Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

14 501 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1451)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Основен ремонт на футболно игрище в с. Кралев дол” 17.07.17 20.07.17 Перник / Pernik
"ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2017/2018 г." в следните обособени позиции:ОП № 1: Резервни части за санитарните автомобили марка "Ситроен"ZX -1997 г. 1.9 дизел "Ситроен Берлинго " 1999 17.07.17 21.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена 14.07.17 18.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КУХНЕНСКИ БЛОК НА МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, ГР. ДУПНИЦА ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" 14.07.17 18.07.17 Кюстендил / Kyustendil
"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар: 1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска и селскостопанска техника и инвентар; 2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селск 14.07.17 19.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
ДОСТАВКА НА ЖИВА АТЕНУИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО "ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ ПО ГОВЕДАТА" 13.07.17 17.07.17 Перник / Pernik
"Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън”. 12.07.17 17.07.17 Перник / Pernik
ДОСТАВКА НА НОВИ, НУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО - ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ. 11.07.17 20.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА "БИОСТРОЙ” ЕООД 11.07.17 20.07.17 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил 11.07.17 14.07.17 Кюстендил / Kyustendil

"Основен ремонт на футболно игрище в с. Кралев дол”

Външен ИН 9066312
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45236100
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 300,00 BGN

"ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП - БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2017/2018 г." в следните обособени позиции:ОП № 1: Резервни части за санитарните автомобили марка "Ситроен"ZX -1997 г. 1.9 дизел "Ситроен Берлинго " 1999

Външен ИН 9066315
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34900000 34300000 34350000 19510000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 43 400,00 BGN

"Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. "Сървърно оборудване", Обособена позиция № 2. "Настолни компютри и монитори", Обособена позиция № 3. "Преносими компютри", Обособена

Външен ИН 9066279
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48822000 30210000 30213100 30216110
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 866,00 BGN

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КУХНЕНСКИ БЛОК НА МБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, ГР. ДУПНИЦА ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Външен ИН 9066256
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 03200000 03311000
Краен срок: 18.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 241,00 BGN

"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар: 1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска и селскостопанска техника и инвентар; 2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селск

Външен ИН 9066272
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 16800000 50000000
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно Горска Стопанство Белица към Югозападно Държавно предприятие ДП Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА ЖИВА АТЕНУИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕТО "ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ ПО ГОВЕДАТА"

Външен ИН 9066240
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33651690
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън”.

Външен ИН 9066177
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 17.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Трън
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 080,00 BGN

ДОСТАВКА НА НОВИ, НУПОТРЕБЯВАНИ ГУМИ ЗА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНО - ПЪТНИ МАШИНИ, КАКТО И УСЛУГИ ПО МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ В РАБОТНИ, ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ.

Външен ИН 9066137
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100 34352100 34352200 19510000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИОСТРОЙ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - МАСЛА, СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И АНТИФРИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА "БИОСТРОЙ” ЕООД

Външен ИН 9066136
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09211000 09211100 09211610 09211650 24951000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: БИОСТРОЙ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка и монтаж на стелажи за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил

Външен ИН 9066158
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39131100
Краен срок: 14.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национален осигурителен институт гр. София
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN