Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

45 345 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4535)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. "Райко Даскалов" в с. Калояново, община Калояново"Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконс 16.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели 15.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
Предметът на настоящата поръчка е "Изпълнение на Интернет базирани дейности по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България. 15.02.18 19.02.18 Кърджали / Kardzhali
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЯ "Ана Кузманова” гр. Карлово 15.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект : "Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ "Таню Войвода" в Дневен център за деца с увреждания" 14.02.18 19.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ "д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян” (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават В 13.02.18 16.02.18 Смолян / Smolyan
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Асенова крепост”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- "Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-"Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ - "Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-" Месо и месни продукти ”; По 13.02.18 15.02.18 Пловдив / Plovdiv
"Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП "ДГС-Клисура”Услугата включва осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет в административните сгради, стопанисвани от ТП "ДГС Клисура”, 13.02.18 16.02.18 Пловдив / Plovdiv
«Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел» 13.02.18 16.02.18 Кърджали / Kardzhali
Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България", 12.02.18 15.02.18 Кърджали / Kardzhali

Предмет на поръчката: Изпълнение на строеж "Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. "Райко Даскалов" в с. Калояново, община Калояново"Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо реконс

Външен ИН 9073078
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Калояново -Кмет на община Калояново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 128 273,00 BGN

Периодични доставки на химикали, реактиви и препарати/тестове за лабораторни цели

Външен ИН 9073033
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 24300000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Университет по хранителни технологии
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е "Изпълнение на Интернет базирани дейности по проект "Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)”", съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България.

Външен ИН 9073007
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72413000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 746,00 BGN

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЯ "Ана Кузманова” гр. Карлово

Външен ИН 9073000
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Обединени детски ясли /ОДЯ/ Ана Кузманова гр.Карлово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 350,00 BGN

"Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект : "Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ "Таню Войвода" в Дневен център за деца с увреждания"

Външен ИН 9072955
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000
Краен срок: 19.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 78 541,00 BGN

"Доставка на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати за нуждите на МБАЛ "д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян” (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават В

Външен ИН 9072953
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33711610 39830000 19520000 19640000 33711900 39224330 39831200 39831220 39831240 39831300 39514100 39525100 39525600
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 41 674,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Асенова крепост”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- "Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-"Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ - "Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-" Месо и месни продукти ”; По

Външен ИН 9072927
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Асенова крепост
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

"Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП "ДГС-Клисура”Услугата включва осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет в административните сгради, стопанисвани от ТП "ДГС Клисура”,

Външен ИН 9072924
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72400000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 088,00 BGN

«Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел»

Външен ИН 9072934
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44100000
Краен срок: 16.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община Джебел
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 600,00 BGN

Избор на изпълнител за подготовка на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационните мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България",

Външен ИН 9072909
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.02.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79342400 79131000 79421000
Краен срок: 15.02.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: В и К ООД Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN