Feedback

Tenders for Югозападен район

12 808 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1281)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №3 ”Пролетен цвят” 12.01.17 16.01.17 Перник / Pernik
"Доставка и монтаж на радиатори за сграда /хладилна камера и касапница/ с инв. № 162013 в териториалния обхват на ТП "ДЛС Витошко-Студена"" 10.01.17 13.01.17 Перник / Pernik
"Доставка и монтаж на климатизатори за сграда /хладилна камера и касапница/ с инв. № 162013 в териториалния обхват на ТП "ДЛС Витошко-Студена"" 10.01.17 13.01.17 Перник / Pernik
"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "УВЕКС" ЕООД” - гр. Сандански" 10.01.17 16.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставки на винетни стикери за моторни превозни средства, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, посочени в Техническата сп 10.01.17 17.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на горива - бензин и дизелово гориво и гориво - смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие "Чистота", гр.Рила, както следва:Позиция 10.01.17 16.01.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на почистващи препарати, дезинфектанти и други хигиенизиращи средства, по обособени позиции" 09.01.17 17.01.17 Кюстендил / Kyustendil
"Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит ) по три проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 с три обособени позиции"Обособена позиция №1 09.01.17 17.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни " 06.01.17 13.01.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №3 ”Пролетен цвят” 05.01.17 11.01.17 Перник / Pernik

"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №3 ”Пролетен цвят”

Външен ИН 9060588
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на радиатори за сграда /хладилна камера и касапница/ с инв. № 162013 в териториалния обхват на ТП "ДЛС Витошко-Студена""

Външен ИН 9060508
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44621100
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Витошко-Судена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 300,00 BGN

"Доставка и монтаж на климатизатори за сграда /хладилна камера и касапница/ с инв. № 162013 в териториалния обхват на ТП "ДЛС Витошко-Студена""

Външен ИН 9060507
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42512200
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Витошко-Судена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "УВЕКС" ЕООД” - гр. Сандански"

Външен ИН 9060525
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УВЕКС ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставки на винетни стикери за моторни превозни средства, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, посочени в Техническата сп

Външен ИН 9060530
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22453000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

"Доставка на горива - бензин и дизелово гориво и гориво - смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие "Чистота", гр.Рила, както следва:Позиция

Външен ИН 9060547
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000 09211100 24951000 09134200 09132000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Рила
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Доставка на почистващи препарати, дезинфектанти и други хигиенизиращи средства, по обособени позиции"

Външен ИН 9060489
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39830000 39831000 39831200 39831220 39832000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит ) по три проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 с три обособени позиции"Обособена позиция №1

Външен ИН 9060497
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79212000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разлог
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 116 667,00 BGN

"Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни "

Външен ИН 9060472
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Струмяни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №3 ”Пролетен цвят”

Външен ИН 9060448
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15800000
Краен срок: 11.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 30 000,00 BGN