Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

38 021 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3803)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Избор на изпълнител на СМР/СРР за обект: "Преустройство на част от детска ясла в обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски градини, домашен социален патронаж и административна част в гр. Любимец" 23.05.17 26.05.17 Хасково / Haskovo
Извършването на транспортни услуги свързани с превоз на персонала на Общинска администрация - Кирково ще се реализира чрез три обособени позиции. Обособена позиция № 1 «Бенковски - Фотиново - Кирково» с час на тръгване от с.Бенковски 07.00 ч. и час на тр 22.05.17 25.05.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ” 19.05.17 25.05.17 Смолян / Smolyan
"Доставка на ел. материали и сходни изделия за поддръжка и ремонт на мрежите на уличното осветление по населени места на територията на Община Родопи”. 19.05.17 22.05.17 Пловдив / Plovdiv
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на свежо минерално трансформаторно масло, предназначено за маслонапълнени съоръжения категория "О” и "А”. 19.05.17 23.05.17 Пловдив / Plovdiv
"Услуги свързани със селското и горското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия” 19.05.17 26.05.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2017-2018 г. за нуждите на Основно училище "Иван Вазов" гр. Смолян" по обособени позиции:Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство "Просвета - София" АД;Обособена позиция 2: Учебници 19.05.17 26.05.17 Смолян / Smolyan
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на таблa за управление и предаване на данни в реално време на независими производители 19.05.17 22.05.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: Абсорбционна хладилна машина - 1 брой, Соларна колекторна инсталация - 1 брой, Топлинен акумулатор - 1 брой, Топлообменник - 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и Технологич 19.05.17 26.05.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Домашен социален патронаж гр.Стрелча” и осигуряване на "Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане". 18.05.17 25.05.17 Пазарджик / Pazardzhik

"Избор на изпълнител на СМР/СРР за обект: "Преустройство на част от детска ясла в обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски градини, домашен социален патронаж и административна част в гр. Любимец"

Външен ИН 9064582
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 23.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45454000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Любимец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 143 850,00 BGN

Извършването на транспортни услуги свързани с превоз на персонала на Общинска администрация - Кирково ще се реализира чрез три обособени позиции. Обособена позиция № 1 «Бенковски - Фотиново - Кирково» с час на тръгване от с.Бенковски 07.00 ч. и час на тр

Външен ИН 9064518
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кирково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 500,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения попадащи на територията на обл. Смолян ”

Външен ИН 9064466
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39800000 39830000 24455000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП ТП ДЪРЖАВНО ЛАВНО СТОПАНСТВО - ИЗВОРА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 18 550,00 BGN

"Доставка на ел. материали и сходни изделия за поддръжка и ремонт на мрежите на уличното осветление по населени места на територията на Община Родопи”.

Външен ИН 9064471
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Родопи
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 63 083,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на свежо минерално трансформаторно масло, предназначено за маслонапълнени съоръжения категория "О” и "А”.

Външен ИН 9064476
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09240000 09200000 24951000
Краен срок: 23.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД-МЕР ПЛОВДИВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 20 000,00 BGN

"Услуги свързани със селското и горското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия”

Външен ИН 9064470
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

Доставка на учебници и учебни комплекти за учебната 2017-2018 г. за нуждите на Основно училище "Иван Вазов" гр. Смолян" по обособени позиции:Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство "Просвета - София" АД;Обособена позиция 2: Учебници

Външен ИН 9064488
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22112000 92312212 22470000
Краен срок: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 31 082,00 BGN

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на таблa за управление и предаване на данни в реално време на независими производители

Външен ИН 9064491
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31214500
Краен срок: 22.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВН България Електроразпределение ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: Абсорбционна хладилна машина - 1 брой, Соларна колекторна инсталация - 1 брой, Топлинен акумулатор - 1 брой, Топлообменник - 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и Технологич

Външен ИН oldId_30711652
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.05.17
Вид на документа: Друга информация
CPV / КОП кодове 09332000 09331000 42511100
Краен срок: 26.05.17
Краен срок за подаване на документи: 26.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ ООД
Място на изпълнение: BG:

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Домашен социален патронаж гр.Стрелча” и осигуряване на "Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане".

Външен ИН 9064440
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.05.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15500000 15800000 15810000 15830000 15850000 15870000 15114000
Краен срок: 25.05.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 977,00 BGN