Контакт

Препоръки

Лого Информация

Автомотор Корпорация АД, официален вносител на автомобили Ситроен за България осъществява дългогодишно ползотворно сътрудничество с фирма Търгове БГ ЕООД.

Фирма Търгове БГ ЕООД ни е особено полезна в нашата дейност, отнасяща се до участието ни в търгове по закона за обществени поръчки за автомобили, резервни части и масла, както и в сервизната дейност .

С настоящата референция фирма "Анона трейд" ЕООД удостоверява, че при съвместната ни работа с "Търгове БГ" ЕООД, фирмата се е доказала като коректен и надежден партьор. Това, което ни накара да предпочетем услугите на "Търгове БГ" ЕООД, са предложените добри търговски условия, отзивчивостта и компетентността на ръководството и служителите при изпълнението на поетите ангажименти към нас.

Предоставената ни иформация от фирмата винаги е била точна и актуална.

ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ ООД с настоящата Референция изказва удовлетворението си от съвместната дейност с „Търгове БГ“ ЕООД за предоставяне на база данни за обществени поръчки.
По време на нашата съвместна работа фирмата се е доказала като коректен и прецизен изпълнител. Отличава се с висок професионализъм, бърза реакция и резултатност при предоставяне на информация. Разполага с високо квалифициран персонал.
С удоволствие използувам възможността да препоръчам фирма „Търгове БГ“ ЕООД като коректен и надежден партньор, който обезпечава услуги с високо качество.
ПЕРУН ККБ ЕООД издава настоящата референция в уверение на това, че TARGOVE.BG е надежден партньор.
С фирма TARGOVE.BG работим от самото и създаване, като съвместната работа ни даде много добър резултат. Всички поставени от нас задачи бяха удовлетворени. В техния сайт намерихме най - пълната база данни за обществените поръчки - не само в България но и в Европа. Те съдействаха и за бързото ни преструктуриране относно подготовката на документите съгласно бързо променящата се пазарна конюнктура. Техния екип е съставен от отлични професионалисти които откликват на всяка наша нужда и на всеки отправен от нас въпрос. Винаги реагират навреме ако има промени. Благодарение на това не сме имали и най - малко съмнение относно актуалността на информацията предоставена от тях. Смятаме още дълго време да работим с тях, защото те непрекъснато се развиват, което съвпада с нашите представи за компания, която се занимава с доставката на такъв род услуги.
C настоящата референция Интерлийз ЕАД изразява удовлетворението си от съвместната работа с информационната система на Targove.BG. Партньори сме от 2 години, като през този период Targove.BG доказа своя професионализъм и качество на предлаганите информационни услуги. Синтезираната информация, която получаваме в реално време е изключително полезна за нас, тъй като ни спестява време за търсене, като същевременно ни позволява да бъдем в течение с актуалните обществени поръчки, в които Интерлийз може да участва като финансираща институция. Квалифицираният персонал и индивидуалния подход към клиентите са причината да бъдат изпълнени и най-взискателните ни изисквания.
С удоволствие ги препоръчваме на всеки потенциален клиент, който се нуждае от качество, бързина и коректност.
ЛУКОЙЛ България има няколко години опит в съвместната работа с Targove.BG.
В досегашните ни отношения компанията се проявява като надежден и коректен партньор, стриктно изпълняващ поетите договорни отношения.
Настоящата референция се издава на „Търгове БГ" ЕООД в уверение на това, че „Алфа Грисин Инфотех БГ" ООД и „Търгове БГ" ЕООД си партнират успешно от 2010 година в областта на предоставяне на детайлна информация за обществени поръчки.
През този период сме се възползвали от услугите на „Търгове БГ" ЕООД за различни проекти и считаме, че те предоставят високо качество на изпълнение като демонстрират професионализъм и ефективност.
За нас е удоволствие да препоръчаме „Търгове БГ" ЕООД като надежден партньор на всяка една компания, която се занимава с мащабни проекти и търси компетентност и сигурност по отношение на точна и навременна информация за обществени поръчки, отнасящи се конкретно за нейния бизнес.
В лицето на „Търгове БГ" ЕООД сме намерили опитен и доказал се партньор, с когото продължаваме да работим и към момента.
ДУНАВ-КАДАСТЪР ЕООД има сключен договор с Търгове БГ ЕООД от началото на 2012 година.
За периода на договора сме получавали ежедневно по имейл актуална информация за обявените търгове за обществени поръчки. Тази информация е била от полза за дружеството в обстановката на икономическа криза като е способствала за намиране на подходящи обекти за дейността ни. Информацията винаги е отговаряла на критериите за търсене, които са заявени в профила ни.
Доволни сме от услугата, предоставена ни от Търгове БГ ЕООД и продължаваме да се ползваме от същата.
ВАСИЛКА -Агенция за чистота ЕООД
Взаимоотношенията ни с Targove.BG датират от няколко години. В тяхно лице открихме партньор, който удовлетворява всичките ни потребности в областта на обществените поръчки.
Имахме възможността да се убедим в качеството и точността на извършваните от тях услуги, както и в професионализма на представляващият я персонал.
Нашето мнение е, че фирмата е надежден и лоялен партньор, който отговаря напълно на нашите изисквания и очаквания.
Считаме, че ще запазим и в бъдеще добрите ни професионални контакти.
Ръководството на „МИРАТ ГРУП" ООД дава настоящата референция на фирма „ТЪРГОВЕ БГ" ЕООД, в уверение на това, че по силата на сключен договор от 2011г. същата има ангажимент за предоставяне на информация за обявени обществени поръчки в областта на строителството.
Предвид това, че фирмата участва активно в процедури за възлагане на обществени поръчки, заявяваме, че съвместната ни работа с „ТЪРГОВЕ БГ" ЕООД е изключително полезна.
Винаги сме своевременно уведомени за актуалните обществени поръчки, което ни спестява ценно време при търсенето им. Предоставената ни информация е синтезирана така, че сме максимално улеснени при намиранено на най-важните елементи от обявленията за обществени поръчки.
Ръководството на фирма „МИРАТ ГРУП" ООД счита, че на фирма „ТЪРГОВЕ БГ" ЕООД може да се гласува доверие и съвместната ни работа за нас е удоволствие.

С настоящата референция „Дегри Консултинг" ЕООД изразява удовлетворение от ползотворната съвместна работа с „Търгове БГ" ЕООД във връзка с получаване на коректна и навременна информация в областта на обществените поръчки.

„Дегри Консултинг" ЕООД работи с „Търгове БГ" ЕООД от 2011 г. по договор за абонамент за получаване на информация за обявени обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки.
Налице е добро разбиране на нуждите от информация за „Дегри Консултинг" ЕООД с оглед предмета на дейност - правно консултиране и изготвяне на документация при провеждане на процедури по ЗОП, внедряване на системи за управление на качеството, околната среда, сигурност на информацията и др. (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и др. от серията стандарти ISO), изготвяне на проектни предложения и подпомагане на общините при управление на инфраструктурни и други проекти.
Подаваната информация е съобразена с изискванията на „Дегри Консултинг" ЕООД и се осъществява при поддържане на регулярен контакт и обратна връзка от страна на „Търгове БГ" ЕООД.
Услугите от „Търгове БГ" ЕООД се предоставят професионално и изцяло в съответствие с всички изисквания.

Грундфос България ЕООД ползва услугите на "Targove.BG" от почти четири години.

През този период винаги сме били изключително доволни от предлаганите услуги, както и от високо професионалното отношение към нас, като клиент.
Всичко това ни кара да препоръчаме "Targove.BG", като коректен партньор.