Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

37 166 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3717)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград 21.04.17 24.04.17 Хасково / Haskovo
"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонн 20.04.17 24.04.17 Пловдив / Plovdiv
Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol 19.04.17 24.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив находящи се в гр. Пловдив" 19.04.17 24.04.17 Пловдив / Plovdiv
С настоящата процедура ТП ДГС - "Алабак” има за цел да възложи на определен изпълнител да осъществява услугите "почистване”, "изораване”, "брануване", "засяване” и "торене” на дивечови ниви, както и доставка на препарати за разтителна защита за нуждите на 19.04.17 24.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на топъл обяд по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1 : "Доставка на топъл обяд - кетеринг по предварителна заявка за обедно хранене в СУ "Никола Вапцаров", с. Борино" Обособена позиция 2 :"Доставка на топъл о 19.04.17 24.04.17 Смолян / Smolyan
"Реконструкция и модернизация на тренировъчен футболен терен - гр. Панагюрище".В предмета на обществената поръчка се включва проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкцията и модернизацията на тренировъчен футболен терен,с размер 19.04.17 24.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на готова храна и хляб по едно ядене за закуска, обяд и вечеря приготвени по диети , съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения" на МЗ. Диетите с които лечебното заведение рабо 18.04.17 21.04.17 Смолян / Smolyan
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Пейо Яворов", от О.Т.149 до О.Т.155; и ул."Калинка", от О.Т.148 до О.Т.149". 18.04.17 21.04.17 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Цепина" от О.Т.124 до О.Т.94 - гробищен парк; ул."Струма" от О.Т.95 до О.Т.97 и ул."Мусала" от О.Т. 96 до тупик". 18.04.17 21.04.17 Пазарджик / Pazardzhik

Извършване на СМР на обект: ДГ "Слънце”, гр.Свиленград

Външен ИН 9063570
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45400000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 833,00 BGN

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции:Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”;Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонн

Външен ИН 9063503
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 64210000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Асеновград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol

Външен ИН 9063468
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Пловдив находящи се в гр. Пловдив"

Външен ИН 9063467
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300 90917000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

С настоящата процедура ТП ДГС - "Алабак” има за цел да възложи на определен изпълнител да осъществява услугите "почистване”, "изораване”, "брануване", "засяване” и "торене” на дивечови ниви, както и доставка на препарати за разтителна защита за нуждите на

Външен ИН 9063463
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77000000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 760,00 BGN

"Доставка на топъл обяд по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1 : "Доставка на топъл обяд - кетеринг по предварителна заявка за обедно хранене в СУ "Никола Вапцаров", с. Борино" Обособена позиция 2 :"Доставка на топъл о

Външен ИН 9063483
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55000000 55500000 15810000
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 47 169,00 BGN

"Реконструкция и модернизация на тренировъчен футболен терен - гр. Панагюрище".В предмета на обществената поръчка се включва проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкцията и модернизацията на тренировъчен футболен терен,с размер

Външен ИН 9063497
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45236000 45236110
Краен срок: 24.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 97 000,00 BGN

Доставка на готова храна и хляб по едно ядене за закуска, обяд и вечеря приготвени по диети , съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения" на МЗ. Диетите с които лечебното заведение рабо

Външен ИН 9063419
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15800000 55500000
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Многопрохилна болница за активно лечение Проф.д-р К.Чилов ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Пейо Яворов", от О.Т.149 до О.Т.155; и ул."Калинка", от О.Т.148 до О.Т.149".

Външен ИН 9063415
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 602,00 BGN

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на строеж: "Реконструкция на водопроводните клонове на ул."Цепина" от О.Т.124 до О.Т.94 - гробищен парк; ул."Струма" от О.Т.95 до О.Т.97 и ул."Мусала" от О.Т. 96 до тупик".

Външен ИН 9063414
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.04.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300
Краен срок: 21.04.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Ракитово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 114 229,00 BGN