Контакт

Обявления за Архитектура и инженерни дейности

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

51 378 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5138)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: „Извършване на год 17.01.19 21.01.19 Монтана / Montana
Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик. 11.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
Предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет, както следва: 1. Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобек 11.01.19 21.01.19 Разград / Razgrad
„Изготвяне на анализ на състоянието на селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост, във връзка с подготовката на стратегическия план за ОСП през програмен период 2021-2027 г.“ 11.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изготвяне на работни инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР във връзка с изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“, гр. Стара Загора“ 10.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К 10.01.19 21.01.19 Бургас / Burgas
„Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почино дело", както и на движими вещи/машини, съоръжения и други активи/" по обособени пози 10.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на моторно-превозни средства, включително на МПС с допълнително монтирани уредби със СПГ (сгъстен природен газ), стопанисвани от ТП „ДЛС Тракия, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване н 09.01.19 14.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево за обекти : "Основен ремонт на асфалтовата настилка на улици в гр. Генерал Тошево” и ”Основен ремонт на асфалтовата настилка на площад пред кметство в с. Изворово” 09.01.19 16.01.19 Добрич / Dobrich
„Изготвяне на инвестиционен проект за рекултивацията на нерегламентирано сметище за битови отпадъци на Община Никопол 08.01.19 11.01.19 Плевен / Pleven

„Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: „Извършване на год

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 100,00 BGN

Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 12 100,00 BGN

Предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет, както следва: 1. Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобек

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 458,00 BGN

„Изготвяне на анализ на състоянието на селското стопанство и хранително- вкусовата промишленост, във връзка с подготовката на стратегическия план за ОСП през програмен период 2021-2027 г.“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР във връзка с изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“, гр. Стара Загора“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 525,00 BGN

„Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почино дело", както и на движими вещи/машини, съоръжения и други активи/" по обособени пози

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на моторно-превозни средства, включително на МПС с допълнително монтирани уредби със СПГ (сгъстен природен газ), стопанисвани от ТП „ДЛС Тракия, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване н

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

„Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Генерал Тошево за обекти : "Основен ремонт на асфалтовата настилка на улици в гр. Генерал Тошево” и ”Основен ремонт на асфалтовата настилка на площад пред кметство в с. Изворово”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

„Изготвяне на инвестиционен проект за рекултивацията на нерегламентирано сметище за битови отпадъци на Община Никопол

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 000,00 BGN