Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 189 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1519)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на готова храна - закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ "Христо Ботев гр.Благоевград" 18.09.17 21.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник 18.09.17 21.09.17 Перник / Pernik
Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник 18.09.17 21.09.17 Перник / Pernik
Пътната мрежа на територията на общината, подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е както следва : път гр.Кресна - с.Горна Брезница (четвъртокласен път) с дължина 5 км. - от разклона. път гр.Кресна - с.Стара Кресна - с.Ощава (четвъртокласен път) с 15.09.17 18.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП "ДЛС Дикчан” 14.09.17 20.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване” 13.09.17 20.09.17 Перник / Pernik
"Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014-2 13.09.17 20.09.17 Кюстендил / Kyustendil
"Избор на изпълнител на строително - монтажни и ремонтни дейности на обект: Помещения в квартал Вароша", гр. Благоевград" във връзка с реализиране на проект "Пространство за равен шанс", приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на раб 13.09.17 18.09.17 Благоевград / Blagoevgrad
Спасителни теренни археологически проучвания и мерки за опазване на културното археологическо наследство - археологически разкопки на Некропол към обект № 10, с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол по трасето на строеж: "Транзитен газопровод за Турци 13.09.17 18.09.17 Кюстендил / Kyustendil
Предметът на поръчката обхваща предоставянето на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития;2. 13.09.17 20.09.17 Благоевград / Blagoevgrad

"Доставка на готова храна - закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ "Христо Ботев гр.Благоевград"

Външен ИН 9068381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55521200 15813000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Eдинадесето ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 347,00 BGN

Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник

Външен ИН 9068369
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛББ - Перник ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Избор на доставчик на електрическа енергия координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник

Външен ИН 9068368
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБАЛББ - Перник ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Пътната мрежа на територията на общината, подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е както следва : път гр.Кресна - с.Горна Брезница (четвъртокласен път) с дължина 5 км. - от разклона. път гр.Кресна - с.Стара Кресна - с.Ощава (четвъртокласен път) с

Външен ИН 9068362
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90600000 90630000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Кресна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП "ДЛС Дикчан”

Външен ИН 9068293
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24450000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дикчан
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 187,00 BGN

"Избор на лицензирано стрелбище, включващо и специалист по оръжезнание, боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба, с цел провеждане на курсове за придобиване право на подборно ловуване”

Външен ИН 9068266
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Витошко-Судена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014-2

Външен ИН 9068264
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39100000 39112000 39120000 39136000 39141400 39143000 39130000 39224340 39112100
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 833,00 BGN

"Избор на изпълнител на строително - монтажни и ремонтни дейности на обект: Помещения в квартал Вароша", гр. Благоевград" във връзка с реализиране на проект "Пространство за равен шанс", приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на раб

Външен ИН 9068284
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45432113 45431100 45431200
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 484,00 BGN

Спасителни теренни археологически проучвания и мерки за опазване на културното археологическо наследство - археологически разкопки на Некропол към обект № 10, с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол по трасето на строеж: "Транзитен газопровод за Турци

Външен ИН 9068265
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71351720
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Изпълнителния директор на Булгартрансгаз ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

Предметът на поръчката обхваща предоставянето на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития;2.

Външен ИН 9068248
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN