Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

15 795 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1580)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на доставчик на канцеларски материали и консумативи" с две обособени позиции:Обособена позиция №1 - "Доставка на канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоки 16.11.17 20.11.17 Перник / Pernik
В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда изпълнение на следната услуга:,,Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии по следните обособени позиции:Обособена позиция 1.Гоце Делчев-ОрешеОбособена позиция 2 15.11.17 17.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции: № 1. Мляко и № 2. Яйца" 14.11.17 21.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на мултимедийни проектори, интерактивни дъски, таблети и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на 7 /седем/ броя общински детски градини на територията на Община Благоевград”. 13.11.17 20.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 10.11.17 21.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Невестино, обособени в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на хляб и хлебни изделия по одобрена количествена сметка"; Обособена поз 09.11.17 13.11.17 Кюстендил / Kyustendil
"ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА РАБОТА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ШАНС ЗА АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ" 09.11.17 17.11.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев”, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 09.11.17 20.11.17 Благоевград / Blagoevgrad
"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ 09.11.17 16.11.17 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на 3(три) броя апарати за хемодиализа, съответстващи на техническите изисквания на Възложителя, необходими за нуждите на МБАЛ"Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с 09.11.17 17.11.17 Благоевград / Blagoevgrad

"Избор на доставчик на канцеларски материали и консумативи" с две обособени позиции:Обособена позиция №1 - "Доставка на канцеларски материали и консумативи"Обособена позиция №2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоки

Външен ИН 9070399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30192000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда изпълнение на следната услуга:,,Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии по следните обособени позиции:Обособена позиция 1.Гоце Делчев-ОрешеОбособена позиция 2

Външен ИН 9070358
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60100000 60112000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Гърмен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 000,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски стол и Университетски център "Бачиново" при ЮЗУ "Неофит Рилски" по две обособени позиции: № 1. Мляко и № 2. Яйца"

Външен ИН 9070306
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15511000 15511100 15551300 03142500
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 48 207,00 BGN

"Доставка на мултимедийни проектори, интерактивни дъски, таблети и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на 7 /седем/ броя общински детски градини на територията на Община Благоевград”.

Външен ИН 9070273
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32322000 30213100 30213200 38652120
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 545,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград

Външен ИН 9070221
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 400,00 BGN

"Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Невестино, обособени в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на хляб и хлебни изделия по одобрена количествена сметка"; Обособена поз

Външен ИН 9070174
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15200000 15500000 15800000 15810000
Краен срок: 13.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Невестино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

"ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА РАБОТА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - ШАНС ЗА АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ"

Външен ИН 9070172
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80500000 80510000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставки на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев”, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Външен ИН 9070179
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 400,00 BGN

"Избор на изпълнител за доставка на оборудване за сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав /автобуси/, в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъ

Външен ИН 9070192
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42413500 34326200 38548000 44512700 44512200 44512300 44512800 44512500 31521300 42123000 42122100 31158000 30213100
Краен срок: 16.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дупница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 37 000,00 BGN

Доставка на 3(три) броя апарати за хемодиализа, съответстващи на техническите изисквания на Възложителя, необходими за нуждите на МБАЛ"Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев, при условията и реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и следващите, във връзка с

Външен ИН 9070163
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 17.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 500,00 BGN