясла, находяща се на ул. "Кукуш” № 2 (бивш Национален

Външен ИН 9068349
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 666,00 BGN

"Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект BG05M20P001-3.004 "Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне "Ограмотяване на възрастни” - Фаза 1 по Оперативна програма "Наука и образова

Външен ИН 9068364
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80400000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на образованието и науката
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 834,00 BGN

ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОДЛЕЗ ПОД ЖП ЛИНИЯ ГР.СВОГЕ.

Външен ИН 9068363
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45221211 45220000 45221200 45223000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Своге
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната по обособени позиции“.

Външен ИН TED.365107-2017
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.09.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 55523000
Краен срок: 19.09.17 16:30
Брой: 2017178
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.17
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Военномедицинска академия
Място на изпълнение: BG: София (столица)
Очаквана цена: 0,00 EUR