Feedback

Tenders for Южен централен район

34 707 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3471)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък - фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на "В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе” 13.01.17 16.01.17 Пазарджик / Pazardzhik
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на пелети за нуждите на Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово. Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- Да са произведени от 100 13.01.17 17.01.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Ремонт и модернизация на спортната зала на Сдружение спортен клуб по лека атлетика "Локомотив Пловдив" 13.01.17 16.01.17 Пловдив / Plovdiv
Aбонаментна поддръжка, ремонт и задължителна профилактика на климатици тип конверторни и инверторни, както и климатични системи в сградите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - База I (в сградния фонд на лечебното заведение на бул. "Васил Априлов”№ 15а, гр. Пловд 13.01.17 16.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания:Брой места: 5 Брой врати : 4Тип на двигателя: Дизел.Мощност на двигател 13.01.17 17.01.17 Пловдив / Plovdiv
Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на "В и К” ЕООД - Пловдив, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възлож 12.01.17 17.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Хасково за ползването им в гр. Хасково и филиалите в: гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр. 11.01.17 17.01.17 Хасково / Haskovo
Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет в административна сграда на ТП "ДЛС-Тракия 10.01.17 17.01.17 Пловдив / Plovdiv
"Избор на изпълнител на обект:"Реконструкция на ул.”Освобождение” от площад "Възраждане” до площад "Игор Юруков”, гр. Девин, област Смолян” 10.01.17 13.01.17 Смолян / Smolyan
"ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.001-0034 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" ПО ОПРР 2014-2020” 10.01.17 17.01.17 Кърджали / Kardzhali

"Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 0-63мм, трошен камък - фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на "В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова база ”Караман тепе”

Външен ИН 9060609
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000 14212310 14211000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на пелети за нуждите на Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово. Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва:- Да са произведени от 100

Външен ИН 9060613
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111400
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Ремонт и модернизация на спортната зала на Сдружение спортен клуб по лека атлетика "Локомотив Пловдив"

Външен ИН 9060632
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261000 45410000 45421000 45443000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Сдружение „Спортен клуб по лека атлетика Локомотив-Пловдив“
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 610,00 BGN

Aбонаментна поддръжка, ремонт и задължителна профилактика на климатици тип конверторни и инверторни, както и климатични системи в сградите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - База I (в сградния фонд на лечебното заведение на бул. "Васил Априлов”№ 15а, гр. Пловд

Външен ИН 9060630
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50000000 50721000
Краен срок: 16.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Доставка чрез финансов лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Стамболийски"кратко описание: автомобилът трябва да отговаря на следните технически и качествени изисквания:Брой места: 5 Брой врати : 4Тип на двигателя: Дизел.Мощност на двигател

Външен ИН 9060634
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34110000 66114000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Стамболийски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Изпитване на отпадъци от Пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на "В и К” ЕООД - Пловдив, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник, периодично, след заявка, в зависимост от нуждите на Възлож

Външен ИН 9060593
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71900000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Хасково за ползването им в гр. Хасково и филиалите в: гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Симеоновград, гр.Ивайловград, гр.Тополовград и гр.

Външен ИН 9060555
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30199770
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Център за спешна медицинска помощ град Хасково
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП "ДЛС-Тракия” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет в административна сграда на ТП "ДЛС-Тракия

Външен ИН 9060516
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32412110 72400000 64210000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 700,00 BGN

"Избор на изпълнител на обект:"Реконструкция на ул.”Освобождение” от площад "Възраждане” до площад "Игор Юруков”, гр. Девин, област Смолян”

Външен ИН 9060526
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000
Краен срок: 13.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 670 125,00 BGN

"ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.001-0034 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ" ПО ОПРР 2014-2020”

Външен ИН 9060531
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000 22000000 79800000
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 035,00 BGN