Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

17 305 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1731)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник” 19.04.18 24.04.18 Перник / Pernik
"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог" 17.04.18 24.04.18 Благоевград / Blagoevgrad
Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на мерки по информация и комуникация в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038 "Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, изпълняван посредством Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 17.04.18 25.04.18 Кюстендил / Kyustendil
Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев. 13.04.18 24.04.18 Благоевград / Blagoevgrad
”Ретрофит на КРУ 20 kV п/ст Кресна” 13.04.18 18.04.18 Благоевград / Blagoevgrad
" Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина"Слънце" на територията на Община Радомир, Oбласт Перник", със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти, риба и рибни продуктиОбособена позиция №2: Мляко и млеч 12.04.18 20.04.18 Перник / Pernik
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020" Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавеж 12.04.18 16.04.18 Кюстендил / Kyustendil
“Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта — Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции. 12.04.18 19.04.18 17:30 Благоевград / Blagoevgrad, Смолян / Smolyan, Кърджали / Kardzhali
"Доставка на материали и консумативи по обособени позиции"Позиция I - Доставка на учебници, учебни помагала, материали и консумативи;Позиция II - Доставка на литература за библиотеките на ОУ "Христо Ботев", с. Гълъбник, ОУ " Иван Вазов", с. Извор , ОУ " 11.04.18 19.04.18 Перник / Pernik
"Доставка на машини в 3 обособени позиции", както следва:Обособена позиция №1 - "Доставка чрез покупка на товарен камион с товароподемност до 5 тона".Обособена позиция №2 - "Доставка чрез покупка на машини за рязане на храсти и косене 4 бр. за СП"Флор".О 11.04.18 19.04.18 Перник / Pernik

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник”

Външен ИН 9075096
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000 31340000 31300000 44411000 44521000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна каса - Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 083,00 BGN

"Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог"

Външен ИН 9075006
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разлог
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на мерки по информация и комуникация в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038 "Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, изпълняван посредством Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG

Външен ИН 9075010
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 79952000 22150000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 240,00 BGN

Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев.

Външен ИН 9074918
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 400,00 BGN

”Ретрофит на КРУ 20 kV п/ст Кресна”

Външен ИН 9074893
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45232220
Краен срок: 18.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 95 000,00 BGN

" Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина"Слънце" на територията на Община Радомир, Oбласт Перник", със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти, риба и рибни продуктиОбособена позиция №2: Мляко и млеч

Външен ИН 9074858
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 15100000 15500000 15400000 15200000 03142500 15600000 03220000 15870000
Краен срок: 20.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Детска градина Слънце
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 573,00 BGN

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация по ОП "Региони в растеж 2014-2020" Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на обзавеж

Външен ИН 9074839
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 31000000 39000000 39512100 39512200 39512300 39512400 39512500 39221100
Краен срок: 16.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 46 549,00 BGN

“Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта — Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции.

Външен ИН TED.156637-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.04.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233120
Краен срок: 19.04.18 17:30
Брой: 2018071
Референтен номер: 2017/S 210-435551
Дата на изпращане на обявлението: 10.04.18
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Агенция „Пътна инфраструктура“
Място на изпълнение: BG: Благоевград
BG: Кърджали
BG: Смолян
Очаквана цена: 0,00 EUR

"Доставка на материали и консумативи по обособени позиции"Позиция I - Доставка на учебници, учебни помагала, материали и консумативи;Позиция II - Доставка на литература за библиотеките на ОУ "Христо Ботев", с. Гълъбник, ОУ " Иван Вазов", с. Извор , ОУ "

Външен ИН 9074821
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192700 22113000
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 333,00 BGN

"Доставка на машини в 3 обособени позиции", както следва:Обособена позиция №1 - "Доставка чрез покупка на товарен камион с товароподемност до 5 тона".Обособена позиция №2 - "Доставка чрез покупка на машини за рязане на храсти и косене 4 бр. за СП"Флор".О

Външен ИН 9074832
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42900000 43812000
Краен срок: 19.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 500,00 BGN