Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

39 477 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3948)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на активна нетна електрическа енергия - за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров"АД и участие в стандартна балансираща група ” 18.07.17 21.07.17 Смолян / Smolyan
Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от датата на сключване на договора. Възложителят ще зап 18.07.17 21.07.17 Пловдив / Plovdiv
Поръчката се открива за доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на договор с избрания изпълнител. Номенклатурата на устройствата за радиодиагностика, п 18.07.17 21.07.17 Пловдив / Plovdiv
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив" 18.07.17 21.07.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Община Стрелча, Исторически музей - гр.Стрелча и ОП "БКС и ОИ" 18.07.17 21.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
Пристройка за санитарни възли към училище в УПИ I-училище, кв.72 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик 17.07.17 20.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за Проект "Шарени мъниста" по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейск 17.07.17 21.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство - косене на 426 дка ливади за нуждите на ТП ДГС "Панагюрище”.Предметът на поръчката включва извършването на услуга - косене на ливади с механизирана косачка след направена заявка от страна на Възлож 17.07.17 21.07.17 Пазарджик / Pazardzhik
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на п/ст Хасково 14.07.17 19.07.17 Хасково / Haskovo
"Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специално обзавеждане на новоизграден Студентски информационен център при Медицински университет гр. Пловдив" 14.07.17 21.07.17 Пловдив / Plovdiv

"Доставка на активна нетна електрическа енергия - за нуждите на "МБАЛ Д-р Братан Шукеров"АД и участие в стандартна балансираща група ”

Външен ИН 9066382
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив, периодично, по график, установен и утвърден от двете страни, за срок от 1 (една) година от датата на сключване на договора. Възложителят ще зап

Външен ИН 9066381
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90610000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Поръчката се открива за доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на договор с избрания изпълнител. Номенклатурата на устройствата за радиодиагностика, п

Външен ИН 9066379
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38424000 38410000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Пловдив"

Външен ИН 9066358
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100 22000000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителя на НОИ чрез Директора на ТП на НОИ - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Община Стрелча, Исторически музей - гр.Стрелча и ОП "БКС и ОИ"

Външен ИН 9066350
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стрелча
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Пристройка за санитарни възли към училище в УПИ I-училище, кв.72 по плана на с. Черногорово, община Пазарджик

Външен ИН 9066326
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45214200 45300000 45000000 45400000
Краен срок: 20.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Пазарджик
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за Проект "Шарени мъниста" по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейск

Външен ИН 9066342
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30200000 30213100 30213200 30216110 30232100 30232000 39122100 38651000 32340000 32332100 32343000 38652120 32331300 38653400 42715000 42994230
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Пещера
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 329,00 BGN

"Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство - косене на 426 дка ливади за нуждите на ТП ДГС "Панагюрище”.Предметът на поръчката включва извършването на услуга - косене на ливади с механизирана косачка след направена заявка от страна на Възлож

Външен ИН 9066314
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 260,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила на п/ст Хасково

Външен ИН 9066297
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79711000 32323500
Краен срок: 19.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800,00 BGN

"Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специално обзавеждане на новоизграден Студентски информационен център при Медицински университет гр. Пловдив"

Външен ИН 9066258
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39100000
Краен срок: 21.07.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 400,00 BGN