Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

13 694 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1370)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване 21.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти 20.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства /МПС/ по щата на ОДМВР - Благоевград, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца 19.04.17 24.04.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка чрез покупка на течни горива - дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти» ” Доставката на горива, чрез периодична покупка с карти за безналично разплащане, за служебните автомобили, собственост н 18.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване 13.04.17 20.04.17 Перник / Pernik
Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград 12.04.17 18.04.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Услуги с багер. Обособена позиция №2 Услуги с булдозер.” 12.04.17 18.04.17 Перник / Pernik
"Ремонт и частична подмяна на съществуващата битова канализация на "Пазар за плодове и зеленчуци” в УПИ 121001, 121002, 121003, м. ”Ливадите”, земл. на с. Кърналово”, община Петрич”В предмета на поръчката са включени следните видове работи: ремонт и части 12.04.17 19.04.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Избор на обслужваща фирма по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена" 12.04.17 24.04.17 Перник / Pernik
"Текущ и основен ремонт на санитарните автомобили - собственост на Център за спешна медицинска помощ - Благоевград по опис, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификация за 2017-2018 г." 11.04.17 18.04.17 Благоевград / Blagoevgrad

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване

Външен ИН 9063564
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71700000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 469,00 BGN

Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти

Външен ИН 9063506
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236119 45236210
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства /МПС/ по щата на ОДМВР - Благоевград, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца

Външен ИН 9063499
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000 34300000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на течни горива - дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти» ” Доставката на горива, чрез периодична покупка с карти за безналично разплащане, за служебните автомобили, собственост н

Външен ИН 9063423
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134200 09132000 09122000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ковачевци
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Община Радомир ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Упражняване

Външен ИН 9063379
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71700000
Краен срок: 20.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Радомир
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 469,00 BGN

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника(СОТ) и извършване на охрани с технически средства на обекти към МЕР Благоевград

Външен ИН 9063304
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Услуги с багер. Обособена позиция №2 Услуги с булдозер.”

Външен ИН 9063306
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000 63710000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Трън
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Ремонт и частична подмяна на съществуващата битова канализация на "Пазар за плодове и зеленчуци” в УПИ 121001, 121002, 121003, м. ”Ливадите”, земл. на с. Кърналово”, община Петрич”В предмета на поръчката са включени следните видове работи: ремонт и части

Външен ИН 9063341
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 19.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Oбщина Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 10 423,00 BGN

"Избор на обслужваща фирма по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ за нуждите на ТП "ДЛС Витошко-Студена"

Външен ИН 9063339
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85147000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно ловно стопанство Витошко-Судена
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Текущ и основен ремонт на санитарните автомобили - собственост на Център за спешна медицинска помощ - Благоевград по опис, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификация за 2017-2018 г."

Външен ИН 9063246
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000 34300000
Краен срок: 18.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN