Feedback

Tenders for Южен централен район

36 276 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3628)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Решение за откриване на процедура 01.12.16 Хасково / Haskovo
"Изграждане, в т.ч. и поддръжка на минерализовани ивици в ТП ДЛС "Женда"" 21.03.17 24.03.17 Кърджали / Kardzhali
"Абонаментно сервизно обслужване, а при необходимост и осъществяване на ремонти на ядрено магнитен резонанс 3-0T MR750W, самостоятелна работна станция AW Z800 HW 4.6 SW - 2 броя, инжектор NEMOTO SONIC SHOT и водоохлаждаща система на ЯМР” 21.03.17 24.03.17 Пловдив / Plovdiv
"Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на "МБАЛ-Асеновград ЕООД; 20.03.17 23.03.17 Пловдив / Plovdiv
"ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ "ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИ 20.03.17 23.03.17 Кърджали / Kardzhali
"Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти” 20.03.17 23.03.17 Кърджали / Kardzhali
"Отпечатване на книга "Кръстовата Планина” 17.03.17 24.03.17 Смолян / Smolyan
"Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили на ЦСМП Пазарджик, които ще бъдат извършвани в автосервиз". 17.03.17 23.03.17 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Първи юни гр. Панагюрище слeд предварителни заявки, по обособени позиции:1.Месо,мляко,риба,месни и млечни продукти,№2 Плодове,зеленчуци и онсерви, №3 други хранителни продукти и №4 хляб и хлебни изделия 16.03.17 21.03.17 Пазарджик / Pazardzhik
"Доставка на манипулационни шкафове за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги” ЕАД" 16.03.17 19.03.17 Пловдив / Plovdiv

Решение за откриване на процедура

Външен ИН 777925
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 01.12.16
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63500000
Дата на изпращане на обявлението: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на община Минерални бани - Мюмюн Али Искендер
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 87 500,00 BGN

"Изграждане, в т.ч. и поддръжка на минерализовани ивици в ТП ДЛС "Женда""

Външен ИН 9062515
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45112000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЛС „Женда”
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 157,00 BGN

"Абонаментно сервизно обслужване, а при необходимост и осъществяване на ремонти на ядрено магнитен резонанс 3-0T MR750W, самостоятелна работна станция AW Z800 HW 4.6 SW - 2 броя, инжектор NEMOTO SONIC SHOT и водоохлаждаща система на ЯМР”

Външен ИН 9062540
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50400000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

"Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на "МБАЛ-Асеновград ЕООД;

Външен ИН 9062468
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 98310000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-АСЕНОВГРАД ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

"ДОСТАВКА НА САНИТАРНИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.001-0027-C01, ПРОЕКТ "ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИ

Външен ИН 9062467
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39831000 33771000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 500,00 BGN

"Строително-монтажни работи по изграждане на малки инфраструктурни обекти”

Външен ИН 9062466
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кърджали
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 83 333,00 BGN

"Отпечатване на книга "Кръстовата Планина”

Външен ИН 9062436
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22110000 79800000
Краен срок: 24.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Чепеларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 000,00 BGN

"Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили на ЦСМП Пазарджик, които ще бъдат извършвани в автосервиз".

Външен ИН 9062445
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50100000 34900000
Краен срок: 23.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Първи юни гр. Панагюрище слeд предварителни заявки, по обособени позиции:1.Месо,мляко,риба,месни и млечни продукти,№2 Плодове,зеленчуци и онсерви, №3 други хранителни продукти и №4 хляб и хлебни изделия

Външен ИН 9062384
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000 15810000
Краен срок: 21.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДГ Първи юни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 000,00 BGN

"Доставка на манипулационни шкафове за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги” ЕАД"

Външен ИН 9062399
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 16.03.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33100000 33192300
Краен срок: 19.03.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN