Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

16 721 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1673)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с 12.02.18 15.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от 12.02.18 14.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на eл.материали за нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил" 08.02.18 19.02.18 Кюстендил / Kyustendil
"Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън”. 08.02.18 12.02.18 Перник / Pernik
Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентските общежития и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски" 07.02.18 12.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на медицинско оборудване и медицинска апаратура за мобилна единица за здравна помощ, разделена в шест самостоятелно обособени позиции, както следва: ОП № ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА , ОП № 2 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕС 05.02.18 19.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с 02.02.18 12.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от 02.02.18 09.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни" 30.01.18 02.02.18 Благоевград / Blagoevgrad
Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентски общежитията и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски" 29.01.18 06.02.18 Благоевград / Blagoevgrad

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с

Външен ИН 9072911
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областeн управител на област Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 522,00 BGN

Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от

Външен ИН 9072886
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 14.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гоце Делчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на eл.материали за нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил"

Външен ИН 9072827
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31681410
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън”.

Външен ИН 9072820
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Трън
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 080,00 BGN

Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентските общежития и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Външен ИН 9072797
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000 42419510
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN

Доставка на медицинско оборудване и медицинска апаратура за мобилна единица за здравна помощ, разделена в шест самостоятелно обособени позиции, както следва: ОП № ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА , ОП № 2 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕС

Външен ИН 9072706
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 749,00 BGN

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект " Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с

Външен ИН 9072677
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 12.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областeн управител на област Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 522,00 BGN

Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки" по проект "Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев", финансиран от

Външен ИН 9072659
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79131000
Краен срок: 09.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гоце Делчев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни"

Външен ИН 9072561
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50232100
Краен срок: 02.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Струмяни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части и материали за асансьорни уредби в учебните корпуси, студентски общежитията и административните сгради на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Външен ИН 9072537
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.01.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50750000 42419510
Краен срок: 06.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 000,00 BGN