Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

47 100 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4710)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 3006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни проду 19.04.18 24.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ДЕТЕЛИНА" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 2006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни п 20.04.18 25.04.18 Пловдив / Plovdiv
Текущ ремонт на читалище в село Димитровче 20.04.18 23.04.18 Хасково / Haskovo
1. "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телеф 20.04.18 24.04.18 Пловдив / Plovdiv
"Аварийни, спешни и неотложни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район "Централен” - Община Пловдив" 19.04.18 23.04.18 Пловдив / Plovdiv
"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ". 19.04.18 23.04.18 Хасково / Haskovo
"Изготвяне на генерален план за организация на движението на Община Пловдив" 19.04.18 24.04.18 Пловдив / Plovdiv
" Изработване и доставка на очила за корекция на зрението на 9 (девет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП " ДГС - Доспат", и за които е налице предписание от специалист по очни болести”. 19.04.18 24.04.18 Смолян / Smolyan
"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път ІІІ-598 "Ивайло 19.04.18 24.04.18 Хасково / Haskovo
"Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП - Смолян през 2018 година" 19.04.18 25.04.18 Смолян / Smolyan

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РАДОСТ" село Стряма, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 3006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни проду

Външен ИН 9075130
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА РАДОСТ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 199,00 BGN

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ДЕТЕЛИНА" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:- Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни продукти” - 2006.00 лева без ДДС;- Обособена позиция № 2 "Месо и месни п

Външен ИН 9075138
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15811100 15810000 15511000 15500000 15112130 03311000 15100000 03220000 15331100 03222200 15897200 15890000 15870000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 54 139,00 BGN

Текущ ремонт на читалище в село Димитровче

Външен ИН 9075141
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 500,00 BGN

1. "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телеф

Външен ИН 9075139
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64210000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

"Аварийни, спешни и неотложни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район "Централен” - Община Пловдив"

Външен ИН 9075131
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233000 45233161 45233200 45232130 45330000
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район „Централен” – Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ".

Външен ИН 9075132
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37535200
Краен срок: 23.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кметът на Община Харманли – Мария Иванова Киркова
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

"Изготвяне на генерален план за организация на движението на Община Пловдив"

Външен ИН 9075095
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

" Изработване и доставка на очила за корекция на зрението на 9 (девет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП " ДГС - Доспат", и за които е налице предписание от специалист по очни болести”.

Външен ИН 9075111
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33730000
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Южноцентрално държавно предприятие Териториално поделение държавно горско стопанство Доспат
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 350,00 BGN

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път ІІІ-598 "Ивайло

Външен ИН 9075108
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45300000 45233253
Краен срок: 24.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 105 833,00 BGN

"Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП - Смолян през 2018 година"

Външен ИН 9075105
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33690000 33140000
Краен срок: 25.04.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СМОЛЯН
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 573,00 BGN