Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

42 775 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4278)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
"Доставка на храни за нуждите на Медицински университет-Пловдив по три обособени позиции” 17.11.17 20.11.17 Пловдив / Plovdiv
"Предоставяне на услуги по застраховане на неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му 17.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
"Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ - Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му 17.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
Доставка на софтуерни лицензи за IronPort S370 клъстер. Активни модули Cisco IronPort Web Usage Controls, Sophos, Webroot, Cisco Web Reputation Filters 17.11.17 20.11.17 Пловдив / Plovdiv
"Изработване на технически инвестиционни проекти за горски пътища и улици на територията на община Ивайловград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им, по две обособени позиции"Обособена позиция №1: "Ремонт и реконструкция на горски пътища на 16.11.17 20.11.17 Хасково / Haskovo
Зимно поддържане и снегопочистване на общински път и улична мрежа в село Кръстевич, Община Хисаря за сезон 2017г. - 2018г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: с. Кръстевич - улична мрежа - 7.5 км. и Обособена позиция 2: село Кръстевич - Местен 16.11.17 21.11.17 Южен централен / Yuzhen tsentralen
Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации 16.11.17 20.11.17 Пловдив / Plovdiv
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Медицински университет - Пловдив" в изпълнение на договор № BG05M2OP001-2.009-0025-C01 по проект "Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А 15.11.17 20.11.17 Пловдив / Plovdiv
Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на хигиенно почистване на помещения в ДПБ - Кърджали. 15.11.17 20.11.17 Кърджали / Kardzhali
"Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр. Брацигово, община Брацигово за 2017/2018 година” 15.11.17 21.11.17 Пазарджик / Pazardzhik

"Доставка на храни за нуждите на Медицински университет-Пловдив по три обособени позиции”

Външен ИН 9070481
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15100000 15800000 03200000 03100000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 64 358,00 BGN

"Предоставяне на услуги по застраховане на неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му

Външен ИН 9070457
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66512100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

"Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБ - Дейност "ДГ, ДЯ и ЗК”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване”, Дейност "Социални услуги”, Дейност "Спорт и туризъм” и Исторически му

Външен ИН 9070456
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000 66512100
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Доставка на софтуерни лицензи за IronPort S370 клъстер. Активни модули Cisco IronPort Web Usage Controls, Sophos, Webroot, Cisco Web Reputation Filters

Външен ИН 9070460
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48218000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпрeделение Юг ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 000,00 BGN

"Изработване на технически инвестиционни проекти за горски пътища и улици на територията на община Ивайловград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им, по две обособени позиции"Обособена позиция №1: "Ремонт и реконструкция на горски пътища на

Външен ИН 9070426
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Ивайловград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 800,00 BGN

Зимно поддържане и снегопочистване на общински път и улична мрежа в село Кръстевич, Община Хисаря за сезон 2017г. - 2018г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: с. Кръстевич - улична мрежа - 7.5 км. и Обособена позиция 2: село Кръстевич - Местен

Външен ИН 9070418
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000 90630000 34927100
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Хисаря
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 4 967,00 BGN

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации

Външен ИН 9070435
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 42990000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕВН България Топлофикация ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Медицински университет - Пловдив" в изпълнение на договор № BG05M2OP001-2.009-0025-C01 по проект "Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и А

Външен ИН 9070381
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30190000 30237320 30234000 30197100 30197320 22851000 30197330 30192121 30192125 30192900 30199000 30197220 22852000 30199710
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 5 856,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на хигиенно почистване на помещения в ДПБ - Кърджали.

Външен ИН 9070347
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90900000
Краен срок: 20.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна психиатрична болница
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр. Брацигово, община Брацигово за 2017/2018 година”

Външен ИН 9070346
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.11.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09132100 09134200 09122000 24951000
Краен срок: 21.11.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Брацигово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN