Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

48 390 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4839)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 18.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА 17.09.18 20.09.18 Ямбол / Yambol
Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе“ във връзка с кандидатстване на Община Етрополе по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 17.09.18 20.09.18 София / Sofia
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовищ 17.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Изработване на технически инвестиционни проекти за oсновен ремонт горски пътища на територията на община Стамболово и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“ 17.09.18 20.09.18 Хасково / Haskovo
Извършване на подробно обследване на техническото състоянието на хоризонтални разводки, външни връзки и водопроводни отклонения в сутерена на административната сграда, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Й. В. Гурко“ № 6, и проектиране на нова хориз 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка и монтаж на осветителни тела и управление на осветление в командни зали ЦДУ, ТДУ, „Запад“ и линейно апаратна зала 14.09.18 17.09.18 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“ 14.09.18 17.09.18 17:15 Бургас / Burgas
"ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня” 13.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Изготвяне на инвестиционни работни проекти и извършване на авторски надзор за извършване на текущ ремонт на отоплителните инсталации в сградите на 26-то СУ «Йордан Йовков», ул. «Кореняците» № 40, кв. Карпузица; 5-то ОУ «Иван Вазов», ул. «Симеон Радев» № 13.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ В ГР. ВРАЦА – ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71521000
Възложители: гр.Враца

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА

Външен ИН 9080882
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 45212000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 667,00 BGN

Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе“ във връзка с кандидатстване на Община Етрополе по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,

Външен ИН 9080873
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Етрополе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовищ

Външен ИН 9080864
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 750,00 BGN

„Изработване на технически инвестиционни проекти за oсновен ремонт горски пътища на територията на община Стамболово и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“

Външен ИН 9080854
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стамболово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 800,00 BGN

Извършване на подробно обследване на техническото състоянието на хоризонтални разводки, външни връзки и водопроводни отклонения в сутерена на административната сграда, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Й. В. Гурко“ № 6, и проектиране на нова хориз

Външен ИН 9080808
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71321000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Електронно
управление
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 000,00 BGN

Доставка и монтаж на осветителни тела и управление на осветление в командни зали ЦДУ, ТДУ, „Запад“ и линейно апаратна зала

Външен ИН TED.402164-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71320000 31500000
Краен срок: 17.09.18 17:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 146-335258
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Място на изпълнение: BG: София (столица)
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“

Външен ИН TED.400494-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45212314 45000000 71220000
Краен срок: 17.09.18 17:15
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 149-340280
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Бургас
Място на изпълнение: BG: Бургас
Очаквана цена: 0,00 EUR

"ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня”

Външен ИН 9080777
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сапарева баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 809,00 BGN

„Изготвяне на инвестиционни работни проекти и извършване на авторски надзор за извършване на текущ ремонт на отоплителните инсталации в сградите на 26-то СУ «Йордан Йовков», ул. «Кореняците» № 40, кв. Карпузица; 5-то ОУ «Иван Вазов», ул. «Симеон Радев» №

Външен ИН 9080768
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Район Витоша-Столична община
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 500,00 BGN