Контакт

Обявления за Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки за всякакъв вид строителни услуги и всичко свързано с тях - инспекция; архитектура; проектантски и инженерни услуги и др. Ако дейността на Вашата фирма е в някой от цитираните сектори, то Вие сте на правилното място. Обявленията в този профил имат 27% ръст спрямо изминалите години.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

46 710 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4671)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Модернизация на железопътен участък Костенец — Септември. 13.07.18 17.07.18 16:45 София / Sofia
Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на Градински фонтан в гр. Велинград – Кооперативен пазар“. 12.07.18 16.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и реконструкция на съществуващ фонтан в гр.Велинград – Централна градска част /“Чаша“/“. 12.07.18 16.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
“Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“” 11.07.18 16.07.18 Габрово / Gabrovo
1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на газоходи студена и гореща рециркулация към котел 7по техническо задание.2.Обособена позиция- Разработване на конструктивна документация за прахопроводисмесителен възел и прах 11.07.18 17.07.18 Русе / Ruse
1.Обособена позиция -Разработване на конструктивна документация за изработка на система за отделяне на шлаката / шлаков възел / за котел 8 по техническо задание.2.Обособена позиция- Разработване на конструктивна документация за въздуховоди и горещ въздух 11.07.18 17.07.18 Русе / Ruse
“ Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Хисар” за срок от 24 месеца”. 11.07.18 13.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ -Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул.“България“ №44“ 10.07.18 13.07.18 Ловеч / Lovech
„Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Иваново по три обособени позиции“ обхваща упражняването на строителен надзор по три обособени позиции, както следва:Обособена пози 10.07.18 17.07.18 Русе / Ruse
"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“ 10.07.18 13.07.18 Разград / Razgrad

Модернизация на железопътен участък Костенец — Септември.

Външен ИН TED.302156-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45221242 45234100 71312000 71320000
Краен срок: 17.07.18 16:45
Брой: 2018133
Референтен номер: 2017/S 129-262934
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.18
Основни дейности: Друго
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Място на изпълнение: BG: София
Очаквана цена: 0,00 EUR

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на Градински фонтан в гр. Велинград – Кооперативен пазар“.

Външен ИН 9078408
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71320000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Велинград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 72 240,00 BGN

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и реконструкция на съществуващ фонтан в гр.Велинград – Централна градска част /“Чаша“/“.

Външен ИН 9078407
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71320000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Велинград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 900,00 BGN

“Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“”

Външен ИН 9078360
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71541000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дряново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на газоходи студена и гореща рециркулация към котел 7по техническо задание.2.Обособена позиция- Разработване на конструктивна документация за прахопроводисмесителен възел и прах

Външен ИН 9078361
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

1.Обособена позиция -Разработване на конструктивна документация за изработка на система за отделяне на шлаката / шлаков възел / за котел 8 по техническо задание.2.Обособена позиция- Разработване на конструктивна документация за въздуховоди и горещ въздух

Външен ИН 9078359
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

“ Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Хисар” за срок от 24 месеца”.

Външен ИН 9078329
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДГС Хисар
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 400,00 BGN

„Упражняване на инвеститорски контрол при извършване на текущ ремонт в сграда на ТП на НОИ -Ловеч, находяща се в гр.Ловеч, бул.“България“ №44“

Външен ИН 9078298
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Управителя на НОИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

„Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Иваново по три обособени позиции“ обхваща упражняването на строителен надзор по три обособени позиции, както следва:Обособена пози

Външен ИН 9078317
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ИВАНОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 19 451,00 BGN

"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“

Външен ИН 9078276
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300 71322200 71530000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 883,00 BGN