Feedback

Tenders for Югозападен район

13 133 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1314)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на eл.материали за нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил" 16.02.17 20.02.17 Кюстендил / Kyustendil
Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни /безстопанствени/ кучета на територията на Община Банско. 14.02.17 22.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбирани и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на:1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни 13.02.17 16.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Абонаментна поддръжка на охранителна система, система за видеонаблюдение и система за периметрова охрана в п/ст Благоевград 13.02.17 21.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД " 13.02.17 17.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 13.02.17 21.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община - район "Илинден" 13.02.17 13.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи" по оперативна програма Региони в растеж, прио 08.02.17 17.02.17 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка на 24 500 литра дизелово гориво за отопление на СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Симитли”. 07.02.17 09.02.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на 15 500 литра дизелово гориво за училищните автобуси, обслужващи СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Симитли”. 07.02.17 09.02.17 Благоевград / Blagoevgrad

"Доставка на eл.материали за нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил"

Външен ИН 9061500
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410
Краен срок: 20.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни /безстопанствени/ кучета на територията на Община Банско.

Външен ИН 9061443
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85200000 03340000
Краен срок: 22.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Банско
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбирани и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на:1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни

Външен ИН 9061377
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90918000 90524400
Краен срок: 16.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Кресна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Абонаментна поддръжка на охранителна система, система за видеонаблюдение и система за периметрова охрана в п/ст Благоевград

Външен ИН 9061376
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500 50340000
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 400,00 BGN

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦПЗ - Благоевград ЕООД "

Външен ИН 9061384
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 040,00 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград

Външен ИН 9061385
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 21.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 600,00 BGN

"Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община - район "Илинден"

Външен ИН 9061410
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77310000
Краен срок: 13.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Столична община район Илинден
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи" по оперативна програма Региони в растеж, прио

Външен ИН 9061294
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 17.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Доставка на 24 500 литра дизелово гориво за отопление на СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Симитли”.

Външен ИН 9061224
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Доставка на 15 500 литра дизелово гориво за училищните автобуси, обслужващи СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Симитли”.

Външен ИН 9061223
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.02.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200
Краен срок: 09.02.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 000,00 BGN