Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

13 973 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1398)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на обслужваща банка за нуждите на "Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън. 18.05.17 22.05.17 Перник / Pernik
Доставка ,монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа на персонала и базплатна гаранционна подръжка на три броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД град Перник. 18.05.17 22.05.17 Перник / Pernik
Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни. 17.05.17 25.05.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън." 17.05.17 26.05.17 Перник / Pernik
"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции"Обособена позиция № 1"Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” Обособена позиция № 2 "Предоставяне на далек 17.05.17 25.05.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на водомери за студена и топла вода с възможност за дистанционно отчитане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник 17.05.17 25.05.17 Перник / Pernik
Предметът на поръчката e "Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2017г. по три обособени позиции”.Обособена позиция 1 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в гр. Дупница";Обособена позиция 2 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в села 17.05.17 22.05.17 Кюстендил / Kyustendil
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа, за нуждите на Община Перник" 17.05.17 22.05.17 Перник / Pernik
Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник 16.05.17 19.05.17 Перник / Pernik
Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград 16.05.17 19.05.17 Благоевград / Blagoevgrad

Избор на обслужваща банка за нуждите на "Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън.

Външен ИН 9064444
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66120000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВиК ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

Доставка ,монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа на персонала и базплатна гаранционна подръжка на три броя нови еднотипни хемодиализни апарати за нуждите на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД град Перник.

Външен ИН 9064422
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000 33181100
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Рахила Ангелова
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни.

Външен ИН 9064385
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24450000 24457000 24452000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападно държавно предприятие ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Струмяни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 500,00 BGN

"Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън."

Външен ИН 9064389
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50232100
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Трън
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Кюстендил, обособени в позиции"Обособена позиция № 1"Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” Обособена позиция № 2 "Предоставяне на далек

Външен ИН 9064396
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64211000 64212000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на водомери за студена и топла вода с възможност за дистанционно отчитане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник

Външен ИН 9064395
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38421100
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ВиК ООД гр.Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на поръчката e "Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2017г. по три обособени позиции”.Обособена позиция 1 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в гр. Дупница";Обособена позиция 2 - "Ремонт на вътрешна улична мрежа в села

Външен ИН 9064403
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44113320 45233252
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 137 500,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа, за нуждите на Община Перник"

Външен ИН 9064380
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник

Външен ИН 9064337
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 500,00 BGN

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград

Външен ИН 9064331
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 19.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN