Feedback

Tenders for София

55 955 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5596)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
: Бифуркационен абдоминален стент графт - 1 брой и 1 брой контралатерално краче, за нуждите на конкретен пациент с диагноза "аневризма на абдоминалната аорта" на "Клиника по съдова хирургия" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД. 22.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на постове за отнемане на газ 21.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на бланки "Известие за доставяне” с лепящ гръб: Бланките следва да отговарят на всички изисквания, описани в Приложение №1 "Технически изисквания”. Въвежда се изискване за наличие на самозалепващ се лепилен слой върху двата вида образци, чрез кой 21.03.17 23.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на медицински изделия - медикамент излъчващи стентове за нуждите на Клиника по кардиология” в УМБАЛ "Александровска” ЕАД 21.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Оборудване на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД с допълнителна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве 21.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция "Морско дело и рибарство". 21.03.17 24.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Доставка на шлаков цимент, тип СЕМ /A-S 42.5N-SR" 21.03.17 24.03.17 София / Sofia
Закупуване на употребявани леки автомобили за нуждите на Община Елин Пелин. 21.03.17 24.03.17 София / Sofia
Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож 20.03.17 23.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- StP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла 20.03.17 23.03.17 София (столица) / Sofia (stolitsa)

: Бифуркационен абдоминален стент графт - 1 брой и 1 брой контралатерално краче, за нуждите на конкретен пациент с диагноза "аневризма на абдоминалната аорта" на "Клиника по съдова хирургия" при УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД.

Външен ИН 9062565
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Доставка и монтаж на постове за отнемане на газ

Външен ИН oldId_29354482
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 24.03.17
Краен срок за подаване на документи: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:

Доставка на бланки "Известие за доставяне” с лепящ гръб: Бланките следва да отговарят на всички изисквания, описани в Приложение №1 "Технически изисквания”. Въвежда се изискване за наличие на самозалепващ се лепилен слой върху двата вида образци, чрез кой

Външен ИН 9062523
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22820000 79800000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Български пощи“ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на медицински изделия - медикамент излъчващи стентове за нуждите на Клиника по кардиология” в УМБАЛ "Александровска” ЕАД

Външен ИН 9062524
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Александровска ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Оборудване на Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД с допълнителна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве

Външен ИН 9062531
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: тора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция "Морско дело и рибарство".

Външен ИН 9062536
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на земеделието и храните
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

"Доставка на шлаков цимент, тип СЕМ /A-S 42.5N-SR"

Външен ИН 9062534
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44111200
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

Закупуване на употребявани леки автомобили за нуждите на Община Елин Пелин.

Външен ИН 9062544
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Елин Пелин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN

Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1 Едностранен нож "Perfekta 132".2. Едностранен нож "Perfekta".3. Тристранен книговезки нож.4. Едностранен нож

Външен ИН 9062473
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50800000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- StP във Военен географски център - гр. Троян.Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия:1. Експонатор за пластини Lotem 800 II SquareSpot с автоматично подаване и изваждане на пла

Външен ИН 9062472
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50800000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Военно-географска служба
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 333,00 BGN