Контакт
И.Н.: 33003716

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-202

Вид обявление
Услуги
Дата на публикуване:
04.01.19
Вид документ
Обявление (всички процедури)
CPV/КОП кодове
71200000
Краен срок
07.01.19
Подвид на документа
Национално обявление
Възложител
Община Генерал Тошево
Очаквана цена
19 550 BGN
Място на доставка
Добрич / Dobrich
 • Сваляне
 • Печат
 • Бележки
  Трябва да сте влезли за да запазвате бележки.
 • Препращане
  Невалиден имейл Имейла бе изпратен успешно
Описание
„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ по обособени позиции“:Обособена позиция №1: „Проектиране на обект: "Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно читалище "Пробуда-1941" и ремонт на прилежащо пространство" в УПИ XII-културен дом, читалище озеленяване, кв.32 по плана на село Кардам, Община Генерал Тошево“ и Обособена позиция №2: „Проектиране на обект: "Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно читалище "Отец Паисий-1897"" в УПИ II, кв. 27 по плана на село Спасово, Община Генерал Тошево"
Регистрирайте се и получете достъп до тази и още много обществени поръчки които биха представлявали интерес за Вас!

Защо targove.bg?

 • Индивидуални профили
      на търсене.
 • Най-богатата база данни от
      България и Европа.
 • Личен акаунт мениджър.
 • Ежедневно нова информация по имейл.

Регистрация