Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

41 150 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4115)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин " 18.09.17 21.09.17 Смолян / Smolyan
Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково 15.09.17 20.09.17 Хасково / Haskovo
Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: "Биохимичен анализатор "Mindray-200";Обособена позиция № 2: "Апарат Електролити AV 15.09.17 18.09.17 Пловдив / Plovdiv
"Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 година в община Маджарово” 15.09.17 18.09.17 Хасково / Haskovo
Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Маджарово 15.09.17 19.09.17 Хасково / Haskovo
"Благоустрояване на централен площад в УПИ VII - ЗА ЧИТАЛИЩЕ КОО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв.35, с.Оборище, общ.Панагюрище” 14.09.17 18.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка чрез закупуване на жив дивеч за нуждите на ТП ДГС - Алабак". Поръчката е необходима за закупуването на шестнадесет броя приплод от елен лопатар, от които 11 броя -женски и 5 броя-мъжки. Същите ще бъдат разселени в "База за интензивно стопанисван 14.09.17 21.09.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД” 14.09.17 19.09.17 Южен централен / Yuzhen tsentralen
"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ 14.09.17 19.09.17 Смолян / Smolyan
"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД” 14.09.17 19.09.17 Южен централен / Yuzhen tsentralen

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин "

Външен ИН 9068394
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71313000
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Девин
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 999,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково

Външен ИН 9068345
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 20.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800,00 BGN

Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: "Биохимичен анализатор "Mindray-200";Обособена позиция № 2: "Апарат Електролити AV

Външен ИН 9068361
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33140000 33696500
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 333,00 BGN

"Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 година в община Маджарово”

Външен ИН 9068333
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Маджарово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Маджарово

Външен ИН 9068335
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Маджарово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Благоустрояване на централен площад в УПИ VII - ЗА ЧИТАЛИЩЕ КОО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв.35, с.Оборище, общ.Панагюрище”

Външен ИН 9068323
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233262
Краен срок: 18.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 84 500,00 BGN

"Доставка чрез закупуване на жив дивеч за нуждите на ТП ДГС - Алабак". Поръчката е необходима за закупуването на шестнадесет броя приплод от елен лопатар, от които 11 броя -женски и 5 броя-мъжки. Същите ще бъдат разселени в "База за интензивно стопанисван

Външен ИН 9068314
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15119300
Краен срок: 21.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЮЦДП- гр. Смолян ТП ДГС Алабак
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 640,00 BGN

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД”

Външен ИН 9068291
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

"Текущ ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино", по 2 обособени позицииОбособена Позиция 1 "Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на общ

Външен ИН 9068299
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233161 45112400 45332000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Борино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 151 083,00 BGN

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД”

Външен ИН 9068292
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 19.09.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN