Feedback

Tenders for Югозападен район

13 380 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1338)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник 21.03.17 24.03.17 Перник / Pernik
"Доставка и монтаж на климатици за нуждите на детски градини, ясли и училища на територията на община Петрич” 20.03.17 23.03.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар: 1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска и селскостопанска техника и инвентар; 2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селск 17.03.17 23.03.17 Кюстендил / Kyustendil
Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-3 на ЗУТ и изготвяне на Технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективнос 17.03.17 24.03.17 Благоевград / Blagoevgrad
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Перник 16.03.17 21.03.17 Перник / Pernik
Обслужване на персонала на РЗОК-Кююстендил от служба по трудова медицина 17.03.17 20.03.17 Кюстендил / Kyustendil
„Доставка на природен газ — метан за зареждане, чрез карти за безналично плащане, на моторни превозни средства на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Осогово“ гр. Кюстендил. 16.03.17 21.03.17 17:00 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Кюстендил през 2017г. по обособени позиции:1.Доставка на лекарствени продукти.2.Доставка на медицински консумативи. 15.03.17 17.03.17 Кюстендил / Kyustendil
"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско" 15.03.17 22.03.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процед 15.03.17 24.03.17 Благоевград / Blagoevgrad

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник

Външен ИН 9062513
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31700000 31300000 31340000 44411000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 083,00 BGN

"Доставка и монтаж на климатици за нуждите на детски градини, ясли и училища на територията на община Петрич”

Външен ИН 9062503
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39717200
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар: 1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска и селскостопанска техника и инвентар; 2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селск

Външен ИН 9062439
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 16800000 50530000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Рилски манастир към ЮЗДП ДП Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 700,00 BGN

Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-3 на ЗУТ и изготвяне на Технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективнос

Външен ИН 9062464
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 000,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Перник

Външен ИН 9062385
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 583,00 BGN

Обслужване на персонала на РЗОК-Кююстендил от служба по трудова медицина

Външен ИН 9062421
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 20.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 166,00 BGN

„Доставка на природен газ — метан за зареждане, чрез карти за безналично плащане, на моторни превозни средства на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Осогово“ гр. Кюстендил.

Външен ИН TED.097851-2017
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 21.03.17 17:00
Брой: 2017053
Дата на изпращане на обявлението: 13.03.17
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Държавно ловно стопанство „Осогово“, Териториално поделение на „ЮЗДП“ ДП
Място на изпълнение: BG: Kyustendil

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Кюстендил през 2017г. по обособени позиции:1.Доставка на лекарствени продукти.2.Доставка на медицински консумативи.

Външен ИН 9062343
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000 33140000
Краен срок: 17.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ-Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско"

Външен ИН 9062357
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 22.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Банско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 528,00 BGN

"Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процед

Външен ИН 9062361
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90000000 71313000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сандански
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN