Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

49 716 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4972)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” 08.11.18 13.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на сградата на поликлиника и аптека, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр.Божурище, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи по Етап 06.11.18 09.11.18 София / Sofia
„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Борис Спиров“ в гр. В 05.11.18 12.11.18 Шумен / Shumen
„Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв.Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор” 05.11.18 08.11.18 Пазарджик / Pazardzhik
Избор на изпълнител за изработка на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.121.110 по КККР, гр. Кърджали, Източна промишлена зона, с цел изграждане на спортна зала с капацитет 1000 места, гр. Кърджали 02.11.18 09.11.18 Кърджали / Kardzhali
Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на регионално депо за неопасни отпадъци — Харманли 03.11.18 12.11.18 18:00 Хасково / Haskovo
Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД 02.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР – ГАБРОВО” 01.11.18 08.11.18 Габрово / Gabrovo
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по 01.11.18 05.11.18 Силистра / Silistra
„Доработка и изготвяне на окончателен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Куклен” 01.11.18 05.11.18 Пловдив / Plovdiv

Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 125,00 BGN

„Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на сградата на поликлиника и аптека, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр.Божурище, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи по Етап

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 122 500,00 BGN

„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Борис Спиров“ в гр. В

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 11 169,00 BGN

„Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв.Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 500,00 BGN

Избор на изпълнител за изработка на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 40909.121.110 по КККР, гр. Кърджали, Източна промишлена зона, с цел изграждане на спортна зала с капацитет 1000 места, гр. Кърджали

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на регионално депо за неопасни отпадъци — Харманли

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001в ЕСО ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

„ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР – ГАБРОВО”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 425,00 BGN

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 000,00 BGN

„Доработка и изготвяне на окончателен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Куклен”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 000,00 BGN